Secţiuni » Arii de practică » Business » Banking
Banking
DezbateriCărţiProfesionişti
2 comentarii

Întrebare preliminară cu privire la protecția consumatorului în materia creditului ipotecar imobiliar


29 ianuarie 2013 | Mihaela MAZILU-BABEL

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Banking, CJUE, Dreptul Uniunii Europene, RNSJ

Un judecător spaniol solicită răspunsul Curții de Justiție într-o cauză ce privește protecția consumatorului în materia creditului ipotecar imobiliar. (cauza C-537/12 Banco Popular Español)

Situația de fapt:

1. invocarea unui  motiv de contestație într-o procedură de executare, întemeiat pe caracterul abuziv al unei clauze din cotractul de credit

2. legislație națională de procedură civilă aplicabilă procedurii de executare prin care se exclude un asemenea motiv de contestație

3. lipsa posibilității instanței naționale de a aprecia caracterul abuziv al unei asemenea clauze

Redăm și întrebările, pentru că sunt importante:

Directiva 93/13[/CEE] trebuie să fie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale care interzice instanței sesizate cu o procedură de executare ipotecară, precum cea prevăzută la articolele 681-695 din Legea 1/2000 privind Codul de procedură civilă al Spaniei, să examineze, fie din oficiu, fie la cererea unei părți, caracterul abuziv al unei clauze cuprinse într-un contract încheiat între un vânzător sau un furnizor și un consumator, indiferent dacă acesta din urmă a formulat sau nu a formulat contestație?
Indiferent dacă răspunsul la întrebarea anterioară va fi pozitiv sau negativ, se solicită CJUE să se pronunțe cu privire la întrebarea dacă Directiva 93/13 trebuie să fie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale care împiedică instanța sesizată cu o procedură de executare ipotecară, precum cea prevăzută la articolele 681-695 din Legea 1/2000 privind Codul de procedură civilă al Spaniei, să suspende procedura menționată în ipoteza în care ulterior se inițiază o procedură declarativă în care se solicită să se declare caracterul abuziv al unei clauze cuprinse într-un contract încheiat între un vânzător sau un furnizor și un consumator, în situația în care contractul menționat a fost utilizat pentru începerea procedurii de executare menționate.
De precizat că la o asemenea posibilitate făcea trimitere și Avocatul General în Concluziile sale din cauza Aziz. Redăm un extras din acele concluzii:
53. Dimpotrivă, Directiva 93/13 impune că consumatorul trebuie să aibă la dispoziție un remediu juridic efectiv pentru a putea verifica caracterul abuziv al clauzelor din contractul de împrumut pe care l‑a încheiat și să poată astfel, eventual, împiedica executarea silită.

 

54. Aceeași orientare reiese și din hotărârea recent pronunțată în cauza Banco Español de Crédito. În această hotărâre, Curtea a statuat, în privința unei somații de plată obținute în instanță, că, în vederea respectării principiului efectivității în contextul Directivei 93/13, instanțele naționale au obligația, încă înainte de emiterea somației de plată, pe care consumatorul ar putea‑o contesta ulterior, să examineze din oficiu caracterul abuziv al clauzelor contractuale, în măsura în care instanța dispune de toate elementele de fapt și de drept necesare în acest scop. Există un risc care nu este neglijabil ca consumatorii să nu formuleze opoziția necesară. 

55. Din aceasta rezultă și că consumatorul trebuie să aibă în mod direct posibilitatea de a contesta caracterul abuziv al clauzelor în cadrul procedurii de executare, iar nu doar într‑o procedură separatăAr putea apărea îndoieli cu privire la aplicarea jurisprudenței Banco Español de Crédito, întrucât, spre deosebire de procedura somației, într‑o situație precum cea din speță există deja un titlu executoriu sub forma actului notarial și trebuie recunoscut interesul creditorului de a realiza cât mai repede executarea silită. Prin formalismul procedurii de executare propriu‑zise și, în plus, prin excluderea motivelor de contestare, legiuitorul a urmărit scopul de a crea posibilitatea executării rapide a creanțelor constatate printr‑un titlu executoriu. Având în vedere considerațiile de mai sus, nu considerăm că se impune în mod necesar să se califice de la bun început drept îngreunare excesivă a protecției juridice a consumatorului cazul în care consumatorul, prin inițierea unei proceduri, trebuie mai întâi să îndeplinească condițiile prevăzute în privința acesteia pentru ca instanța să examineze clauzele contractuale.

56. Cu toate acestea, în speță nu este necesar să se clarifice în mod definitiv acest aspect. Astfel cum am arătat deja în cadrul examinării admisibilității, în speță nu trebuie să se răspundă la întrebarea dacă consumatorul trebuie să aibă în mod clar, deja în cadrul procedurii de executare, posibilitatea de a invoca caracterul abuziv al unei clauze din contractul de împrumut. Prin urmare, cu atât mai puțin trebuie să se clarifice aspectul dacă din Hotărârea Banco Español de Crédito trebuie să se deducă că și judecătorul din procedura de executare trebuie să examineze din oficiu eficacitatea acelor clauze contractuale care ar putea avea efecte asupra executării silite (A se observa întrebarea 1 din nou introdusa cauză!- care practic cere Curții să răspundă la ce evită avocatul general să abordeze în acest punct din concluzii – n.n. – M.M.-B.). În sfârșit, în cadrul primei întrebări preliminare este vorba în mod expres despre posibilitățile de contestare pe care le are consumatorul; instanța de trimitere nu a solicitat lămuriri cu privire la posibilitatea de examinare din oficiu.

57. Prin urmare, în cadrul prezentei proceduri este decisiv numai aspectul că principiul efectivității impune în orice caz ca judecătorul sesizat cu acțiunea în realizare să aibă posibilitatea de a dispune suspendarea (provizorie) a procedurii de executare, pentru a opri executarea silită până la examinarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale și a împiedica astfel apariția ca urmare a procedurii de executare a unor situații de fapt iremediabile în detrimentul consumatorului.

Mihaela MAZILU-BABEL

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică