Secţiuni » Comunicare profesională
Comunicare profesională
Publicare comunicate şi informări profesionaleAnunţuri evenimenteAnunţuri de recrutare
Comunicate profesioniştiEvenimente programateOportunităţi de carieră

Formarea formatorilor de opinie în spaţiul public european, București, mai-iunie 2013


27 martie 2013 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Transmiterea in public, catre populatie sau catre propriii angajati, a masurilor de reforma si restructurare, precum si a limitarilor de buget a fost analizata la nivelul statelor din Uniunea Europeana si apreciata ca defectuasa sau ca neadaptata la scopul strategic.

Partener media: JURIDICE.ro

In acest context se impune cu necesitate un curs pentru formarea de abilitati-cheie adaptat realitatilor in schimbare pentru decidenti care au si un rol de promovare, diseminare, facilitare in intalnirile cu specialistii din propriul domeniu. Din analiza noastra reiese că el este recomandabil si pentru alte ţări, nu numai pentru Romania.

Cercetarile validate de evenimentele sfarsitului de an 2012 arata o slaba acceptanta in randurile angajatilor pentru restructurarile impuse in firme comerciale, in contextul crizei, si o crestere a interesului pentru o buna si etica comunicare dinspre decidenti.

Cum sa induci incredere si cum să faci ca oamenii sa te urmeze, cum sa faci ca mass media sa preia informatiile-cheie sunt teme de interes pentru o paleta larga de actori institutionali cu rol in crearea opiniei publice favorabile reformelor, crearea acceptantei pentru masurile de reforma in institutiile publice.

Obiectivele cursului
Cursul vizează dezvoltarea unor competenţe specifice in randurile formatorilor de opinie – vorbitori, negociatori, manageri de corporatii si lideri angajati in reforme institutionale in spatiul public European:
– să identifice şi să analizeze necesităţile la nivel individual sau organizaţional;
– să înţeleagă factorii implicaţi în comunicarea cu indivizi si grupuri diferite;
– să stabilească obiectivele de formare a opiniilor in acord cu nevoile identificate;
– să comunice eficient şi să gestioneze optim situaţiile dificile apărute;
– să faciliteze comunicarea în grup şi să gestioneze eficient activitatea echipelor de lucru.

Cui se adresează
Cursul se adresează persoanelor ce doresc să dobândească abilităţi şi cunoştinţe de formare a adulţilor sau doresc sa isi valideze intr-un context formal, prin instruire si examinare, competenţele deja dobandite in practica..
Cursul este deschis Formatorilor care au urmat curs de perfectionare pentru ocupatia FORMATOR si creat in acord cu achizitiile lor anterior validate.
Cerinţa obligatorie – studii superioare finalizate.

Tematica

Ziua 1
9.00-10.30 – Audienta: auditoriu, individ si grup; Spatiul public european. Comunicarea- contextul juridic al comunicarii publice
10.40-12.10 – Imaginea publica a individului Analiza grupurilor interesate din auditoriu. Identificarea asteptarilor si nevoilor; obiectii ascunse; Cerinte specifice in comunicare cu adultii seniori (60+) si persoane
12.20- 13.40 –  Profilul sintetic-individualizat al unei persoane. LAB Profile (Learning and Behavior Profile) dezavantajate
13.50-15.20  – Simulare cu inregistrare camera video – LAB Profile. Sesiune de feedback. 

Ziua 2
9.00-10.30 – Procesul de formare a opiniei publice bazat pe analiza; Metode de comunicare bazate pe expunere: Prelegerea; Descrierea; Explicatia;  Metoda conversatiei. Conversatia euristica
10.40-12.10 – Obiectivele procesului de formare a opiniilor; Crearea strategiei de comunicare
12.20-13.40 – Adaptarea planului de comunicare pentru formariea opiniei la grupuri cu interese si nevoi specifice
13.50-15.20 – Simulare cu inregistrare camera video – Prelegerea; Descrierea; Explicatia;  Metoda conversatiei. Conversatia euristica. Sesiune de feedback. 

Ziua 3
9.00-10.30 – Dezbaterea de grup; conditii, cerinte, tehnici. Facilitarea comunicarii in grupuri de lucru;  Metode specifice- oratoria Metoda demonstratiei intuitive
10.40-12.10 – Simularea in faza de pregatire a prezentarii sau discursului. Refacerea prezentarii dupa analiza video- exercitiu; Argumentarea avantajelor- discutii focalizate pe fapte, opinii, valori
12.20- 13.40 – Adaptarea planului de comunicare pentru formarea opiniei in situatii de criza
13.50-15.20 – Simulare cu inregistrare camera video – Dezbaterea de grup;  Argumentarea avantajelor- discutii focalizate pe fapte, opinii, valori. Sesiune de feedback. 

Ziua 4
9.00-10.30 – Stabilirea asteptarilor de comportament in cadrul grupului; Rezolvarea situatiilor dificile in dezbateri televizate
10.40-12.10 – Controlul timpului – exercitii cu clepsidra si metronom;  Captarea interesului participantilor;Cresterea receptivitatii grupului; tehnica scenei, tehnica paharului cu apa
12.20- 13.40 – Folosirea activitatilor participative in grupuri de lucru, dezbateri tehnice, dezbateri televizate
13.50-15.20 – Simulare cu inregistrare camera video – dezbateri tehnice, dezbateri televizate. Sesiune de feedback. 

Lectori

Dumitru Borţun – doctor in filosofie, conf. univ. la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice – SNSPA; titularul cursurilor: Semiotică. Teorii ale limbajului,  Analiza discursului publicPsihologia comunicăriiResponsabilitatea socială corporativă; a fost consilier la Preşedinţia României (1993-1996); în ultimii 16 ani a oferit consultanţă în analiză de discurs pentru firme private de monitorizare şi analiză media, consiliere de imagine pentru oameni politici, partide, instituţii publice şi regii autonome, precum şi training în comunicare pentru organizaţii publice şi private, din ţară şi străinătate. A publicat peste 70 de studii, eseuri, articole şi interviuri în volume colective, publicaţii de specialitate şi reviste de cultură. Este autorul mai multor cursuri universitare, precum şi al cărţilor Bazele epistemice ale comunicării (Ars Docendi, 2002), Relaţiile Publice şi noua societate (Tritonic, 2005, 2012), Responsabilitatea socială corporativă: de la relaţii publice la dezvoltare durabilă, coordonator (Tritonic, 2012). Este membru fondator al Asociaţiei Române de Relaţii Publice – ARRP (din 1995), al cărei preşedinte a fost din 2005 până în 2008; în prezent este Preşedintele Juriului de Onoare al ARRP.

Florentina Iusco – facilitator acreditat CEFE International; a lucrat ca formator pentru Centrul regional de formare în administraţie publică locală al Ministerului Administraţiei Publice – filiala Bucureşti (2003-2007), pentru Centrul de perfectionare al Ministerului Culturii (2006-2008), pentru Institutul European din România (cursuri de Relatii publice, Formatori, Management organizaţional), precum şi ca tutore pentru probele probele practice si examinator conform standardelor CNFPA pentru aproximativ 150 de Formatori (2010-2011); recent, a câştigat experienta in formarea opiniei publice ca expert-cheie PR si comunicare pentru programul de asistenta tehnica „Promovarea reformei in sanatate”, finanţat de Banca Mondiala (2011-2013).

A absolvit masteratele de Comunicare şi Relaţii Publice (2001), Managementul Proiectelor (2003) şi Spaţiul Public European (2005), toate la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA. Este membră a al Asociaţiei Române de Relaţii Publice – ARRP, iar în perioada 2008-2012 membră a Consiliului de Conducere al ARRP.

Beneficii
Beneficiile imediate sunt:
– cunoaşterea şi/sau recunoaşterea propriilor tipare comunicaţionale, precum şi a blocajelor sau prejudecăţilor care duc la o comunicare deficientă, slabă sau agresivă – comunicare care nu serveşte scopul actului de comunicare;
– creşterea capacităţii de a transmite informaţia eficient şi stimulativ;
– o deschidere mai mare faţă de nevoile şi întrebările persoanelor cu care se afla in dialog;
– posibilitatea de prezentare individuală a unor secvenţe de prezentare inregistrate vide, urmate de scurte sesiuni de feedback din partea formatorului şi a colegilor, care facilitează îmbunătăţirea prezentărilor individuale.

Atuuri ale cursului 
Cursul „Formarea formatorilor de opinie în spaţiul public european” oferă:
– instrumente dezvoltate la graniţa dintre Comunicare, Psihologie şi Dramaturgie, folosite cu succes la nivel international, in formarea liderilor motivationali si a managerior de top;
– tehnici aplicabile direct în proiectarea şi livrarea unei prezentari, sesiuni de facilitare, sesiune de formare;
– metode interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, susţinere secvenţe de formare), cu feedback din partea formatorului şi a colegilor;
– contactul cu formatori care au o experienţă bogată în formarea adulţilor, dar şi în susţinerea programelor de formare a formatorilor;
– o atmosferă plăcută şi stimulativă pentru dobândirea noilor competenţe.

Autorizare
Programul este autorizat la nivel naţional prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti).

Modalitate de examinare
La sfârşitul programului, participanţii vor susţine un examen în faţa unei comisii de evaluatori CNFPA, examen ce va consta în:
– un test-grilă;
– o scurtă sesiune de formare susţinută în faţa comisiei.

Certificare
Cursul se va finaliza cu un Certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru ocupatia „Formator”, cod COR 242401, însoţit de anexa Supliment descriptiv, în care sunt menţionate competenţele dobândite: Pregatirea formarii; Realizarea activitatilor de formare.

Program
Cursul se desfăşoară în perioadele 7-10 mai 2013 şi 17- 20 iunie 2013, între orele 9.00 şi 14.00 (20 de ore de instruire – teoretică şi practică).

Locul desfăşurării
Cursurile au loc la sediul Institutului European din România (IER) din Bucureşti, Bd-ul Regina Elisabeta nr. 7-9, etajul IV, Sala de conferinţe, sau, dacă există o singură organizaţie care îl solicită, la sediul solicitantului.

Tariful cursului
Tariful, 500 lei / participant,- include prestaţia instructorilor, costul suportului de curs, taxa de examinare, pauzele de cafea.

Reduceri
Se acordă următoarele reduceri:
– o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscrierea şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)
– o reducere de 10% pentru minimum 3 cursanţi din aceeaşi organizaţie înscrişi la aceeaşi sesiune.
Reducerile nu se cumulează.
Pentru grupuri mai mari de 15 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se poate negocia.

IMPORTANT! Costul cursului se deduce din impozitul pe profit / impozitul pe venit, conform OG 129/2000, republicată.

Înscriere
Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:
1. completarea formularului de înscriere;
2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător;
3. transmiterea contractului de formare profesională;
4. plata taxei de curs.
IER face înscrierea în ordinea primirii înscrierilor complete, până la completarea grupelor.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi au nevoie de acordul superiorului ierarhic pot să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat), la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

Condiţii de anulare a participării
Dacă beneficiarul anulează participarea la curs, se va aplica una din următoarele situaţii:
– dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului, i se va returna întregul tarif;
– dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului, i se va reţine 20% din tarif;
– dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului, i se va reţine 100% din tarif.

În cazul în care IER anulează şi, pe cale de consecinţă, reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională.

În funcţie de solicitarea beneficiarului, va înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională sau va restitui integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat deja contravaloarea cursului).

Pentru informaţii suplimentare sau pentru înscriere, persoana de contact este dl. Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134; e-mail: gigi.mihaita@ier.ro.

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii