Secţiuni » Arii de practică » Business » Banking
Banking
DezbateriCărţiProfesionişti

Noi atribuții pentru Banca Centrală Europeană


4 februarie 2013 | Adina-Elena OPREA

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Banking, Dreptul Uniunii Europene, Flux informații, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 30 din 1 februarie 2013 a fost publicat AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 27 noiembrie 2012 cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană).

Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului, solicitarea de a emite un aviz în legătură cu o propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit  (regulamentul MSU propus). În acelaşi timp, BCE a fost solicitată de către Consiliu, dar şi de către Parlamentul European, să emite încă un aviz cu privire la o propunere de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană).

Emiterea celor două avize este într-adevăr de competenţa BCE, însă, cum ambele texte se referă la atribuirea de sarcini de supraveghere specifice Băncii Centrale Europene, aceasta a hotărât să adopte un aviz unic cu privire la cele două propuneri, în ciuda procedurilor legislative distincte aplicabile acestor texte.

Confom Regulamentului de procedură al BCE, Consiliul Guvernatorilor adoptă avizul în cauză, acesta fiind alcătuit din:

1. Observaţii cu caracter general.

În acest sens, BCE apreciază că regulamentul MSU propus  răspunde cererii şefilor de stat şi de guvern de a prezenta propuneri cu privire la un MSU şi că acest regulament ar trebui să contribuie la restabilirea încrederii în sectorul bancar şi la revitalizarea împrumuturilor interbancare, prin supravegherea tuturor statelor membre participante, pe baza unui sistem care include BCE şi autorităţile  naţionale de supraveghere.

BCE este pregătită să îndeplinească sarcinile noi referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit şi să contribuie astfel la armonizarea procedurilor şi practicilor de supraveghere, la eliminarea distorsiunilor naţionale şi la semnalarea necesităţii unei zone monetare integrate.

BCE prezintă, de asemenea, principiile de bază care ar trebui respectate de regulamentul MSU, după cum urmează:

– sarcinile pe care le are BCE, în baza Regulamentului MSU, să nu pună în pericol reputaţia BCE;

– BCE să-şi păstreze independenţa în îndeplinirea tuturor sarcinilor;

– să existe o delimitare între noile sarcini ale BCE şi sarcinile privind politica monetară;

– BCE ar trebui să aibă acces deplin la cunoștințele, competențele și resursele operaționale ale autorităților naționale de supraveghere;

– MSU trebuie să respecte principiile care stau la baza pieţei unice a serviciilor financiare, precum şi cadrul de reglementare unic pentru acestea (în acest sens, este permisă implicarea în MSU a statelor membre din afara zonei euro, în vederea consolidării pieţei interne).

BCE mai apreciază că regulamentele MSU și ABE propuse trebuie să asigure consecvenţa noului cadru cu piaţa unică, iar următoarele două elemente pot contribui la atingerea acestui obiectiv. În primul rând, regulamentul MSU propus ar trebui să permită statelor membre care doresc să se alăture MSU să se implice în mecanisme corespunzătoare de cooperare strânsă și să participe pe deplin la activitățile Consiliului de supraveghere de pe poziții egale cu statele membre din zona euro, respectiv cu aceleași drepturi și obligații. În al doilea rând, atribuirea BCE de sarcini cu privire la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit pentru statele membre din zona euro creează un nou cadru instituțional care poate necesita adaptări ale guvernanței Autorității bancare europene.

2. Dispoziţii tranzitorii. În această parte a avizului, BCE subliniază importanța realizării unui acord cu privire la propunerile de mai sus până la sfârșitul anului 2012, pentru a menține calendarul prevăzut, și anume intrarea în vigoare a regulamentului MSU propus la 1 ianuarie 2013 şi punerea integral în aplicare până la 1 ianuarie 2014.

3. Punerea în aplicare a reformei– are în vedere faptul că regulamentul MSU trebuie să ofere BCE competențele necesare pentru a îndeplini în mod efectiv sarcinile atribuite acesteia, motiv pentru care vor fi necesare îmbunătăţiri ulterioare care să contribuie la facilitarea exercitării de către BCE a sarcinilor sale de supraveghere.

4  Modificări ulterioare la regulamentului MSU. În această parte a avizului se stabileşte faptul că regulamentul MSU prevede prezentarea unui raport cu privire la aplicarea sa până la 31 decembrie 2015, putând conduce la adaptări ale textului regulamentului, motiv pentru care BCE recomandă Consiliului European să utilizeze procedura simplificată de modificare, prezentată la art. 48 din Tratatul privind UE, pentru ca adaptarea să poată fi făcută eficient şi în timp util.

Avizul a fost adoptat la Frankfurt pe Main la 27 noiembrie 2012.

Adina Elena OPREA
internship Societatea de Științe Juridice

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică