Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Aspecte controversate in interpretarea si aplicarea prevederilor Codului muncii si ale Legii dialogului social. Propuneri – Sibiu, 27 noiembrie 2012. Cum a fost
06.12.2012 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Perioada de aplicare a Codului muncii, republicat şi a Legii nr. 62/2011 privind dialogul social a  însemnat în planul teoretic şi practic controverse în interpretarea şi aplicarea normelor cuprinse în aceste acte normative.

Iniţiativa cadrelor didactice titulare la Facultatea de Drept la disciplina dreptul muncii de organizare a unei reuniuni anuale a specialiştilor în dreptul muncii lansată în noiembrie 2011 s-a concretizat în anul 2012 în organizarea celei de a doua ediţii a Conferinţei naţionale dedicată raporturilor juridice de muncă şi dialogului social. Organizatorii şi-au propus să identifice şi să clarifice aspectele controversate întâlnite în interpretarea şi aplicarea normelor din legislaţia muncii, sens în care manifestarea ştiinţifică a fost sugestiv intitlată „Aspecte controversate în interpretarea şi aplicarea prevederilor Codului muncii şi ale Legii dialogului social. Propuneri.”

Conferinţa a debutat cu un moment omagial dedicat distinsului profesor universitar dr. Ion Traian Ştefănescu, cadru didactic la Academia de Studii Economice din Bucureşti pentru impresionanta activitate didactică şi ştiinţifică în domeniul dreptului muncii, la  împlinirea respectabilei vârste de 70 de ani.

Lucrările Conferinţei au fost deschise de dna. conf. univ. dr. Marioara Ţichindelean, care a subliniat importanţa acestei reuniuni academice în spectrul cercetării ştiinţifice şi practicii judiciare. Prezent la deschidere Rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, dl. prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea a arătat că această manifestare ştiinţifică se integrează în seria evenimentelor promovate sub genericul Dialogurile ULBS, în sensul deschiderii facultăţii spre dezbateri de actualitate în domeniul dreptului cu particularizare în problematica raporturilor de muncă. Dl. prof. univ. dr. Ioan Leş a transmis mesajul d-nei Decan, prof. univ. dr. Călina Jugastru, subliniind importanţa reuniunii într-un for ştiinţific la Facultatea de Drept din Sibiu a specialiştilor în dreptul muncii, care au abordat tematici din perspectiva actualităţii teoretice şi practice. În continuare dl. prof. univ. dr. Ioan Leş a evidenţiat activitatea profesorului Ion Traian Ştefănescu, personalitate a vieţii publice şi a comunităţii juridice româneşti.

Referitor la momentul omagial cadrele didactice, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea, prof. univ. dr. Raluca Dimitriu, conf. univ. dr. Marioara Ţichindelean au remarcat însemnătatea lucrărilor profesorului Ion Traian Ştefănescu în ramura dreptului muncii, care au reprezentat un reper permanent în abordările din doctrină şi jurisprudenţă. Participanţii au propus ca lucrările prezentate în cadrul acestei Conferinţe să fie cuprinse într-un volum omagial, dedicat prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu.

Programul de desfăşurare a fost structurat pe două tematici, o parte vizând dreptul colectiv al muncii şi una dedicată dreptului individual al muncii.

În acest cadru, lucrările au fost deschise de dl. prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, care a abordat tema Autonomia dreptului muncii. Prin argumentaţia prezentată în prelegere Profesorul a demonstrat existenţa şi în continuare a autonomiei dreptului muncii, ca ramură de drept, în pofida susţinerii recente potrivit căreia nu s-ar putea vorbi de autonomia dreptului muncii şi că dreptul muncii nu ar avea o natură mixtă. Utilizând criteriile principale în baza cărora se acceptă că pot fi identificate ramurile de drept, dar şi alte criterii, specifce – calitatea subiectelor de drept, natura sancţiunilor, interesul social, Profesorul concluzionează în sensul că dreptul muncii, prin toate instituţiile juridice specifice legislaţiei muncii, s-a format şi există încă din secolul al XX-lea, în România, ca ramură de drept, alături de dreptul civil, fiind autonomă în cadrul dreptului privat.

În contiuare au fost abordate problemele actuale privind dialogul social. Tema prezentată de d-na prof. univ. dr. Magda Volonciu, Reprezentativitatea partenerilor sociali. Aspecte teoretice şi practice, a atras interesul auditoriului prin implicaţiile practice întâlnite cu ocazia negocierilor colective.

În strânsă legătură cu această temă, prof. univ. dr. Claudia-Ana Costea şi drd. Adrian Claudiu Popoviciu au dezbătut tema Reprezentarea salariaţilor la negocierea contractului colectiv de muncă şi în cadrul conflictelor colective de muncă în lumina Legii nr. 40/2011 şi a Legii nr.62/2011, iar drd. Aurelia Nicolae (Lungu) prin tema  Consideraţii privind reglementarea grevei în România a concretizat tipurile de grevă.

În cadrul temei Noi teorii în dreptul muncii, drd. Costel Gîlcă a formulat puncte de vedere cu privire la istoricul relaţiilor de muncă, izvorul reglementărilor contractului individual de muncă şi lipsa caracterului intuitu personae al contractului individual de muncă.

Ca răspuns la întrebarea tematicii  Contractul individual de muncă – un contract intuitu personae?, lector univ.dr. Monica Gheorghe a susţinut printr-o argumentaţie amplă menţinerea şi prin reglementările actuale a caracterului intuitu personae al contractului individual de muncă.

Dezvoltarea pieţei muncii în spaţiul Uniunii Europene şi consecinţele acesteia în plan concurenţial au fost subliniate de lector univ. dr. Gabriel Aurelian Uluitu în cadrul prelegerii Consecinţe ale aplicării regulilor concurenţiale în piaţa muncii.

Abordări inedite al regimului nulităţii în dreptul muncii s-au regăsit în tematica Discuţii privind nulitatea contractului de muncă, susţinută de prof. univ. dr. Raluca Dimitriu.

Neclarităţile izvorâte în practică şi doctrină din necorelarea conţinutului fişei de post cu norma de muncă, prin raportare la obiectivele de performanţă individuală au fost prezentate în cadrul temei  Corelaţii între fişa de post, norma de muncă şi obiectivele de performanţă individuală de către conf. univ. dr. Brânduşa Vartolomei, care a propus soluţii de interpretare şi aplicare.

Regimul juridic al perioadei de probă, controversat în doctrina juridică, a fost prezentat prin prisma reglementărilor actuale, dar şi a propunerilor de modificare a Codului muncii în cadrul subiectului Aspecte controversate privind natura juridică a perioadei de probă în lumina Legii nr. 40/2011 de către drd. Olimpia Monica Matiaş.

În cadrul temei Consideraţii privind neconcurenţa în lumina principiului libertăţii muncii, lector univ. dr. Daniela Moţiu a evidenţiat noi aspecte referitoare la modalitatea de înţelegere şi aplicare a principiului libertăţii muncii în contextul neconcurenţei pe piaţa muncii.

Iniţiativa legislativă de modificare a reglementării din Codul muncii referitoare la clauza de neconcurenţă a fost dezbătută în cadrul prelegerii Concretizarea obligaţiei legale de fidelitate – o necesitate reală sau numai o necesitate aparentă? de către asist. univ. drd.  Radu Pătru, care a propus spre reflecţie modalitatea de reglementare a obligaţiei de fidelitate, a clauzelor de confidenţialitate şi neconcurenţă.

Prin raportare la normele Uniunii Europene şi practica CJUE, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea prin tematica abordată Dreptul la concediu de odihnă în perioada de incapacitate temporară de muncă a propus modificarea reglementării actuale.

Prelegerea Consideraţii privind incapacitatea temporară de muncă – interdicţie temporară la concedierea salariaţilor, susţinută de dr. Veronica Voinescu, dr. Irina Sorica a prezentat o deosebită utilitate teoretică, dar mai ales practică, şi prin prisma practicii CJUE, dar şi a dreptului comparat.

Ancorată în realitatea crizei economice şi raportată la practica CJUE, tematica Comentarii privind încetarea contractului individual de muncă în cazul transferului întreprinderii, prezentată de prof. univ. dr. Ovidiu Ţinca, a subliniat necesitatea ca instanţele de judecată să surprindă motivul real al încetării contractului individual de muncă în cazul transferului de întreprindere.

Prelegerea Aspecte referitoare la incidenţa radierii disciplinare şi în cazul aplicării desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă susţinută cu rigurozitate de dl. Dr. H. c. Şerban Beligrădeanu a lansat noi dezbateri între participnaţi, în urma cărora s-au exprimat concluzii pertinente, soluţiile practice reprezentând un subiect de reflexie în abordările viitoare.

Infracţiunile şi particularităţile acestora în raporturile de muncă, prin prisma noilor modificări legislative au fost prezentate de conf. univ. dr. Radu-Răzvan Popescu în cadrul temei Impactul Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal asupra legislaţiei muncii.

Prof. univ. dr. Vlad Barbu prin abordările din tema Soluţionarea contestaţiilor la deciziile de sancţionare ale funcţionarilor publici de către instanţele de judecată a subliniat necesitatea modificării procedurii de sancţionare a funcţionarilor publici.

Lucrările Conferinţei naţionale au fost finalizate de susţinerea Consideraţii privind jurisdicţia muncii prin prisma modificărilor aduse de Noul Cod de procedură civilă prezentată de d-na conf. univ. dr. Marioara Ţichindelean care a evidenţiat implicaţiile în planul practicii judiciare a dereglementării instituţiei investirii cu formulă excutorie a hotărârilor judecătoreşi, precum şi particularităţi ale coparticipării procesuale active în conflictele individuale de muncă.

Subliniem faptul că după fiecare prelegere a fost urmată de întrebări şi s-a realizat un schimb de opinii referitor la tematica prezentată. Prin tematicile abordate care au cuprins şi soluţii practice, Conferinţa a atras participarea nu numai a teoreticienilor, cât şi a practicienilor, avocaţi, magistraţi, consilieri juridic, experţi.

Prin dezbaterile reproduse succint mai-sus, Conferinţa naţională Aspecte controversate în interpretarea şi aplicarea prevederilor Codului muncii şi ale Legii dialogului social. Propuneri.” s-a constituit într-un eveniment major în domeniu şi care a fost finalizat cu formularea unor propuneri de lege ferenda. Concomitent, s-a evidenţiat ideea că legiuitorul trebuie să intervină cu modificări şi completări adecvate care să răspundă întru totul exigenţelor normelor europene şi internaţionale ale muncii, dar şi practicii CJUE.

Secţiuni: Comunicare profesională, Dreptul muncii | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO