Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA. Rechizitorii – decembrie 2012


9 ianuarie 2013 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Drept penal, Flux informații

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna decembrie 2012, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: N. S., asociat și administrator al S.C. P. S.R.L. Bacău, T. G., asociat al S.C. P. S.R.L. Bacău și T. I., soția lui T. G., în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada februarie-septembrie 2010, inculpații T. G., T. I. și N. S., în calitate de reprezentanți ai S.C. P. S.R.L. Bacău, folosindu-se în mod mincinos de această calitate, au indus și menținut în eroare pe reprezentanții a 10 societăți comerciale cu ocazia încheierii și executării unor contracte de vânzare cumpărare ce aveau ca obiect achiziționarea de produse agricole (semințe, pesticide, fitosanitare). Pentru plata acestor produse, inculpații au emis un număr de 34 de bilete la ordin pentru care nu exista acoperirea necesară și, în această modalitate, au creat un prejudiciu în sumă de 4.447.161,20 lei (echivalentul a 1.056.357,91 euro, calculat la cursul mediu BNR de 4,2099 lei/euro).
Inculpații au continuat să emită respectivele instrumente de plată inclusiv după ce nu au mai avut nicio calitate în cadrul S.C. P. S.R.L., iar cu puțin timp înainte de împlinirea termenului scadent pentru plata biletelor la ordin, T. G. și N. S. au cesionat în mod fraudulos părțile sociale ale societății în numele căreia efectuau achizițiile.
În vederea recuperării prejudiciului, nu s-au luat măsuri asigurătorii întrucât nu au fost identificate bunuri în patrimoniul inculpaților.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bacău.

2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

B. N., administrator la SC A. SA Galați și SC R. T. SRL Galați, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

– tentativă la infracțiunea de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat și

– asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,

T. G., administrator la SC M. T. I. SRL Bacău, C. F. M., administrator la SC D. T. I. SRL Bacău, P. G., reprezentant al SC I. R. SRL București, G. G. D., delegat al firmei SC B. SRL Măcin, județul Tulcea, în sarcina cărora s-au reținut următoarele:
– complicitate la tentativă la infracțiunea de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat și
– asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada ianuarie–februarie 2007, inculpații B. N., G. G. D, P. G., T. G. și C. F. M. au constituit un grup infracțional în scopul obținerii în mod ilegal de sume importante de bani prin rambursare de TVA.
În acest scop, inculpații au creat un circuit financiar aparent legal în care au implicat societățile comerciale administrate de inculpatul B. N. și alte societăți comerciale tip „fantomă” reprezentate de ceilalți inculpați. Concret, inculpatul B. N. a formulat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Galați o cerere de rambursare de TVA în valoare totală de 12.476.730 lei (echivalentul a aproximativ 3.685.887 euro), justificată în mod eronat de efectuarea unor exporturi la prețuri care au crescut treptat și artificial, supraevaluate raportat la valoarea de achiziție, cererea fiind respinsă de reprezentanții D.G.F.P. Galați.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Galați.

3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: Locotenent colonel M. S., ofițer în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, președinte al comisiei de concurs pentru încadrarea de subofițeri, locotenent colonel Ș. G., ofițer la Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov, membru în comisia de concurs pentru încadrarea de subofițeri, maior A. R., ofițer la Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov, membru în comisia de concurs pentru încadrarea de subofițeri și căpitan P. L., ofițer la Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov, membru în comisia de concurs pentru încadrarea de subofițeri, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Cu ocazia concursului pentru încadrarea de subofițeri din sursă externă, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov, în perioada 14–16 noiembrie 2007, inculpații M. S., Ș. G. , A. R. și P. L., în calitate de președinte, respectiv membri ai comisiei de concurs, au favorizat încadrarea ca subofițeri a trei persoane care, în acest mod, au obținut avantaje de natură nepatrimonială ce decurg din calitatea de cadru militar și au defavorizat alte două persoane cărora le-au încălcat dreptul de a-și alege în mod liber profesia și locul de muncă.
Concret, cei patru inculpați, în mod repetat, au falsificat atât datele din tabelul nominal cu rezultatele candidaților la proba „evaluarea performanței fizice” cât și conținutul testului scris al unei candidate. Pe lângă aceste documente de concurs, cei patru au falsificat și alte acte, cu prilejul întocmirii lor și anume borderoul cu rezultatele candidaților la proba evaluarea performanței fizice (Ș. G. , A. R. și P. L.), tabelul nominal cu rezultatele obținute de candidați la proba evaluarea performanței fizice, tabel nominal cu rezultatele candidaților la concurs (M. S.), borderoul centralizator cu rezultatele candidaților la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de subofițer cu personal din sursă externă, 14–16.11.2007, proba – evaluarea performanței fizice și clasificarea candidaților la concurs (toți inculpații).

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Militar București.

4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial București au dispus trimiterea în judecată a inculpatului A. I., asociat și administrator al SC A. G. 2008 SRL, în sarcina căruia s-au reținut două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada septembrie 2008 – aprilie 2010, inculpatul A. I., în calitate de asociat și administrator al SC A. G. 2008 SRL, nu a înregistrat în evidențele contabile ale societății un număr de 357 facturi fiscale în valoare totală de 10.674.617 lei, privind operațiuni de vânzări mărfuri (deșeuri feroase și neferoase, materiale de construcții, piei de bovine etc.), prejudiciind în acest mod bugetul de stat cu suma de 1.520.578 lei (echivalent a 367.289 euro), reprezentând impozit pe profit, ca urmare a omisiunii evidențierii în parte a veniturilor menționate anterior.
În perioada octombrie 2008 – martie 2010, inculpatul A. I., în calitate de asociat și administrator al SC A. G. 2008 SRL, a înregistrat în evidența contabilă a societății cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale (evidențiind în actele contabile un număr de 1.027 facturi fiscale fictive ce apar ca fiind emise de către 55 furnizori, în valoare totală de 22.022.762 lei), prejudiciind astfel bugetul de stat (prin diminuarea frauduloasă a masei impozabile) cu suma de 4.688.813 lei (echivalent a 1.132.564 euro), reprezentând impozit pe profit și TVA aferent cheltuielilor înregistrate în contabilitate, care au la bază documente fictive.
Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 6.209.392 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat. Nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului întrucât nu au fost identificat bunuri în proprietatea inculpatului.

Inculpatul A. I. a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru fapte similare în cursul anului 2010 iar în luna septembrie 2012, inculpatul a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 4 ani închisoare în regim de detenție (detalii în comunicatul de condamnare de 5 septembrie 2012).

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Giurgiu.

5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

G. C. S., director al Direcției Județene pentru Tineret (D.J.T.) Galați în perioada comiterii faptelor, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:

– abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
– participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
– folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la acesta informații,

P. F. D. E., director tehnic la SC F. C. SRL Galați, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

– complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
– complicitate la participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial și
– dare de mită,

C. P. E., administrator la SC F. C. SRL Galați, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

– complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și
– dare de mită,

S. F. E., director general al SC C. A. M. SRL Brăila, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

– complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și
– luare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2008, inculpata G. C. S. în calitate de director al Direcției Județene pentru Tineret Galați, cu ocazia derulării procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea unui contract de lucrări privind reabilitarea Vilei „Stejarul” din incinta Centrului de Agrement Gârboavele, județul Galați, cu încălcarea legislației privind achizițiile publice, a favorizat interesele SC C. A. M. SRL Brăila, urmărind ca fondurile bugetare alocate să fie direcționate în mod ilegal către SC F. C. SRL Galați, firmă controlată de inculpații P. F. D. E. și de mama sa C. P. E.
În acest scop, inculpata i-a determinat pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul D.J.T Galați să atribuie acest contract SC C. A. M. SRL prin încălcarea, din eroare, a atribuțiilor de serviciu. În demersul său, inculpata a fost ajutată de reprezentanții firmelor beneficiare, respectiv de inculpații P. F. D. E., C. P. E. și S. F. E.
Deși contractul de lucrări a fost atribuit SC C. A. M. SRL Brăila, reprezentantul acestei firme S. F. E. a subcontractat aceste lucrări către SC F. C. SRL în mod ilegal. În schimb, S. F. E. a primit de la inculpații P. F. D. E.și C. P. E., cu titlu de mită, suma de 19.811,03 lei, reprezentând contravaloarea garanției de execuție reținute de Direcția Județeană pentru Tineret Galați, din valoarea contractului de achiziție publică.
În această modalitate, D.J.T. Galați a fost prejudiciată cu suma de 374.808,46 lei (echivalentul a aproximativ 101.775 euro), iar un alt agent economic a fost exclus din procedura de atribuire a licitației.
În cursul lunii februarie 2008, anterior atribuirii acestui contract, inculpata a comunicat inculpatului P. F. D. E. că instituția pe care o conducea avea în plan să realizeze respectivele lucrări de reabilitare, în scopul atribuirii lucrărilor către firma acestuia SC F. C. SRL Galați și oferindu-i posibilitatea de a pregăti o parte din documentația de participare la procedura de achiziție publică.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați s-a constituit parte civilă cu suma de 335.186,57 lei, reprezentând prejudiciul cauzat instituției prin încheierea și derularea contractului de Proiectare și execuție reabilitare vila Stejarul din cadrul Centrului de Agrement Gârboavele și nerecuperat până în prezent.
La rândul său, societatea comercială exclusă de la licitație s-a constituit parte civilă cu suma de 288.471 lei + TVA.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor imobile aparținând inculpaților P. F. D. E., C. P. E. și S. F. E. Din verificările efectuate a rezultat că inculpata G. C. S.nu figurează cu bunuri în proprietate.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Galați.

6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: H. P. P., administrator și Director general al S.C. T. B.  S.R.L. și S.C. T. B. S.R.L., în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iunie – septembrie 2011, inculpatul H. P. P., în calitate de administrator și Director general al inculpatei S.C. T. B. S.R.L.(cu obiect de activitate transportul rutier de mărfuri), nu a înregistrat în evidențele contabile ale acestei societăți comerciale un număr de 1315 facturi fiscale.
În acest fel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 20.145.226 lei ( echivalentul a 4.753.586,9 euro), reprezentând impozit pe profit și TVA.
Pe parcursul urmăririi penale, inculpata S.C. T. B. S.R.L. a achitat integral prejudiciul în valoare de 20.145.226 lei.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Sălaj.

7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpatelor:

B. M., administrator împuternicit al SC E. B. SRL Bacău, în sarcina căreia s-a reținut tentativă la infracțiunea de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat și

B. M., reprezentant al SC L. SRL Sascut, în sarcina căreia s-a reținut complicitate la tentativă la infracțiunea de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2009, inculpata B. M., în calitate de administrator împuternicit al SC E. B. SRL Bacău, a solicitat Direcției Generale a Finanțelor Publice Bacău rambursarea taxei pe valoare adăugată în sumă de 4.344.251 lei cunoscând faptul că această sumă a fost stabilită în baza unor operațiuni comerciale fictive cu două societăți comerciale. Această solicitare a fost refuzată de D.G.F.P. Bacău.
În demersul său, B. M. a fost sprijinită de inculpata B. M., reprezentant al SC Lucarn SRL Sascut, care i-a pus la dispoziție 24 de facturi fiscale false.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bacău.

8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată a inculpatului A. M., fost asociat și administrator la SC K. G. I. S.R.L. Pitești și SC G. P. I. S.R.L. Pitești, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, ambele în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2006 – 2009, inculpatul A. M., în calitate de reprezentant al SC K. G. I. SRL Pitești și SC G. P. I. SRL, a omis să evidențieze în contabilitatea firmelor sale operațiunile comerciale efectuate (achiziții de bunuri intracomunitare și vânzări de bunuri și mărfuri în România) și veniturile realizate.
În acest mod, inculpatul s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și a produs un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 10.385.828 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA.
Din banii încasați prin operațiunile comerciale menționate mai sus, inculpatul a ridicat în numerar suma totală de 25.346.290 lei, din care suma de 10.385.282 lei, ce reprezintă valoarea obligațiilor fiscale de plată ce trebuiau achitate bugetului general consolidat al statului, sub false motivații și în lipsa unui just titlu.
Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Argeș s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 18.656.362 lei, reprezentând taxele și impozitele de la plata cărora s-a sustras și obligațiile fiscale accesorii.
Nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestui prejudiciu deoarece nu au fost identificate bunuri în patrimoniul acestuia.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeș.

:: sursa: dna.ro

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.ro



Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică