Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti

Revista romana de jurisprudenta nr. 5/2012
19.12.2012 | Dan Marculescu

JURIDICE - In Law We Trust

Editura Universul Juridic anunta aparitia numarului 5 pe anul 2012 al Revistei Romane de Jurisprudenta.

Editorialul acestui număr, intitulat „Procedura executării silite în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, poartă semnătura ilustrului prof. univ. dr. Marin Voicu. Autorul, foarte bun cunoscător al jurisprudenţei CEDO, îşi propune – şi reuşeşte cu brio – să contureze în paginile editorialului dimensiunea acestei instituţii juridice, punctând exact cauzele de referinţă – multe dintre ele implicând şi Statul Român – din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în acest domeniu şi relevând, totodată, direcţiile şi viziunea acestei instanţe, motiv pentru care recomandăm călduros cititorilor revistei acest editorial.

Ca de obicei, prima parte a revistei, secţiunea Jurisprudenţă, reuneşte hotărâri judecătoreşti interesante – însoţite de comentarii aprobative, critice sau explicative – privind probleme noi, insolite sau controversate din practica instanţelor naţionale. În acest sens, semnalăm:

– în cadrul rubricii de drept civil şi drept procesual civil, o decizie a Curţii de Apel Cluj pe tema servituţii de trecere, decizie însoţită de comentariul explicativ realizat de dna judecător Anamaria Câmpean;

– de asemenea, în materie civilă, remarcăm o decizie a Judecătoriei Năsăud abordând subiectul nulităţii căsătoriei încheiate de un alienat sau debil mintal, decizie care beneficiază de comentariul explicativ elaborat de dl inspector de autoritate tutelară Bogdan Dumitru Moloman;

– în cadrul aceleaşi rubrici de drept civil şi drept procesual civil, veţi regăsi o decizie a Tribunalului Constanţa vizând problema răspunderii civile contractuale, decizie furnizată redacţiei şi comentată de dna judecător dr. Cristina Ramona Duţă;

– rubrica de drept civil şi drept procesual civil se încheie cu o serie de decizii recente din jurisprudenţa naţională, pronunţate asupra unor probleme de drept precum:  alegerea de domiciliu procesual făcută înainte de declanşarea procesului; titlul de proprietate emis în baza unei hotărâri judecătoreşti; concursul între privilegiul imobiliar al asociaţiei de proprietari şi ipoteca convenţională a băncii.

– în materia dreptului afacerilor, vă recomandăm comentariu critic semnat de dl avocat Călin Dobre asupra a două decizii ale Tribunalului Timiş, cu soluţii contrare, abordând problema admisibilităţii sechestrului asupra părţilor sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată;

– tot în materie de drept al afacerilor, semnalăm, de asemenea, amplul comentariu critic realizat de dl notar Alin-Adrian Moise asupra unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind instituţia juridică a dreptului de retenţie şi limitele acestui drept;

– în rubrica alocată dreptului afacerilor veţi regăsi totodată şi decizii recente ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia a II-a civilă, abordând probleme precum: contractul de credit bancar şi obligaţia încheierii unei asigurări de viaţă pe numele împrumutatului; imposibilitatea temporară de exercitare a atribuţiilor de către preşedintele Consiliului de administraţie; contractul de leasing şi promovarea de către utilizator a unei acţiuni în rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între finanţator şi furnizor; contractul de vânzare-cumpărare şi încălcarea dreptului de preemţiune al municipiului; acţiunea în anularea unei hotărâri arbitrale; contractul de concesiune încheiat cu o autoritate publică locală şi natura juridică a redevenţei.

– în materia contenciosului administrativ, vă recomandăm comentariul explicativ realizat de dl avocat Mircea Ursuţa la o sentinţă a Judecătoriei Oradea privind aspecte precum suspendarea dreptului de a conduce pe drumurile publice în cazul în care fapta a fost urmărită iniţial ca infracţiune, sancţiunea complementară, întocmirea procesului-verbal, caracterul suspensiv al plângerii contravenţionale, ordonanţă preşedinţială şi cererea scutită de taxă de timbre;

– în cadrul aceleiaşi rubrici dedicate contenciosului administrativ, supunem atenţiei cititorilor noştri o decizie a Tribunalului Vâlcea într-un litigiu de soluţionare a unei cereri de transmitere a unor informaţii de interes public, adresată unei autorităţi publice în format electronic, decizie furnizată redacţiei de dna judecător dr. Andreea Tabacu;

– aceeaşi rubrică supune atenţiei cititorilor noştri decizii recente ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie abordând probleme de drept precum: domeniul public/privat al unităţii administrativ-teritoriale sau legalitatea dispoziţiilor legale privind procedura de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.

– în cadrul rubricii de drept al muncii şi drept al securităţii sociale, vă recomandăm vastul comentariu aprobativ semnat de dna judecător dr. Cristina Gabriela Frenţiu asupra unei decizii pronunţate de Tribunalul Bistriţa-Năsăud într-un litigiu privind nulitatea deciziei de concediere disciplinară;

– de asemenea, în aceeaşi rubrică se regăseşte comentariul aprobativ elaborat de dl judecător dr. Romeo Glodeanu asupra unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti pronunţată într-un proces în care au fost supuse soluţionării probleme juridice precum transferul de întreprindere şi categoriile de salariaţi;

– tot în cadrul rubricii dedicate dreptului muncii şi dreptului securităţii sociale, prezentăm cititorilor noştri decizii actuale pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti în litigii de soluţionare a unor probleme juridice precum: termenul de prescripţie pentru cererile privind constatarea nulităţii unor clauze ale contractului individual de muncă; concedierea din motive care nu ţin de persoana salariatului; salarizarea personalului din instituţiile supuse reorganizării prevăzute de Legea nr. 329/2009; răspunderea patrimonială a gestionarului de fapt; interdicţiile la concediere; demisia fără preaviz şi concedierea disciplinară a salariatului pentru absenţe nemotivate.

– rubrica de drept penal şi procesual penal vă propune comentariul aprobativ al dlui judecător Ioan Gârbuleţ asupra unei decizii a Curţii de Apel Târgu-Mureş pronunţată într-un litigiu vizând problema anulării suspendării condiţionate şi a revocării suspendării condiţionate;

– aceeaşi rubrică supune atenţiei cititorilor notele critice realizate de dna Judecător dr. Mihaela Vasiescu asupra unor decizii penale privind amenda judiciară şi procedura îndreptării erorii materiale;

– în cadrul aceleaşi rubrici se regăseşte şi o decizie a Curţii de Apel Cluj pronunţată în soluţionarea unui litigiu privind contestaţia în anulare şi inadmisibilitatea acesteia, decizie însoţită de nota critică semnată de dna judecător Delia Purice.

Rubrica de Recursuri în interesul legii a acestui număr al revistei reuneşte ultimele decizii în interesul legii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cursul lunii octombrie şi minutele deciziilor pronunţate în luna noiembrie. Cititorii vor avea astfel prilejul să afle opinia exprimată de Înalta Curte asupra următoarelor probleme de drept semnalate prin recursuri în interesul legii:

– interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar şi ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în situaţia recalculării salariilor de bază ale cadrelor didactice începând cu data de 1 ianuarie 2010;

– interpretarea şi aplicarea art. XXIV alin. (1)-(3) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, cu privire la stabilirea căii de atac (apel sau recurs) şi a instanţei competente să judece calea de atac declarată împotriva unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în primă instanţă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010, în cazul în care, după intrarea în vigoare a legii menţionate, cauza a fost trimisă spre rejudecarea apelului;

– interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) şi ale art. 137 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;

– interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi ale art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi ale dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) C. mun., cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, cât şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;

– interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4042 alin. (3) C. pr. civ. privind competenţa de soluţionare a cererii de întoarcere a executării silite prin restabilirea situaţiei anterioare;

– interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 152 C. pr. pen., vizând executarea mandatului de arestare preventivă.

Rubrica Dezbateri RRDJ conţine aprecieri doctrinare, cu aplicare practică imediată, asupra unor probleme întâlnite frecvent în jurisprudenţa instanţelor sau a unor probleme de drept actuale, generate de textele noilor Coduri. În acest sens, enumerăm următoarele articole, al căror conţinut este evocat sugestiv de chiar titlul lor:

– Avocat dr. Mihaela Adriana Oprescu, Judecător dr. Mugurel Marius Oprescu, Locuinţa familiei în Codul civil (partea I);

– Avocat Răzvan-Vasilică Hopu, Avocat Avram-Alexandru Oană, Ajutorul de stat – „colacul de salvare” al întreprinderilor aflate în dificultate;

– Judecător Axente Irinel, Aplicarea dispoziţiilor art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu creditorii promitenţi cumpărători;

– Avocat Mircea Ursuţa, Bogdan P. Buta, Procedura contravenţională specială în materia concurenţei. Scurte consideraţii;

– Procuror Elisabeta Boţian, Concluziile procurorului ierarhic superior în căile de atac declarate de Parchet;

– Prof. univ. dr. Cristian Ionescu, Reflecţii pe seama articolului 110 din Constituţia României.

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.