Secţiuni » Noutăţi
Flux noutăţi
AnunţuriEnglishInternaţionalJURIDICE.ro
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC

Cerere de apărare a reputaţiei profesionale formulată de judecători ieşeni
25.03.2013 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

În şedinţa din data de 21 martie 2013, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat rezultatele verificărilor efectuate de Inspecţia Judiciară cu privire la apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a judecătorilor Tribunalului Iaşi şi a instanţei în ansamblul său, ca urmare a cererii formulate de Adunarea generală a judecătorilor, precum şi a cererii adresate Consiliului Superior al Magistraturii, de Asociaţia Magistraţilor Iaşi, prin preşedinte judecător Nicoleta Ştefăniţă, precum şi 90 judecători din cadrul Curţii de Apel Iaşi, Tribunalului Iaşi, Judecătoriei Iaşi şi Judecătoriei Paşcani care au invocat faptul că, începând cu luna iulie 2012, în mass-media locală şi centrală, a fost declanşată o amplă campanie denigratoare împotriva lor, potrivit unui comunicat al CSM.

Astfel, “la solicitare, judecătorii Tribunalului Iaşi au ataşat o serie de articole publicate în presa locală sau în ediţii on-line ale unor publicaţii naţionale. În susţinerea cererii de apărare a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale, conducerea Tribunalului Iaşi a depus, ca probe, cereri formulate de părţi în diverse dosare aflate pe rolul instanţei, în care părţile au făcut referire la articolele de presă publicate, pentru a se proba efectele negative asupra imaginii justiţiei şi judecătorilor produse de campania mass-media.

În motivarea cererii Asociaţiei Magistraţilor Iaşi, s-a arătat că, începând cu luna iulie 2012, în mass-media locală, dar şi naţională, a început să apară o serie de articole în care opiniei publice i se furnizau informaţii privitoare la presupuse anchete penale declanşate de Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi, ce ar viza şi anumiţi judecători din cadrul Tribunalului Iaşi, apoi, la sfârşitul lunii august 2012, alte articole de presă apărute s-au referit la o nouă anchetă penală privind alţi judecători din cadrul instanţelor ieşene.

Verificările prealabile efectuate în cauză, în limita competenţelor Inspecţiei Judiciare, au stabilit următoarele:

Analizând conţinutul articolelor de presă ataşate, s-a constatat că, în esenţă, acestea cuprind relatări cu privire la o cauză penală aflată în instrumentarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi, având ca obiect anumite afaceri imobiliare, în legătură cu unele imobile ce au făcut obiectul tranzacţiilor, fiind pronunţate hotărâri judecătoreşti de către unii magistraţi ai Judecătoriei Iaşi, Tribunalului Iaşi şi Curţii de Apel Iaşi. În articolele analizate, se face referire la faptul că judecătorii M.S., G.M., M.A., A.C.S., C.D., C.V. au fost convocaţi la DNA – Serviciul Teritorial Iaşi pentru a li se aduce la cunoştinţă învinuirile penale, iar în legătură cu judecătorii R.D.T., M.C. şi O.M.L. se efectuează cercetări penale.

Titlurile articolelor de presă fac referire şi la justiţia ieşeană în general, iar alte articole de presă, depuse la dosar, comentează negativ faptul că însuşi preşedintele Curţii de Apel Iaşi fusese pus sub învinuire în aceeaşi cauză.

În conţinutul unor articole invocate ca temei în justificarea cererilor de apărare a reputaţiei profesionale, se face referire şi la faptul că alţi judecători ai instanţelor ieşene au fost condamnaţi definitiv, fiind exemplificaţi. De asemenea, se constată că, urmare a articolelor apărute în mass-media, în cererile formulate de părţi, în diverse dosare aflate pe rolul Tribunalului Iaşi, acestea îşi exprimă neîncrederea cu privire la imparţialitatea judecătorilor, învestiţi cu soluţionarea cauzelor, invocând ca motiv de suspiciune existenţa unor acuzaţii în campania de presă.

Independenţa judecătorului este o condiţie obligatorie pentru existenţa statului de drept şi garanţia fundamentală a unui proces echitabil. Această independenţă nu este însă o prerogativă sau un privilegiu în interesul propriu al judecătorului, ci în interesul statului de drept şi al celor pentru care se înfăptuieşte justiţia, ca serviciu public.

Conform Recomandării CM/Rec(2010)12 a Comitetului de Miniştri către Statele Membre ale Uniunii Europene – cu privire la judecători, independenţa, eficienţa şi responsabilităţile – scopul independenţei, astfel cum este prevăzut de articolul 6 din Convenţie, este de a garanta fiecărei persoane dreptul fundamental de a fi examinat cazul său în mod echitabil, având la bază doar aplicarea dreptului şi fără nicio influenţă nepotrivită. Independenţa individuală a judecătorului este garantată de independenţa sistemului judiciar în ansamblul său. În acest sens, independenţa judecătorilor este un aspect fundamental al statului de drept. Judecătorii trebuie să beneficieze de libertatea neîngrădită de a soluţiona în mod imparţial cauzele, în conformitate cu legea şi cu propria apreciere a faptelor. Judecătorii trebuie să aibă puteri suficiente şi să fie în măsură să le exercite pentru a-şi îndeplini sarcinile lor şi pentru a menţine autoritatea şi prestigiul justiţiei. Toate persoanele care au legătură cu un caz, inclusiv organismele publice sau reprezentanţii lor, trebuie să se supună autorităţii judecătorilor.

Independenţa judecătorilor trebuie să fie considerată ca o garanţie a libertăţii, a respectării drepturilor omului şi a aplicării imparţiale a legii. Independenţa şi imparţialitatea judecătorului sunt esenţiale pentru garantarea egalităţii părţilor în faţa instanţelor şi asigurarea unui tratament nediscriminatoriu al acestora.

Buna reputaţie este o condiţie generală de admitere în profesie şi are sensul comun al expresiei, dar include şi reputaţia profesională anterioară a unei persoane care îşi manifestă intenţia de a deveni judecător sau procuror.

Spre deosebire de buna reputaţie, reputaţia profesională nu poate fi decât o consecinţă a modului în care un judecător sau procuror îşi exercită profesia, conferind magistratului credibilitate şi siguranţă în exercitarea profesiei.

Apărarea reputaţiei judecătorului se poate dispune numai dacă se constată că, o acţiune sau împrejurare bine determinată au avut ca urmare formarea unei păreri publice nefavorabile cu privire la activitatea profesională a judecătorului, care este de natură să aducă atingere reputaţiei profesionale a acestuia.

Verificările efectuate de inspectorii judiciari au condus la concluzia că independenţa şi reputaţia profesională ale magistraţilor ieşeni le-au fost afectate printr-o campanie denigratoare de presă, întrucât autorii articolelor ataşate cererilor nu au respectat condiţia prezentării cu bună credinţă a informaţiilor de interes public şi nici dreptul publicului de a fi informat corect şi onest, fiind depăşită limita impusă  de  interesul  corect  al  administrării  justiţiei.  Informaţiile, în  modalitatea  prezentată  de presă, au

afectat negativ opinia publică în ceea ce priveşte onoarea şi reputaţia profesională a magistraţilor de la instanţele ieşene, având în vedere că, pornind de la existenţa unei anchete penale privind pe anumiţi judecători, în titlurile articolelor se făcea referire la toţi judecătorii din cadrul instanţelor ieşene.

Deşi, în conţinutul articolelor de presă, se preciza că cercetările penale efectuate de Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi vizau anumiţi judecători de la Tribunalul Iaşi sau Curtea de Apel Iaşi pentru infracţiuni de neglijenţă în serviciu, titlurile articolelor se referă la toţi judecătorii din cadrul instanţelor din Iaşi, inducând ideea că aceştia sunt cercetaţi pentru comiterea unor infracţiuni de corupţie, astfel că prezentau tendenţios o situaţie fără corespondent în realitatea obiectivă, de natură a discredita nu numai magistraţii din cadrul acelor instanţe, ci şi prestigiul justiţiei, ca serviciu public.

Formularea unor judecăţi de valoare constituie un demers jurnalistic justificat, în condiţiile în care privesc date legate de desfăşurarea unei anchete penale, inclusiv în situaţia în care cercetările penale privesc   magistraţi,  însă  acestea   trebuie  să  prezinte  în  mod  corect  realitatea,  fără  a  aduce  atingere independenţei şi imparţialităţii magistraţilor, conform art. 10 din Convenţia  Europeană a Drepturilor Omului.

Din analiza articolelor de presă, s-a constatat că acestea nu au cuprins o relatare obiectivă şi echilibrată a faptelor şi activităţilor de interes public, referitor la procedura derulată împotriva persoanelor anchetate şi obiectul acuzaţiilor penale. De asemenea, în conţinutul articolelor de presă publicate au fost formulate aprecieri de natură să încalce prezumţia de nevinovăţie a judecătorilor cercetaţi, întrucât, prin formularea nu numai a titlurilor, s-au făcut aprecieri cu privire la existenţa vinovăţiei judecătorilor pentru faptele de care sunt acuzaţi, ceea ce depăşeşte limitele admisibile ale libertăţii de exprimare.

Totodată, pe lângă titlurile articolelor de presă, care, de cele mai multe ori, nici nu reflectă informaţiile cuprinse în acestea, durata în timp a mediatizării anchetelor penale în care sunt implicaţi judecători a fost de natură a avea impact negativ asupra activităţii instanţelor, fapt demonstrat şi de cererile şi sesizările formulate de părţi din dosarele aflate pe rolul instanţelor. Amploarea şi impactul articolelor de presă au reieşit din percepţia şi preluarea, în cererile adresate instanţei, de către justiţiabili a expresiilor tendenţioase folosite de jurnalişti.

Analizând rezultatele verificările efectuate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a reţinut că articolele analizate, prin gravitatea afirmaţiilor, caracterul repetitiv şi durata în timp au fost de natură să inducă opiniei publice ideea că actul jurisdicţional efectuat de instanţele ieşene nu este unul corect, fiind suspectaţi toţi magistraţii instanţelor de săvârşire a unor fapte de corupţie.

În concluzie, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, constatând că afirmaţiile din cuprinsul articolelor, prin impactul public, au adus atingere independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi şi ale celor din cadrul Asociaţiei Magistraţilor din Iaşi, a decis că solicitările acestora, de apărare a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale, sunt deplin justificate şi a procedat la admiterea cererilor. ”, se arată în comunicat.

Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.