Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Citeşte mai mult în legătură cu Achizitii publice, CJUE, Dreptul Uniunii Europene, RNSJ
2 comentarii

Întrebare preliminară cu privire la contractele de achiziții publice cu acordare directă. UPDATE: Hotărârea Curții de Justiție

17 septembrie 2014 | Mihaela MAZILU-BABEL

15 septembrie 2014: Curtea de Justiție declară:

1) Articolul 2d alineatul (4) din Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea procedurilor privind căile de atac în ceea ce privește atribuirea contractelor de achiziţii publice de bunuri și de lucrări, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007, trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care un contract de achiziții publice este atribuit fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, deși acest lucru nu era permis în temeiul Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, această dispoziție exclude declararea respectivului contract ca fiind lipsit de efecte în cazul în care condițiile prevăzute de dispoziția menționată sunt îndeplinite, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere.

2) Examinarea celei de a doua întrebări nu a evidențiat niciun element de natură să afecteze validitatea articolului 2d alineatul (4) din Directiva 89/665, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66.

Pentru întreg cuprinsul hotărârii, a se vedea aici.

***

28 iulie 2014: Avocatul general oferă următoarea soluție de interpretare:
Articolul 2d alineatul (4) din Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 coroborat cu principiul egalității de tratament și cu dreptul la o cale de atac efectivă trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca un stat membru să recunoască organismului responsabil de soluționarea căilor de atac libertatea de a aprecia măsura în care un contract încheiat fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trebuie lipsit de efecte, atunci când acest organism constată că, în pofida publicării unui anunț în care își exprimă intenția de a încheia contractul în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și a respectării unui termen suspensiv minim de zece zile între atribuirea contractului respectiv și semnarea acestuia, autoritatea contractantă a încălcat în mod deliberat și intenționat normele de publicitate și de concurență impuse de Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii.” (s.n.-M.M.-B.)

Pentru întreg cuprinsul concluziilor, a se vedea aici.

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Jurisprudenta

Evenimente juridice

În ceea ce privește dreptul la o cale de atac efectivă, redăm următoarele pasaje:

44. Pentru a garanta o aplicare efectivă a acestor principii, precum și o protecție jurisdicțională efectivă a ofertanților interesați împotriva riscurilor de favoritism și de arbitrar din partea autorității contractante, legiuitorul Uniunii a ales să consolideze, în Directiva 2007/66, eficacitatea căilor de atac introduse în statele membre de persoanele care au un interes să obțină un anumit contract și care au fost afectați de o pretinsă încălcare(Hotărârea Comisia/Austria,C‑212/02, EU:C:2004:386, punctele 20-22).

45. Directiva 89/665 nu stabilește, în principiu, decât condițiile minimale care trebuie să fie îndeplinite de procedurile privind căile de atac reglementate în ordinile juridice naționale(a se vedea Hotărârea Strabag și alții,C‑314/09, EU:C:2010:567, punctul 33) și nu exclude, potrivit considerentului (20) al Directivei 2007/66, aplicarea unor sancțiuni mai severe în temeiul legislației naționale, respectând astfel, potrivit considerentului (34) al acesteia, principiul autonomiei procedurale din statele membre.

46. Articolul 1 alineatul (1) din Directiva 89/665 obligă astfel statele membre să garanteze oricărui operator economic prejudiciat posibilitatea de a introduce o cale de atac efectivă și cât se poate de rapidă împotriva deciziilor nelegale luate de autoritățile contractante, în condițiile stabilite la articolele 2-2f din această directivă (Hotărârea GAT,C‑315/01, EU:C:2003:360, punctul 44).

(…)

66. Controlul jurisdicțional se impune pentru a garanta respectarea principiului egalității de tratament, precum și a obligației de transparență care decurge de aici și pentru a pronunța, după caz, o sancțiune eficace și descurajantă.

67. Acest control se impune și în cazul în care se urmărește garantarea caracterului efectiv al căii de atac introduse de întreprinderea prejudiciată în conformitate cu articolul 47 din cartă. Amintim că, potrivit considerentului (36) al Directivei 2007/66, legiuitorul Uniunii se angajează ca această „directivă [să respecte] drepturile fundamentale și principiile recunoscute, în special, de [cartă]” și, în particular, ca aceasta să asigure respectarea deplină a dreptului la o cale de atac efectivă, astfel cum este consacrat la articolul 47 din cartă. Or, respectarea dreptului la o cale de atac efectivă presupune că instanța națională dispune de o putere de apreciere în ceea ce privește respectarea dreptului aplicabil și, în speță, în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 2d alineatul (4) din Directiva 89/665.

(…)

74. Astfel, amintim că Directiva 89/665 urmărește în mod expres să crească garanțiile privind transparența și nediscriminarea în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, astfel încât să garanteze operatorului economic prejudiciat o protecție juridică completă(a se vedea al treilea considerent al acestei directive). Pe de altă parte, amintim de asemenea că, pentru a combate atribuirea directă ilegală a contractelor și pentru a proteja potențialii ofertanți împotriva arbitrariului autorității contractante, legiuitorul Uniunii a ales să consolideze, în Directiva 2007/66, eficacitatea căilor de atac (Hotărârea Comisia/Austria,C‑212/02, EU:C:2004:386, punctele 20-22). (s.n.-M.M.-B.)

***

18 martie 2014: Judecătorul suprem de contencios administrativ italian dorește să afle, într-o cauză care opune Ministerul de Interne pârâtei FastWeb și care privește un contract de achiziții publice cu acordare directă (având în vedere situația de fapt specifică), dacă îi este în mod automat interzis, totdeauna și în orice situație, să pronunțe absența efectelor contractuluichiar dacă se constată încălcarea normelor care permit, în anumite condiții, atribuirea contractului fără desfășurarea unei proceduri de cerere de ofertă. (cauza C-19/13 Fastweb)

Dispoziții incidente:

Articolul 2d alineatul (4) din Directiva 2007/66

4) Statele membre prevăd că alineatul (1) litera (a) din prezentul articol nu se aplică în cazul în care:

– autoritatea contractantă consideră că atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este permisă în conformitate cu Directiva 2004/18/CE;

– autoritatea contractantă a publicat un anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene conform articolului 3a din prezenta directivă, exprimându-și intenția de a încheia contractul; și

– contractul nu a fost încheiat înainte de expirarea unui termen de cel puțin 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare publicării respectivului anunț.

Mihaela MAZILU-BABEL


Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Au fost scrise până acum 2 de comentarii cu privire la articolul “Întrebare preliminară cu privire la contractele de achiziții publice cu acordare directă. UPDATE: Hotărârea Curții de Justiție”. Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare. Pe de altă parte, vă rugăm ca, înainte de a publica un comentariu, să citiţi cu atenţie politica de confidenţialitate JURIDICE.ro. În plus, vă rugăm să citiţi şi politica de confidenţialitate Akismet, plugin folosit de noi pentru a reduce comentariile spam.  1. În data de 20 martie vom avea pledoaria în fața Camerei a V a.

  2. Curtea de Justitie declară:

    1) Articolul 2d alineatul (4) din Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea procedurilor privind căile de atac în ceea ce privește atribuirea contractelor de achiziţii publice de bunuri și de lucrări, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007, trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care un contract de achiziții publice este atribuit fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, deși acest lucru nu era permis în temeiul Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, această dispoziție exclude declararea respectivului contract ca fiind lipsit de efecte în cazul în care condițiile prevăzute de dispoziția menționată sunt îndeplinite, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere.

    2) Examinarea celei de a doua întrebări nu a evidențiat niciun element de natură să afecteze validitatea articolului 2d alineatul (4) din Directiva 89/665, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66.

    Pentru întreg cuprinsul hotărârii, a se vedea aici.

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories