Studii, opinii, interviuri ⁞⁞ RNSJ ⁞⁞ ESSENTIALS
 
 
Opinii
Baroul Bucureşti - Societatea de Ştiinţe Juridice
Documentare juridică pentru avocaţi
51 comentarii | 
Print Friendly, PDF & Email

Legea medierii – informarea e obligatorie de la 1 februarie 2013

13 decembrie 2012 | Cristi DANILEȚ

Medierea are nevoie de un impuls substantial pentru a putea functiona. Cred ca obligarea partilor de a urma o procedura de informare mai inainte de a se adresa instantei judecatoresti este o astfel de cale, cu scopul de a familiariza partile cu avantajele medierii si de a le convinge sa ramana in mediere. De altfel, acestea este obiectul Legii 115/2012 care in iunie anul acesta a modificat Legii medierii.

Dar legea (care prezinta mai multe imperfectiuni pe care le-am identificat intr-o formula interinstitutionala initiata de mine avand ca temei al actiunilor pro-mediere mai multe reglementari in acest sens) a uitat ceva esential: sa prevada sanctiunea procedurala pentru nerespectarea procedurii de informare. Sesizand aceasta lipsa, am propus CSM sa initiem modificarea rapida a legii, motivat de faptul ca pe 9 ianuarie 2013 ar fi trebuit sa intre in vigoare acele modificari. Pe 24 noiembrie 2012 am discutat aceasta idee cu Consiliul de Mediere, iar pe 28 noiembrie 2012 CSM a aprobat propunerea mea. Saptamana trecuta am fost, impreuna cu domnul Ion Dedu de la CdM, la Ministerul Justitiei pentru a face lobby pe acest proiect.

Miercuri, 12 decembrie 2012 Guvernul Romaniei a aprobat o OUG care prevede ca obligativitatea informarii despre mediere se va aplica de la 1 februarie 2013 cand intra in vigoare Noul Cod de procedura civila si ca, in caz de nerespectare a procedurii informarii (urmata inainte de sesizarea instantei sau pana la termenul dat de judecator in acest sens), actiunea se va respinge ca inadmisibila.

OUG are urmatorul continut:

„GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Prin Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator au fost aduse o serie de modificari si completari  Legii nr. 192/2006, cu efecte incepand de la data de 1 octombrie 2012, respectiv, 9 ianuarie 2013. Interventia legislativa a avut in vedere ca aceasta sa produca efecte dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind noul Cod de procedura civila, corelarile fiind realizate in raport cu acest act normativ.

Avand in vedere, insa, ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila a fost prorogata pana la data de 1 februarie 2013, si ca, totodata, noul Cod de procedura civila, in urma republicarii, a fost renumerotat, este necesara pe de o parte corelarea textelor de trimitere din Legea nr. 192/2006 cu norma la care se trimite continuta in noul Cod de procedura civila. Neadoptarea, in regim de urgenta, a masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta poate genera dificultati sau chiar blocaje in aplicarea de catre instante, a legii, cu consecinte negative de ordin procedural in activitatea de judecata,

Totodata, este necesara amanarea intrarii in vigoare a art. 601 din Legea nr. 192/2006 – articol care contine cea mai semnificativa modificare adusa prin Legea nr. 115/2012, constand in introducerea obligativitatii in anumite cazuri si conditii, a unei etape de informare cu privire la beneficiile medierii – astfel incat acesta sa intre in vigoare concomitent cu noul Cod de procedura civila (1 februarie 2013).

Apreciindu-se ca scopul etapei de informare obligatorie nu se va realiza deplin doar prin stabilirea, ca sanctiune, a amenzii judiciare, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat inlocuirea acestei sanctiuni cu aceea a inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata in cazul in care partile implicate in litigiu nu au urmat, anterior introducerii actiunii, etapa de informare cu privire la avantajele medierii. Textul legal care instituie obligatia de informare trebuie sa intre in vigoare odata cu cel care instituie sanctiunea in cazul nerespectarii obligatiei.

Avand in vedere ca aspectele mai sus mentionate vizeaza satisfacerea unui interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I – Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatului (1) al art. 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 2 – (1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cazul, dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de lege.

(11) Dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei prevazute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul  instantei.

(12) Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop, pentru litigiile in materiile prevazute de art. 601 lit. a) – f).

2. Alineatul (2) al art. 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Partile acordului de mediere se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 438 – 441 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.”

3. Alineatul (1) literele f) si g) ale articolului 601 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1013-1024 sau la cea prevazuta la art. 1025-1032 din Codul de procedura civila.

g) in cazul infractiunilor pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima isi exprima consimtamantul  de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul; daca victima refuza sa participe impreuna cu faptuitorul, sedinta de informare se desfasoara separat.

4. Alineatul (2) al articolului 601 se abroga.

5. Dupa art. 601 se include un articol nou, art. 602, cu urmatorul continut:

„Art. 602 – (1) Procedura de informare, incluzand si formalitatile pentru convocarea partilor, nu poate depasi 15 zile calendaristice. Prevederile art. 2532 pct.7 din Codul civil sunt aplicabile in mod corespunzator.

(2) Acceptarea participarii sau participarea la sedinta de informare nu constituie  o recunoastere a dreptului ce ar face obiectul litigiului si nu intrerupe cursul prescriptiei.”

6. Alineatul (1) al art. 63  se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) In cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotarare, dispozitiile art. 438-441 din Codul de procedura civila fiind aplicabile in mod corespunzator.

Art.  II –  Termenul prevazut la art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 9 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la intrarea in vigoare a dispozitiilor art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 februarie 2013.”

Art. III – Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata se aplica numai proceselor incepute dupa intrarea acesteia in vigoare.

PRIM MINISTRU
Victor Viorel PONTA”

Cristi DANILEȚ
Judecator, Membru CSM


Aflaţi mai mult despre , , , ,

Au fost scrise până acum 51 de comentarii cu privire la articolul “Legea medierii – informarea e obligatorie de la 1 februarie 2013”

 1. Florin RADU spune:

  perfect, nu ?!
  inca o piedica in calea bietului cetatean roman, in incercarea lui disperata de a obtine cate ceva in justitie …

  • Artemiza DECIS spune:

   Stimate domn,

   Unde identificati dvs. piedica?

   Partile se informeaza in legatura cu medierea in mod gratuit si in max. 15 procedura de informare trebuie finalizata. Mediatorul le explica partilor daca medierea se preteaza spetei lor, si in ce fel pot ei beneficia concret de mediere.

   Prin mediere partile isi gasesc singure solutiile, procedura de mediere rezolva conflictele cu celeritate, intr-un cadru mult mai relaxant fata de rigorile salilor de judecata, partile pot fi asistate oricand de avocati.

   Medierea nu este o inventie romaneasca este o procedura aplicabila peste tot in lume cu succes.

   Daca doriti, va invit la intalnirile lunare pe care le organizam cu mediatorii sau la Mesele rotunde organizate la UCDC, sa ne cunoasteti pe noi mediatorii dar sa si relationati cu profesionisti ai dreptului.

   Sper ca veti da curs invitatiei mele,

   Artemiza DECIS

   Mediator

 2. ANONIM spune:

  Domnule judecător, eu cred că în dorinţa dvs de a degreva instanţele, aţi pus problema in mod total gresit, si nu v-aţi aplecat şi asupra a ceea ce poate să iasă, şi ce nedreptăţi se pot naşte, în urma medierii de către neprofesionişti.
  Dacă privim medierea ca pe un serviciu, medierea ar putea fi unul bun, dar din păcate medierea românească, astfel cum este ea reglementată acum, este un produs deosebit de rău, chiar toxic pentru populaţie.
  Spuneţi că în alte ţări funcţionează cu succes, dar v-aţi întrebat de ce? Pentru că medierea este realizată de profesionişti !!!
  Si eu sunt de acord că medierea făcută de practicieni cu experienţă ai dreptului, ca de ex. judecători pensionari, sau foşti judecători, de avocaţi, notari, cu experienţă ar putea funcţiona foarte bine.
  De ce vă miraţi că medierea nu funcţionează, că lumea nu are încredere în mediere, atâta timp cât 80% dintre mediatori nu sunt jurişti, iar la cursul de mediere se predă doar probleme de comunicare? Cum să avem încredere în mediatori, atâta timp cât, acesta are mai puţine cunoştinţe juridice decât părţile?
  Dvs. personal, aţi accepta medierea făcută de un agronom? La ce v-ar servi?
  Ca o mediere să fie legală, şi să nu se producă haos în circuitul juridic civil, şi a nu se realiza zicerea din proverbul „un prost aruncă o piatră în apă, şi zece deştepţi nu pot să o scoată”, este imperios necesar ca mediatorul, din studiul dosarului şi discuţiile cu părţile, să determine care este rezolvarea legală a speţei, care este adevărul juridic, ce drepturi şi obligaţii concrete şi legale au părţile, iar ulterior, prin negociere, prin mediere, să se încerce aducerea părţilor pentru realizarea unei înţelegeri, spre rezolvarea legală a speţei.
  Dar atâta timp cât la mediator mă pot duce cu pârâtul să tranzacţionăm drepturi asupra cărora nu avem dreptul să o facem, iar mediatorul nu ştie cenzura ce drepturi avem, pentru că de ex. nu ştie să citească o carte funciară, să vadă măcar dacă avem dreptul să mediem sau nu, nu văd cum medierea va putea să aibă succes.
  În materie penală, cum va putea mediatorul să încheie un acord de mediere, atâta timp cât nu cunoaşte, să zicem, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, şi care înlătură şi răspunderea civilă, şi astfel, peste lege, peste starea de fapt, lămureşte făptuitorul să încheie acord de mediere, deşi poate el se afla în stare de legitimă apărare, de necesitate, eroare de fapt, etc.?
  Ceea ce s-a făcut prin această ordonanţă de urgenţă este exact ca pe timpul comunismului la magazinele săteşti, când la fiecare kg de carne, trebuia să cumperi 1 kg de bomboane, sau alte produse pe care nu le cumpăra nimeni.
  În loc să facem ca bomboanele care nu se vând, să fie bune şi să se vândă bine, iar lumea să le cumpere benevol, îi obligăm pe oameni să le cumpere.
  Prin urmare, mediatorul ar trebui să fie un superprofesionist în domeniul juridic şi cu studii aprofundate de psihologie şi comunicare, pentru că acordul de mediere poate produce consecinţe deosebit de grave pentru părţi, pe care în momentul încheierii nu le pot înţelege nici mediatorul cel încropit şi nepregătit, nici părţile.
  Dar atâta timp cât vom păstra filtrul instanţei, iar la pregătirea actuală a mediatorilor, nu văd cum ar putea fi eliminat, medierea nu este un produs bun şi atractiv, şi nu va fi cumpărat.
  Şi ar mai fi câteva probleme, la care prin acest OUG nu s-a răspuns:
  – de ce trebuie să mergem la şedinţă de informare asupra avantajelor medierii, şi nu asupra realităţii medierii, mediatorul trebuind să ne explice şi avantajele, dar şi dezavantajele.
  – dacă reclamantul este el însuşi mediator, judecător, procuror, notar, consilier juridic, avocat, sau o altă persoană informată, care cunoaşte avantajele medierii, dar şi dezavantajele acesteia, de ce să nu poată declara în cuprinsul acţiunii sale, că nu doreşte să meargă la mediator, ci doreşte ca justiţia să soluţioneze litigiul său? Eu, ca avocat, judecător, etc. nu doresc să mă duc la mediatorul agronom, economist, inginer, etc. să îmi povestească cât de bine îmi va fi dacă voi fi mediat. Şi atunci, nu mă pot adresa instanţei? Este aceasta constituţional?
  – o persoană netransportabilă, cum va putea participa la şedinţa de informare?
  – dacă un reclamant are mai multe cauze, unele chiar repetitive, de ce trebuie să meargă la şedinţa de informare în fiecare dosar?
  – o persoană juridică cu multe cauze, cum sunt asigurătorii, vor fi siliţi să îşi angajeze mediator, care să le prezinte avantajele medierii în fiecare dosar?
  – o societate multinaţională, cu administratori străini, cum vor putea participa la şedinţa de informare?
  Varianta iniţială, aceea că părţile pot merge la mediator este cea nu doar constituţională, dar şi de bun simţ.
  Nu credeţi că se crează, din nou prea multe obligaţii şi filtre pentru oameni? Nu seamănă cu epoca comunismului cînd totul era obligatoriu, nimic benevol? Nu seamănă cu vechile comisii de judecată, şi ele obligatorii dar şi total inutile pentru oameni?
  De ce nu lăsaţi justiţiabilii să aibă ei alegerea dacă să meargă sau nu la informare, mai ales cei care au acces la mijloacele de informare şi o pot face singuri şi apoi să aibă libera alegere? De ce le tot impuneţi oamenilor alte şi alte obligaţii fără să îi întrebaţi? Doar comuniştii făceau asta. Nu mai vrem. A fost destul. Ce mai rămîne din liberul acces la justiţie atît de clamat, dar căruia văd că i se pun tot felul de filtre şi obligaţii?

 3. pentru ca sunt persoane (nu toti, evident) care s-au ratat in alte profesii si spera ca aici isi vor gasi menirea.

  Si pentru ca este o profesie pentru care legea iti baga clientii pe poarta iar acum este perioada in care se pot face bani frumosi – sunt doar citiva mediatori in toata tara.

  si pentru ca unii s-au apucat deja sa isi faca consilii, comitete si comitii in care sa fie sefi si sa poata controla accederea in profesie astfel incit sa nu le scada veniturile.

  de fapt ne-am intors in anul 1995 cind s-au infiintat notarii publici si locurile valabile erau stabilite de Uniune in functie de veniturile membrilor notari :)))

  si sa mai spui ca nu exista masina timpului.

  • Artemiza DECIS spune:

   Stimate domn Mihai Costache,

   Va multumesc ca nu generalizati „parerea dvs. mai putin buna” la tot corpul profesional al mediatorilor.

   Conform unei declaratii recente a dlui. Dorin Badulescu avem 4000 de mediatori autorizati in acest moment in tara…or fi multi, sau putini doar practica ne va spune dupa data de 1 Februarie 2013.

   Daca mediatorii despre care dvs. spuneti ca „s-au ratat in alte profesii” isi vor gasi menirea in mediere, poate inseamna ca de fapt aici le era locul: intr-o profesie liberala. Cei care se vor dovedi a fi mai putini competenti, nu vor avea clienti….medierea este o profesie vocationala, daca nu ai resurse interne…pleaca clientii.

   Sa retinem totusi ca mediatorul autorizat, dupa ce are la baza studii superioare si experienta profesionala, este obligat prin lege sa se califice si sa se perfectioneze (personal anul acesta am fost la cel putin 12 conferinte, ateliere, cursuri, mese rotunde, etc…)

   Legea ne trimite partile doar la informare, care este gratuita. Daca partile nu doresc sa intre in procedura de mediere si doar se informeaza … nu platesc nimic (legea prevede acest lucru…inca din 2010).

   Am un respect deosebit fata de avocati (majoritatea prietenilor mei practica aceasta meserie..si poate si eu in viitor), notari, judecatori, procurori …etc..si consider ca prin comunicare la nivel institutional dar si personal vom colabora in sprijinul justitiabilului.

   Cu stima,

   Artemiza DECIS

   Mediator autorizat

 4. btw, am postat pe FB intrebarile dvs – poate le vede cineva si va si raspunde.

 5. Rene DEMETER spune:

  Ante-comentatorul anonim are 99% dreptate. Modificarile la legea medierii, desi initiate, sunt sigur, cu cele mai bune intentii au capatat forme rezultante total contrare bunului-simt si dreptatii.
  In afara de faptul ca legea nu face o distinctie fireasca intre partile conflictelor si sa excepteze de la obligatia de informare pe insisi mediatorii, precum si pe profesionistii dreptului, despre care se prezuma ca ar cunoaste avantajele medierii, in plus complica lucrurile, in dezinteresul medierii ca procedura si genereaza piedici suplimentare pentru oamenii care-si cauta dreptatea.
  Desi legea (inainte de modificare) niciunde nu prevede ca informarea se face pentru toate partile de acelasi mediator si impreuna (din contra, legea prevede libertatea partilor de a-si alege mediatorul), formularea introdusa de OUG promovata azi, impune in mod implicit realizarea informarii tuturor partilor de catre un mediator (in mod practic, cel contactat de unul dintre reclamanti), si tot implicit prevede ca informarea se va face cu totii de fata, impreuna. Exceptie face victima care nu voieste sa fie informata impreuna cu faptuitorul, in cauzele penale.
  Aceast este o situatie total gresit reglementata, fiindca daca partile se afla in localitati diferite, este o absurditate ca partea/partile din alta localitate sa se deplaseze pentru informare la mediatorul ales de reclamant, care cu siguranta il alege pe cel mai aproape lui.
  Se naste de la sine intrebarea, pentru orice om normal la cap: cu ce era contrar nevoii sociale reglementate prin aceasta OUG daca fiecare parte dintr-ul litigiu ar fi informata de mediatori diferiti, fiecare parte alegand mediatorul in care are incredere? (NB: mediatorul este acela in care partea are incredere, nu?)
  Totodata, desi informarea este gratuita, pentru a realiza informarea cu toate partile, mediatorul va trebui sa faca diligente pentru a chema partile la sedinta de informare. Pentru aceasta va consuma hartie, toner, curent electric etc., va plati taxele postale aferente precum si convorbirile telefonice efectuate. Toate acestea implica o activitate pe care o desfasoara mediatorul care isi consuma timpul cu pregatirea acestei informari. Evident ca pentru acestea, va cere un onorariu, probabil nu mare, dar tot va fi ceva de plata pentru parte/parti, de fapt probabil pentru reclamant.
  Iata ca informarea gratuita nu este chiar asa gratuita, fiindca resursele consumate nu pica din cer.
  In afara de aceste lucruri la care legiutorul nu s-a gandit, dar vis-a-vis de care, persoane cu initiativa legislativa isi asuma cu mandrie realizarea (vezi dl. Danilet, pe care, de altfel, il creditez cu cele mai bune intentii), ar mai fi si alte chestiuni care impiedica prin formulari ambigue sau lacune de reglementare realizarea dreptului fiecarui cetatean care are un conflict: dreptul la justitie.
  In trecere fie spus, cu referire la cele expuse de ante-comentatorul anonim de mai sus, omul e liber sa-si aleaga mediatorul din tabloul mediatorilor, inclusiv in functie de pregatirea lui de baza, astfel incat sa fie un cunoscator al domeniului conflictual. Din pacate, aceasta posibilitate este doar una pur teoretica, in mod practic, Consiliul de Mediere, cel care editeaza tabloul mediatorilor, nu include in acest tablou si ceea ce cere L192/2006 in art. 12 pct. c: ” pregatirea de baza a mediatorului, institutiile la care s-a format si titlurile cu care le-a absolvit; „. Sintagma „pregatirea de baza”, in mod evident se refera la ceea ce este mediatorul: inginer, medic, agronom, jurist, etc. iar institutiile la care s-a format sunt facultatile din cadrul universitatilor absolvite. Finele acestei teze confirma acest lucru prin „titlurile cu care le-a absolvit”, fiindca in urma terminarii unei facultati absolventului i se confera un titlu: diplomat inginer, doctor in stiinte medicale, licentiat in drept si asa mai departe.
  Ceea ce apare in realitate in tabloul mediatorilor la aceasta rubrica este firma la care mediatorul a urmat cursurile de formare profesionala in domeniul medierii, lucru care nu spune nimic omului de rand care isi cauta un mediator in tablou si care l-ar alege pe unul sau pe altul in functie de pregatirea de baza, asa cum am aratat mai sus.
  Ma opresc aici pe moment. Dar legea asta a medierii a ajuns la o forma tare gresita.

  Rene Demeter
  – mediator –

 6. Andrei OPREA spune:

  Am aproximativ aceleasi pareri cu opiniile de mai sus.Nici macar prezentarea la sedinta nu ar trebui sa fie obligatorie, in acest sens subscriu celor expuse de anonim.
  Sanctiunea inadmisibilitatii este drastica si contrara dreptului de acces la tribunal (asemanatoare intr-un fel cu lipsa semnaturii unui avocat de pe cererea de recurs preconizata in Noul cod de procedura civila).
  Ar fi multe de reprosat acestei legi, insa este inutil, intrucat poate fi observat ca a fost adoptata contrar Legii fundamentale(prin lege ordinara, doar o modificare fiind adoptata prin lege organica), fiind o ipoteza simpla de pus in fata judecatorilor constitutionali-daca se admite ca si Legiuitorului ii este opozabila asa-zicand Constitutia.
  P.S.nu doar pentru a nu incasa niste injuraturi pe niste site-uri roz-pe juridice.ro fiind excluse asemenea iesiri, aici opiniile fiind liber exprimate si argumentate fara apel ori recurs la injuraturi-din partea mediatorilor, consider utila medierea, dar fara a fi obligatorie si adoptata printr-o lege organica clara si previzibila.

 7. FLORIN BORNEA spune:

  Mare dreptate ai anonimule. De ce nu ai semnat? Această ordonanţă este un semn de revenire a dictaturii. Uşor, uşor vom avea mereu alte şi alte obligaţii. Aveţi obligaţia să,……, aveţi obligaţia să,……..! Reînvie comunismul?
  Se pare că vor să ne reducă tot mai multe libertăţi. Abia au ajuns la putere şi iată că ne tot obligă. Este evident că medierea este o sursă nouă de venituri pentru o categorie importantă de oameni. Un curs de mediere de două săptămâni costă cca o mie de euro. El nu se face dacă nu se înscriu un număr semnificativ de cursanţi. De obicei aud că sunt în medie cca 25 – 30 la un curs. Iată că doi formatori încasează în două săptămâni cca 30.000 euro. Cum să nu se insiste şi să bată pe la toate uşile? Iată că au găsit lobby-ştii, iată că au reuşit să îl convingă şi pe primul ministru, care fără să judece prea mult a semnat.
  Nu este constituţional să se creeze justiţiabililor noi obligaţii înainte de a se adresa justiţiei. Ei trebuie lăsaţi să hotărască singuri dacă vor sau nu să facă mediere, pentru că ei ştiu cel mai bine dacă au sau nu şanse în acest demers. Prin obligativitatea medierii se tergiversează durata litigiului, se produc cheltuieli, drumuri, timp pierdut, etc.
  Toate deciziile Curţii Constituţionale prevăd că nici o dispoziţie legală nu trebuie să împiedece liberul acces la justiţie.
  Dacă un judecător are un litigiu personal, va trebui obligat să meargă la mediator? Sau vom crea diverse categorii, din care unii vor fi obligaţi iar alţii nu?
  Şi legea iniţială a medierii a fost făcută pe genunchi, fără a se examina toate consecinţele ei. Văd că practica legilor făcute în acest fel continuă. Chiar nu se mai pot face legi bune, bine pregătite de către profesionişti? Guvernele anterioare au fost criticate pentru aceasta şi pe bună dreptate, dar cei noi fac la fel, dacă nu mai rău. Semne rele anul are!

 8. Mihaela MAZILU-BABEL spune:

  Dacă CCR nu va proteja cetățeanul român, Curtea de Justiție și Carta DFUE sigur o va face. Nu va avea nicio șansă această OUG. Absolut niciuna.Și sper că ulterior, după ce va exista o hotărâre preliminară, toți cei care au semnat un asemenea proiect, să fie trași la răspundere atât prin sancțiuni administrative cât și civile… cel puțin când litigiu va intra în domeniul dreptului UE.
  Nici la CEDO nu ar fi rău să se ajungă.

  • Florin RADU spune:

   eu sunt sigur ca CCR va proteja cetateanul.
   un ANUMIT cetatean ! ca si pana acum …

   • Mihaela MAZILU-BABEL spune:

    Din păcate, deja CCR are un rol secund sau chiar niciun rol când vine vorba de dreptul UE și asta pentru să singură a dorit să se izoleze, spre bucuria ÎCCJ și a curților de apel care aplică dispoziții cvasiconstituționale (cele ale Cartei) știind că nu au cum să fie sancționate, chiar dacă le aplică în contra drepturilor fundamentale menite a proteja cetățeanul, instanțele dorind să protejeze statul apelând la dispoziții fundamentale unionale care au fost negociate pentru justițiabil și nu în contra lui. Așa că, probabil și din acest motiv, mă bucur și mai tare că România este membră UE și înaltă parte contractantă la CEDO

 9. FLORIN BORNEA spune:

  Nici un act normativ nu trebuie dat fără a se face studii profunde de impact, fără fundamentări, fără analize prealabile complete, fără respectarea unei proceduri care este instituită la guvern şi parlament. Ar trebui să solicităm guvernului să explice ce fundamentare, ce studii de impact, ce argumente au stat la baza emiterii ordonanţei prin care informarea despre mediere devine obligatorie sub sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată. De fapt guvernul ar fi trebuit să comunice aceasta, cîtă vreme din nou prin ordonanţă se modifică de fapt codul de procedură civilă, care este lege organică.
  Prin această prevedere legală, această obligaţie a devenit de ordine publică contrar spiritului mai liberal al noului cod civil şi de procedură civilă în care nici prescripţia, nici cea mai mare parte a competenţei instanţelor, nici alte excepţii nu mai sunt de ordine publică. Deci lipsa informării asupra medierii e mai puternică decât chiar prescripţia extinctivă.
  Este evident că ordonanţa este rezultatul muncii şi a lobby-ului grupurilor de interese care au ca scop obţinerea de venituri,şi nu puţine, din aceasta.
  Taxa pentru un an de studii universitare în Romania este între 300-500 euro.
  Taxa pentru două săptămîni de cursuri de mediator este de cca 800-1000 euro. Anual se fac mai multe serii de cursuri, cu un număr semnificativ de cursanţi, iar în 41 de judeţe şi Bucureşti ia faceţi un calcul şi vedeţi câte sute de mii de euro se adună.
  Este evident că, cursul de două săptămâni nu face 1000 de euro, câtă vreme o universitate poate şcolariza un student timp de un an de zile cu 300 de euro. Oare ce drumuri iau aceşti bani?
  Este o afacere foarte profitabilă.
  Dar lăsând afacerea la o parte, cred că nu este bine să creăm iarăşi obligaţii pentru oameni. Trebuie să lăsăm libertate fiecăruia să aleagă dacă vrea sau nu să urmeze procedura de mediere. Informarea o poate face fiecare din cărţi, presă, etc. Noţiunea de obligare la informare este o şmecherie, o cale ocolită de a le trimite clienţi la mediatori.
  Medierea trebuie să se impună ea singură, nu împinsă de la spate de guvern. Dacă serviciul oferit va fi bun, oamenii se vor duce singuri şi medierea va avea succes, dar câtă vreme ea este de fapt un serviciu juridic,făcut de oameni care nu au nimic în comun cu justiţia ea nu va avea succes.
  Recent am votat, realizându-ne astfel suveranitatea. Ne lăudăm că am făcut-o, dar nu ni se lasă libertatea să fim suverani şi pe drepturile şi obligaţiile noastre. Ni se tot bagă degetele pe ochi, suntem mereu obligaţi, chiar şi acolo unde am putea fi liberi. Aceasta este o formă clară de dictatură şi este categoric împotriva spiritului european. Ne supărăm că organismele europene ne văd ca cetăţeni de categoria a doua, dar iată că guvernul nostru ne consideră aşa, cîtă vreme apreciază că nu ne ştim informa singuri şi trebuie să fim obligaţi, să plătim pentru asta, să pierdem timp, etc, altfel nu avem acces la justiţie. Nu uitaţi că au o majoritate cu care pot face ce vor cu ţara şi acesta este doar începutul. Acum a fost doar un puseu de dictatură, dar sigur vor urma şi altele. Vai nouă!

 10. Atat de multe cuvinte puse alaturi cu pretentia de a fi argumente. Si atata necunoastere crasa a principiilor de drept la comentatorii de mai sus. Sper ca nu sunteti, domnilor, practicieni ai dreptului.

  Poate ca stiti jurisprundenta CCR si CEDO in materia accesului la justitie: procedurile prealabile nu sunt un impediment la justitie.

  Asa si in cazul de fata: nimic nu il impiedica pe cetatean sa mearga la instanta. Doar ca, mai inainte de a o face, trebuie sa treaca pe la un mediator care, in mod gratuit, ii va spune ce este medierea. Daca il convinge sa ramana in mediere, cetateanul nu va mai avea interes sa mearga la instanta. Daca nu il convinte, va merge la instanta. Daca vreti, aici procedura se aseamana cu cea a plangerii prealabile in contenciosului administrativ.

  Daca cetateanul a introdus actiunea fara a respecta procedura de informare prealabila, in cazurile expres prev la art. 60 ind.1 lege judecatorul ii va da un termen pentru a merge la mediator pentru informare privind medierea. Daca se duce si nu este convins sa ramana in mediere, se intoarce la instanta si pricesul continua. Daca accepta sa se duca si nu o face, va fi amendat potrivit Cpciv. Daca nu se duce, actiunea se respinge ca inadmisibila. Daca vreti, aici procedura se aseamana cu cea a necesitatii achitarii taxelor de timbru in cursul procesului.

  Prin urmare: e vorba de o procedura prealabila depunerii actiunii care poate fi complinita si ulterior; nu e vorba de mediere care in esenta e facultativa, ci de informarea despre mediere; informarea e gratuita. Eci, nici vorba de impiediedicare a accesului la justitiei.

  • Rene DEMETER spune:

   Stimate domnule judecator,

   In comentariul dvs. anterior ati facut o apreciere care suna asa:”Si atata necunoastere crasa a principiilor de drept la comentatorii de mai sus.”

   Intrucat si eu sunt un comentator de mai sus, am rugamintea de a va apleca si asupra cuvintelor alaturate cu pretentia de argumente pe care le-am scris in comentariul meu. As vrea sa stiu parerea dvs. vis-a-vis de aspectele semnalate de mine, si de ce nu, de cele semnalate in comentariul dinaintea celui facut de mine, exceptand, evident, ideea de necontitutionalitate a procedurii informarii, asupra careia v-ati si referit in comentariul dvs.

   Cu respect,
   Rene Demeter

 11. aveti dreptate dar „uitati”un lucru – aceste proceduri prealabile trebuie sa fie GRATUITE si nu oneroase.

  In acest moment, mediatorii percep taxe pentru invitatiile ce trebuie facute, pentru certificatul de informare pe scurt – se incaseaza bani pentru procedurile pre-mediere. asta este adevarat problema si nu medierea in sine.

  Iar aceste onorarii/costuri care nu sunt intrinseci sistemului de justitie (ca in cazul taxelor de timbru) va impiedica cetateanul sa se adreseze justitiei

  de aici apare diferenta cu privire la modul cum CC si CEDO vor aprecia procedura prealabila ca afectind dreptul la justitie.

  oricum, viitorul va arata cine are dreptate – 2 juristi, 3 pareri.

  • Ce fac mediatorii nu e treaba mea. Banuiesc ca au un contract pt asta – chiar dvs o spuneti – iar contractul e legea partilor: daca partile convin sa plateasca pre-medierea sa se faca informarea, e libertatea lor. Daca nu vor sa plateasca si informarea nu are loc, atunci se va elibera un pv pt care nu se poate percepe onorariu (legea o spune in mod expres).
   Deocamdata suntem 2 juristi cu cate o parere.
   Daca eu am dreptate, va solicit de acum sa va cereti scuze in mod public printr-o postare tip articol pe JURIDICE.ro. Daca dvs aveti dreptate, o voi face eu.

   • pentru ce sa imi cer scuze? nu inteleg motivul. am recitit postarea mea anterioara nu vad nimic jignitor ci doar o opinie de jurist.

    poate imi explicati pe intelesul meu.
    oricum, am postat un nou articol pe JURIDICE.ro in care imi argumentez pozitia dpdv juridic.

    • Nu. Era vorba de faptul ca procedura informarii prealabile ar pica testul accesului la justitie. Dvs spuneti asta, eu va contrazic. Sunt doua pareri, nu trei.
     Daca intrati in ramasag, facem si pact de neagresiune reciproca. In felul acesta, poate invatam sa dialogam civilizat: fara atacuri la pesoana ascunde sub masca `libertatii de opinie`.

     • Costel GÎLCĂ spune:

      Pact de neagresiune reciproca???? Sa isi ceara scuze??/ Pentru ce Cristi? Ca pana una alta…tu din banii contribubiloor traiesti si nu cred ca ar deptul sa ii ceri cuiva sa isi ceara scuze pentru ca nu este de acord cu tine.
      Eu cred ca tu ar trebui sa iti ceri scuze pentru ca tu esti pus in slujba noastra si nu invers. Dar na…puterea duce la pierderea ratiunii

  • Artemiza DECIS spune:

   Stimate domn Mihai Costache,

   Mi-a atras atentia afirmatia dvs: „asta este adevarat problema si nu medierea in sine”.

   Concluzionez ca dvs. sustineti medierea si doar aveti dubii privind profesionalismul unora dintre colegii mediatori, desi conform legii 202/2010 informarea este gratuita si astazi in 2012 lucrurile stau la fel: mediatorul nu poate incasa onorariu pentru informare.

   Pentru a risipi aceste idei „preconcepute”, am punctat mai jos situatiile in care mediatorul poate percepe onorariu:

   Din 01.02.2013, conf. OUG la care face referire dl Danilet, mediatorii vor primi onorariu doar in aceste doua situatii in ceea ce priveste medierea judiciara:

   1. partile intra in procedura de mediere si semneaza un contract privind prestarea acestor servicii de catre mediator;
   2. partile il investesc pe mediator sa faca toate diligentele necesare in vederea informarii obligatorii (aici intra si invitatia la sedinta de informare), in schimbul unui onorariu (decent) stabilit de catre parte/parti si mediator prin semnarea unui contract de pre-mediere. Nu exista o obligativitate legala in acest sens, este libera alegere a partilor.

   SEDINTA DE INFORMARE OBLIGATORIE, ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INFORMARE SAU A PV SE FACE IN MOD GRATUIT.

   Eu asa mi-am desfasurat activitatea pana acum si voi continua la fel pana la o noua modificare a legii.

   Cu stima,

   Artemiza DECIS

   Mediator autorizat

 12. Tiberius TĂNASE spune:

  Nu pot sa nu remarc cateva aspecte:
  1. Transparenta decizionala deplina a acestui proiect legislativ, a carui prezenta undeva pe net, inainte (fie si cu 24 de ore, nu cu 30 de zile) de comunicatul cmediere si de articolul dlui judecator, a fost sublima, dar a lipsit cu desavarsire.
  2. Logica fracturata din preambulul OUG, unde se face vorbire de faptul ca CSM a solicitat ceva, cuiva ; abia de aici aflam cate ceva http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/29_11_2012__52956_ro.pdf , la pct.31, dar se pare ca nu s-a considerat necesara adoptarea unei hotarari… Iar finalul preambulului e magistral: ” aspectele mai sus mentionate vizeaza satisfacerea unui interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta”.
  3. Desi CSM in ordinea de zi solutionata mai sus indicata, lasa sub negura anonimatului contributia domniei sale, dl judecator tine sa ne anunte faptul ca totul s-a petrecut la propunerea domniei sale si urmare a lobby-ului facut pentru acest proiect. Cum legiuitorul roman a cam omis sa reglementeze lobby-ul, dar mentioneaza pe undeva prin legislatie (macar) conflictul de interese, nu pot decat sa sper ca tot efortul dlui judecator in acest proiect este 100% dezinteresat.

 13. Va rog sa ma credeti ca e mai bine pt dvs si cariera pe care incercati sa v-o construiti, sa nu va raspund public. Daca doriti, in privat, raspund punctual la intrebarile dvs, dar numai dupa ce cititi legea cu cele 4 modificari intervenite in timp, expunerile de mortive la reglementarile cu pricina. si Ghidul emis de CdM.
  Imi dau seama ca sunteti jurist la baza si asta va face sa vedeti lucrurile ca un avocat, nu ca un mediator. Si am si o solutie prin care sa va scoateti cheltuielile de la informarea gratuita: oprind cat mai multe parti in mediere.

 14. @Tiberiu
  1. Cu privire la transparenta, adresati-va Guvernului. Banuiesc ca ati facut remarca asta si in cazul altor proiecte, altfel v-as putea banui de rea-credinta `De ce tocmai la acest proiect de OUG?`
  2. Dupa cum ar tr sa stiti, CSM nu are initiativa legislativa. Motiv pt care noi nu promovam acte normative sub forma de proiecte sau initiative legislative, dar putem cere. Cam saptamanal cerem acest lucru, de regula Guvernului.
  `Magistralul` sesizat de dvs se datoreaza faptului ca se apropia ultima sedinta de Guvern, Parlament nu era, iar pe data de 9 ian 2013 urma sa intra in vigoare Legea 115, cu probleme. Prin urmare, pt a preintampina o sincopa, se impunea modificarea pe calea OUG.
  Pe 27 nov am anuntat public ca voi propune CSM modificari ale legii medierii http://cristidanilet.wordpress.com/2012/11/15/plan-promovare-mediere-proiect/
  sesizand probleme de functionare a legii, in urma intalnirii cu colegii judecatori si mediatori din Dambovita de pe 16 nov si din Oradea de pe 19 nov
  http://cristidanilet.wordpress.com/activitate-membru-csm/
  Daca am fi Friends pe FB, ati avea acces si la constatarile mele in urma acelor intalniri
  Pe 24 nov discutasem, imputernicit fiind de CSM, cu membrii CdM despre problemele in aplicarea legii 115, lipsita de sanctiuni
  http://www.cmediere.ro/page/840/comunicat-de-presa-privind-adoptarea-oug-de-modificare-a-legii-medierii
  3. Eu nu vreau sa imi asuma altceva decat ceea ce am lucrat. Pe blog arat pas cu pas ce si cum am facut, iar pe FB e plin de sustinatori a initiativelor mele in privinta medierii, si la o eventuala chemare in fata ANI as putea arata in mod cronologic cum au decurs lucrurile.
  Nu rastalmaciti vorbele mele: nu am spus ca totul mi se datoreaza, ci daca ati citi
  http://cristidanilet.wordpress.com/2012/11/28/csm-a-propus-modificarea-legii-medierii/
  ati vedea ca, intr-adevar, eu am avut initiativa
  iar daca ati citi varianta finala a textului
  http://cristidanilet.wordpress.com/2012/12/12/legea-medierii-informarea-e-obligatorie-de-la-1-febr-2013/
  veti vedea si numele persoanelor implicate. Prin `lobby` inteleg activitatea de lamurire si orala a decidentului asupra propunerii deja formulate in scris.
  4. Va inselati: sunt 100% interesat in promovarea medierii. O fac de mult timp: in 2006 am lucrat in MJ la conceperea legii, in 2007 am organizat primul seminar comun judecatori-mediatori la Cluj, in 2010 am publicat gratuit primul Ghid de mediere pt magistrati si am publicat in isntanta pe care o conduceam primul Tablou de mediatori din tara, in 2011 am participat la incheierea protocolului de colaborare CSM-CdM, iar in 2012 am fost desemnat de CSM sa reperezint institutia intr-un grup de lucru CSM-CdM-MJ
  http://cristidanilet.wordpress.com/2012/09/29/1-oct-2012-intra-in-vigoare-legea-115/

  Si inca ceva, daca va intrebati de ce fac asta, aflati ca scrie in fisa postului a mea, dupa cum am mai explicat odata la insinuari nemeritate la fel de ca cele ale dvs
  http://cristidanilet.wordpress.com/2010/02/28/medierea-sustinere-de-catre-profesionistii-dreptului/.
  Inteleg ca va invartiti intr-o lume in care posturile si activitatile se desfasoara numai pentru interesele private ale celor care ocupa functii publice. Incercati sa acceptati ca exista si unii care nu fac asta.

 15. Gheorghe AMARIUTEI spune:

  Personal, sunt pentru soluționarea atât a litigiilor cât și a situațiilor litigioase prin negociere și tranzacționare. Acestea sunt întotdeauna consensuale, iar medierea nu face excepție. În ceea ce mă privește, bănuiesc că o să îmi asist, ca avocat, clienții în cursul procedurilor de mediere la fel cum îi reprezint acum în cele de conciliere.
  Această obligativitate a discuției cu un mediator nu are sens decât ca o măsură extraordinară de publicitate pentru această profesie. În acest sens cred că ar fi trebuit ca obligativitatea informării să fie limitată în timp (3-4 ani), astfel încât mediatorii să fie presați să se profesionalizeze și să ofere rezultate, iar această struțo-cămilă (obligativitatea unei proceduri esențial consensuale) să dispară cât mai rapid din peisaj.
  Între timp, costurile de timp și bani, care nu au fost deloc estimate deși s-au promovat mai multe acte normative, vor fi suportate de către justițiabili.

 16. Costel GÎLCĂ spune:

  Draga Cristi Danilet,

  argumentele tale sunt departe de a fi practice si mai ales juridice.

  IN ceea ce ne priveste pe noi, practicieni dreptuli, si nu pe cei care trec prin drept pentru interese personale, itis punem raspicat ca pozitia pe care ai adoptat-o este fundamental eronata. Mie perosnal o sa imi aduca si mai multi clienti in birou, iar acest lucru va fi foarte benefic. Deci…….personal nu ma plang. Insa….daca vorbim de principiu…..te inseli amarnic.
  Acceptam ca exista si oameni care nu urmaresc numai interese personale ci si binele general. Iar acesti oameni nu sunt doar magistrarii cu atat mai putin unii membrii ai CSM. DImpotriva s-ar putea ca acestia sa aiba interese private ascunse. Chiar tu mi-ai spus anumite chestiuni…….

  Noi insa…vrem ca justitia sa fie fluida. Magistratii vor sa arunce din curtea lor o serie intreaga de procese si sa le lasa in strada.
  Pozitia pe care tu o aperi este a sistemului in care te afli, pe care incerci sa il protejezi cat poti. Potizia pe care noi avocatii ne aflam este cel a fluiditatii actului de justitie.

  Tu nu vrei binele oamenilor, tu vrei binele sistemului din care faci parte…….si e o diferenta majora intre cele doua.

  Si ca sa iti dau un exemplu tot ce a reusit sa faca 720 indice 1 a fost sa respinga actiun pe exceptie, pentru ca apoi aceleasi actiuni sa reintre in sistem dupa ce procedura a fost realizata.

  Repet: pozitia pe care tu te afli este partizana: sa scapi sistemul de cat mai multe procese si nu sa faci bine oamenilor care au nevoie de sistem.
  Pe acesti oameni tu ii arunci, ma repet, pur si simpli in strada, sa faca un simlu act de procedura pentru ca apoi sa reia adevarata procedura in fata instantelor.

  Nu ai fost niciodata in afara curti ca sa vezi cum este viata adevarata (nu pun aici porpria ta experienta nerelevanta). Ai sta doar in fata hartiilor. Asadar……..nu te erija in nimic. pentru ca experienta ta este marunta.

  In concluzie iti spunem ca in Italia Curtea COnstitutionala a respins medierea obligatorie……

  • E indicat ca mai inainte de a vorbi despre o lege, sa fie citita. In Romania medierea nu a fost, nu este si nu va fi obligatorie.
   Eu sustin medierea ca sunt obligat
   http://cristidanilet.wordpress.com/2010/02/28/medierea-sustinere-de-catre-profesionistii-dreptului/
   Avocatii au si ei indatorirea de a o sustine pt ca scrie in
   Codul lor deontologic: 3.7.1. Avocatul trebuie sa incerce, in orice moment, sa gaseasca o solutionare a litigiului clientului sau care sa fie corespunzatoare costului cauzei, si va trebui ca, in momentele oportune, sa isi consilieze clientul cu privire la oportunitatea de a cauta sa ajunga la o intelegere sau de a face apel la solutii alternative pentru a incheia litigiul.
   In rest, decizia cu privire la legislatia privind medierea, repet DECIZIA, apartine Parlamentului si Guvernului. Asa ca, pt eventuale observatii si reprosuri adresati-va organului competent.

   • Florin BORNEA spune:

    Colegul are mare dreptate. Dacă v-ar fi interesat soarta justiţiabilului, şi v-aţi fi pus in pielea lui, in mod cert nu l-ati fi trimis pe mainile mediatorului care in majoritatea cazurilor nu este jurist, ci mare absolvent al numeroaselor specializări universitare existente in prezent. Adică are o bucată de carton + un curs de două săptămâni de comunicare, şi deja vrea să împartă dreptatea în România.
    Justiţia din România nu va fi o justiţie adevărată niciodată, dacă vom continua pe acest trend, de face justiţie de dragul teoriilor, al sistemului, al judecătorilor şi al statisticilor, şi nu dragul dreptăţii şi a rezolvării legale şi corecte a problemelor oamenilor. La fel, învăţământ bun nu va exista până nu vom face învăţământ de dragul cărţii şi al cunoaşterii, şi nu îl vom mai face de dragul încasărilor din taxele de studiu anuale.

   • Costel GÎLCĂ spune:

    Cristi, eu cred ca tu te hranesti din conflict. Nu are importanta pt tine tema, important e sa fie conflict. Lasa organizatiile de mediatori sa isi apere pozitiile. Cred ca iar ai depasit linia rosie de argumentare. Gata. Am inteles pozitia ta. Uite si tu cati oameni iti spun ca nu e bine. Si tu ce faci……..continui sa o aperi. Pai daca esti impartial, atunci preziti punctul de vedere si o lasi in public sa o dezbate.
    Nu poti sa fi si initiator, si sustinator, si public si impartial. E o limita.
    Insa cred ca in realitate putin de doare de lege…….doar ca e prea multa liniste in jurul tau si ai gasit locul in care sa personalitatea ta dorinica de conflict sa se manifeste. (rog moderatorul sa nu cenzureze nimic, e un argument pertinent).

    „Eu sustin medierea ca sunt obligat” – nu inteleg obligat de ce si de cine???? Pai eu zic sa sustiisi desfiinatrea barourilor si infiintarea numai a mediatorilor. Eu asa zic. Ca esti obligat.

    In concluzie: tu esti pus acolo sa fii impartial nu sa faci lobii pentru diverse interese. Doar daca nu ai luat si tu bani ca Severin. Ajung, la atata inversunare incep sa cred ca nu esti chiar dezinteresat financiar. Repet: nu poti sa fii si jucator si arbitru si spectator in tribuna!

    NU da sfaturi avocatilor. Nu ai competenta. Esti judecator si atat. Nu stii ce inseamna sa fii avocat. Numai incompetentii sa vad competenti in toate. :)) Pai 60% din avocati incearca medierea. Ai fost tu vreodata avocat sa ai discuti cu clientul sa ii spui domnule ar fi bien sa va impacati……..si el sa iti spun plin de nervi ca nici mort. Tu vb absolut din luna. Nu e nimic palpabil in tot ce spui. SUnt doar prostii teoretice. Na…e greu cand primesti bani de la buget toata viata sa stii ce se intampla in viata reala. Dar…revenind……..ajnge ca devii suspect de altceva.

    Cred ca moderatia judecatorului scrie si prin codul tau deontologic. Inclusiv moderatia in public. Nu mai umple spatul public cu dorinta ta te conflict. AM inteles……sutii medierea. Foarte bine. Gata.

    CUm spuneai……..nu noi avocati votam. Fa loby in alta parte, adreseaza-te factorului competent nu purta discutii inutile daca scopul tau e sa o sustii. Cu atat mai mult daca esti lobystul mediatorilor.
    CRezi cu ca mediatorii parlamentari au nevoie de lobyul tau pe aici?

    PS NU te mai tot cita omule ca nu da bine. E aroganta curata sa te tot citezi. Nimeni nu e idiot aici. Nu am convingerea ca MODERAT, dar revenind nu ne considera idioti si nici nu fi superior doar pt ca intamplator ai ajuns in fnctie de conducere. Unii dintr enoi nu dam nimic pe acea functie de conducere.
    Cred ca decat sa MODERAT pe aici, ai face bine daca ai pune mana sa citesti si tu….legea drepturilor de autor. Asa din cand in cand face bine. Mai bine decat lege amedierii……….

 17. Florin BORNEA spune:

  Domnilor, dar doar eu mă simt insultat şi înşelat de faptul că legea medierii mă consideră ab initio un prost şi un incult ? Desigur, pentru că eu, dacă mă informez din legi, din cărţi, din programele şi revistele de practică judiciară, din mass-media, din discuţii cu jurişti, voi afla că medierea are şi părţi bune, dar prezintă şi o sumedenie de probleme şi de riscuri. De aceea trebuie să merg doar la mediator, care, fiind expert în comunicare, mă va lumina, şi îmi va spune că nimeni nu ştie mai bine ca el, pentru că medierea are doar avantaje. Iar eu îi voi spune că, totuşi, eu am auzit contrariul, şi că îl rog să citească art. 31 alin. 4 din Constituţie, că bat-o vina, Constituţia asta ne tot încurcă să facem noi ce vrem în ţară, unde scrie că „Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice”. Iar el îmi va replica, că, legea, îl obligă să îmi prezinte doar avantajele. El nu este competent material să îmi prezinte şi problemele care pot apărea, legea medierii obligându-l să îmi prezinte doar avantajele medierii. Dezavantajele sunt liber să le citesc de unde vreau, dar să nu le mai spun la nimeni, că nu mă pricep, şi vorbesc prostii, că doar de aia m-a trimis legea la el. Curat constituţional, nu?

  • Revolta dvs ar fi justificata daca:
   – mediatorii ar fi parte din mass-media (dar nu-s)
   – legea ar spune sa prezinte avantajele si dezavantajele medierii (dar nu spune)
   – medierea ar avea dezavantaje (dar nu-s, cel putin in raport cu procesul clasic)
   – Constitutia ar avea vreo legatura cu toate astea (dar nu are).
   Asadar da, e curat constitutional.
   Dar sunt convins ca dvs, ca avocat, veti putea sa discutati cu partea care va cere sfatul despre toate aspectele pozitive si negative ale medierii si ale procesului, pt ca – nu-i asa?! – codul dvs deontologic va spune asta la art. 3.7.1: Avocatul trebuie sa incerce, in orice moment, sa gaseasca o solutionare a litigiului clientului sau care sa fie corespunzatoare costului cauzei, si va trebui ca, in momentele oportune, sa isi consilieze clientul cu privire la oportunitatea de a cauta sa ajunga la o intelegere sau de a face apel la solutii alternative pentru a incheia litigiul.

 18. Florin BORNEA spune:

  Mai citiţi o dată. Mijloacele de informare (…) private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice. Prezentarea doar a unei jumătăţi de adevăr vi se pare o informare corectă?
  Dar înainte de toate, şi sunt convins că sunt în asentimentul şi a altor colegi avocaţi, magistraţi, etc., când spun că mă simt de a dreptul insultat că, la pregătirea care o avem, să nu ne mai putem adresa direct instanţei cu o acţiune civilă în cauzele noastre personale, ci, mai înainte, va trebui ca un profesor de sport, care a avut o mie de euro disponibili şi s-a făcut mediator, să îmi dea o hârtie că m-a informat cu privire la avantajele medierii. Ce să ne spună nouă acel om, cu care nici măcar nu vorbim acelaşi limbaj?
  Dar de ce să nu pot, daca doresc, sA declar în cuprinsul acţiunii mele civile, că, cunosc REALITATEA despre mediere, nu doresc ca litigiul meu să fie soluţionat prin mediere, şi doresc ca instanţa de judecată să îmi soluţioneze litigiul? Pentru că aşa a vrut legiuitorul, ca reclamantul să nu aibă alegerea de a participa sau nu l-a şedinţa de informare, ci doar obligaţia, sub sancţiunea respingerii acţiunii ca inadmisibilă.
  De ce doar pârâtul are acest drept, de a se prezenta sau nu, iar reclamantul nu o are ? Parcă tot prin Constituţie şi prin Convenţie era ceva cu egalitatea în faţa legii, cu lipsa discriminării si cu egalitatea de arme, nu?
  Dar dacă nici această obligativitate a şedinţei de informare nu va creşte clientela mediatorilor, eu propun să se modifice din nou legea, şi să se introducă pentru reclamant şi un test grilă din avantajele medierii. Cine obţine notă de trecere, se poate adresa instanţei, iar cine nu, să mai meargă la sedinte de informare, până ştie avantajele medierii ca pe Tatăl Nostru, că altfel nu poate lua o decizie în cunoştinţă de cauză, nu?
  Cu privire la codul nostru deontologic, nu trebuie eu să vă spun că în foarte multe cauze, şi în prezent, părţile încheie contract de tranzacţie, şi asta tot la insistenţele avocaţilor, care le şi redactează.
  Dar să îndrum justiţiabili spre mediere, nu pot să o fac atâta timp cât medierea este realizată, cel puţin în prezent, de neprofesionişti, iar în afară de avantajul timp, şi acesta în situaţia în care totul decurge perfect, alt avantaj al medierii eu nu am găsit.
  Şi de cele mai multe ori, dacă va dori să câştige timp prin mediere, reclamantul va trebui să facă concesii mari în favoarea pârâtului, concesii care nu ar fi fost obţinute de acesta în urma unui proces.
  Ce trebuie să îi spun apoi clientului pe care l-am îndemnat la mediere, în situaţia în care, să spunem, începem procesul de mediere, plătim o parte din bani mediatorului pentru munca lui, iar apoi, părţile tot nu ajung la acord. S-au irosit bani, timp, şi nervi degeaba, nu?
  Dar dacă, se încheie acordul de mediere, plătim toţi banii, iar in fata instantei pârâtul spune că, prin captaţie şi sugestie, a fost convins de mediator să încheie acordul de mediere, dar cu care, nu mai este de acord?
  Sau, se încheie acord de mediere, se plătesc onorarii, se timbrează acţiunea, iar instanţa respinge acţiunea, pentru că acordul de mediere este redactat de profesorul de sport?
  În toate situaţiile, pierderea pentru justiţiabil este mai mare.

  • Eu sunt bucuros sa aud pt prima data ca un avocat spune public, in mod explicit, ca e multumit de justitia romana din prezent. Cred ca ar trebui sa spuneti mai des asta.

   • Florin BORNEA spune:

    Cel putin, de instantele de Arad, sunt 90 % multumit. Judecatorii sunt 90% ok, primul termen nu depaseste 6 saptamani, redactarea hotararior se realizeaza in termen, chiar nu ne putem plange. Si o pot spune cu voce tare, ori de cate ori sunt intrebat. Dar din pacate, pe noi avocatii nu ne intreaba nimeni despre sistemul judiciar, desi cred ca ar fi foarte util sa existe discutii periodice cu noi.
    Si ar mai fi foarte util, spun eu, poate ii dau o idee domnului Savescu, crearea unei rubrici pe acest site, sau pe altul, dedicat perlelor juridice, un fel de cronica a carcotasilor a sistemul judiciar. Dar hotararile sa fie cenzurate, si sa fie postate doar acele hotari ce contin efectiv incalcari grosolane ale legii si ale logicii juridice.
    Avocatii sa trimita hotararile judecatoresti, sau acte emanate de la procuror, care contin efectiv perle. Si astfel, ar iesi la lumina multe erori grosolane, iar magistratul care a aparut o data in aceasta cronica, sa fie nevoit sa se autoperfectioneze, sa nu mai ajunga si a doua oara in cronica carcotasilor.
    Nu stiu cati avocati ar avea curajul sa trimita hotarari, dar ar impune magistratilor o autocenzura mult mai severa, si cred ca ar fi foarte benefic pentru sistemul judiciar.

 19. @cristi danilet- ati spus ca CT nu are legatura cu asta si ca este curat constitutional. daca aveti timp si chef de scris, ne postati un articol in care sa argumentati pozitia dvs? personal as fi interesat de un asemenea articol. si in mod indirect ati sprijini si medierea.

 20. Ștefan VLAD spune:

  Opiniile exprimate de dl Cristi Danilet imi confirma inca odata convingerea ca in Romania justitia a deventi prea mult „despre procedura” si prea putin „despre fond”. Analizati postarile dlui Danilet si veti vedea cat de corecte sunt acestea (si chiar sunt) in mecanicismul lor vecin cu algebra. Dl Cristi Danilet stie, si pentru ca stie ne expediaza raspunsuri laconice. Dumnealui este convins de legalitatea procedurii de informare si ne trimite sa citim practica CJUE. Numai ca structura de gandire a dlui Cristi Danilet in aceasta chestiune, este cea partizana notiunii de „legalism”si nu celei de „legalitate”. Formata de-a lungul a catorva decenii de comunism, notiunea de legalism s-a impus pentru a crea aparenta de legalitate abuzurilor (daca un abuz era prevazut de lege atunci acesta era legal si deci perfect intemeiat). Si s-a impus atat de mult incat ea dainuie si azi prin reflexele decidentilor nostri de a crea forme lipsite de continut sau de a crea forme neadaptate sau insuficient adaptate realitatilor. Acest legalism (extrem de daunator) se manifesta de fapt prin adagiul: daca este legal restul nu mai conteaza; va descurcati voi!. Doar ca, adeptii legalismului au un dezavantaj vizibil: evita sa raspunda la intrebari de fond. Se eschiveaza adica, deoarece ei sunt pregatiti sa apere legalismul si nu sa fie elocventi. Intr-o postare de mai sus, un anonim il provoca pe dl Danilet cu niste intrebari extrem de pertinente pe care le citez: „de ce trebuie să mergem la şedinţă de informare asupra avantajelor medierii, şi nu asupra realităţii medierii, mediatorul trebuind să ne explice şi avantajele, dar şi dezavantajele.
  – dacă reclamantul este el însuşi mediator, judecător, procuror, notar, consilier juridic, avocat, sau o altă persoană informată, care cunoaşte avantajele medierii, dar şi dezavantajele acesteia, de ce să nu poată declara în cuprinsul acţiunii sale, că nu doreşte să meargă la mediator, ci doreşte ca justiţia să soluţioneze litigiul său? Eu, ca avocat, judecător, etc. nu doresc să mă duc la mediatorul agronom, economist, inginer, etc. să îmi povestească cât de bine îmi va fi dacă voi fi mediat. Şi atunci, nu mă pot adresa instanţei? Este aceasta constituţional?
  – o persoană netransportabilă, cum va putea participa la şedinţa de informare?
  – dacă un reclamant are mai multe cauze, unele chiar repetitive, de ce trebuie să meargă la şedinţa de informare în fiecare dosar?
  – o persoană juridică cu multe cauze, cum sunt asigurătorii, vor fi siliţi să îşi angajeze mediator, care să le prezinte avantajele medierii în fiecare dosar?
  – o societate multinaţională, cu administratori străini, cum vor putea participa la şedinţa de informare?”
  Din aceasta multitudine de intrebari extrem de pertinente, dl Cristi Danilet a preferat sa raspunda doar la cea care se referea la necesitatea prezentarii realitatii medierii (adica a atat a avantajelor cat si dezavantajelor medierii). Si cum a raspuns dl Cristi DANILET la aceasta intrebare? Exact, ati ghicit! Ca un vajnic sustinator al legalismului, raspunsul dlui este perfect legal si anume: legea te obliga sa prezinti doar avantajele. La celelalte intrebari nu raspunde iar eu nu am decat o singura explicatie pentru asta: legea nu prevede raspunsurile care ar putea fi date.

  • Aveti grija sa nu faceti o obsesie pt mine! Mi-ati pomenit numele de prea multe ori intr-un comentariu care ar fi trebuit sa fie factual.
   Ce intrebati dvs tine de aplicarea legii, nu de textul ei.
   Daca nu se poate tine informarea, nu se poate tine si gata, se elibereaza un proces-verbal cu care veniti la instanta. Si, sincer, ma bucura ca va convine cum merge justitia romana. Oare cine se plangea ca ar fi ceva probleme?..
   Stati linistiti cu multinationala: obiectul litigiului depaseste cu siguranta 50.000 lei si nu se aplica procedura informarii obligatorii pt mediere. Iar daca ne amintim cum e cu regulile mandatului, banuiesc ca administratorii straini vor desemna pe cineva sa mearga la un mediator. Oricum, sa stiti ca deseori multinationalele apeleaza la ADR, de aceea ei sunt prezenti multi in arbitraj.

 21. Mihaela MAZILU-BABEL spune:

  articolul 7 alin. 3 indice 1 din legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative – așa cum a fost modificată prin legea nr.29/2011 spune:

  (3)Propunerile legislative, proiectele de legi şi celelalte proiecte de acte normative vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
  (la data 18-mar-2011 Art. 7, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 29/2011 )

  Unde este acestă evaluare preliminară a impactului asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului?

 22. Adi MIHAI spune:

  @Anonim -Nu intra in atributiile mediatorului sa determine resolvarea legala a spetei. Medierea este o negociere asistata de o a treia parte, specializata si fara putere de decizie. Rezolvarea spetei, daca este posibila, o dau chiar partile implicate in conflict, prin expunerile de motive. Mediatorul nu face decat sa pastreze partile pe linia subiectului in discutie, punctual. Cf. legii, mediatorul va refuza cauzele ale caror drepturi nu pot face obiectul medierii. Medierea, ca orice profesie liberala, implica si obligatii. Deci, in materie penala, mediatorul are obligatia ca la primirea unei solicitari de mediere, sa aduca la cunostinta partilor ca se recomanda asistenta avocatului si a interpretului. Este decizia lor, a partilor, daca aleg sau nu sa fie asistate. Pe de alta parte, mediatorul are obligatia sa se informeze dpdv profesional cu privire la aspectele cauzei penale, daca o poate retine spre mediere, care pot fi limitele acordului, etc. Domnilor, medierea nu are pretentia de panaceu universal, probabil ca vor exista si uscaturi ca in orice profesie, dar sa fim obiectivi – De cate ori oameni nevinovati au platit si altii vinovati au scapat cu ajutorul unor avocati „iscusiti” care s-au prevalat de exceptii, depasind uneori „diligenta” pentru onorarii de succes. Mediatorii nu pot fi angajati nici de asiguratori si nici de multinationale (vezi legea). Cat priveste participarea administratorului strain la mediere, este permisa reprezentarea. In incheiere as preciza ca as alege agronomul-mediator, pentru ca mintea lui nu este viciata nici de canoanele avocatesti si nici de reguli si proceduri juridice.

  • Florin BORNEA spune:

   „Nu intra in atributiile mediatorului sa determine rezolvarea legala a spetei.” – Pai daca acesta nu stie care ar fi rezolvarea legala, cu ce argumente determina partile sa faca concesii reciproce, daca nu prin referire la texte de lege?
   Pai va spun eu, spunandu-le, spre exemplu, la o speta de granituire, ca nu merita o palma de pamant, trei ani de procese, expertize, contraexpertize, avocati, taxe de timbru, si care precis vor costa peste 5.000 lei. Mai bine imparte cu paratul acel teren in doua, si gata, a rezolvat problema, simplu si fara costuri prea mari. Si uite asa, s-a mai nascut o nedreptate.
   Hai sa nu ne mai ascundem in spatele unor cuvinte pompoase, si in spatele unor fraze generice, si haideti sa spunem lucrurilor pe nume. Ce expert in comunicare poate deveni un mediator dupa doua saptamani de curs?
   Ce alte argumente va sti sa foloseasca agronomul-mediator in afara de a le expune partilor ce casta de banditi sunt avocatii, care le vor lua toti banii, ca vad ca, deja si dvs. ati invatat placa cu cat de “iscusiti” sunt avocatii (parca ii aud pe avocatii constitutionali) si de corupt, scump si nepriceput este sistemul judiciar, ca sa ii convinga sa cedeze? Singurul argument care va fi folosit vor fi banii. Ce scumpa si lunga e calea instantei, si ce ieftin si scurt e la mine.
   Si doar dupa ce dau banii de onorariu de mediator, li se va explica ca mai trebuie platita taxa judiciara de timbru, si pe un avocat care sa le formuleze cererea de validare a acordului de mediere, si sa le faca dosarul cu toate actele, carti funciare, schite, acte de stare civila, etc Si avocatul va constata ca acordul de mediere a fost incheiat intre Popescu si Ionescu, dar in cartea funciara apare ca Popescu are doar uzufruct viager, nud proprietar fiind Georgescu. Sau ca, doar constructia si terenul de sub aceasta este a lui Popescu, iar restul terenului este al statului roman. Si uite asa, sau aruncat niste bani frumosi pe fereastra.
   Doar o foarte buna comunicare, realizata de profesionisti cu ani de experienta, dublata de o cunoastere cat mai buna a legilor si a drepturilor partilor, poate da rezultate legale, in interesul justitiei si al respectarii drepturilor omului. Pana cand nu va fi asa, medierea nu va avea succes, oricat de maestru va fi mediatorul in a prezenta in lumina negativa celelalte activitati juridice.

   • Artemiza DECIS spune:

    Stimate domn Florin Bornea,

    Din comentariu dvs. am inteles modalitatea in care dvs. presupuneti ca se desfasoara o sedinta de mediere si trb sa precizez ca in biroul meu de mediator lucrurile nu stau deloc asa.

    Mediatorul Artemiza Decis nu isi permite sa ponegresca alte profesii si nici nu am motive sa fac asta, mai ales in fata partilor.
    Legea ma obliga sa le spun partilor ca pot fi asistate de avocati si ca medierea nu le ingradeste dreptul de a merge in instanta, in orice moment al procedurii de mediere, este alegerea lor.

    La intrebarea dvs.: „Ce alte argumente va sti sa foloseasca agronomul-mediator in afara de a le expune partilor ce casta de banditi sunt avocatii, care le vor lua toti banii, ca vad ca, deja si dvs. ati invatat placa cu cat de “iscusiti” sunt avocatii (parca ii aud pe avocatii constitutionali) si de corupt, scump si nepriceput este sistemul judiciar, ca sa ii convinga sa cedeze?” va raspund ce fac eu in biroul meu de mediator (licentiata in filologie, studenta la drept mai nou, si cu o experienta de manager implicata in diverse litigii, arbitraje si care a umat destul de multe cursuri de calificare si perfectionare, etc…) si nu ca sa „conving partile sa cedeze” ci sa intre in mediere (pe scurt evident):

    Simt nevoia sa precizez din nou, ca exista o diferenta intre informarea care este obligatorie si procedura de mediere care este voluntara;

    Voi raspunde ce argumente prezint partilor ca sa ramana in mediere (si nu in sedinta de informare):

    1. sunt liberi sa isi aleaga un mediator din Tabloul mediatorior, pot oricand sa iasa din procedura de mediere si sa se indrepte catre instanta;

    2. In procedura de mediere partile, asistate de un mediator autorizat, ajung singure sa identifice solutia particulara spetei lor.
    In cazul mentionat de dvs. mai sus, partile poate sunt legate de acel teren emotional; solutia le apartine, si nu putem anticipa sau presupune ce ar fi mai convenabil pentru acestea.
    Poate unul doreste coltul in care se afla nucul sadit de tatal sau decedat si celalta parte din respect pt acel om accepta pt o suma modica cedarea terenului; altul doreste sa salveze florile sotiei si poate convin in ideea acesului in curte mai facil sa foloseasca terenul impreuna; sau le este utila saparea unei fantani si atunci vor contribui amandoi; poate unul face un vin f bun pe acel teren si stabilesc sa primeasca in schimbul folosirii terenului un butoi de vin:)…etc.. (glumesc, dar realitatea „bate filmul”)
    Posibilitatile sunt nelimitate si surprinzatoare, pentru ca vorbim de oameni care au o istorie impreuna sau pur si simplu au propriile lor dorinte si emotii care ii determina sa actioneze si sa reactioneze intr-un mod unic.

    Medierea nu este o tranzactie privind dreptul de proprietate stabilit in urma evaluarii doc. legale, ci un acord al partilor cu care ei se simt confortabil, in termenii pe care ei ii stabilesc impreuna, este alegerea lor respectand evident limitele legii.

    2. exista o legislatie care reglemeteaza medierea, si efectele acordului de mediere; Acordul de mediere (in functie de speta) poate fi consfintit de catre judecator in camera de consiliu sau poate apela la un notar.

    2. acordul de mediere poate fi sau nu semnat de parti in urma unei proceduri de mediere. Nimeni nu le poate impune acest lucru si se pot razgandi oricand. Este alegerea lor.

    3. In biroul unui mediator partile beneficiaza de confidentialitate, ceea ce nu se intampla in instanta. Tot aici partile pot vorbi liber, fara a fi necesar un formalism specific instantelor de judecata.

    4. Timpul alocat procedurii de mediere este stabilit de catre parti. Ele decid cand si cat timp vor sta in mediere, nu le impune nimeni termene (asta in limitele stabilite de comun acord privind durata unei sedinte de mediere). Pot sa va spun ca am avut situatii in care partile au dorit sa incerce sa solutioneze conflictul intr-o singura zi, si am stabilit o zi alocata doar lor. Alegerea apartine partilor.

    5. Daca speta lor necesita o evaluare, indrumare specializata, ei pot apela oricand la „experti” sau eu le pot intermedia accesul la acestia. Ma refer aici la avocati, notari, contabili, ingineri, psihologi, evaluatori, auditori etc….onorariul acestora fiind suportat de catre parti, iar este alegerea lor.

    In urma analizei conflictului, anterioara semnarii contractului, daca identific aspecte care tin de unul dinte specialistii mai sus mentionati si discut cu partile despre acest lucru si le explic rolul mediatorului si limitele acestuia si necesitatea apelarii la uul dintre specialistii mentionati mai sus. Partile decid in privinta specialistului, si daca in aceste conditii mai doresc sa intre in procedura de mediere.
    In cazul unui refuz privind apelarea la un specialist, fie propun o co-mediere cu un coleg specializat in domeniul respectiv fie refuz medierea in spetele care imi depasesc limitele de competenta.

    6. Onorariu mediatorului este suportat de ambele parti in urma unei negocieri. Este alegerea lor sa accepte suma propusa de mine, sa negocieze, sa mearga la un alt mediator sau sa apeleze la sistemul judiciar.

    Si ma opresc aici cu aceasta prezentare cu caracter general. Mediatorul isi „calibreaza” prezentarea in functie de parti si de speta.

    In final, ceea ce eu consider ca determina partile sa ramana in mediere, este mediatorul: buna reputatie a acestuia, experienta, pregatirea, modul de relationare cu partile, profesionalismul sau, felul in care reuseste sa fie impartial si neutru, empatic, modul de organizare al biroului de mediere…etc „conving” partile sa ramana in mediere cu acel mediator.

    Stimate domn, legiuitorul a prevazut limite clare privind spetele care se preteaza la mediere si informarea oligatorie atat in domeniul civil cat si penal.
    Medierea spetelor judiciare nu are ca si scop inlocuirea sistemul judiciar, ci doar isi propune preluarea unor cauze mai putin grave, complexe si „grele” care ajung pe rolul instantelor de judecata. Acest lucru se intampla doar daca partile gasesc ca pt rezolva amiabil conflictul prin apelarea la un mediator, din nou este alegerea partilor!

    Va sustin punctul de vedere, cu o usoare nuantare pe are o prezint mai jos: „Doar o foarte buna comunicare, realizata de profesionisti cu ani de experienta, dublata de o cunoastere cat mai buna a legilor si a drepturilor partilor, poate da rezultate legale, in interesul justitiei si al respectarii drepturilor omului”.

    Consiliul de Mediere are parteneriate functionale cu MJ, CSM, politie, si cu alte institutii si organizatii profesionale. Mediatorii prin asociatiile profesionale si Consiliul de mediere (unii dintre membri au si studii juridice) organizeaza evenimente publice la care sunt invitati: judecatori, procurori, auditori judiciari, masteranzi in drept, avocati, cosilieri juridici, grefieri, medici, bancheri/banci, asiguratori, studenti la drept, experti, oameni de afaceri, notari, profesori, ministri etc…tocmai pentru a facilita comunicarea si colaborarea interdisciplinara indreptata spre folosul justitiabilului.

    Cu stima,

    Artemiza DECIS
    Mediator

  • Artemiza DECIS spune:

   Dle Andi MIHAI,

   Completarile dvs. au prezentat exact atributiile mediatorului stabilite de lege si rolul acestuia – fie el la baza inginer agronom sau jurist – in procedura de mediere.

   Mediatorul poate apela oricand – daca aceasta este dorinta partilor – la avocati, notari, medici, ingineri, contabili…..in functie de speta.

   Mai mult, conform celor mai recente modificari a legii 192/2006, judecatorii (in camera de consiliu) sau notarii pot verifica legalitatea acordului de mediere, daca asta este dorinta partilor si natura spetei.

   Acest lucru nu exclude specializarea mediatorilor in domeniul juridic prin cursuri/seminarii, co-medierea cu un coleg mediator cu studii juridice (numarul mediatorilor care sunt juristi la baza este in continua crestere).
   Consiliul de mediere a hotarat deja efectuarea unor stagii profesionale privind noile modificari legislative – Hotărârea 1439/15.12.2012 privind stagiile profesionale –

   http://www.cmediere.ro/page/843/hotararea-1439-15-12-2012-privind-stagiile-profesionale

   Colegii mei mediatori, trateaza cu mare seriozitate si profesionalism aceste cerinte legale astfel incat in februarie 2013 justitiabilul sa nu intampine sincope privind procedura de informare si de ce nu cea de mediere.

   Cu stima,

   Artemiza DECIS

 23. Nicolae DEDIU spune:

  Eu sunt mediator!
  Diferenta intre un absolvent de facultate de drept si un avocat o face DOAR un examen de intrare in barou.
  Am sa-l dau si eu din curiozitate, ca sa-mi cunosc „puterile”!
  Pana atunci, ca mediator, cu toate ca nu am voie sa dau consultatii juridice, pot apela la un avocat sau jurist, indiferent daca sunt economist, agronom sau chimist.
  Art. 55 din Legea 192/2006
  (1) In cazul in care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica sau din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.
  Asta ca sa eliminam anumite neclaritati!
  Mediatorii vor face multa munca patriotica de acum inainte.Si asta nu o spun doar eu!
  Sa discutam totusi despre aceasta informare.
  Mediatorul sta de vorba cu potentialul justitiabil.
  a)nimeni nu spune de cheltuielile unui birou de mediator, mai ales pe timp de iarna;
  b)nimeni nu face vorbire de timpul pierdut;
  c)nimeni nu face vorbire de curatenia pe care trebuie sa o faci din urma lui pentru a-l primi pe urmatorul client;
  d)nimeni nu face vorbire de faptul ca acel reclamant poate sa nu doreasca informarea ci doar dovada prezentei la mediator;
  e)nimeni nu face vorbire de consumabile;
  f)nimeni nu face vorbire de faptul ca esti obligat sa-i dai hartia scrisa de tine si scoasa la imprimanta scrisa si eliberata cu mare atentie.
  Toate astea…..GRATIS!!!
  Ce avocat scrie o cerere de chemare in judecata sau acorda o consultanta juridica gratuita?
  Reclamantul poate refuza in primele 15 minute medierea!Primeste dovada si pleaca!Nimeni nu-l obliga sa se impace daca el nu vrea!
  Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare:
  Cu ce i se restrictioneaza reclamantului liberul acces la justitie daca el poate pleca de la mediator cu o hartie in mana fara sa dea nici un ban?

 24. Alin Romulus PĂCURAR spune:

  Legat de restricţionarea justiţiabilului privind accesul liber la justiţie precum şi ,,argumente ,, pertinente numite ,,Recomandări ,, ale Consiliului Europei :
  Începând cu anul 1980, Consiliul Europei s-a interesat îndeaproape cu privire la modalităţile de justiţie alternative :
  1. Recomandarea R (81) 7 a Comitetului de Miniştri cu privire la accesul la justiţie îşi propune să încurajeze procedurile care simplifică acest acces,printre care « concilierea părilor şi reglementarea diferendelor pe cale amiabilă,înaintea oricărei proceduri judiciare sau în cursul unei proceduri angajate ».
  2. Recomandarea R (86) 12 a Comitetului de Miniştri cu privire la diminuarea sarcinii tribunalelor, preconizează « reglementarea pe cale amiabilă a diferendelor, fie în afara ordinului judiciar, fie înainte sau după procedura
  judiciară ».
  3. Recomandarea R (93) 1 a Comitetului de Miniştri cu privire la accesul efectiv la drept şi la justiţie, pentru persoanele aflate în situaţie de sărăcie extremă, sugerează accesul efectiv la « modalităile extrajudiciare de soluionare a conflictelor… , precum MEDIEREA şi CONCILIEREA,prin aceasta înelegându-se beneficiul la ajutorul judiciar sau orice altă formă de asisteţă a acestor modalităţi
  de soluţionare a conflictelor ».
  4. Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Miniştri cu privire la independenţa,la eficacitatea şi rolul judecătorilor consacră, ca o veritabilă
  OBLIGAŢIE JUDICIARĂ : « încurajarea păriţlor în obţinerea unei reglementari pe cale amiabilă ,,.
  5. Recomandarea R (95) 5, cu privire la îmbunătă-ţirea funciţonării sistemelor şi procedurii de recurs în materie civilă şi comercială, cere în mod
  expres judecătorului să vegheze asupra «încurajării la reglementarea pe cale
  amiabilă » (a se consulta articolul 6 g).
  6. Recomandarea R (98) 1 coroborează recurgerea la medierea familială.
  7. Recomandarea R (99) 19 stimulează medierea penală.
  8. Recomandarea R 2001) 9 susine «modalităţile alternative de reglementare a litigiilor între autorităile administrative şi persoanele private»
  9. Recomandarea R (2002) 10 încurajează medierea în materie civilă
  (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 18 septembrie 2002).
  ( materialul este un extras din lucrarea ,,Atitudini ,,Medierea şi concilierea: norme europene şi naionale de Éric Battistoni, judecător,
  Tribunalul Muncii din Verviers, Belgia
  Marco Bouchard, Procuror,prezentat în cadrul Primei Conferinţe Internaţionale pentru Mediere Judiciară, desfășurată la Paris, în perioada 16-17
  octombrie 2009) P.S Din 2009 până în prezent a existat ,, o evoluţie ,, a procesului medierii în Comunitatea Europeană şi România ca ţară membră . Despre asta într-un material viitor. Succes la maxim !

 25. @alin- poate ca inainte de a cita aceste recomandari ar trebui sa vezi avizele negative date in dosarele Galioto si Di Donna privind medierea :)) recomandarile indica medierea dar nu spun ca trebuie sa fie obligatorie sau ca informarea prealabila trebuie sa coste bani.

  faceti o mare confuzie intre recomandarea medierii ( nu spun ca nu este utila) si modalitatea de implementare a acesteia in legea romana.

 26. Cornel TEBAN spune:

  Doamnelor si domnilor juristi si avocati citesc postarile dvs. referitor la subiect si constat cu suprindere cateva aspecte:

  – unii dintre dvs. comenteaza un subiect despre care au auzit pareri si probabil au citit foarte putin, subiectul medierii CONFLICTULUI aparut in relatiile dintre OAMENI. Chiar nu faceti diferenta intre CONFLICT SI LITIGIU?

  – din unele comentarii „transpira” ideea ca profesia dvs. si studiile universitare in domeniul juridic ar fi mai importante si mai „speciale” decat alte profesii care necesita o pregatire universitara si o oarecare desconsiderare a inginerilor, profesorilor, etc. desconsiderand mediatorii care nu au pregatire juridica ci doar o amarata de facultate si cateva zeci de ore de pregatire profesionala de baza si alte cateva zeci de pregatire continua…. Ati putea lua in calcul ca exista profesii unde se studiaza materii mai multe si de o complexitate mai mare decat la universitatile de drept si stiinte juridice…..

  – unii dintre dvs. ati putea incerca sa va detasati de meseria de avocat sau jurist pe care sunt convins ca o faceti foarte bine (stiu ca e greu, am trecut si eu prin asta), atunci cand va faceti o parere despre altceva, fie acest altceva si profesia mediator…

  – unii dintre dvs. sunteti pusi pe harta, va place conflictul dincolo de debate-ul de idei, sariti la gatul unui distins coleg al dvs., si anume la dl. judecator Danilet, membru CSM, care de cativa ani buni incearca sa faca cate ceva pentru imbunatatirea sistemului judiciar din Romania si este apreciat pentru efortul sau, doar pentru faptul ca este sustinatorul fervent al Legii Medierii invocand grija dvs. deosebita pentru justitiabilul din Romania, pentru libertatile si „portofelul” acestuia… Haideti sa fim seriosi domnilor si doamnelor….

  Si ar mai fi si altele….. dar ma opresc aici.

  Dar sa revenim la MEDIERE. In primul rand medierea nu este o activitate de natura juridica, o profesie care sa necesite cunostinte juridice aprofundate. Medierea este, asa cum o denumeste si legea, o profesie liberala de interes public. Mediatorul este facilitator al comunicarii intre oameni, o persoana cu studii, abilitati si expertiza dovedita in domeniul negocierii, comunicarii si evaluarii relatiilor interpersonale, un bun cunoscator si psiholog daca vreti, al relatiilor interumane. Mediatorul trebuie sa stie sa evalueze si sa trateze conflictul aparut in relatiile intre fiinte umane astfel incat acesta sa fie stins, relatiile intre oameni vindecate. Medierea este una dintre metodele prin care se poate aduce pace intre oameni, pace si liniste in societate. Medierea este o metoda de civilizare a societatii daca vreti. Conflictul escaladat la nivelul razboiului, luptei intre oameni, natiuni nu au adus decat moarte, suferinta, risipa de energie si resurse, foame. Conflictul in sine, atata timp cat nu este dedus judecatii, nu cade in atributiile profesiei dvs. domnilor si doamnelor avocati si juristi. Cu tot respectul pentru dvs. Este drept ca acest conflict este sursa care face ca profesia dvs. sa aiba sens, obiect al muncii si deloc neglijabil, conflictul si escaladarea acestuia este sursa dvs. de venit. Dar in acelasi timp conflictul este pentru noi toti, pentru societate, justitie, stat un rau care ne erodeaza din interior, un generator de cheltuieli deloc neglijabile. Ganditi-va numai! Nu sunt un sustinator al obligativitatii procedurii medierii dar, doar in scurta perioada de timp in care in Italia Decretul privind obligativitatea medierii a fost in vigoare, prin cele aproximativ 70.000 de medieri reusite s-a facut o economie sistemului de justitie italian de aproape jumatate de miliard de euro. Si asta doar cheltuind pentru medierea obligatorie un procent de 5% din cheltuielile care s-ar fi facut pentru ducerea la capat a 70.000 de procese ….

  Despre ce vorbim atunci? Nu inteleg de ce va deranjeaza asa de mult, intr-o Romanie care se doreste a fi moderna, europeana, aparitia unei legi care obliga cetateanul, mai mult sau mai putin informat, citit, educat, studiat, care se pare ca nu prea stie ce sa faca cu conflictul in care este parte, sa se informeze cu privire la existenta unei modalitati de solutionare a acestuia, alta decat justitia si judecatorul?

  Fiti linistiti! Din pacate pentru noi toti si din fericire pentru unii dintre dvs. traim intr-o vreme si intr-o societate in care, indiferent de cat de buni profesionisti suntem noi mediatorii, de cate eforturi pentru promovarea medierii se vor face, de cat de implicat in procesul modernizarii justitiei din Romania este dl judecator Cristi Danilet nu veti ramane fara sursa dvs. de venit si nici justitia fara procese… Asta pot sa va garantez cu siguranta de 100%.

  Insa avem toate sansele pentru a cladi un viitor si o societate mai buna, mai pasnica, mai civilizata de care sa se bucure macar copii si copii copiilor nostri.

  Va doresc tuturor din inima, Craciun Fericit si La Multi Ani!

  Cornel Teban,
  Mediator

Lasă un răspuns

Important
Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile publicate sub numele real care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.