Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Drept penal Opinii
 1 comentariu

Condiţiile generale prevăzute de NCPP pentru a se pătrunde în spaţiile private raportate şi la prevederile Convenţiei europene a drepturilor omului

28 mai 2013 | Dumitru-Virgil DIACONU

Se impun a fi analizate condiţiile prevăzute de noul Cod de procedură penală cu privire la  măsurile tehnice de supraveghere, tocmai pentru a realiza, dacă ele sunt adecvate şi suficiente pentru a nu aduce atingere substanţei dreptului fundamental la viaţa intimă, familială şi privată şi la inviolabilitatea domiciliului persoanei, aşa cum sunt ocrotite de art. 26, respectiv art. 27 din Constituţie.

Astfel, supravegherea tehnică constând în supravegherea audio video sau prin fotografiere se poate dispune conform art. 139 alin. (1) din noul Cod de procedură penală, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii prevăzute la literele a), b) şi c) şi anume:
– să existe o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni;
– măsura să fie necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii;
– probele sau localizarea şi identificarea suspectului sau inculpatului nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.

Sunt condiţii prevăzute de art. 139 alin. (1)   lit. a), b), c), ce se impun a fi realizate  cumulativ şi nu alternativ vizând utilizarea tuturor tehnicilor de supraveghere şi cercetare prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. a)- d) şi g), la acestea adăugându-se şi o altă condiţie înscrisă în art. 140 alin. (2) vizând tehnica prevăzută de art. 138 alin. (1) lit. c) a supravegherii video, audio sau prin fotografiere realizată prin pătrunderea în spaţii private indicate pentru a activa sau dezactiva mijloacele tehnice  şi anume:
– motivarea caracterului proporţional şi subsidiar al măsurii supravegherii tehnice;

După cum se poate observa din lecturarea  condiţiilor arătate, ce ar constitui garanţii pentru a preîntâmpina eventuale abuzuri din partea organelor de cercetare penală sau a procurorului, rezultă că acestea prin formulările lor generale, neriguroase, susceptibile de nuanţe sau interpretări – aşa cum rezultă din termenii folosiţi cum ar fi „suspiciune rezonabilă”, „măsura să fie necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, „caracterul proporţional şi subsidiar” al măsurii şi altele – pot fi apreciate subiectiv ca fiind îndeplinite de procuror şi chiar de către judecător.

Se creează astfel, posibilitatea ca prin emiterea unui astfel de mandat de supraveghere tehnică să se intervină „brutal” în dreptul la „viaţă intimă familială şi privată” ocrotit de Constituţie (art. 26), dar în egală măsură şi în „dreptul la respectarea vieţii private şi de familie” protejat de art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Este adevărat însă că atât Constituţia, dar şi Convenţia menţionează amestecul prevăzut de lege al unei autorităţi publice, fie ea reprezentată de procuror sau judecător în „viaţa intimă familială sau privată”, aşa cum se arată în Constituţie, sau în „viaţa privată şi de familie”, aşa cum se arată în Convenţie, pentru „desfăşurarea instrucţiei penale” (art. 53 alin. 1 din Constituţie) sau „pentru apărarea ordinii şi prevenirii faptelor penale” (art. 8 alin. 2 din Convenţie), dar aceasta, numai dacă „este necesară într-o societate democratică” (art. 53 alin. 2 teza I din Constituţie şi art. 8 alin. 2 din Convenţie) şi dacă se respectă „caracterul proporţional cu situaţia care a determinat-o” (art. 53 alin. 2 teza a II-a din Constituţie) şi subsidiar al măsurii (art. 140 alin. 2 partea finală din noul Cod de procedură penală).

De altfel, doctrina europeană pentru aplicarea cerinţelor art. 8 din Convenţie vizând ingerinţa în dreptul la viaţă privată şi de familie consideră că pentru a se reţine că au fost încălcate dispoziţiile art. 8 menţionat trebuie să fie efectuată o analiză în 5 etape care să stabilească: 1) dacă ingerinţa este acoperită de scopul garanţiei; 2) dacă a existat o ingerinţă în dreptul garantat; 3) dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în parag. 2 al art. 8 începând cu „legalitatea” (în cazul în care a existat o ingerinţă); 4) dacă ingerinţa a urmărit scopurile prevăzute în art. 8 parag. 2; 5) respectarea cerinţei proporţionalităţii.

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Ori, având în vedere cele expuse mai sus cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a se permite ingerinţa în dreptul la „viaţa intimă” sau la „viaţa privată” prevăzut atât de Constituţie, cât şi de Convenţie rezultă că aceste condiţii pot fi uşor supuse interpretării datorită termenilor prea largi ce trebuie analizaţi, lipsind astfel legea procesuală penală în cazul dat de accesibilitate şi previzibilitate, condiţii esenţiale pentru orice lege, cu atât mai mult o lege aplicabilă în materie procesuală penală într-un domeniu atât de sensibil cum este cel al drepturilor şi libertăţilor fundamentale al omului, printre care şi dreptul la viaţa intimă sau privată a oricărei persoane.

De altfel doctrina, fie ea în plan naţional sau european, ca şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, atât de bogate în această materie, au abordat extrem de variat şi nuanţat „necesitatea”, „proporţionalitatea”, „subsidiaritatea”, ceea ce demonstrează cu prisosinţă cele susţinute mai sus cu privire la interpretarea largă, ce se poate da acestor condiţii cu referire la ingerinţa în dreptul  sau libertatea fundamentală ocrotită de lege,  interpretare care poate fi  şi suportul unui abuz din partea organelor de urmărire penală, care în numele legii pot încălca atât de grav dreptul elementar şi sacru pentru orice persoană umană ocrotit de reglementările internaţionale din cele mai vechi timpuri până în prezent, cum este cel al inviolabilităţii domiciliului legitimând pătrunderea în baza mandatului de supraveghere tehnică în domiciliul persoanei fără ştiinţa acesteia.

Dumitru-Virgil DIACONU
judecător, Curtea de Apel Piteşti

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale