Secţiuni » Arii de practică » Business » Concurenţă
Concurenţă
DezbateriCărţiProfesionişti

Cauza T‑135/09. Inspectia la sediul societatii. Limitari


16 noiembrie 2012 | Emanuela MATEI

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: CJUE, Concurență, Dreptul Uniunii Europene

Dreptul concurentei – Procedura administrativa – Recurs in anulare – Acte adoptate in timpul inspectiei – Masuri interimare – Inadmisibilitate – Decizia ordonand inspectia – Obligatia de a motiva o astfel de decizie – Protectia vietii private – Indicii suficient de grave – Control jurisdictional

Cauza T‑135/09 Nexans Franta/Comisia Hotararea din 14 noiembrie 2012

Cauza priveste in primul rand o cerere de anulare a deciziei C (2009) 92/1 a Comisiei din 9 ianuarie 2009 care ordona Nexans SA si filialei sale Nexans France SAS sa se supuna unei inspectii in temeiul art 20(4) al Reg 1/2003, in al doilea rand, o cerere adresata Curtii ca sa declare ilegala decizia Comisiei adoptata in cursul acestei inspectii de a copia intregul continut al unor fisiere de calculator si in al treilea rand, o cerere de anulare a deciziei de a interoga un angajat al Nexans Franta in timpul inspectiei si, in al patrulea rand, o cerere adresata Curtii ca anumite masuri sa fie luate impotriva Comisiei.

CADRUL JURIDIC

Articolul 20 al Regulamentului 1/2003 privind punerea in aplicare a normelor de concurenta prevazute la articolele 101 TFUE si102 TFUE- Competentele de inspectie ale Comisiei:

(4) Intreprinderile si asociatiile de intreprinderi sunt obligate sa se supuna inspectiilor dispuse de Comisie prin decizie. Decizia indica obiectul si scopul inspectiei, stabileste data la care incepe si indica sanctiunile prevazute la articolele 23 (amenzi) si 24 (penalitati cu titlu cominatoriu), precum si dreptul de a ataca decizia la Curtea de Justitie. Comisia adopta aceste decizii dupa consultarea autoritatii de concurenta a statului membru pe teritoriul caruia urmeaza sa se desfasoare inspectia.

Articolul 6 CEDO Dreptul la un proces echitabil

(1) Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public, dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia, in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale, intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun, sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta, atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei.

Articolul 47 CartaDreptul la o cale de atac eficienta si la un proces echitabil

(1)   Orice persoana ale carei drepturi si libertati garantate de dreptul Uniunii sunt incalcate are dreptul la o cale de atac eficienta in fata unei instante judecatoresti, in conformitate cu conditiile stabilite de prezentul articol.

(2)   Orice persoana are dreptul la un proces echitabil, public si intr-un termen rezonabil, in fata unei instante judecatoresti independente si impartiale, constituita in prealabil prin lege. Orice persoana are posibilitatea de a fi consiliata, aparata si reprezentata.

Articolul 48 CartaPrezumtia de nevinovatie si dreptul la aparare

(1)   Orice persoana acuzata este prezumata nevinovata pana ce vinovatia va fi stabilita in conformitate cu legea.

(2)   Oricarei persoane acuzate ii este garantata respectarea dreptului la aparare.

Articolul 8 CEDO Dreptul la respectarea vietii private si de familie

  1. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului sau si a corespondentei sale.
  2. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie o masura care, intr-o societate democratica, este necesara pentru securitatea nationala, siguranta publica, bunastarea economica a tarii, apararea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sanatatii si a moralei, ori protejarea drepturilor si libertatilor altora.

Articolul 7 Carta: Respectarea vietii private si de familie: Orice persoana are dreptul la respectarea vietii private si de familie, a domiciliului si a secretului comunicatiilor.

Jurisprudenta CEDO care este relevanta :

– COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE PRIMAGAZ c. FRANCE- 29613/08- Incalcare a art 6(1) CEDO si nu a art 8 in conjunctie cu art 13 CEDO

– SOCIÉTÉ CANAL PLUS ET AUTRES c. FRANCE- 29408/08

Prin cererea depusa la grefa Tribunalului la 7 aprilie 2009, reclamantele au introdus prezenta actiune. Pe fond, Comisia sustine ca argumentele aduse de catre reclamante in sustinerea cererilor lor de anulare trebuie sa fie respinse.

Privind cererea de anulare a deciziei de inspectie

Prin intermediul primului motiv, reclamantele imputa Comisiei, in esenta, caracterul vag al deciziei de inspectie privind delimitarea produselor in cauza.

Prin al doilea motiv, reclamantele sustin ca Comisia nu a avut informatii detaliate pentru a suspecta existenta unei incalcari a normelor de concurenta in domeniul cablurilor electrice de inalta tensiune submarine, fapt care ar confirmat de comportamentul inspectorilor in timpul inspectiei, precum si un comunicat de presa al Comisiei.

Obligatia Comisiei de a indica obiectul si scopul inspectiei este o cerinta fundamentala care, pe de o parte, permite sa se faca cunoscuta justificarea investigatiei in cauza, punand societatile inspectate  intr-o pozitie de a intelege domeniul de aplicare al obligatiei lor de a coopera, si, pe de alta parte, permite prezervarea drepturile lor la aparare (hotararea Curtii din 17 octombrie 1989, Dow Chemical Ibérica /Comisia, Cauze conexate 97-99/87, Rec p. 3165, punctul 26). In aceasta privinta, trebuie remarcat ca, desi este adevarat ca Comisia nu este obligata sa furnizeze destinatarului unei decizii de inspectie nici toate informatiile disponibile despre presupusele incalcari, nici o analiza juridica precisa a acestor infractiuni, aceasta trebuie, totusi sa indice in mod clar ipotezele pe care intentioneaza sa le investigheze (Dow Chemical Ibérica /Comisia, punctul 45)

Curtea de Justitie poate fi apelata sa efectueze o revizuire a unei decizii luate in temeiul articolului 20, alineatul 4 din Regulamentul 1/2003 pentru a se asigura ca acesta nu prezinta nici un caracter arbitrar, adica, nu a fost adoptata in lipsa oricaror circumstante care ar putea justifica o inspectie. Ar trebui reamintit faptul ca inspectiile sunt efectuate de Comisie in scopul de a colecta documentele necesare pentru a verifica existenta si domeniul de aplicare al unei situatii de fapt si de drept bine determinate despre care Comisia deja detine informatii. Ca parte a acestui comentariu, instanta Uniunii Europene trebuie sa se asigure ca exista motive suficiente pentru a suspecta o incalcare de catre intreprinderea in cauza a regulilor de concurenta (a se vedea Roquette Frères, Cauza C-94/00, punctele 54 si 55 si jurisprudenta citata).

Este necesar sa apara in decizia Comisiei o descriere a caracteristicilor esentiale ale incalcarii invocate, inclusiv identificarea pietei suspectate in cauza (hotararea din 8 martie 2007, France Télécom / Comisia, T-340/04, Rec. p. II-573, punctul 52).

Intr-adevar, in cazul in care, in acest stadiu al inspectiei, Comisia nu este obligata sa defineasca cu precizie piata relevanta in ancheta, cu toate acestea, trebuie sa precizeze in mod suficient sectoarele acoperite de presupusa infractiune supusa anchetei, pentru a permite, pe de o parte, societatii in cauza sa delimiteze sfera obligatiei sale de a coopera la domeniile de activitate in care Comisia are motive suficiente pentru a suspecta o incalcare a normelor de concurenta si sa justifice o ingerinta in sfera privata de activitate al companiei si, pe de alta parte, sa permita Curtii, daca este cazul, sa verifice caracterul adecvat al acestor motive.

In aparare si in replica, Comisia precizeaza, ca decizia de inspectie nu se refera la toate cablurile electrice si echipamentele asociate. Intr-adevar, ea sustine ca motivarea deciziei include o descriere a produselor specifice acoperite de denumirea generica cabluri electrice, fapt care ar fi permis reclamantilor sa inteleaga fara dificultate ca inspectia nu ar afecta orice tip de cabluri electrice. Cu toate acestea expresia „incluzand printre altele” si sintagma „in anumite cazuri” folosite de catre Comisie in delimitarea sa de obiect al anchetei arata ca atat cablurile submarine de inalta tensiune cat si cablurile subterane de inalta tensiune sunt citate de catre Comisie ca exemple apartinand unei game mai largi de produse, incluzand in mod potential orice tip de cablu electric, precum si orice materiale asociate cu utilizarea sau instalarea acestor cabluri. Precizia deciziei de inspectie in ceea ce priveste delimitarea produselor vizate de inspectie nu poate fi repusa in discutie contrar celor sustinute facute de reclamante. Primul motiv de recurs trebuie sa fie, prin urmare, respins.

Al doilea motiv de recurs este ca sectorul de cabluri submarine de inalta  tensiune a fost singurul sector in legatura cu care Comisia a avut motive rezonabile pentru a suspecta o incalcare a normelor de concurenta.

In primul rand, in cazul in care Comisia nu ar fi supusa restrictiei de a indica motive rezonabile, in practica ar putea de fiecare data cand are indicii care sugereaza ca o intreprindere a incalcat normele de concurenta intr-un domeniu specific al activitatilor sale, sa efectueze o inspectie care sa acopere toate activitatile, cu scopul final de a detecta orice incalcare a acestor norme, care ar fi fost comise de aceasta intreprindere. O astfel de practica ar incompatibila cu protectia sferei de activitate privata a persoanelor juridice, care este garantata ca un drept fundamental intr-o societate democratica. Trebuie sa se constate ca Comisia nu a demonstrat ca a avut motive rezonabile de a comanda unei inspectii care sa acopere toate cablurile electrice si materiale asociate cu aceste cabluri. Pe de alta parte, inainte de adoptarea deciziei de inspectie, Comisia a avut motive rezonabile pentru a dispune o inspectie care sa acopere cablurile electrice de inalta tensiune submarine si subterane si materialele asociate cu aceste cabluri. Prima parte a celui de al doilea motiv de recurs trebuie admis in ceea ce priveste cablurile electrice, altele decat cele de inalta tensiune submarine si subterane si materialele asociate cu aceste alte cabluri.

CONCLUZIE

Indiciile pe care Comisia isi bazeaza decizia de a inspecta sediile unei societati comerciale trebuie sa fie suficient de serioase pentru a suspecta o incalcare si pentru a putea justifica ingerinta in sfera privata de activitate a societatii suspectate de a fi incalcat dreptul concurentei. Mai mult respectul datorat dreptului la aparare cere ca aceste indicii sa fie clar definite, desi o analiza juridica completa a infractiunilor banuite nu trebuie sa fie pregatita de catre Comisie in vederea inspectiei.

Prezenta hotarare arata ca nu este permis ca sfera inspectiei sa fie extinsa in mod retrospectiv, in cazul de fata indiciile existente la momentul premergator inspectiei se refereau numai la cablurile electrice de inalta tensiune submarine si subterane si la materialele asociate cu aceste alte cabluri. Numai in privinta acestora decizia de inspectie emisa de Comisiei este valida.

Insa pentru ca actiunea in anulare a fost in rest respinsa (cererile formulate impotriva actelor in litigiu au fost declarate inadmisibile, deoarece Curtea nu este competenta sa se pronunte in temeiul art 263 TFUE in actiuni in incetare) partile recurente sunt obligate la plata a jumatate din cheltuielile de judecata ale Comisiei.

Protectia drepturilor fundamentale in domeniul de aplicare al normelor de drept al concurentei este un subiect pertinent a carui dezbatere la nivel teoretic ar trebui intensificata.

Emanuela MATEI

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică