Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Opinii
21 comentarii

O cerere adresată CEDO și răspunsul ei…
31.01.2013 | Gheorghe IONESCU

JURIDICE - In Law We Trust

Vă supunem atenției o speță care nu are nevoie de comentarii, o cerere adresată CEDO și răspunsul primit.

Iată cererea: „Voir Note explicative Numéro de dossier
See Explanatory Note File number
A se vedea nota explicativă Număr de dosar
ROM

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

Conseil de l’Europe – Council of Europe-Consiliul Europei
Strasbourg, France

REQUÊTE
APPLICATION
CERERE

présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

prezentată în conformitate cu articolul 34 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului,
precum şi cu articolele 45 şi 47 ale Regulamentului Curţii

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.

This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
Prezenta cerere este un document juridic şi poate afecta drepturile şi obligaţiile dumneavoastră.

I – LES PARTIES
THE PARTIES
PARTILE

A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE
THE APPLICANT
RECLAMANTUL/RECLAMANTA

(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
(Informaţii cu privire la reclamant/reclamantă şi eventualul/a său reprezentant/reprezentantă)

1. Nume SC ANCUŢA LAKY ALEXA TRANS SRL

Sex: –

3. Cetăţenie – SOCIETATE COMERCIALĂ ROMÂNĂ ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEŞ

4. Profesia / ACTIVITATE PRINCIPALĂ : TRANSPORTURI RUTIERE DE MĂRFURI (COD CAEN 4941)

5. Data şi locul naşterii

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 27145755/08.07.2010
NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERŢULUI J03/647/07.07.2010

6. Domiciliul

SEDIUL SOCIAL : ORAŞ MIOVENI, STR. UNIRII, BL. P5, SC. A, ET. 4, AP. 19, JUDEŢUL ARGEŞ, ROMÂNIA

7. Tel.

8. Adresse actuelle (si différente de 6.) ……………………………………………………………………………………………
Present address (if different from 6.)
Adresa actuală (dacă diferă de 6)

9. Numele şi prenumele reprezentantului/reprezentantei

UDEANU DUMITRU/ AVOCAT IONESCU GHEORGHE

10. Ocupaţia reprezentantului/reprezentantei

ADMINISTRATOR/ AVOCAT

11. Adresa reprezentantului/reprezentantei

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI, B-DUL EROILOR, NR. 16

12. Tel. N° /////////////// Fax N° ///////////////

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY
INALTA PARTE CONTRACTANTA
(Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Indicaţi aici numele Statului/Statelor împotriva căruia/cărora introduceţi cererea)

13. ROMÂNIA

II – EXPOSÉ DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
EXPUNEREA FAPTELOR

(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note)
(A se vedea Partea a II-a a Notiţei Explicative)

14. Urmare câştigării în instanţele de judecată, în mod irevocabil, a unui litigiu comercial cu SC GEOFOREX SRL Oradea, administrată de ///////////////, de către SC ANCUŢA LUKY TRANSPORT SRL Mioveni, şi cum debitoarea nu şi-a îndeplinit de bună-voie obligaţia, s-a declanşat împotriva debitoarei procedura executării silite.
Aceeaşi procedură a fost declanşată si de SC VAM INDUSTRIAL SRL Drăgăneşti Olt, administrată de ///////////////, care, la rându-i, avea de recuperat de la aceeaşi firmă o sumă de bani.
Aceste proceduri s-au desfăşurat prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc Bucurean Ioan din Oradea.
Am câştigat licitaţia publică organizată la 15.04.2011, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de adjudecare şi factura fiscală de executare silită seria BVDB nr. 0432953/15.04.2011.
La data de 19.04.2011 am achitat preţul bunurilor adjudecate, de 86.853,54 lei.
Menţionăm faptul că, în paralel cu procedura execuţională civilă, în dosarul 30/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, avea loc o anchetă penală în care administratorul nostru, ///////////////, alături de /////////////// precum şi fratele acestuia ///////////////, erau cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi complicitate la spălare de bani.
Cauza penală menţionată s-a constituit ca urmare a plângerii penale formulate de SC GEOFOREX SRL Oradea, prin administrator Bătăiosu Grigore, datată 19.11.2007, şi înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, sub nr. 7467/P/2007, la care s-au conexat diverse plângeri ulterioare ale aceleiaşi societăţi.
La începutul anului 2010, cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, unde a fost înregistrată sub nr. de mai sus, cercetările penale efectuate la nivelul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor, fiind supravegheate de procuror şef secţie urmărire penală ///////////////.
Prin referatul întocmit în luna noiembrie 2010, comisar Boloş Claudiu, din cadrul unităţii de poliţie menţionate, a propus trimiterea în judecată a celor 3 învinuiţi din dosar pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, cu consecinţe deosebit de grave, şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei sub aspectul săvârşirii de către învinuiţi şi a infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală, în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
În intervalul noiembrie 2010 – până în prezent, procurorul /////////////// a efectuat acte de urmărire penală (şi) sub aspectul infracţiunilor menţionate.
În perioada imediat următoare datei de 15.04.2011, ///////////////, prin interpuşi, a început să sustragă din bunurile adjudecate, motiv pentru care ne-am adresat cu plângeri penale posturilor de poliţie din zonă; astfel, ne-am adresat postului de poliţie Abram, la 21.04.2011 (dosar 508/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita), postului de poliţie Tăuteu – 21.04.2011 (dosar 533/P/2011 al aceluiaşi parchet), aceluiaşi post – la 28.04.2011 (dosarul 559/P/2011), postului de poliţie Săcuieni – 04.05.2011 (dosar 573/P/2010), etc.
Menţionăm faptul că, din bunurile proprietatea noastră, nu am apucat să luăm decât o foarte mică parte, la data de 03.05.2011.
Pentru a putea sustrage bunurile adjudecate, fără a mai fi deranjat de fiecare dată de intervenţia poliţiei, /////////////// avea nevoie de un înscris din care să rezulte că bunurile respective îi aparţin cumva, ceea ce a reuşit să obţină de la procurorul şef secţie urmărire penală ///////////////, în următoarele împrejurări:
La data de 04.05.2011, a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, sub nr. 30/P/2010, plângerea SC GEOFOREX SRL Oradea, reprezentată prin administrator ///////////////, formulată împotriva executorului judecătoresc Bucurean Ioan din Oradea şi a „altor persoane necunoscute”, privind săvârşirea de către acesta a unor abuzuri cu ocazia desfăşurării procedurilor de executare silită a debitoarei SC GEOFOREX SRL Oradea în dosarele execuţionale mai sus arătate ale BEJ menţionat.
Deşi soluţionarea plângerii respective nu era de competenţa parchetului respectiv, ea a fost repartizată pentru soluţionare, de către prim procuror ///////////////, domnului procuror şef de secţie urmărire penală ///////////////, care, în mai puţin de o oră de la primirea ei (timp în care „a studiat” plângerea, precum şi cele aproximativ 190 file anexate, reprezentând fotocopii ale dosarelor execuţionale mai sus arătate, apoi a dispus începerea urmăririi penale in rem în cauză, având în vedere că nu era competent material şi funcţional să cerceteze un executor judecătoresc, competenţa în această materie aparţinând Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, conform art. 209 alin 3 rap. la art. 28/1, pct 1 lit b Cod proc. pen. ! ), a emis ordonanţa nr. 30/P/2010 din 04.05.2010, care la ora 08.58 (programul de lucru începând la ora 08.00 !) era expediată pe fax către BEJ Bucurean Ioan, după ce fusese verificată şi semnată de prim procurorul ///////////////!
Prin această ordonanţă, el a dispus indisponibilizarea bunurilor din cele 2 dosare execuţionale, şi care erau proprietatea noastră, şi lăsarea lor în custodia SC GEOFOREX SRL Oradea „până când procurorul de caz va dispune într-un fel asupra lor sau până la soluţionarea definitivă a plângerilor penale din dosarul penal nr. 30/P/2010”.
Menţionăm faptul că ordonanţa a fost comunicată pe fax către 7 destinatari, dintre care bineînţeles că noi am lipsit, iar primul dintre aceştia – SC REMAT ARAD SA, reprezintă firma căreia, în disperare de cauză, întrucât bunurile cumpărate ne erau sustrase, am fost nevoiţi să le vindem ca fier vechi (deşi ele puteau căpăta alte valenţe).
A doua zi, deci la data de 05.05.2011, SC GEOFOREX SRL Oradea depune la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor o cerere, urmare căreia se emite adresa 30/P/2010 din 05.05.2010 a parchetului menţionat şi prin care, sub semnătura prim procurorului ///////////////, se comunică SC GEOFOREX SRL Oradea, următoarele (cităm cu aproximaţie):
„La cererea dvs. din 05.05.2011, vă acordăm dreptul de a ridica bunurile indisponibilizate prin ordonanţa din 04.05.2011, bunuri aflate în localităţile Abram şi Tăuteu, precum şi mutarea într-un loc mai sigur, urmând să ne comunicaţi de îndată unde au fost depozitate şi dacă este asigurată paza acestor bunuri.
În condiţiile mutării bunurilor, acestea rămân în continuare în custodia dvs. până la soluţionarea definitivă a cauzei”.
Precizăm că, urmare acestei adrese, bunurile adjudecate de noi au fost distruse prin tăiere cu sudura şi înstrăinate de SC GEOFOREX SRL Oradea, din câte cunoaştem, către SC ANGIMETAL IMPEX SRL Târgovişte, judeţul Dâmboviţa (conform datelor de pe site-ul ONRC, aceasta are nr. înregistrare J15/1127/2008, CUI 24375253 – n.n.).
După ce SC GEOFOREX SRL Oradea a sustras bunurile adjudecate (mai puţin cele luate de noi la data de 03.05.2011), Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi-a amintit faptul că nu este competent să efectueze urmărirea penală faţă de un executor judecătoresc, astfel încât prin ordonanţa 30/P/2010 din 07.07.2011 şi-a declinat competenţa de soluţionare a plângerii societăţii comerciale menţionate, din 04.05.2011, în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea !
S-a format dosarul 515/P/2011 al acestui ultim parchet, în care adresa 30/P/2010 din 05.05.2011 mai sus amintită, nu există, aşa cum ea nu există nici în dosarul 30/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, situaţie pe care administratorul nostru a constatat-o la 21.07.2011, cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, în dosarul amintit.
Este de natura evidenţei că între procurorii menţionaţi şi /////////////// a existat o relaţie anterioară datei de 04.05.2011, cu valenţe infracţionale; nu există o altă explicaţie logică pentru încălcarea brutală, într-un total dispreţ, a dispoziţiilor legale imperative în ceea ce priveşte competenţa după materie şi după calitatea persoanei, astfel cum aceasta este reglementată de Codul de procedură penală.
În acest sens pledează şi informaţia pe care o avem, conform căreia, soţia prim procurorului /////////////// a fost contabilă de gestiune la SC PETROVEST SA Oradea, unitate la care /////////////// a îndeplinit funcţia de director general o perioadă de mai mulţi ani, înainte de a o falimenta ! (dosar nr. 2222123/111/2005 (123/F/2005) al Tribunalului Bihor).
În prezent ne aflăm, deci, în situaţia de a fi suferit o dublă pierdere, respectiv nu ne aflăm nici în posesia majorităţii bunurilor adjudecate şi am plătit şi suma de 86.853,54 lei reprezentând contravaloarea acestora.

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Dacă este necesar, continuaţi pe o filă separată

III – EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR VIOLARII ALE CONVENTIEI SI/SAU A
PROTOCOALELOR, PRECUM SI A ARGUMENTELOR IN SPRIJINUL ACESTOR
AFIRMATII
(Voir chapitre III de la note explicative)
(See Part III of the Explanatory Note)
(A se vedea Partea a III-a a Notiţei Explicative)

15. A fost încălcat art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”.
Prin intervenţia procurorului – astfel cum ea a fost descrisă mai sus, într-o executare silită civilă, au fost încălcate dispoziţiile legale care reglementează competenţele procurorului în materie civilă, astfel cum ele se regăsesc în art. 45 din Codul de procedură civilă.
Urmare acestei intervenţii, am fost practic expropriată de bunurile respective, nemaiexistând vreo posibilitate de recuperare a lor – în starea în care se aflau la momentul adjudecării.

IV – EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
EXPUNERE IN LEGATURA CU PREVEDERILE ARTICOLULUI 35 § 1 DIN CONVENTIE

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
(A se vedea capitolul IV al notiţei explicative. A se prezenta pentru fiecare capăt de cerere, şi dacă este nevoie pe o filă separată, informaţiile cerute la punctele 16 până la 18 de mai jos)

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Decizia internă definitivă (data şi natura deciziei, organul – judiciar sau altul – care a pronunţat-o)

Ordonanţa 30/P/2010 din 04.05.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, dispusă în dosarul cu acelaşi număr.

17. Autres décisions (énumérées dans l=ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Alte decizii (enumerate în ordine cronologică, indicînd, pentru fiecare decizie, data, natura şi organul – judiciar sau altul – care a pronunţat-o)

Adresa 30/P/2010 din 05.05.2011 a aceluiaşi parchet;

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.
Dispuneţi sau aţi dispus de un recurs pe care nu l-aţi exercitat? Dacă da, care şi pentru ce motiv acesta nu a fost exercitat?

Am formulat plângere împotriva ordonanţei respective, în conformitate cu dispoziţiile art. 278 Cod proc. pen., la prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Această plângere ne-a fost respinsă prin ordonanţa 223/II.2/2011 din 08.06.2011.
Conform reglementărilor Codului de procedură penală român în vigoare, nu există o altă cale de atac împotriva actelor procurorului decât prin plângere la prim procuror, iar dacă actul este al acestuia, la procurorul ierarhic superior.
Plângerea formulată împotriva soluţiei de respingere, dispusă de procurorul ierarhic superior, este inadmisibilă.
Menţionez faptul că, în disperare de cauză, ne-am adresat, prin administratorul ///////////////, alături de coînvinuitul ///////////////, la 17.05.2011, doamnei procuror general a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, solicitându-i trecerea dosarului 30/P/2010 la un alt parchet egal în grad, aducându-i la cunoştinţă şi situaţia exproprierii subscrisei de bunurile adjudecate.
Răspunsul dat prin adresa 975/C/1335/VII/1/2011 din 17.06.2011 a fost negativ, menţionându-se că „verificările efectuate … nu au relevat existenţa unei suspiciuni rezonabile în sensul că cercetările în dosarul nr. 30/P/2010 ar fi afectate datorită împrejurării cauzei sau calităţii părţilor, respectiv că nu se vor respecta condiţiile de imparţialitate şi obiectivitate necesare bunei desfăşurări a urmării penale”, cu alte cuvinte, exproprierea a fost făcută de procuror cu respectarea dispoziţiilor legale !

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Dacă este necesar, continuaţi pe o filă separată

V – EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
EXPUNEREA OBIECTULUI CERERII

(Voir chapitre V de la note explicative)
(See Part V of the Explanatory Note)
(A se vedea capitolul V din notiţa explicativă)

19. Solicit a se constata încălcarea de către Statul Român prin organele sale judiciare a dispoziţiilor art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale („orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale”).
Ţinând seama de împrejurările în care s-au comis faptele a căror victimă am fost, în urma cărora am suferit un prejudiciu material şi moral, pentru care constatarea de violare mai sus solicitată nu este suficientă pentru a le remedia, vă solicit ca, statuând în echitate, să-mi acordaţi suma de 500.000 Euro, cu titlu de daune morale.
De asemenea, solicit alocarea sumei de 1.000 lei reprezentând onorariul avocatului meu pentru asistenţa judiciară legată de procedura de la Strasbourg (conform chitanţei anexate).

VI – AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
ALTE INSTANTE INTERNATIONALE CARE EXAMINEAZA SAU AU EXAMINAT CAZUL

(Voir chapitre VI de la note explicative)
(See Part VI of the Explanatory Note)
(A se vedea capitolul VI al notiţei explicative)

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Aţi prezentat în faţa unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau reglementare capetele de cerere din prezenta plângere? Dacă da, furnizaţi indicaţii detaliate cu privire la acest aspect.

Nu.
VII. PIÈCES ANNEXÉES (PAS D’ORIGINAUX,
UNIQUEMENT DES COPIES,
PRIÈRE DE N’UTILISER NI AGRAFE, NI ADHÉSIF,
NI LIEN D’AUCUNE SORTE)

LIST OF DOCUMENTS (NO ORIGINAL DOCUMENTS,
ONLY PHOTOCOPIES,
DO NOT STAPLE, TAPE OR BIND DOCUMENTS)

LISTA DOCUMENTELOR (NU TRIMITETI ORIGINALE,
CI NUMAI COPII ;
FĂRĂ A LE CAPSA, LIPI SAU LEGA)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)
(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(A se vedea capitolul VII al notiţei explicative. Anexaţi copii ale tuturor deciziilor menţionate la cap. IV şi VI de mai sus. Dacă nu aveţi copii, va trebui să le obţineţi. Dacă nu le puteţi obţine, explicaţi din ce motive. Aceste documente nu vă vor fi înapoiate).

21. Procesul-verbal de adjudecare
Factura fiscală de executare silită seria BVDB nr. 0432953/15.04.2011;
Ordonanţa 30/P/2010 din 04.05.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor în dosarul cu acelaşi număr, împreună cu adresa de înaintare a acesteia (în forma în care ne-a fost comunicată de BEJ Bucurean Ioan);
Aceeaşi ordonanţă în formă lizibilă (luând în considerare faptul că documentul anterior este redat după o multiplă fotocopiere);
Plângerea pe care am formulat-o împotriva acestei ordonanţe;
Ordonanţa 223/II.2/2011 din 08.06.2011 Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi adresa de înaintare a acesteia ;
Rezoluţia 543/II.2/2011 din 18.07.2011 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea şi adresa de înaintare a acesteia;
Plângerea adresată doamnei procuror general a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
Adresa 975/C/1335/VII/1/2011 din 17.06.2011 a instituţiei menţionate.
Certificatul de înregistrare seria B nr. 2199306 eliberat de ORC Argeş.

VIII – DÉCLARATION ET SIGNATURE
DECLARATION AND SIGNATURE
DECLARATIA SI SEMNATURA

(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(See Part VIII of the Explanatory Note)
(A se vedea capitolul VIII al notiţei explicative)

22. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.
Declar pe onoare că informaţiile ce figurează în prezentul formular de cerere sunt exacte.

Lieu/Place/Locul PITEŞTI
Date/Date /Data 29.07.2011

(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Semnătura reclamantului/ei sau a reprezentantului/ei)”

Iată și răspunsul primit:RASPUNS CEDO

Gheorghe IONESCU
avocat, Baroul Argeș

Aflaţi mai mult despre , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Au fost scrise până acum 21 de comentarii cu privire la articolul “O cerere adresată CEDO și răspunsul ei…”

 1. Mihaela MAZILU-BABEL spune:

  păi da, este vădit inadmisibilă. nu înțeleg de ce este acest lucru o problemă?

  • Florin-Iulian HRIB spune:

   Stimata doamna, lasind la o parte solutia pe fond, vi se pare normal ca un judecator de la CEDO sa nu respecte art. 45 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ce prevede imperativ, citez: „Reasons shall be given for judgments as well as for decisions declaring applications admissible or inadmissible”?!

   Ce prestanta si credibilitate mai are CEDO in asemenea circumstante, din moment ce-i putem imputa exact ce le reproseaza unor instante interne, recte lipsa motivarii solutiei, nerespectarea legii, termene foarte lungi (ba chiar exagerat de lungi in multe cazuri; spre exemplu, eu am depus o cerere in 2008 si nici acum, in 2013, nu am primit inca raspuns de la CEDO!)??

   • Mihaela MAZILU-BABEL spune:

    domnule HRIB, pentru mine este o diferență între o cerere care este VĂDIT inadmisibilă și o cerere INADMISIBILĂ.
    Pentru puțin drept comparat, vă rog să vă uitați la modul în care reacționează și Curtea de Justiție. Astfel, poate să ofere o ordonanță NEMOTIVATĂ, pentru cererile vădit inadmisibile, și motivată, pentru cererile care rezultă a fi inadmisibile dar a căror inadmisibilitate nu este VĂDITĂ.
    Apoi, revenind la argumentația dumneavoastră, tocmai pentru că CEDO beneficiază de credibilitate și prestanță, nu trebuie să-și MOTIVEZE cererile VĂDIT inadmisibile. De asemenea, motivarea necesară a fi oferită, diferă de la caz la caz. Obligația de motivare COMPLETĂ nu este impusă printr-un drept ABSOLUT. În situația inadmisibilității vădite, principiul proporționalității este observat.
    Personal, aș da în judecată avocatul care a trimis o cerere VĂDIT inadmisibilă și care primește un asemenea răspuns de la grefa Curții de la Strasbourg. E o dovadă de neglijență gravă ce nu poate fi acoperită de „simpla” obligație de diligență.

    • Florin-Iulian HRIB spune:

     Interesant ce ziceti, dar textul citat este foarte clar, fara putinta de interpretare sau de aplicare a Conventiei „in spiritul ei”: deciziile de inadmisibilitate se motiveaza (indiferent ca vorbim despre cereri vadit netemeinice sau nu). Altfel, de ce n-ar putea si instantele romane sa adopte aceasta metoda? Sint destule cazuri in care judecatorii autohtoni constata imediat ca au de-a face cu cereri vadit neintemeiate; cu toate acestea, sint obligati sa-si motiveze hotaririle, inclusiv cele de respingere a cererilor vadit nefundate.

     Pe de-alta parte, e chiar atit de greu pt. CEDO sa arate la care motiv de inadmisibilitate (dintre cele prevazute de art. 35 din Conventie) se incadreaza o cerere declarata inadmisibila? O minima explicatie (deci nu neaparat o motivare completa/complexa) mi se pare logica, legitima si de bun-simt.

     Cit despre credibilitate si prestanta, la fel gindeam si eu despre Comisia Europeana, pina sa apara ultimul MCV referitor la Romania…

     Marturisesc ca in urma cu 10 ani, cind il auzeam la cursuri pe d-l Corneliu-Liviu Popescu criticind vehement unele decizii ale CEDO, imi spuneam ca dinsul are, probabil, oarece resentimente impotriva acestei institutii, din moment ce fusese agent guvernamental la CEDO si pierduse, presupun, unele procese… Privind retrospectiv insa, nu mai sint atit de convins ca dinsul batea cimpii cu gratie… Pentru inca o parere vizavi de conduita CEDO, v. link: https://www.juridice.ro/216328/cedo-declaratiile-unilaterale.html

     In fine, tinind cont de numarul imens de cereri respinse la Strasbourg, va dati seama citi avocati „sanctionabili” pt. „grava neglijenta” de a sesiza CEDO ati gasi in Romania?!

     • Mihaela MAZILU-BABEL spune:

      domnule HRIB:

      1. Motivarea hotararilor CEDO se realizeaza pentru a servi: 1. instantelor judecatoresti 2. curtilor constitutionale 3. CJUE 4. puterii executive 5. puterii legislative
      o motivare ampla in aceasta situatie de inadmisibilitate VADITA cui i-ar servi?
      2. nu comparati CEDO cu instantele nationale -> instantele nationale motiveaza pentru ca exista cai de atac (la instanta superioara in grad sau la CEDO) si pentru ca daca nu ar motiva, ar insemna incalcarea articolului 6 CEDO.
      CEDO de cine ar putea fi trasa la raspundere? – de nimeni.
      3. considerati ca nu este evident, din motivarea prin care se spune: „cererea e inadmisibila pt ca nu se respecta art. 34 si 35″, faptul ca nu s-au epuizat toate caile de atac si ca de aceea e vadit inadmisibila? daca este evident pentru dvs si pentru mine si pentru oricine – ca cerere anonima clar nu a fost sau cerere care s-a depus in dublu si e deja inregistrata, nu inseamna ca s-a indeplinit scopul pentru care trebuie sa existe o motivare? (dar repet, una este motivarea unei instante nationale – scopul pentru care se cere (pentru a intelege si intinderea autoritatii de lucru judecat, etc . etc. si altul este scopul pentru care CEDO isi motiveaza hotararile sau deciziile)
      4. faptul ca o practica prejudicioasa este raspandita la nivel national inseamna ca nu trebuie taxata? ( a se vedea taxa auto perceputa contrar dispozitiilor UE, ca analogie)
      iar 5 si daca dvs sunteti dezamagit de CEDO … pot sa spun ca eu consider, la nivel personal, ca si CEDO e dezamagita de cei care trimit asemenea cereri.
      plus,
      6.eu as putea argumenta ca cererea este motivata. nemotivata ar fi fost daca ar fi spus asa: domnule avocat, cererea dvs a fost declarata inadmisibila, cu stima, CEDO” -> oricum nu exista cineva care sa condamne pe CEDO (asa ca discutia este, cel putin pentru mine, irelevanta din acest punct de vedere) insa cu siguranta ar putea exista un judecator in Romania care sa ceara, la cererea justitiabilului care a platit servicii de consultanta pentru a i se trimite o cerere la CEDO ce a fost declarata inadmisibila prin procedura „judecatorului unic”, sa i se restituie acelui justitiabil pretul+ dobanda.
      Sper ca mi-am motivat suficient punctul de vedere.
      Cu stima,
      Mihaela

     • Mihaela MAZILU-BABEL spune:

      Stimate domn, cu tot respectul, RIL-ul care priveste articolul 168 C.p.p. priveste doar faptul ca da, trebuie sa va plangeti la procuror. dar asta nu inseamna ca ati epuizat caile de atac, plangerea la procuror era doar prima etapa din aceasta epuizare iar Codul de procedura penala va permite ca, ulterior, sa ajungeti si in fata instantei. Si nu este niciun RIL care sa va interzica acest lucru. RIL-ul la care faceti dvs trimitere, respectiv decizia nr LXX1/2007 priveste imposibilitatea efectuarii unei plangeri concomitente, cuvantul-cheie fiind: concomitente. Dumneavoastra trebuia, ulterior, sa ajungeti in instanta si pentru CEDO exista negru pe alb dispozitiile art. 278 din Codul de procedura penala. Si chiar RIL-ul invocat de dvs va indica aceasta solutie. De aceea, cererea dvs a fost vadit inadmisibila.
      2. cat despre succesul rezonabil al caii de atac, aceasta apreciere este realizata doar dupa ce treceti de etapa eliminatorie ( a celor vadit inadmisibile) si este invocata doar ca aparare impotriva unei incercari de exonerare a statului.
      Nu as recomanda niciunui avocat (eu fiind doar jurist) sa se bazeze pe aceasta jurisprudenta si expresie destul de vaga, sperand ca astfel cererea va trece de procedura judecatorului unic. Aprecierea cu privire la caracterul „şanselor rezonabile de succes” ( (Scoppola c. Italiei (nr. 2) [GC], § 71)) apartine in exclusivitate Curtii si e o apreciere care se realizeaza de la caz la caz. Totodata, reprezinta o aparare a justitiabilului in fata ridicarii de catre stat a exceptiei referitoare la inepuizarea cailor de atac in plan intern (adica dupa ce treceti de procedura judecatorului unic).
      In alte cuvinte, acel referent a facut urmatorul procedeu:
      1. s-a uitat la ce i-ati spus dvs.
      2. s-a uitat in C.p.p.
      3. a vazut ca ati aplica plangerea de la art. 168 dar ca, ulterior, nu ati utilizat art. 278 C.p.p.
      4. i-a transmis judecatorului unic si apoi v-a transmis dvs aceasta hartie

      Pentru a nu risca sa va suparati pe mine si neavand niciun interes sa insist in a-mi apara punctul de vedere, va doresc toate cele bune!

    • Gheorghe IONESCU spune:

     Bună seara !
     Vă mulţumesc pt. timpul acordat.Am înţeles, în sfârşit, care ar fi, în opinia dvs., motivul indamisibilităţii – neepuizarea căilor de atac interne.Nu pot fi de acord însă cu ideea.Poate nu am fost suficient de explicit în plângere, şi de aceea voi relua, pe scurt, situaţia de fapt :firma respectivă, Alexa, e adjudecatară într-o executare silită.Nu are nici o calitate procesuală în dos. 30/P/2010 al PT Bihor.Cu toate acestea, procurorul emite în acest dosar, la 04.05.2011, o ordonanţă prin care sechestrează bunurile adjudecate (într-o anchetă împotriva unui executor judecătoresc pe care nu era competent să o facă, pornită la plângerea penală a debitoarei urmărite!), iar a doua zi, primul procuror îi permite acestei debitoarei-urmărite din executarea civilă să ia bunurile şi să le ducă unde vrea.
     Împotriva măsurii sechestrului – 163 şi urm. C.p.p, nu există decât plângerea la prim procuror, pe care evident că am făcut-o şi mi-a fost respinsă.Am făcut şi plângere împotriva măsurii prim procurorului -respinsă.MAI DEPARTE NU EXISTĂ ÎN LEGISLAŢIA INTERNĂ CALE DE ATAC !Aceasta, pt. că ICCJ a statuat, prin Secţiile Unite, într un RIL dat în interpretarea art.168 c.p.p., că , în faza u.p., nu te poţi adresa cu plângere împ. măsurii sechestrului, decât procurorului ierarhic superior, NU ŞI INSTANŢEI.
     Aceasta era acuza pe care o aduceam autorităţilor, că au blocat drumul spre instanţă celui aflat în faza de anchetă şi căruia proc. îi ia averea, iar acesta trebuie să se plângă la cel care a supervizat luarea acestei măsuri, primul procuror (controlul ierarhic) ! În cazul în care cei doi sunt 2 infractori, ca în cazul meu, eşti mort !
     După ce debitoarea urmărită a dus bunurile unde a vrut (în perioda respectivă, 04.05 – 07.07.2011 dos. a stat la PT Bihor) s-a declinat competenţa la Parchetul Curţii de Apel Oradea.S-a dat NUP în dos. privind pe executorul jud., dar, ca din întâmplare, procurorul de caz a „uitat” să infirme actele nelegale de la PT Bihor (ord. din 04.05.2011 şi adresa din 05.05.2011),aşa cum era obligat cf. legii.Inutil să vă mai spun că şi plângerea la instanţă împ. soluţiei proc. de la PCA Oradea, pe această temă – a neinfirmării,plângere făcută la Curtea de Apel Oradea, a fost respinsă ca nefondată.
     Ce credeţi, am epuizat căile de atac interne ?
     Ca fapt divers, vă informez că şi în prezent cele două acte ILEGALE (ord. 04.05.2011 şi adresă 05.05.2011) sunt în vigoare şi îşi produc efecte !
     Pentru că nu reuşesc să intru pe site-ul JURIDICE.RO, pentru a răspunde la diferitele opinii exprimate, aţi putea dvs. pune acest text pe acel site (nu mă prea pricep la aceste lucruri) ?
     Vă doresc numai bine !
     Av. Ionescu Gh.

     • Mihaela MAZILU-BABEL spune:

      Stimate domnule avocat Ionescu,

      v-ati gandit ca doar in temeiul articolului 13 CEDO ati fi putut ataca in instanta? si sa cereti judecatorului sa verifice legalitatea masurii dispuse de procuror? Tocmai pentru ca articolul 13 CEDO are efect direct in ordinea interna, puteti sa va bazati pe el chiar si impotriva unui RIL.

      Apoi, abia dupa ce aveati o motivare a unui judecator si ati fi epuizat toate caile de atac in care aratati cum ati invocat dvs articolul 6 CEDO si cum ei nu au vrut sa dea curs unei analize sub acest aspect, ati fi putut sa va fi adresat Curtii de la Strasbourg si va asigur ca nu ati fi primit o hartie ca cea atasata.
      Apoi 2. v-ati gandit ca va puteti intoarce impotriva executorului judecatoresc? – are asigurare de raspundere – daca nu ma insel.

      Toate cele bune,
      Mihaela

     • Gheorghe IONESCU spune:

      D-na Mazilu-Babel.Nu achiesez la ideea plângerii la instanţă pe art. 13 din Convenţie, din cel puţin 2 considerente :
      1.reclamntului îi revine sarcina de a epuiza doar căile de atac INTERNE disponibile şi efective, susceptibile de a oferi perspective rezonabile de succes.
      2.decizia de care aminteam, dată în RIL pt. art. 168 C.p.p., este OBLIGATORIE pentru instanţe, cf. art.414/5 alin.4 C.p.p.
      Dacă mergeam într-o instanţă, la primul termen mi se ridica exc. de inadmisibilitate;timp pierdut, etc (rog lecturaţi şi comentariul de la dl.Florin Radu).

      2.

     • Gheorghe IONESCU spune:

      Ce să am cu executorul judecătoresc ? De ce să mă întorc împotriva lui, că nu a făcut nimic ilegal – de aceea i-a dat PCA Oradea NUP.Împotriva procurorilor care au comis ilegalităţi crase m-am îndreptat cu plângeri – la IJ din CSM, la PCA Oradea, la PICCJ, la CA Oradea.etc.Rezultatul – aşa cum vă spuneam , şi în prezent cele două acte ilegale sunt în vigoare!
      Dacă într-un stat aşa-zis „de drept” asemenea situaţii sunt posibile, vai de justiţia acelui stat !
      Iar CEDO supervizează
      asemenea ilegalităţi!
      În altă ordine de idei:aşa cum v-aţi dat seama, nu prea le am cu net-ul.Răspunsul CEDO a venit sub semnătura unui oarecare referent juridic, Dăgăliţă, fără ştampilă, etc.Se poate verifica pe site-ul CEDO dacă într-adevăr aceasta este soluţia Curţii, ori ea vine de la cine ştie ce serviciu ?
      O seară bună !

     • Mihaela MAZILU-BABEL spune:

      Îmi pare rău, dar nu vă înțeleg. Cum adică CEDO vă obligă doar la epuizarea căilor „susceptibile de a oferi perspective rezonabile de succes.”- puteți vă rog să-mi indicați un articol de specialitate/carte/autor care ar afirma în acest sens? – este total eronat.
      2. RIL-ul este obligatoriu pentru instanță dar nu și atunci când instanța aplică în mod direct dispoziții convenționale/unionale considerând a priori că RIL-ul este contrar acestora.(am și scris un articol pentru JURIDICE.ro referitor la acest aspect din perspectiva dreptului Uniunii)
      3. vă asigur că nu se ocupă nimeni cu falsificarea scrisorilor primite de la grefa CEDO.
      4. chiar ați fost în eroare și dacă ați mai fi în termen să introduceți o cale de atac în instanță, v-aș sfătui să o faceți.

     • Mihaela MAZILU-BABEL spune:

      Stimate domn,
      Am dat, din întâmplare, peste acest ghid practic cu privire la admisibilitate publicat pe pagina de internet a Curții (în limba română)

      http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/BFEAA6AD-9C89-4655-BF0E-4E027463BAC4/0/RON_Guide_pratique.pdf

      poate vă este cu folos.

     • Gheorghe IONESCU spune:

      D/na Mazilu Babel.Mă tem că ne aflăm pe poziţii ireconciliabile în ceea ce priveşte problema în discuţie.Sigur că vă pot indica „”Biblia „după care mă ghidez în întocmirea acestor plângeri adresate CEDO.Este chiar un manual, emis de CEDO, „Admisibilitatea cererilor la CEDO.Ghid practic”,Editura Hamangiu, 2011, în traducerea d-nei Raluca-Stăncescu Cojocaru.
      Ceea ce v-am scris se regăseşte în acest manual – din care , spre ruşinea mea, am omis să spun că, practic, am citat.Vă rog să observaţi, în acest sens,în lucrarea citată, pct. 50, din subcapitolul „e) Existenţa şi caracterul adecvat „, pag. 19.Vă rog să remarcaţi, de asemenea, comentariile făcute- în sensul celor expuse de mine ,şi la pct.51, de la aceeaşi pagină.
      Dacă este „total eronat” ceea ce afirmă însăşi Curtea, vă las pe dvs. să apreciaţi.
      În privinţa falsificării, am spus doar că aş dori să văd pe site-ul Curţii scris, negru pe alb,nr.cererii şi verdictul ce mi-a fost comunicat, pentru că , altfel, ce poţi să crezi ?
      Mulţumindu-vă pentru timpul acordat, vă doresc numai bine.

     • Gheorghe IONESCU spune:

      D/na Mazilu
      Am formulat plângere împotriva măsurii sechestrului asigurător la Curtea de Apel Oradea ( pe care am apreciat-o ca fiind competentă, măsura fiid luată într-o anchetă împotriva unui executor jud,chiar dacă a fost dispusă de un organ necompetent), cf. art. 168 C.p.p.
      Deocamdată, văd că a calificat-o ca „plângere împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată”(dos.58/35/2013) !!!

 2. Cătălin Gabriel STĂNESCU spune:

  Am citit. Am vazut raspunsul. Nu e primul de acest gen pe care il vad. Nu inteleg insa care este problema pe care doriti s-o puneti in discutie: solutia curtii sau lipsa motivarii si raspunsul lapidar pe care l-a dat aceasta?

 3. Florin RADU spune:

  dincolo de faptul ca imi displace CEDO tot mai mult, prezenta decizie e corecta.
  e suficient sa vedem, de exemplu, ca nu s-a atacat rezolutia parchetului la instanta de judecata, ca sa ne dam seama ca cererea este inadmisibila.
  referitor la motivare, sunt de acord ca nu edeloc in regula ca CEDO nu isi motiveaza deciziile de respingere ca inadmisibile, in complet de un singur judecator.
  CEDO condamna constant statele pt tergiversarea proceselor si lipsa de motivare a deciziilor interne, dar CEDO insasi lungeste judecarea pana la 10 ani si nu isi motiveaza propriile hotarari.

  • Gheorghe IONESCU spune:

   D/LE COLEG,
   Nu cred că era o soluţie să merg în instanţă pe o plângere inadmisibilă.Ce să-i explici clientului când plângerea îţi este respinsă ca inadmisbilă ? Te faci şi în faţa instanţei de cacao…
   De altfel, nici Curtea nu cere decât epuizarea căilor legale de atac.
   Tocmai aceasta este partea din plângere care lipseşte (sper să nu greşesc când afirm acest lucru, pentru că am scris ZECI ŞI ZECI de plângeri , la toate organele posibile,în legătură cu cele expuse în plângere,bineînţeles fără nici un rezultat- exproprierea era legală !)- faptul că autorităţile (cu ref. inclusiv la ICCJ, care prin secţiile unite a dat acea decizie idioată în interpret. art. 168 C.p.p.) nu au creat cadrul legal pentru ca o asemenea manevră a procurorilor să poată fi atacată în instanţă !
   Dacă suntem de acord că CEDO o dă în bară rău de tot, de multe ori, nu putem găsi o posibilitate de a ieşi în presa europeană cu asemenea „perle” ?
   Vor fi fiind hotărârile Curţii definitive – definitive, dar am dreptul de a mi exprima opinia asupra acestora !
   Cei de acolo nu sunt supra oameni! Greşesc şi ei, incredibil uneori, şi pentru acest lucru trebuie să „răspundă” ca orice om care greşeşte.Mă gândesc că o publicitate negativă făcută CEDO la nivel european nu le va pica prea bine!
   Cu scuze că vă scriu pe site-ul personal -(nu pot să intru pe JURIDICE.RO cu nici-un chip!) vă salut cordial !
   Av. Ionescu Gh

 4. Valentina MITEA spune:

  Cum a intocmit acel avocat o plangere CEDO fara sa epuizeze toate posibilitatile in tara? Nu a formulat planere pe 278 indice 1 la instanta si astepta sa-i admita plangerea si sa-i acorde 500.000 euro despagubiri?

 5. au mai incercat si altii aplicarea art 6 din CEDO in asemenea cazuri de sechestru instituit la bunul plac al parchetului si tinut pina la Sfantul Asteapta ptr ca ancheta nu se mai finaliza. Dar nu functioneaza, instanta a respins actiunea ca inadmisibila.

  stiti cum se spune: n-ai cu cine, domne’ ! niste …. 🙂

 6. Mihaela MAZILU-BABEL spune:

  Stima domn, ca raspuns la – „D/na Mazilu
  Am formulat plângere împotriva măsurii sechestrului asigurător la Curtea de Apel Oradea ( pe care am apreciat-o ca fiind competentă, măsura fiid luată într-o anchetă împotriva unui executor jud,chiar dacă a fost dispusă de un organ necompetent), cf. art. 168 C.p.p.
  Deocamdată, văd că a calificat-o ca “plângere împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată”(dos.58/35/2013) !!!”

  va spun ca ati folosit temeiul gresit. nu art. 168 C.p.p. ci 278 C.p.p. ar fi trebuit.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.