Secţiuni » Articole » Opinii
OpiniiPovestim cărţiImaginarul dreptului
Condiţii de publicare
21 comentarii

O cerere adresată CEDO și răspunsul ei…


31 ianuarie 2013 | Gheorghe IONESCU
Secţiuni: CEDO, Drept penal, Opinii, Transporturi
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Vă supunem atenției o speță care nu are nevoie de comentarii, o cerere adresată CEDO și răspunsul primit.

Iată cererea: „Voir Note explicative Numéro de dossier
See Explanatory Note File number
A se vedea nota explicativă Număr de dosar
ROM

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

Conseil de l’Europe – Council of Europe-Consiliul Europei
Strasbourg, France

REQUÊTE
APPLICATION
CERERE

présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

prezentată în conformitate cu articolul 34 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului,
precum şi cu articolele 45 şi 47 ale Regulamentului Curţii

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.

This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
Prezenta cerere este un document juridic şi poate afecta drepturile şi obligaţiile dumneavoastră.

I – LES PARTIES
THE PARTIES
PARTILE

A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE
THE APPLICANT
RECLAMANTUL/RECLAMANTA

(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
(Informaţii cu privire la reclamant/reclamantă şi eventualul/a său reprezentant/reprezentantă)

1. Nume SC ANCUŢA LAKY ALEXA TRANS SRL

Sex: –

3. Cetăţenie – SOCIETATE COMERCIALĂ ROMÂNĂ ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEŞ

4. Profesia / ACTIVITATE PRINCIPALĂ : TRANSPORTURI RUTIERE DE MĂRFURI (COD CAEN 4941)

5. Data şi locul naşterii

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 27145755/08.07.2010
NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERŢULUI J03/647/07.07.2010

6. Domiciliul

SEDIUL SOCIAL : ORAŞ MIOVENI, STR. UNIRII, BL. P5, SC. A, ET. 4, AP. 19, JUDEŢUL ARGEŞ, ROMÂNIA

7. Tel.

8. Adresse actuelle (si différente de 6.) ……………………………………………………………………………………………
Present address (if different from 6.)
Adresa actuală (dacă diferă de 6)

9. Numele şi prenumele reprezentantului/reprezentantei

UDEANU DUMITRU/ AVOCAT IONESCU GHEORGHE

10. Ocupaţia reprezentantului/reprezentantei

ADMINISTRATOR/ AVOCAT

11. Adresa reprezentantului/reprezentantei

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI, B-DUL EROILOR, NR. 16

12. Tel. N° /////////////// Fax N° ///////////////

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY
INALTA PARTE CONTRACTANTA
(Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Indicaţi aici numele Statului/Statelor împotriva căruia/cărora introduceţi cererea)

13. ROMÂNIA

II – EXPOSÉ DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
EXPUNEREA FAPTELOR

(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note)
(A se vedea Partea a II-a a Notiţei Explicative)

14. Urmare câştigării în instanţele de judecată, în mod irevocabil, a unui litigiu comercial cu SC GEOFOREX SRL Oradea, administrată de ///////////////, de către SC ANCUŢA LUKY TRANSPORT SRL Mioveni, şi cum debitoarea nu şi-a îndeplinit de bună-voie obligaţia, s-a declanşat împotriva debitoarei procedura executării silite.
Aceeaşi procedură a fost declanşată si de SC VAM INDUSTRIAL SRL Drăgăneşti Olt, administrată de ///////////////, care, la rându-i, avea de recuperat de la aceeaşi firmă o sumă de bani.
Aceste proceduri s-au desfăşurat prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc Bucurean Ioan din Oradea.
Am câştigat licitaţia publică organizată la 15.04.2011, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de adjudecare şi factura fiscală de executare silită seria BVDB nr. 0432953/15.04.2011.
La data de 19.04.2011 am achitat preţul bunurilor adjudecate, de 86.853,54 lei.
Menţionăm faptul că, în paralel cu procedura execuţională civilă, în dosarul 30/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, avea loc o anchetă penală în care administratorul nostru, ///////////////, alături de /////////////// precum şi fratele acestuia ///////////////, erau cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi complicitate la spălare de bani.
Cauza penală menţionată s-a constituit ca urmare a plângerii penale formulate de SC GEOFOREX SRL Oradea, prin administrator Bătăiosu Grigore, datată 19.11.2007, şi înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, sub nr. 7467/P/2007, la care s-au conexat diverse plângeri ulterioare ale aceleiaşi societăţi.
La începutul anului 2010, cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, unde a fost înregistrată sub nr. de mai sus, cercetările penale efectuate la nivelul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor, fiind supravegheate de procuror şef secţie urmărire penală ///////////////.
Prin referatul întocmit în luna noiembrie 2010, comisar Boloş Claudiu, din cadrul unităţii de poliţie menţionate, a propus trimiterea în judecată a celor 3 învinuiţi din dosar pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, cu consecinţe deosebit de grave, şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei sub aspectul săvârşirii de către învinuiţi şi a infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală, în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
În intervalul noiembrie 2010 – până în prezent, procurorul /////////////// a efectuat acte de urmărire penală (şi) sub aspectul infracţiunilor menţionate.
În perioada imediat următoare datei de 15.04.2011, ///////////////, prin interpuşi, a început să sustragă din bunurile adjudecate, motiv pentru care ne-am adresat cu plângeri penale posturilor de poliţie din zonă; astfel, ne-am adresat postului de poliţie Abram, la 21.04.2011 (dosar 508/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita), postului de poliţie Tăuteu – 21.04.2011 (dosar 533/P/2011 al aceluiaşi parchet), aceluiaşi post – la 28.04.2011 (dosarul 559/P/2011), postului de poliţie Săcuieni – 04.05.2011 (dosar 573/P/2010), etc.
Menţionăm faptul că, din bunurile proprietatea noastră, nu am apucat să luăm decât o foarte mică parte, la data de 03.05.2011.
Pentru a putea sustrage bunurile adjudecate, fără a mai fi deranjat de fiecare dată de intervenţia poliţiei, /////////////// avea nevoie de un înscris din care să rezulte că bunurile respective îi aparţin cumva, ceea ce a reuşit să obţină de la procurorul şef secţie urmărire penală ///////////////, în următoarele împrejurări:
La data de 04.05.2011, a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, sub nr. 30/P/2010, plângerea SC GEOFOREX SRL Oradea, reprezentată prin administrator ///////////////, formulată împotriva executorului judecătoresc Bucurean Ioan din Oradea şi a „altor persoane necunoscute”, privind săvârşirea de către acesta a unor abuzuri cu ocazia desfăşurării procedurilor de executare silită a debitoarei SC GEOFOREX SRL Oradea în dosarele execuţionale mai sus arătate ale BEJ menţionat.
Deşi soluţionarea plângerii respective nu era de competenţa parchetului respectiv, ea a fost repartizată pentru soluţionare, de către prim procuror ///////////////, domnului procuror şef de secţie urmărire penală ///////////////, care, în mai puţin de o oră de la primirea ei (timp în care „a studiat” plângerea, precum şi cele aproximativ 190 file anexate, reprezentând fotocopii ale dosarelor execuţionale mai sus arătate, apoi a dispus începerea urmăririi penale in rem în cauză, având în vedere că nu era competent material şi funcţional să cerceteze un executor judecătoresc, competenţa în această materie aparţinând Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, conform art. 209 alin 3 rap. la art. 28/1, pct 1 lit b Cod proc. pen. ! ), a emis ordonanţa nr. 30/P/2010 din 04.05.2010, care la ora 08.58 (programul de lucru începând la ora 08.00 !) era expediată pe fax către BEJ Bucurean Ioan, după ce fusese verificată şi semnată de prim procurorul ///////////////!
Prin această ordonanţă, el a dispus indisponibilizarea bunurilor din cele 2 dosare execuţionale, şi care erau proprietatea noastră, şi lăsarea lor în custodia SC GEOFOREX SRL Oradea „până când procurorul de caz va dispune într-un fel asupra lor sau până la soluţionarea definitivă a plângerilor penale din dosarul penal nr. 30/P/2010”.
Menţionăm faptul că ordonanţa a fost comunicată pe fax către 7 destinatari, dintre care bineînţeles că noi am lipsit, iar primul dintre aceştia – SC REMAT ARAD SA, reprezintă firma căreia, în disperare de cauză, întrucât bunurile cumpărate ne erau sustrase, am fost nevoiţi să le vindem ca fier vechi (deşi ele puteau căpăta alte valenţe).
A doua zi, deci la data de 05.05.2011, SC GEOFOREX SRL Oradea depune la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor o cerere, urmare căreia se emite adresa 30/P/2010 din 05.05.2010 a parchetului menţionat şi prin care, sub semnătura prim procurorului ///////////////, se comunică SC GEOFOREX SRL Oradea, următoarele (cităm cu aproximaţie):
„La cererea dvs. din 05.05.2011, vă acordăm dreptul de a ridica bunurile indisponibilizate prin ordonanţa din 04.05.2011, bunuri aflate în localităţile Abram şi Tăuteu, precum şi mutarea într-un loc mai sigur, urmând să ne comunicaţi de îndată unde au fost depozitate şi dacă este asigurată paza acestor bunuri.
În condiţiile mutării bunurilor, acestea rămân în continuare în custodia dvs. până la soluţionarea definitivă a cauzei”.
Precizăm că, urmare acestei adrese, bunurile adjudecate de noi au fost distruse prin tăiere cu sudura şi înstrăinate de SC GEOFOREX SRL Oradea, din câte cunoaştem, către SC ANGIMETAL IMPEX SRL Târgovişte, judeţul Dâmboviţa (conform datelor de pe site-ul ONRC, aceasta are nr. înregistrare J15/1127/2008, CUI 24375253 – n.n.).
După ce SC GEOFOREX SRL Oradea a sustras bunurile adjudecate (mai puţin cele luate de noi la data de 03.05.2011), Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi-a amintit faptul că nu este competent să efectueze urmărirea penală faţă de un executor judecătoresc, astfel încât prin ordonanţa 30/P/2010 din 07.07.2011 şi-a declinat competenţa de soluţionare a plângerii societăţii comerciale menţionate, din 04.05.2011, în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea !
S-a format dosarul 515/P/2011 al acestui ultim parchet, în care adresa 30/P/2010 din 05.05.2011 mai sus amintită, nu există, aşa cum ea nu există nici în dosarul 30/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, situaţie pe care administratorul nostru a constatat-o la 21.07.2011, cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, în dosarul amintit.
Este de natura evidenţei că între procurorii menţionaţi şi /////////////// a existat o relaţie anterioară datei de 04.05.2011, cu valenţe infracţionale; nu există o altă explicaţie logică pentru încălcarea brutală, într-un total dispreţ, a dispoziţiilor legale imperative în ceea ce priveşte competenţa după materie şi după calitatea persoanei, astfel cum aceasta este reglementată de Codul de procedură penală.
În acest sens pledează şi informaţia pe care o avem, conform căreia, soţia prim procurorului /////////////// a fost contabilă de gestiune la SC PETROVEST SA Oradea, unitate la care /////////////// a îndeplinit funcţia de director general o perioadă de mai mulţi ani, înainte de a o falimenta ! (dosar nr. 2222123/111/2005 (123/F/2005) al Tribunalului Bihor).
În prezent ne aflăm, deci, în situaţia de a fi suferit o dublă pierdere, respectiv nu ne aflăm nici în posesia majorităţii bunurilor adjudecate şi am plătit şi suma de 86.853,54 lei reprezentând contravaloarea acestora.

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Dacă este necesar, continuaţi pe o filă separată

III – EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR VIOLARII ALE CONVENTIEI SI/SAU A
PROTOCOALELOR, PRECUM SI A ARGUMENTELOR IN SPRIJINUL ACESTOR
AFIRMATII
(Voir chapitre III de la note explicative)
(See Part III of the Explanatory Note)
(A se vedea Partea a III-a a Notiţei Explicative)

15. A fost încălcat art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”.
Prin intervenţia procurorului – astfel cum ea a fost descrisă mai sus, într-o executare silită civilă, au fost încălcate dispoziţiile legale care reglementează competenţele procurorului în materie civilă, astfel cum ele se regăsesc în art. 45 din Codul de procedură civilă.
Urmare acestei intervenţii, am fost practic expropriată de bunurile respective, nemaiexistând vreo posibilitate de recuperare a lor – în starea în care se aflau la momentul adjudecării.

IV – EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
EXPUNERE IN LEGATURA CU PREVEDERILE ARTICOLULUI 35 § 1 DIN CONVENTIE

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
(A se vedea capitolul IV al notiţei explicative. A se prezenta pentru fiecare capăt de cerere, şi dacă este nevoie pe o filă separată, informaţiile cerute la punctele 16 până la 18 de mai jos)

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Decizia internă definitivă (data şi natura deciziei, organul – judiciar sau altul – care a pronunţat-o)

Ordonanţa 30/P/2010 din 04.05.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, dispusă în dosarul cu acelaşi număr.

17. Autres décisions (énumérées dans l=ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Alte decizii (enumerate în ordine cronologică, indicînd, pentru fiecare decizie, data, natura şi organul – judiciar sau altul – care a pronunţat-o)

Adresa 30/P/2010 din 05.05.2011 a aceluiaşi parchet;

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.
Dispuneţi sau aţi dispus de un recurs pe care nu l-aţi exercitat? Dacă da, care şi pentru ce motiv acesta nu a fost exercitat?

Am formulat plângere împotriva ordonanţei respective, în conformitate cu dispoziţiile art. 278 Cod proc. pen., la prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Această plângere ne-a fost respinsă prin ordonanţa 223/II.2/2011 din 08.06.2011.
Conform reglementărilor Codului de procedură penală român în vigoare, nu există o altă cale de atac împotriva actelor procurorului decât prin plângere la prim procuror, iar dacă actul este al acestuia, la procurorul ierarhic superior.
Plângerea formulată împotriva soluţiei de respingere, dispusă de procurorul ierarhic superior, este inadmisibilă.
Menţionez faptul că, în disperare de cauză, ne-am adresat, prin administratorul ///////////////, alături de coînvinuitul ///////////////, la 17.05.2011, doamnei procuror general a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, solicitându-i trecerea dosarului 30/P/2010 la un alt parchet egal în grad, aducându-i la cunoştinţă şi situaţia exproprierii subscrisei de bunurile adjudecate.
Răspunsul dat prin adresa 975/C/1335/VII/1/2011 din 17.06.2011 a fost negativ, menţionându-se că „verificările efectuate … nu au relevat existenţa unei suspiciuni rezonabile în sensul că cercetările în dosarul nr. 30/P/2010 ar fi afectate datorită împrejurării cauzei sau calităţii părţilor, respectiv că nu se vor respecta condiţiile de imparţialitate şi obiectivitate necesare bunei desfăşurări a urmării penale”, cu alte cuvinte, exproprierea a fost făcută de procuror cu respectarea dispoziţiilor legale !

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Dacă este necesar, continuaţi pe o filă separată

V – EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
EXPUNEREA OBIECTULUI CERERII

(Voir chapitre V de la note explicative)
(See Part V of the Explanatory Note)
(A se vedea capitolul V din notiţa explicativă)

19. Solicit a se constata încălcarea de către Statul Român prin organele sale judiciare a dispoziţiilor art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale („orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale”).
Ţinând seama de împrejurările în care s-au comis faptele a căror victimă am fost, în urma cărora am suferit un prejudiciu material şi moral, pentru care constatarea de violare mai sus solicitată nu este suficientă pentru a le remedia, vă solicit ca, statuând în echitate, să-mi acordaţi suma de 500.000 Euro, cu titlu de daune morale.
De asemenea, solicit alocarea sumei de 1.000 lei reprezentând onorariul avocatului meu pentru asistenţa judiciară legată de procedura de la Strasbourg (conform chitanţei anexate).

VI – AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
ALTE INSTANTE INTERNATIONALE CARE EXAMINEAZA SAU AU EXAMINAT CAZUL

(Voir chapitre VI de la note explicative)
(See Part VI of the Explanatory Note)
(A se vedea capitolul VI al notiţei explicative)

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Aţi prezentat în faţa unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau reglementare capetele de cerere din prezenta plângere? Dacă da, furnizaţi indicaţii detaliate cu privire la acest aspect.

Nu.
VII. PIÈCES ANNEXÉES (PAS D’ORIGINAUX,
UNIQUEMENT DES COPIES,
PRIÈRE DE N’UTILISER NI AGRAFE, NI ADHÉSIF,
NI LIEN D’AUCUNE SORTE)

LIST OF DOCUMENTS (NO ORIGINAL DOCUMENTS,
ONLY PHOTOCOPIES,
DO NOT STAPLE, TAPE OR BIND DOCUMENTS)

LISTA DOCUMENTELOR (NU TRIMITETI ORIGINALE,
CI NUMAI COPII ;
FĂRĂ A LE CAPSA, LIPI SAU LEGA)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)
(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(A se vedea capitolul VII al notiţei explicative. Anexaţi copii ale tuturor deciziilor menţionate la cap. IV şi VI de mai sus. Dacă nu aveţi copii, va trebui să le obţineţi. Dacă nu le puteţi obţine, explicaţi din ce motive. Aceste documente nu vă vor fi înapoiate).

21. Procesul-verbal de adjudecare
Factura fiscală de executare silită seria BVDB nr. 0432953/15.04.2011;
Ordonanţa 30/P/2010 din 04.05.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor în dosarul cu acelaşi număr, împreună cu adresa de înaintare a acesteia (în forma în care ne-a fost comunicată de BEJ Bucurean Ioan);
Aceeaşi ordonanţă în formă lizibilă (luând în considerare faptul că documentul anterior este redat după o multiplă fotocopiere);
Plângerea pe care am formulat-o împotriva acestei ordonanţe;
Ordonanţa 223/II.2/2011 din 08.06.2011 Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi adresa de înaintare a acesteia ;
Rezoluţia 543/II.2/2011 din 18.07.2011 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea şi adresa de înaintare a acesteia;
Plângerea adresată doamnei procuror general a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
Adresa 975/C/1335/VII/1/2011 din 17.06.2011 a instituţiei menţionate.
Certificatul de înregistrare seria B nr. 2199306 eliberat de ORC Argeş.

VIII – DÉCLARATION ET SIGNATURE
DECLARATION AND SIGNATURE
DECLARATIA SI SEMNATURA

(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(See Part VIII of the Explanatory Note)
(A se vedea capitolul VIII al notiţei explicative)

22. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.
Declar pe onoare că informaţiile ce figurează în prezentul formular de cerere sunt exacte.

Lieu/Place/Locul PITEŞTI
Date/Date /Data 29.07.2011

(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Semnătura reclamantului/ei sau a reprezentantului/ei)”

Iată și răspunsul primit:RASPUNS CEDO

Gheorghe IONESCU
avocat, Baroul Argeș

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Cont profesional
JURIDICE Comunicare

Subscribe
Notify of
21 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro