« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
STOICA & Asociatii
 

Legea privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată rezultând din contracte
04.04.2013 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust
DPO Lives
Secţiuni: Drept civil, Lege 9, Protecția consumatorilor | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , ,

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 182 din data 2 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.

Legea transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale.

1. Domeniul de aplicare

Legea se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, contractul avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea si executia lucrarilor publice, a cladirilor si a lucrarilor de constructii civile.

In sensul legii, profesionistul este orice persoana fizica sau juridica care exploateaza o intreprindere cu scop lucrativ.

Legea nu se aplica:
– creantelor inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri incheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati;
– contractelor incheiate intre profesionisti si consumatori.

2. Termenele de plata

Termenul contractual de plata in raporturile dintre profesionisti

Potrivit noii legi, in raporturile dintre profesionisti, termenul de plata nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen de plata mai mare, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, in sensul stabilit de actul normativ.

De asemenea, partile pot conveni efectuarea platii in mod esalonat, in acest caz, dobanzile penalizatoare si celelalte despagubiri prevazute de  lege se calculeaza prin raportare la suma scadenta.

Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta.

Termenul legal de plata in raporturile dintre profesionisti si autoritatile contractante

Autoritatile contractante trebuie sa execute obligatia de plata a sumelor de bani rezultand din contractele incheiate cu profesionisti cel tarziu la 30 de zile calendaristice, calculate de la:
– data primirii facturii sau a oricarei altei cereri echivalente de plata;
– data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor;
– de la receptie sau verificare, daca prin lege sau prin contract se stabileste o procedura de receptie ori de verificare pentru certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar autoritatea contractanta a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date.

Procedura de receptie sau verificare nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor. Prin exceptie, in cazuri justificate in mod obiectiv de natura sau caracteristicile contractului, procedura de receptie sau verificare poate avea o durata mai mare de 30 de zile calendaristice, daca sunt stabilite expres in contract si in documentatia achizitiei atat termenul de receptie, cat si motivele obiective, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.

La fel ca si in cazul raporturilor dintre profesionsti, partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, in cazul in cazul institutiilor publice din domeniul sanatatii si entitatilor publice care furnizeaza servicii medicale de sanatate, termenul legal de plata pentru obligatiile banesti rezultand din contracte incheiate cu profesionisti este de cel mult 60 de zile calendaristice.

Termenul contractual de plata in raporturile dintre profesionisti si autoritatile contractante

Potrivit legii, termenele de plata stabilite in contract pentru executarea obligatiilor autoritatilor contractante nu pot fi mai mari decat termenele legale de plata mentionate anterior. In mod exceptional, partile pot stipula un termen de plata de maximum 60 de zile calendaristice, daca acesta este stabilit expres in contract si in documentatia achizitiei si este obiectiv justificat, tinand cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.

3. Dobanzi penalizatoare

Determinarea dobanzii

Atat in raporturile dintre profesionisti, cat si in cele dintre dintre autoritatile contractante si profesionisti, creanta constand in pretul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care:
– creditorul, inclusiv subcontractatii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale;
– creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea.

Dobanda penalizatoare curge de la scadenta pana la momentul platii, in conditiile dispozitiilor art. 1535 din noul Cod civil.

Daca termenul de plata nu a fost prevazut in contract, dobanda penalizatoare curge de la urmatoarele termene:
– dupa 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei altei asemenea cereri echivalente de plata;
– daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, dupa 30 de zile calendaristice de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor;
– daca legea sau contractul stabileste o procedura de receptie ori de verificare, permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date, dupa 30 de zile calendaristice de la aceasta data.

Dobanda legala penalizatoare

Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit art. 3 din OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti. Rata de referinta a dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru.

4. Costurile de recuperare a creantei

Potrivit noii legi, creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre debitor.

Pe langa aceste sume, creditorul poate cere si daune interese minimale. Astfel, daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, creditorul poate pretinde debitorului plata contravalorii in lei la data platii a sumei de 40 euro, reprezentand daune-interese suplimentare minimale, de la data la care curge dobanda penalizatoare.

5. Clauze contractuale si practici abuzive

Legea defineste notiunea de clauza abuziva si stabileste reguli referitoare la calificarea clauzelor ca abuzive.

Astfel, este considerata abuziva practica sau clauza contractuala prin care se stabileste in mod vadit inechitabil, in raport cu creditorul, termenul de plata, nivelul dobanzii pentru plata intarziata sau al daunelor-interese suplimentare.

In determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanta va tine cont de toate circumstantele cauzei, in special de:
– abaterile grave de la practicile statornicite intre parti sau de la uzantele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;
– nerespectarea principiului bunei-credinte si a principiilor de diligenta in executarea obligatiilor;
– natura bunurilor sau serviciilor;
– neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plata sau de la rata dobanzii, potrivit prezentei legi;
– pozitia dominanta a cocontractantului in raport cu o intreprindere mica sau mijlocie.

Sunt calificate ca abuzive, clauzele contracuale care:
– exclud posibilitatea aplicarii de dobanzi penalizatoare sau stabilesc dobanzi penalizatoare inferioare dobanzii legale penalizatoare;
– fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor;
– prevad un termen mai mare de la care creanta produce dobanzi decat cel stabilit in conditiile noii legi;
– fixeaza, in contractele dintre profesionisti si autoritati contractante, un termen de plata mai mare decat cel prevazut  de noua lege;
– elimina posibilitatea platii de daune-interese suplimentare;
– stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta.
Raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile cauzate de clauzele si practicile abuzive este atrasa potrivit prevederilor  Legii nr. 287/2009.

6. Completarea unor acte normative incidente

Legea completeaza OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, introducand prevederea ca in raporturile dintre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante, dobanda legala penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale.

La data intrarii in vigoare a noii legi, se abroga dispozitiile art. 1.017 alin. (2) pct. 1 si 2 din NCPC referitoare la determinarea dobanzii, precum si orice alte dispozitii contrare.

Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.