Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
 1 comentariu

Gabriel Boroi – Noul Cod de procedură civilă la început de drum – București, 5-6 aprilie 2013. UPDATE: Programul conferinței. UPDATE: Acreditare INPPA
02.04.2013 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Noul Cod de procedură civilă – la început de drum

București, Universitatea Titu Maiorescu, Aula Magna

5-6 aprilie 2013

Partener media: JURIDICE.ro

INPPA a acreditat conferința cu un număr de 15 puncte de pregătire profesională.

Vă mulţumim pentru interes. Toate locurile au fost ocupate. Înscrierile s-au închis.

Într-o Aulă universitară, de vorbă cu profesori, experți și practicieni despre Noul Cod de procedură civilă! Informații aplicative, interpretări la început de drum și soluții ancorate în realitate! O conferinţă dinamică şi interactivă, în care să analizăm împreună cele mai importante schimbări şi noile soluţii legislative din procedura civilă.

Pentru ca acest eveniment să fie nu doar interesant, ci cu adevărat util pentru dumneavoastră, invităm toţi participanții la conferință să propună orice teme pe care le consideră de interes şi să adreseze întrebări pe temele propuse de noi. Așteptăm propunerile dvs., până pe 31 martie 2013, pe adresa: ncpc@utm.ro.

În cadrul conferinţei, participanţii pot adresa întrebări direct speakerilor sau pot utiliza formularul scris aflat în mapa conferinţei. În acest fel, fiecare vorbitor își poate structura intervenția în funcție de problematica care suscită cel mai viu interes pentru participanți.

Nu în ultimul rând, Profesorul Gabriel Boroi va avea şi o sesiune ”deschisă”, în care va răspunde, ”în direct” întrebărilor dvs. 

Alături de prof. univ. dr. Gabriel Boroi, au confirmat participarea:

Prof. univ. dr. Mona Maria PIVNICERU, Ministrul Justiţiei din România
Prof. univ. dr. Brânduşa ŞTEFĂNESCU,  Vicepreședinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR
Dr. Gheorghe FLOREA, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România
Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI, Director al Institutului Naţional al Magistraturii
Lector univ. dr. Traian-Cornel BRICIU, Facultatea de Drept a Universității din București, Director executiv al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, avocat
Conf. univ. dr. Gabriela RĂDUCAN, Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu, formator la Institutul Naţional al Magistraturii, avocat
Judecător Laura RADU, Vicepreședinte al Tribunalului București, formator al Institutului Național al Magistraturii
Lector univ. dr. Claudiu DINU, Facultatea de Drept a Universității din București
Judecător dr. Liviu ZIDARU, formator la Institutul Naţional al Magistraturii
Judecător Veronica DĂNĂILĂ, Curtea de Apel București, formator la Institutul Naţional al Magistraturii
Judecător Dumitru Marcel GAVRIȘ, Curtea de Apel București
Bogdan DUMITRACHE, formator la Institutul Naţional al Magistraturii, executor judecătoresc

Temele conferinței:

 • Despre necesitatea unui nou Cod de procedură civilă
 • Aplicarea în timp a Codului de procedură civilă; dispoziţii de drept tranzitoriu si de punere în aplicare a Codului de procedură civilă
 • Aspecte practice privind verificarea, regularizarea cererii şi fixarea primului termen de judecată
 • Circuitul dosarului, măsuri şi soluţii administrative sub impactul Noului Cod de Procedură civilă
 • Reprezentarea convențională prin avocat conform noului Cod de procedură civilă
 • Nulitatea actelor de procedură în Noul Cod de procedură civilă
 • Excepțiile procesuale în noul Cod de procedură civilă. Privire specială asupra autorității de lucru judecat și corelația cu alte instituții procesuale
 • Apelul în Noul Cod de procedură civilă
 • Întrebarea preliminară în Noul Cod de procedură civilă
 • Arbitrajul. Acțiunea în anulare potrivit Noului Cod de procedură civilă
 • Aspecte de noutate în materia procedurilor civile speciale
 • Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă
 • Noutăți în materia executării silite
 • Forme ale răspunderii reglementate în dispozițiile generale privind executarea silită

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Modulul I. DESFĂŞURAREA PROCESULUI CIVIL
Moderator – prof. univ. dr. Gabriel BOROI

VINERI, 5 APRILIE 2013

08:00-09:00 – Înregistrarea participanților; welcome cofee

09:00-09:15 – Introducere în tematica conferinței
prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI, rectorul Universității Titu Maiorescu; prof. univ. dr. Gabriel BOROI, Rectorul Universității Nicolae Titulescu din București, membru al Comisiei de elaborare a noului Cod de procedură civilă și al Comisiei de elaborare a Legii pentru punerea în aplicare a NCPC, coordonator al lucrării Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole

09:15-09:45 – Avocat dr. Gheorghe FLOREA – Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, membru al Comisiei de elaborare a noului Cod de procedură civilă și al Comisiei de elaborare a Legii pentru punerea în aplicare a NCPC

Aspecte privind reprezentarea convențională în noul Cod de procedură civilă
Formalitățile reprezentării convenționale: Mandatul autentic. Împuternicirea avocațială (Condiții; funcții procesuale) ● Limitele reprezentării ● Formalitățile necesare pentru îndeplinirea actelor de dispoziție procesuală ● Verificarea calitatății de reprezentant convențional: Excepția lipsei calității de reprezentant. Incidența prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat ● Încălcarea regulilor legale privind reprezentarea convențională. Sancțiuni

09:45-10:30Lector univ. dr. Traian BRICIU – Facultatea de Drept a Universității din București, Director al Institutului Național pentru Pregătirea Avocaților

Aspecte privind verificarea cererii de chemare în judecată și fixarea primului termen de judecată
Verificarea si regularizarea cererii de chemare în judecată – procedură necontencioasă
● domeniul de aplicare ● anularea cererii în camera de consiliu – cu sau fără citarea reclamantului? ● natura juridică a termenului de 10 zile ● efectele incheierii prin care s-a admis cererea de reexaminare

10:30-11:15 – Prof. univ. dr. Brândușa ȘTEFĂNESCU – Academia de Studii Economice, Vicepreședinte al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Controlul judecătoresc al hotărârii arbitrale
Acțiunea în anulare – motive, instanța competentă, termen de judecată, soluții ● Atacarea separată cu acțiune în anulare a încheierii de ședință – categorii de încheieri, motive, termen, soluții

11:15-11:30 – Coffee break

11:30-12:30 – Prof. univ. dr. Gabriel BOROI

Competența în noul Cod de procedură civilă
Principalele modificări privind competența materială ● Aspecte privind criteriul valoric
● Incidente procedurale în materia competenței ● Litispendența și conexitatea

12:30-13:15 – Prof. univ. dr. Gabriel BOROI – Sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri

13:15-14:00 – Masa de prânz

14:00-14:45 – Lector univ. dr. Claudiu Constantin DINU – Facultatea de Drept a Universității din București

Aspecte de noutate în materia procedurilor civile speciale
1. Procedura ordonanţei de platăsferă de aplicare procedură prealabilă obligatorie  aspecte privitoare la citare apărări specifice debitorului cererea în anulare
2. Procedura cererilor cu valoare redusă – domeniu de aplicare
cheltuieli de judecată căi de atac
3. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept – domeniu de aplicare
citarea şi comunicarea actelor de procedură procedura prealabilă obligatorie aspecte procesuale specifice privind judecarea cererii

14:45-15:15 – Judecător Veronica DĂNĂILĂ – Curtea de Apel București, formator la Institutul Național al Magistraturii, coautor al lucrării Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole

Citarea şi comunicarea actelor de procedură
Modalități și mijloace de citare și comunicare a actelor de procedură Citarea prin publicitate
Verificarea procedurii de citare și comunicare a actelor de procedură, calculul termenelor

15:15-15:45 – Judecător Laura RADU – Vicepreședintele Tribunalului București, formator la Institutul Național al Magistraturii

Etapa scrisă – verificări și operațiuni administrative. Persoane responsabile
Circuitul cererii de chemare în judecată în intervalul cuprins între depunere și fixare termen de judecată persoane implicate și responsabile: grefier registrator, grefier arhivar, grefier de ședință sub coordonarea judecătoruluidurata în timp a fiecărei subetape cuprinsă în circuit: nr zile estimattipuri de verificări necesare și tipuri de operațiuni administrative corespunzătoarereflectarea în sistemul ECRIS a procedurii prealabile – elemente de noutate

15:45-16:00 – Coffee break

16:00-16:45 – Judecător dr. Liviu ZIDARU – formator la Institutul Național al Magistraturii

Soluțiile instanței de apel
Motivarea apelului; consecințele nemotivării apeluluicorelația cu cererea de completare a hotărârii soluțiile pronunțate de instanța de apel în cazul admiterii apelului – schimbarea hotărârii, anularea și, după caz, evocarea fondului; trimiterea cauzei spre rejudecare; reținerea cauzei spre judecare; trimiterea cauzei la instanța competentă ori la organul jurisdicțional competent

16:45-17:00 – Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI – Director al Institutului Național al Magistraturii, coautor al lucrării Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole

Întrebarea prealabilă – un nou instrument pentru asigurarea unității practicii judiciare
Comparație cu recursul in interesul legii ● Procedura de soluționare ● Conținutul și efectele hotărârii

17:00-18:00 – Prof. univ. dr. Gabriel BOROI – Sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri

18:00-19:00 – Lansare de carte, sesiune de autografe

Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole – Gabriel Boroi, Octavia-Spineanu-Matei, Andreia Constanda, Carmen Negrilă, Delia Narcisa Theohari, Gabriela Răducan, Marcel Dumitru Gavriș, Flavius Păncescu, Marius Eftimie

SÂMBĂTĂ, 6 APRILIE 2013

08:30-09:00 – welcome coffee

09:00-09:45 – Prof. univ. dr. Magda VOLONCIU – Universitatea Titu Maiorescu din București

Medierea – condiţie preprocesuală
Avantajele medierii Medierea înaintea sau în timpul derulării procesului Litigiile ce pot face obiect al medierii Obligația de participare la ședința de informare Efectele procedurii medierii asupra judecării cauzei Specialistul jurist și rolul acestuia în mediere

Modulul II. EXECUTAREA SILITĂ
Moderator – Bogdan DUMITRACHE

09:45-10:30 – Judecător Dumitru Marcel GAVRIȘ – Curtea de Apel București, coautor al lucrării Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole

Încuviințarea executării silite
Evoluţia reglementării Caracterul procedurii, instanţa competentă şi soluţionarea cererii
Efectele încuviinţării executării silite Respingerea cererii de încuviinţare Calea de atac
Formula executorie Reglementări speciale cu privire la încuviinţarea executării silite Cazuri în care nu se parcurge procedura prevăzută de art. 665 NCPC Propuneri de lege ferenda

10:30-11:30 – Conf. univ. dr. Gabriela RĂDUCAN – Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu, formator la Institutul Național al Magistraturii, coautor al lucrării Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole

Contestaţia la executare în NCPC
Apărări de fond termen de exercitare instanța competentăsuspendare provizorie, suspendare propriu-zisă regimul cauțiunii soluții posibile și efectele

11:30-11:45 – Coffee break

11:45-13:00 – Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc, formator la Institutul Național al Magistraturii

Restrângerea executării silite
De ce? La ce (bunuri)? De când? Până când?

Poprirea
Recuzită (condițiile formale ale adresei de poprire) ● Validarea popririi: sfera verificărilor ce revin instanței de validare; riscuri viitoare pentru terțul poprit învins în validare

13:00-14:00 – Dumitru Marcel GAVRIȘ, Gabriela RĂDUCAN, Bogdan DUMITRACHE – sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri

14:00-14:15 – Închiderea lucrărilor conferinței

În cadrul Conferinței va avea loc

LANSAREA DE CARTE:

„Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole”,

Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Andreia Constanda, Carmen Negrilă, Veronica Dănăilă, Delia Narcisa Theohari, Gabriela Răducan, Dumitru Marcel Gavriș, Flavius Păncescu, Marius Eftimie

Organizatori: Universitatea Titu Maiorescu în colaborare cu Editura Hamangiu și Volonciu Legal Training
Conferință în curs de acreditare INPPA.

Taxă de participare: 400 lei 
Se acordă următoarele discount-uri:
confirmarea înscrierii și efectuarea plății până la data de 25 martie 2013 – reducere 10%
mai mulți participanți din cadrul aceleiași organizații:
– 5% reducere pentru 2 participanți
– 10% reducere pentru 3-4 participanți
– 20% reducere pentru mai mult de 4 participanți

Înscrieri până la data de 2 aprilie 2013, în limita locurilor disponibile

Formular de înregistrare

Detalii și înscrieri: tel. 0730606472/0723546567/0730606464; fax: 0213161646; e-mail: ncpc@utm.ro
Web: www.utm.ro; www.hamangiu.ro; www.e-vlt.ro

Secţiuni: Comunicare profesională, Procedură civilă | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO