Secţiuni » Arii de practică » Protective » Mediu
Mediu
CărţiProfesionişti

Modificarea Regulamentului privind funcţionarea Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă


12 februarie 2013 | Adina-Elena OPREA

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 39 din 9 februarie 2013, a fost publicat REGULAMENTUL (UE) NR. 100/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN  ȘI AL CONSILIULUI din 15 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă.

Pentru a înţelege modificările survenite în ceea ce priveşte instituirea Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă, este necesar să amintim că Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 a instituit Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă, ca o reacţie la accidentul petrolierului „Erika” şi cu scopul asigurării siguranţei maritime şi prevenirii poluării cauzate de navele maritime.

Întrucât, statutul, obiectivele, modul de funcţionare şi atribuţiile agenţiei nu erau suficient de clare, s-a impus o modificare  a Regulamentului (CE) nr.1406/2002.

Astfel, s-a stabilit că Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă are rolul de a asigura un nivel ridicat, unitar şi eficient de siguranţă maritimă, dar şi de a preveni în caz de poluare cauzată de nave ori de instalaţiile de petrol şi gaze. În realizarea acestui deziderat, este necesar ca agenţia să coopereze cu statele membre şi cu Comisia.

În privinţa atribuţiilor agenţiei, Regulamentul împarte aceste atribuţii în două categorii:

Atribuţii principale:
– acordă asistenţă în desfășurarea lucrărilor pregătitoare pentru actualizarea și elaborarea actelor juridice relevante ale Uniunii, în special ținând cont de evoluția legislației internaționale;
– acordă asistenţă în punerea în aplicare a actelor juridice obligatorii relevante ale Uniunii în mod eficace, în special prin efectuarea de vizite și inspecții astfel cum este prevăzut la articolul 3 din prezentul regulament și prin acordarea de asistență tehnică Comisiei în îndeplinirea sarcinilor de inspecție care îi sunt atribuite;
– acordă asistenţă  în analiza proiectelor de cercetare, în curs de derulare sau finalizate, relevante pentru obiectivele agenției; această atribuție poate include identificarea măsurilor ulterioare posibile care rezultă din proiectele de cercetare specifice;
– colaborează cu statele membre în vederea realizării unor activităţi relevante de formare profesională în activităţi care sunt de competenţa statelor membre, în elaborarea de soluţii tehnice şi acordarea de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea capacităţii naţionale necesare în vederea punerii în aplicare a actelor juridice relavante ale Uniunii;
– furnizarea, la cerere, a informaţiilor rezultate din inspecţiile efectuate;
– facilitează cooperarea dintre statele membre şi Comisie.

Atribuţii secundare:
– creează valoare adăugată demonstrată;
– evită duplicarea eforturilor;
– sunt în interesul politicii de transport maritim a Uniunii;
– acordă asistenţă Comisiei în furnizarea de asistenţă tehnică, în privinţa programului „Monitorizarea globală pentru mediu şi securitate”, în dezvoltarea unui mediu comun în vederea schimbului de informații pentru domeniul maritim al UE;
– agenția desfășoară inspecții în numele Comisiei în conformitate cu actele juridice obligatorii ale Uniunii cu privire la organizațiile recunoscute de Uniune, iar la sfârşitul fiecărei vizite sau inspecţii se întocmeşte un raport care se înaintează Comisiei şi statului membru respectiv.

Cât priveşte conducerea agenţiei, directorul executiv este numit și demis de consiliul de administrație. Numirea se face pe o perioadă de cinci ani pe criterii de merit și de competență administrativă și managerială demonstrată, precum și pe criteriul experienței demonstrate în domeniile menționate. Directorul executiv este numit pe baza unei liste de cel puțin trei candidați propuși de Comisie în urma unui concurs deschis, după publicarea postului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații a unei invitații de manifestare a interesului. Directorul executiv poate fi asistat de unul sau mai mulți  șefi de departament, iar în caz de absență sau boală, directorul executiv este înlocuit de unul dintre  șefii de departament.

Este reglementată şi posibilitatea unei evaluări privind punerea în aplicare a Regulamentului, la intervale regulate şi cel puţin odată la cinci ani. De asemenea, se prevede că până la 2 martie 2018, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind progresele înregistrate, pentru a analiza posibilitatea de creştere a eficienţei, dar şi dacă este necesară modificarea obiectivelor şi atribuţiilor agenţiei.

Regulamentul a fost adoptat la Strasbourg la 15 ianuarie 2013 şi intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adina Elena OPREA
internship Societatea de Științe Juridice

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică