Secţiuni » Articole » Opinii
Opinii
Condiţii de publicare
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Opinii

Modificarea OG nr. 2/2000 din punctul de vedere al unui expert contabil judiciar

29 aprilie 2013 | Mihaela BARTA

Continui articolul anterior cu prezentarea pentru art. 17, 18, 22 si 23 ale OG nr. 2/2000, a modificarilor ce au fost propuse de Ministerul Justitiei spre dezbatere publica si a modificarilor corectate si completate ce ar trebuie sa fie cuprinse, in opinia mea, in varianta noua a Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara.

***

Articolul nr. 17

In prezent, CAPITOLUL III – Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 17 al OG nr. 2/2000 este urmatorul:

”Art. 17. – (1) Organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei judiciare numeste expertul sau, dupa caz, specialistul, indica in scris, prin incheiere sau prin ordonanta, obiectul expertizei si intrebarile la care trebuie sa raspunda acesta, stabileste data depunerii raportului de expertiza, fixeaza onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci cand este cazul, si comunica biroului local pentru expertize tehnice judiciare numele persoanei desemnate sa efectueze expertiza.
(2) La termenul la care a avut loc numirea expertului, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei instiinteaza partea despre suma ce trebuie avansata pentru expertiza dispusa in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare si ii pune in vedere sa plateasca aceasta suma in termen de 5 zile de la instiintare.
(3) Adresa privind numirea expertului se comunica biroului local pentru expertize tehnice judiciare si expertului tehnic judiciar, dupa efectuarea platii in conditiile alin. (2), si cuprinde urmatoarele:
a) denumirea si datele de contact ale organului cu atributii jurisdictionale care a dispus numirea;
b) numarul si obiectul dosarului in care a fost dispusa efectuarea expertizei tehnice judiciare;
c) numele sau, dupa caz, denumirea partilor din dosar si datele de contact ale acestora: domiciliul sau, dupa caz, sediul acestora, precum si numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail, daca acestea sunt cunoscute;
d) numarul si data incheierii sau ordonantei prin care a fost numit expertul;
e) obiectivele expertizei tehnice judiciare dispuse la care trebuie sa raspunda expertul;
f) termenul stabilit pentru depunerea raportului de expertiza;
g) suma stabilita cu titlu de onorariu provizoriu;
h) suma stabilita cu titlu de cheltuieli provizorii;
i) mentiunea ca sumele provizorii, stabilite cu titlu de onorariu provizoriu si cheltuieli provizorii, au fost platite in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare.
(4) Plata sumei provizorii catre expertul tehnic judiciar numit se va efectua prin intermediul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, dupa depunerea raportului de expertiza la organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei.”

In fapt, modificarile aduse la CAPITOLUL III – Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 17 al OG nr. 2/2000 prin Proiectul supus dezbaterii publice sunt urmatoarele:

9. La articolul 17, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

JURIDICE by Night

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

„(1) Organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei tehnice judiciare numeste expertul sau, dupa caz, specialistul, indica in scris, prin incheiere sau prin ordonanta, obiectul expertizei si intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul, stabileste data depunerii raportului de expertiza, stabileste suma provizorie cuvenita persoanei numite sa efectueze expertiza si comunica biroului local numele persoanei desemnate sa efectueze expertiza. In acest scop, poate fixa o audiere sau poate stabili un termen scurt, pentru a-i fi comunicate de catre expert costul estimat al expertizei si termenul estimat pentru efectuarea acesteia.
(2) La termenul la care este numita persoana care va efectua expertiza, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei instiinteaza pe cel obligat la plata despre suma provizorie de plata si stabileste in sarcina acestuia obligatia de a o plati in termen de 5 zile de la instiintare, in contul biroului local. ”

10. La articolul 17, alineatul (4) se abroga.

In opinia mea, modificarile aduse la CAPITOLUL III – Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 17 al OG nr. 2/2000 prin Proiectul supus dezbaterii publice ar trebui sa fie urmatoarele (se utilizeaza fontul italic boldat):

„(1) Organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei tehnice judiciare numeste expertul sau, dupa caz, specialistul, indica in scris, prin incheiere sau prin ordonanta, obiectul expertizei si intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul, stabileste data depunerii raportului de expertiza, stabileste suma provizorie cuvenita persoanei numite sa efectueze expertiza si comunica biroului local numele persoanei desemnate sa efectueze expertiza.In acest scop, se va fixa o audiere sau se va stabili un termen scurt, pentru a-i fi comunicate de catre expert costul estimat al expertizei si termenul estimat pentru efectuarea acesteia. In acest scop, organul indreptatit va cita minim 3 experti pentru a fi audiati in camera de consiliu in vederea comunicarii de catre acestia a costului estimat al expertizei si a termenului estimat pentru efectuarea lucrarii si va desemna pe unul dintre acestia. Expertii citati vor putea studia dosarul cauzei, inainte de data si ora audierii, in camera de arhiva in intervalul de timp indicat prin citatie.

  • Explicatie: Procedand in acest mod, expertii nu vor fi supraincarcati cu lucrari, iar instantele nu vor avea surpriza de a primi cerere de inlocuire abia peste un termen normal; oricare ar fi eventualele motive care ar nemultumi expertul, sau nelamiriri ori dificultati previzibile, acestea ar fi inlaturate din start si durata de intocmire a expertizei ar fi mult mai mica decat in prezent.

(2) La termenul la care este numita persoana care va efectua expertiza, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei instiinteaza pe cel obligat la plata despre suma provizorie de plata si stabileste in sarcina acestuia obligatia de a o plati in termen de 5 zile de la instiintare, in contul biroului local. ”

10. La articolul 17, alineatul (4) se abroga.

Articolul nr. 18

In prezent, CAPITOLUL III – Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 18 al OG nr. 2/2000 este urmatorul:

Art. 18. – (1) Partea interesata are dreptul sa solicite ca pe langa expertul tehnic judiciar numit sa mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, si un expert tehnic judiciar sau un specialist, nominalizat de aceasta si incuviintat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, in calitate de consilier al partii, din categoria persoanelor prevazute la art. 11-14.
(2) Expertul tehnic judiciar sau specialistul nominalizat de parte in conditiile alin. (1) trebuie sa detina aceeasi specializare cu cea a expertului tehnic judiciar numit de organul judiciar pentru efectuarea expertizei. Daca acest lucru nu este posibil, se va avea in vedere ca specializarea expertului tehnic judiciar care participa la efectuarea expertizei in calitate de consilier al partii sa fie inrudita cu cea a expertului tehnic judiciar numit si sa apartina aceluiasi domeniu.
(3) Onorariul expertului tehnic judiciar sau al specialistului care participa la efectuarea expertizei in conditiile alin. (1) este stabilit de parte si de expert, de comun acord, in temeiul raporturilor contractuale dintre acestia, si este platit acestuia de catre partea care l-a nominalizat.
(4) Un exemplar original al documentului care face dovada relatiilor contractuale dintre parte si expertul tehnic judiciar sau specialistul care participa la efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin. (1), precum si a sumelor datorate acestuia va fi depus la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului de catre expertul tehnic judiciar sau specialistul numit.

In fapt, nu sunt aduse modificari la CAPITOLUL III – Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 18 al OG nr. 2/2000 prin Proiectul supus dezbaterii publice.

In opinia mea, modificarile aduse la CAPITOLUL III – Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 18 al OG nr. 2/2000 prin Proiectul supus dezbaterii publice ar trebui sa duca la abrogarea punctului (4) al art. 18 (se utilizeaza fontul italic boldat):

(4) Un exemplar original al documentului care face dovada relatiilor contractuale dintre parte si expertul tehnic judiciar sau specialistul care participa la efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin. (1), precum si a sumelor datorate acestuia va fi depus la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului de catre expertul tehnic judiciar sau specialistul numit.

  • Explicatie: Nu inteleg care este sensul acestui punct si nici cu ce ajuta procesul de justitie. Poate cenzura Instanta valoarea onorariului stabilit de catre beneficiarii relatiilor contractuale ?  Se doreste timorarea sau umilirea expertului desemnat, de cele mai multe ori, cu un onorariu provizoriu cu mult mai mic decat cel al expertului-consilier ?

Articolul nr. 22

In prezent, CAPITOLUL III – Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 22 al OG nr. 2/2000 este urmatorul:

”Art. 22. – (1) Raportul de expertiza sau suplimentul la raportul de expertiza, insotit de nota de evaluare a onorariului si, daca este cazul, de decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei si in stransa legatura cu aceasta, se depune la organul cu atributii jurisdictionale care a incuviintat expertiza.
(2) La termenul la care se pronunta asupra raportului de expertiza sau, dupa caz, asupra suplimentului la raport, depus de expertul tehnic judiciar numit, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei se pronunta si asupra sumei definitive solicitate de catre expert, instiintand biroul local pentru expertize tehnice judiciare despre suma definitiva aprobata la plata expertului.
(3) La termenul prevazut la alin. (2), organul cu atributii jurisdictionale instiinteaza partea despre suma ramasa de plata si pune in vedere acesteia sa efectueze plata in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare in termen de 5 zile de la instiintare.
Art. 221. – (1) Daca expertul tehnic judiciar numit este inlocuit din motive imputabile acestuia, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti sau alte organe cu atributii jurisdictionale pot dispune, odata cu inlocuirea, si restituirea in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, in tot sau in parte, in termen de 30 de zile, a sumelor primite pentru activitatea de expertiza tehnica judiciara efectuata in cauza respectiva.
(2) Nerestituirea sumelor in termenul stabilit in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare constituie abatere disciplinara.”

In fapt, modificarile aduse la CAPITOLUL III –   Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 22 al OG 2/2000 prin Proiectul supus dezbaterii publice sunt urmatoarele:

12. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 22 – (1) Raportul de expertiza sau suplimentul la raportul de expertiza, insotit de nota de evaluare a onorariului si, daca este cazul, de decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei si in stransa legatura cu aceasta, se depune la organul cu atributii jurisdictionale care a incuviintat expertiza.
(2) La termenul la care se pronunta asupra raportului de expertiza sau, dupa caz, asupra suplimentului la raport, depus de persoana numita sa efectueze expertiza, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei se pronunta si asupra sumei definitive solicitate de aceasta, avand obligatia de a se pronunta, separat, asupra valorii onorariului definitiv, asupra valorii cheltuielilor definitive si asupra valorii sumei definitive aprobate in total la plata.
(3) La termenul prevazut la alin. (2), organul cu atributii jurisdictionale instiinteaza pe cel obligat la plata sumei definitive despre aceasta si stabileste in sarcina acestuia obligatia de a plati in termen de 5 zile de la instiintare, in contul biroului local, diferenta ramasa de plata.
(4) Pentru neindeplinirea la termen a obligatiei de plata stabilite in sarcina sa conform alin. (3), se datoreaza majorari de intarziere de 0,5% pe zi din diferenta ramasa de plata. Majorarile nu pot depasi suma definitiva aprobata la plata.
(5) Actul prin care organul cu atributii jurisdictionale stabileste suma definitiva si obligatia de plata constituie titlu executoriu cu privire la suma definitiva de plata, cuprinzand suma stabilita cu titlu de onorariu definitiv si, dupa caz, suma stabilita cu titlu de cheltuieli definitive.
(6) Daca nu s-au admis obiectiuni la raportul de expertiza sau la suplimentul la raportul de expertiza, la termenul prevazut la alin. (2) organul cu atributii jurisdictionale dispune efectuarea platii catre persoana numita sa efectueze expertiza, instiintand biroul local despre suma definitiva aprobata la plata.
(7) Daca s-au admis obiectiuni la raportul de expertiza, organul cu atributii jurisdictionale dispune efectuarea platii catre persoana numita sa efectueze expertiza la termenul la care se pronunta asupra acestora, instiintand biroul local despre suma definitiva aprobata la plata.”

13. Articolul 221 se abroga.

In opinia mea, modificarile aduse la CAPITOLUL III –   Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 22 al OG 2/2000 prin Proiectul supus dezbaterii publice ar trebui sa fie urmatoarele (se utilizeaza fontul italic boldat):

12. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 22 – (1) Raportul de expertiza sau suplimentul la raportul de expertiza, insotit de nota de evaluare a onorariului si, daca este cazul, de decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei si in stransa legatura cu aceasta, se depune la organul cu atributii jurisdictionale care a incuviintat expertiza.
(2) La termenul la care se pronunta asupra raportului de expertiza sau, dupa caz, asupra suplimentului la raport, depus de persoana numita sa efectueze expertiza, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei se pronunta si asupra sumei definitive solicitate de aceasta, avand obligatia de a se pronunta, separat, asupra valorii onorariului definitiv, asupra valorii cheltuielilor definitive si asupra valorii sumei definitive aprobate in total la plata, asupra partii obligate la plata, precum si asupra termenului de plata.
(3) La termenul prevazut la alin. (2), organul cu atributii jurisdictionale instiinteaza pe cel obligat la plata sumei definitive despre aceasta si stabileste in sarcina acestuia obligatia de a plati in termen de 5 zile de la instiintare, in contul biroului local, diferenta ramasa de plata, sub sanctiunea decaderii din proba.
(4) Pentru neindeplinirea la termen a obligatiei de plata stabilite in sarcina sa conform alin. (3), se datoreaza majorari de intarziere de 0,5% pe zi din diferenta ramasa de plata. Majorarile nu pot depasi suma definitiva aprobata la plata.
(5) Incheierea de sedinta sau ordonanta prin care organul cu atributii jurisdictionale stabileste suma definitiva si obligatia de plata constituie titlu executoriu cu privire la suma definitiva de plata, cuprinzand suma stabilita cu titlu de onorariu definitiv si, după caz, suma stabilita cu titlu de cheltuieli definitive.

  • Explicatie: Nu trebuie lasata posibilitatea de a se trece la judecarea efectiva a cauzei pana nu se face dovada platii sumei stabilite cu titlu de onorariu definitiv si, dupa caz, a sumei stabilite cu titlu de cheltuieli definitive. Pronuntarea prin hotarare judecatoreasca sau sentinta, odata cu fondul, intarzie punerea in executare silita a sumelor cu anii sau duce la imposibilitatea finala a incasarii (exista cai de atac la instantele superioare, pana la finalul ciclului procesual, partea persoana juridica intra in insolventa, iar partea persoana fizica nu mai are venituri sau nu mai este de gasit).

(6) Dacă nu s-au admis obiectiuni la raportul de expertiza sau la suplimentul la raportul de expertiza, la termenul prevăzut la alin. (2) organul cu atributii jurisdictionale dispune efectuarea platii in termen de 5 zile, sub sanctiunea decaderii din proba. Plata se va face in contul biroului local, instiintand biroul local despre suma definitiva aprobata la plata.

  • Explicatie: Din formularea initiala reiese ca plata diferentei de onorariu se va face direct catre expertul judiciar.

(7) Dacă s-au admis obiectiuni la raportul de expertiza, organul cu atributii jurisdictionale dispune efectuarea platii in termen de 5 zile, sub sanctiunea decaderii din proba. Plata se va face in contul biroului local, instiintand biroul local despre suma definitiva aprobata la plata.

  • Explicatie: Din formularea initiala reiese ca plata diferentei de onorariu de va face direct catre expertul judiciar.
  • Explicatie: Mentinerea aliniatului 7 in forma actuala duce exact la ceea ce se intampla astazi, in sensul in care la termenul in care expertul a depus raspunsul la obiectiuni, Instanta ramane in pronuntare pe fondul cauzei, nu se mai pronunta separat asupra diferentei de plata si nu mai acorda un alt termen pentru dovedirea platii, lasand practic fara aplicabilitatea  modificarea art. 22 alin. 2.

(8) Daca termenul de plata a sumei definitive aprobate in total la plata la punctele anterioare (pct. 2 – 7 ale art. 22) nu este respectat, organul  cu atributii jurisdictionale va intreba celelate parti din cauza daca doresc sa plateasca suma definitiva aprobata, avand obligatia de a se pronunta, separat, asupra valorii onorariului definitiv, asupra valorii cheltuielilor definitive si asupra valorii sumei definitive aprobate in total la plata, asupra partii obligate la plata, precum si asupra noului termen de plata, sub sanctiunea decaderii din proba. 

13. Articolul 221 se abroga.

  • Explicatie: Nu exista niciun motiv pentru ca partea sa plateasca de doua ori un onorariu daca primul expert este inlocuit din motive imputabile acestuia ; ne dorim onorarii corecte pentru prestatii corecte si care contribuie la infaptuirea actului de justitie.

Articolul nr. 23

In prezent, CAPITOLUL III – Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 23 al OG nr. 2/2000 este urmatorul:

”Art. 23. – (1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnica judiciara se stabileste de organul care a dispus efectuarea expertizei, in functie de complexitatea lucrarii, de volumul de lucru depus si de gradul profesional ori stiintific al expertului sau al specialistului.
(2) Plata onorariului si a cheltuielilor solicitate prin decont, cuvenite expertului tehnic judiciar numit de catre organele de urmarire penala, instantele judecatoresti sau alte organe cu atributii jurisdictionale in conditiile art. 17, pentru efectuarea expertizei, se efectueaza numai prin biroul local pentru expertize tehnice judiciare.”

In fapt, modificarile aduse la CAPITOLUL III – Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 23 al OG 2/2000 prin Proiectul supus dezbaterii publice sunt urmatoarele:

14. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”Art. 23 – (1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnica judiciara se stabileste de organul care a dispus efectuarea expertizei, in functie de complexitatea lucrarii, de volumul de lucru depus si de gradul profesional ori stiintific al expertului sau al specialistului.
(2) Plata sumei definitive, cuprinzand suma stabilita cu titlu de onorariu definitiv si, dupa caz, suma stabilita cu titlu de cheltuieli definitive, catre persoana numita de catre organele de urmarire penala, instantele judecatoresti sau alte organe cu atributii jurisdictionale sa efectueze expertiza tehnica judiciara, se face numai prin biroul local.”

In opinia mea, modificarile aduse la CAPITOLUL III – Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara, art. 23 al OG nr. 2/2000 prin Proiectul supus dezbaterii publice ar trebui sa fie urmatoarele (se utilizeaza fontul italic boldat):

14. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”Art. 23 – (1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnica judiciara se stabileste de organul care a dispus efectuarea expertizei, in functie de complexitatea lucrarii, de volumul de lucru depus si de gradul profesional ori stiintific al expertului sau al specialistului. In situatia in care intre onorariul definitiv solicitat de expert si cel stabilit de organul care a dispus efectuarea expertizei este o diferenta de peste 50%, expertul poate solicita medierea organismului profesional, urmand ca organul care a dispus efectuarea expertizei sa se pronunte ulterior primirii raspunsului si tinand cont si de punctul de vedere al organismului profesional din care face parte expertul judiciar.

  • Explicatie: Pot exista situatii in care, tocmai datorita particularitatilor profesionale, organul care a dispus efectuarea expertizei sa nu poata aprecia la adevarata valoare calitatea si efortul muncii depuse de expert, tot asa cum nici expertul nu poate aprecia asupra calitatii si efortului depus de un organ jurisdictional in pronuntarea unei sentinte.

(2) Plata sumei definitive, cuprinzand suma stabilita cu titlu de onorariu definitiv si, dupa caz, suma stabilita cu titlu de cheltuieli definitive, catre persoana numita de catre organele de urmarire penala, instantele judecatoresti sau alte organe cu atributii jurisdictionale sa efectueze expertiza tehnica judiciara, se face numai prin biroul local.”

Mihaela BARTA
expert contabil judiciar

 

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories