Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Organizarea licitațiilor pentru închirierea plajei Mării Negre
04.04.2013 | VASS Lawyers

Secţiuni: Lege 9
JURIDICE - In Law We Trust

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 159 din data de 25 martie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 454 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii Negre, a Contractului-cadru de inchiriere a plajei Marii Negre si a Listei sectoarelor de plaja libere propuse spre inchiriere (denumit in continuare „Ordinul”).

Ordinul a intrat in vigoare la data de 28 martie 2013.

Contractele de inchiriere in curs de executare la data intrarii in vigoare a Ordinului isi pastreaza valabilitatea. La data intrarii in vigoare a Ordinului, orice alte prevederi contrare se abroga.

Dispozitiile aprobate prin Ordin reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii Negre;
 • contractul-cadru de inchiriere a plajei Marii Negre;
 • lista sectoarelor de plaja libere propuse spre inchiriere.

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITATIEI PUBLICE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE A PLAJEI MARII NEGRA

A. Procedura de licitatie

Inchirierea plajelor Marii Negre in scop turistic se realizeaza prin licitatie publica, organizata de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral (denumita in continuare „locator”). Inchirierea se face in baza unui contract de inchiriere prin care locatorul transmite, pentru perioada unui/mai multor sezon/sezoane estival/estivale, unei alte persoane, (denumita in continuare „locatar”), dreptul de folosinta asupra unui sector al plajei Marii Negre, in schimbul unei chirii.

Bunul asupra caruia se exercita dreptul de folosinta este plaja Marii Negre. Aceasta face parte din domeniul public al statului si se afla in administrarea Administratiei Nationale “Apele Romane” (denumita in continuare „ANAR”).

B. Participantii la procedura

Locatorul va face impartirea sectoarelor/suprafetelor de plaja aferente statiunilor turistice in subsectoare de plaja care vor fi scoase la licitatie si stabileste functiile acestora si va desfasura procedurile de licitatie in baza caietului de sarcini. Acesta din urma se aproba de Consiliul de conducere al ANAR si va fi pus in vanzare de locator la sediul sau, la un pret care se stabileste de catre locator prin decizie a conducatorului acestuia.

La licitatie pot participa:

 • operatori economici care administreaza structuri de primire turistice;
 • proprietari ori administratori de ansambluri rezidentiale care desfasoara activitati de turism;
 • operatori economici care desfasoara activitati de divertisment, agrement si/sau sportive;
 • autoritati ale administratiei publice locale care pot incheia contracte de inchiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pentru perioada unui/mai multor sezon/sezoane estival/estivale.

Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligate sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea (locatorul are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare).

C. Caietul de sarcini

Caietul de sarcini cuprinde:

 • descrierea sectorului de plaja ce face obiectul procedurii de licitatie pentru inchiriere;
 • pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare sector de plaja;
 • durata inchirierii;
 • conditiile si regimul de exploatare a bunului inchiriat;
 • conditiile privind eligibilitatea, inregistrarea si capacitatea economico-financiara;
 • criteriile de selectie;
 • garantii;
 • obligatiile privind protectia mediului;
 • interdictia subinchirierii.

Pot participa la licitatia publica ofertantii care fac dovada achizitionarii caietului de sarcini si care fac dovada constituirii garantiei de participare.

D. Garantia de participare

Garantia de participare:

 • este obligatorie;
 • valoarea acesteia va fi in cuantum de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru sectorul de plaja ce face obiectul licitatiei;
 • se restituie in cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului de inchiriere.
E. Anuntul de participare

Anuntul de participare:

 • va fi publicat de catre locator intr-un cotidian local, in unul national, precum si pe site-ul propriu;
 • va cuprinde: denumirea si sediul locatorului; obiectul si durata inchirierii; conditiile de procurare a caietului de sarcini; data si locul de primire a ofertelor; data, ora si locul de deschidere a ofertelor; durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor).
F. Ofertele

Termenul de primire a ofertelor este de 7 zile lucratoare, incepand cu data publicarii anuntului licitatiei publice.

Ofertele se vor transmite in doua plicuri sigiliate, unul exterior si unul interior, astfel:

 • pe plicul exterior se va indica sectorul de plaja propus spre inchiriere prin licitatie publica, pentru care este depusa oferta;
 • plicul exterior trebuie sa contina urmatoarele documente: garantia de participare; dovada achizitionarii caietului de sarcini; fisa cu informatii generale ale ofertantului; declaratia de participare; documentele care dovedesc calitatile si capacitatile ofertantilor, conform cerintelor caietului de sarcini;
 • pe plicul interior se inscriu denumirea ofertantului, precum si sediul social al acestuia; acest plic va contine oferta economica propriu-zisa.
G. Comisia de evaluare

Comisia de evaluare este formata din 5 membri, dintre care unul este presedintele comisiei. De asemenea, vor fi desemnati 2 membri supleanti si un secretar. Atributiile comisiei de evaluare sunt:

 • intocmirea proceselor-verbale;
 • analizarea documentelor de calificare si evaluarea ofertei financiare pe baza criteriilor de selectie stabilite prin caietul de sarcini;
 • intocmirea raportului de evaluare;
 • desemnarea castigatorului licitatiei publice.

Deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul a doua treimi din numarul membrilor.

H. Sedinta de deschidere a ofertelor

La sedinta de deschidere a plicurilor exterioare si interioare pot participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor sectorului de plaja licitat. Cu aceasta ocazie, comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal, semnat de membrii acesteia si de ofertantii prezenti, consemnandu-se existenta documentelor, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

I. Evaluarea ofertelor

Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca cel putin o oferta sa fie admisibila, dupa analiza documentelor de calificare asa cum au fost solicitate prin caietul de sarcini, in caz contrar, procedura de licitatie publica urmand a fi refacuta.

Comisia de evaluare analizeaza ofertele financiare din plicurile interioare si alege oferta cea mai avantajoasa din punctul de vedere al indeplinirii criteriilor de selectie precizate in caietul de sarcini.

Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare:

 • intocmeste, in maximum 4 zile, raportul de evaluare.
 • procedeaza, in termen de maximum doua zile, la informarea tuturor participantilor despre rezultatul procedurii, prin afisare la sediul locatorului si pe site-ul acestuia.
J. Contestatii

Ofertantii pot face contestatie in scris privind eventualele incalcari ale dispozitiilor Instructiunilor. Termenul de depunere a contestatiilor este de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului licitatiei publice. Contestatiile se depun la sediul locatorului si se solutioneaza de catre o comisie compusa din 3 membri.

K. Semnarea contractului

Contractul de inchiriere se semneaza in maximum 10 zile de la desemnarea ofertantului castigator si intra in vigoare la data constituirii garantiei de buna executie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii. In cazul nesemnarii contractului de inchiriere din vina exclusiva a ofertantului desemnat castigator sau in cazul neconstituirii garantiei de buna executie in termenul de 10 zile, locatorul incheie contractul cu ofertantul clasat pe locul urmator.

In cazul in care licitatia publica deschisa nu a condus la desemnarea unui castigator, se va consemna aceasta situatie intr-un proces-verbal, iar in termen de 5 zile lucratoare se va organiza o noua licitatie.

Contractul de inchiriere va cuprinde in mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini si alte clauze convenite de partile contractante in completarea celor din caietul de sarcini fara sa contravina obiectivelor inchirierii.

LISTA SECTOARELOR DE PLAJA LIBERE PROPUSE SPRE INCHIRIERE

Lista sectoarelor de plaja propuse spre inchiriere a fost publicata in Anexa 3 la Ordin. Locatorul va scoate la licitatie numai acele sectoare de plaja care vor fi libere la momentul organizarii licitatiei.

VASS Lawyers

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti