Secţiuni » Arii de practică » Protective » Protecţia consumatorilor
Protecţia consumatorilor

Revista română de jurisprudență nr. 6/2012 | Mihaela Tăbârcă, Gheorghe Buta


14 martie 2013 | Dan MĂRCULESCU

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night
Copyright by UJMAG.ro

Editura Universul Juridic anunţă apariţia numărului 6 pe anul 2012 al Revistei Române de Jurisprudenţă.

Editorialul acestui număr, intitulat „Reforma justiţiei penale: prezent şi perspective”, poartă semnătura ilustrului penalist Mihail Udroiu. Recomandăm cititorilor noştri acest editorial în care autorul prezintă clar şi punctual logica şi dimensiunea iminentei reforme a dreptului penal românesc, relevând succint dezideratele legiuitorului şi etapele realizării acestei reforme.

Ca de obicei, prima parte a revistei, secţiunea Jurisprudenţă, reuneşte hotărâri judecătoreşti deosebite – însoţite de comentarii aprobative, critice sau explicative – privind probleme noi, neobişnuite sau controversate din practica instanţelor naţionale. În acest sens, semnalăm:

– în cadrul rubricii de drept civil şi drept procesual civil, o decizie a Curţii de Apel Cluj pe tema răspunderii părinteşti şi a necompetenţei generale a instanţei naţionale, decizie însoţită de amplul comentariu aprobativ realizat de dna judecător Gabriela Cristina Frenţiu;
– tot în materie civilă, remarcăm o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie abordând subiectul inadmisibilităţii unei acţiuni directe în justiţie pentru desfiinţarea totală sau parţială a unui mijloc de probă care ar conţine declaraţii false şi a unor acte procedurale considerate false, decizie care beneficiază de comentariul aprobativ elaborat de dl. judecător Filip Pavel;
– în cadrul aceleaşi rubrici de drept civil şi drept procesual civil, veţi regăsi un material prezentând două hotărâri pronunţate de Judecătoria Timişoara vizând problemele încuviinţării executării silite şi a litigiilor purtate între un profesionist şi un simplu particular (neprofesionist), completat de comentariul explicativ al dlui lector univ. dr. Traian Briciu;
– rubrica de drept civil şi drept procesual civil se încheie cu o serie de decizii recente din jurisprudenţa naţională, pronunţate asupra unor probleme de drept precum: revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 4 C. pr. civ. şi exercitată împotriva unei hotărâri care nu evocă fondul; cererea de intervenţie voluntară, intervenient decedat înainte de discutarea admisibilităţii în principiu şi dovada calităţii de moştenitor; competenţa teritorială şi aplicarea legii civile în timp;
– în materia dreptului afacerilor, vă recomandăm comentariul critic semnat de dna judecător Nicoleta Ţăndăreanu asupra unei decizii a Curţii de Apel Craiova abordând problema clauzelor abuzive;
– în cadrul aceleaşi rubrici de drept al afacerilor, semnalăm, de asemenea, o serie de decizii interesante abordând subiecte precum: cazuri speciale de incompatibilitate a administratorului judiciar; procedura insolvenţei şi planul de distribuire asupra fondurilor obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie; contestaţia la tabelul preliminar al creanţelor şi termenul de contestare; obligaţia de plată a chiriei supusă unei condiţii suspensive pur potestative care depinde de voinţa chiriaşului; trecerea bunului din domeniul privat în domeniul public al statului şi acţiunea în pretenţii formulată de noul proprietar; nerespectarea de către lichidatorul judiciar a dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 85/2006; hotărâri pronunţate de comisiile din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal; creanţele comerciale preluate de AVAS, contestaţie la titlu şi competenţa materială în această situaţie;
– în cadrul rubricii dedicate contenciosului administrativ, supunem atenţiei cititorilor noştri o decizie a Curţii de Apel Cluj într-un litigiu în care au fost abordate probleme de drept adminstrativ precum cea a ridicării de autovehicule, a sancţiunii contravenţionale complementare şi a inadmisibilităţii stabilirii acesteia prin hotărâre de consiliu local, decizie însoţită de comentariul aprobativ al dlui avocat Mircea Ursuţa;
– aceeaşi rubrică supune atenţiei cititorilor noştri decizii recente ale Curţii de Apel Piteşti – abordând probleme de drept precum: solicitarea de clarificări şi exercitarea discriminatorie a facultăţii autorităţii contractante de a solicita clarificări; trăsăturile ordinului de aprobare a structurii unei autorităţi publice, ca act administrativ cu caracter individual; valabilitatea autorizaţiei de construire şi autorizarea lucrărilor de construcţie în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie – furnizate redacţiei de dna judecător Andreea Tabacu şi două decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie vizând declinarea de competenţă şi competenţa materială în cazul unui litigiu de soluţionare a cererii de reintegrare în tabloul experţilor contabili formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale;
– în cadrul rubricii de drept al muncii şi drept al securităţii sociale, vă recomandăm comentariul explicativ semnat de dna judecător Lucia Uţă asupra unei decizii pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti într-un litigiu privind suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare efectuate asupra angajatului;
– de asemenea, în aceeaşi rubrică se regăsesc decizii recente ale Curţii de Apel Bucureşti pronunţate în litigii de muncă pentru soluţionarea a diverse probleme de drept precum: stabilirea răspunderii salariaţilor în raport de măsura în care au contribuit la producerea pagubei; răspundere disciplinară a salariatului pentru fapta personală săvârşită în legătură cu munca sa; munca la domiciliu, transmiterea prin mijloace electronice a hotărârii instanţei de fond şi comunicarea acesteia; clauza de fidelitate prevăzută în contractul de muncă; plata de daune morale către angajat pentru emiterea cu întârziere a deciziei de pensionare sau a adeverinţei privind activitatea prestată de salariat.
– rubrica de drept penal şi procesual penal vă propune amplul comentariu explicativ al dnei judecător Mihaela Vasiescu, cu nenumărate exemple din jurisprudenţa CEDO, asupra unei decizii a Curţii de Apel Târgu-Mureş pronunţată într-un litigiu vizând problema rejudecării cauzei după extrădare sau predare;
– aceeaşi rubrică supune atenţiei cititorilor nota critică realizată de dna judecător Mihaela Vasiescu asupra unei decizii penale a Curţii de Apel Târgu-Mureş privind cazurile de admitere a contestaţiei în anulare; nota critică a dnei judecător Delia Purice la o decizie a Curţii de Apel Cluj abordând problema de drept a interpretării probelor în cazul unui omor deosebit de grav şi nota aprobativă a aceleaşi doamne magistrat la o decizie a Curţii de Apel Cluj pronunţată în soluţionarea unui litigiu privind aplicarea legii penale mai favorabile.

Rubrica de Recursuri în interesul legii a acestui număr al revistei reuneşte ultimele decizii în interesul legii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cursul lunii noiembrie. Cititorii vor avea astfel prilejul să afle opinia exprimată de Înalta Curte asupra următoarelor probleme de drept semnalate prin recursuri în interesul legii:
– interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 1 alin. (3) din acelaşi act normativ şi art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România;
– calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancţiunea disciplinară conform dispoziţiilor art. 252 alin. (1) C. mun., republicat, respectiv momentul de la care începe să curgă acest termen;
– neexistenţa în jurisprudenţa naţională a unui punct de vedere unitar cu privire la incompatibilitatea judecătorului în materie penală – dacă judecătorul care a soluţionat cauza prin aplicarea dispoziţiilor art. 3201 C. pr. pen. cu privire la unii dintre inculpaţi devine sau nu incompatibil, conform art. 47 alin. (2) C. pr. pen., să judece acţiunea penală şi civilă cu privire la ceilalţi inculpaţi, în ipoteza în care trimiterea în judecată a tuturor inculpaţilor s-a făcut prin acelaşi rechizitoriu, pentru infracţiuni între care există stare de conexitate sau indivizibilitate?

Rubrica Dezbateri RRDJ conţine aprecieri doctrinare, cu aplicare practică imediată, asupra unor probleme întâlnite frecvent în jurisprudenţa instanţelor sau a unor probleme de drept actuale, generate de textele noilor Coduri. În acest sens, enumerăm următoarele articole, al căror conţinut este evocat sugestiv de chiar titlul lor:
– Avocat dr. Mihaela Adriana Oprescu, Judecător dr. Mugurel Marius Oprescu, Locuinţa familiei în Codul civil (partea a II-a);
– Prof. univ. dr. Cristian Ionescu, Reflecţii privind dreptul Preşedintelui României de a adresa mesaje Parlamentului.

>>Vezi cuprins

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică