« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti
17 comentarii

Contestarea proceselor verbale de contravenţie pentru radar
30.05.2013 | Luminița MAZILU

JURIDICE - In Law We Trust
DPO Lives
Secţiuni: C. administrativ, C. contravențional, RNSJ | Toate secţiunile

Cuvinte cheie:

Inainte de toate, normele legislative pe care ne bazam pentru contestarea oricaror aspecte rezultate din existenta unui proces verbal de contraventie, sunt:

1. Codul Rutier al Romaniei – Ordonanta de Urgenta nr. 195/12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice

2. Regulamentul de aplicare al Codului Rutier – Regulament din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

3. Ordonanta nr. 2/12 iulie 2991 privind regimul juridic al contraventiilor

4. Norma de Metrologie Legala nr. 021-05/23 noiembrie 2005 – „Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)”

Pe marginea acestui subiect, vom incerca sa prezentam succint aspecte importante si de interes pentru conducatorii auto, chiar daca, in mod realmente firesc, o dezbatere in amanunt ar putea fi mult mai utila.

Cetatenii, pe parcursul carierei de „soferi”, sunt mai putin sau mai mult siliti sa tina cont de anumite aspecte ce ii pot ajuta pe calea instantelor de judecata sa obtina, in cele mai multe cazuri, anularea procesului-verbal de contraventie . De exemplu, intrebarea se pune cum am putea scapa de amenda si/sau eventual de suspendarea permisului, dupa caz, in situatia in care depasim viteaza regulamentara?

Contestarea procesului verbal de contraventie

In primul rand, un proces verbal de contraventie il putem contesta in termen de 15 zile de la data la care am luat la cunostinta de continutul acestuia.

Contestatia impotriva procesului verbal de contraventie poate fi transmisa catre instanta competenta atat prin posta cu confirmare de primire, cat si depusa personal la serviciul registratura. Instanta competenta este aceea pe raza careia s-a savarsit pretinsa fapta, la locul unde soferul sanctionat a fost depistat pentru o pretinsa incalcare a regulilor rutiere.

La plangerea impotriva procesului verbal cu titlu de contestatie se ataseaza in mod obligatoriu procesul verbal de contraventie in original, copie dupa actul de identitate al contravenientului, toate acestea in 2 exemplare, unul pentru instanta si unul pentru politie.

Trebuie sa avem in vedere principalele motive de anulare a proceselor verbale, care pot fi nenumarate, prin care: lipsa obiectiunilor contravenientului; lipsa semnaturii agentului constatator sau a contravenientului; lipsa mentiunilor cu privire la numele sau functia agentului constatator; lipsa unor date cu privire la ziua, luna anul sau ora la care s-a intocmit procesul verbal sau datarea acestuia in mod eronat; stabilirea amenzii in cuantumul respectiv, dar omitandu-se sanctiunea aplicata pentru fiecare din contraventiile stabilite; neprezentarea probei radar in instanta; lipsa mentiunii privind distanta de indicatorul care interzice oprirea/stationarea sau nementionarea cu exactitate a locului unde contravenientul a fost oprit si sanctionat; orice lipsa de mentiuni cu privire la motivele care au condus la intocmirea unui proces verbal sau care nu contin datele cerute de lege, etc.

Toate motivele mai sus mentionate atrag nulitatea procesului-verbal, nulitate ce poate fi constatata si din oficiu de catre instanta de judecata conform art. 17 din OG nr.  2/2001.

Prin urmare, daca ceva anume este completat in mod eronat, referitor la date precum nume, prenume, numarul de inmatriculare a masinii, numarul si seria cartii de identitate, descrierea contraventiei, incadrarea ei in drept, sau orice alte detalii obligatorii a fi inscrise in procesul verbal de contraventie, ne regasim in situatia unei sanse de reusita pentru anularea procesului verbal intocmit de agentul constatator.

Parte dintre contestatiile facute impotriva proceselor verbale de contraventie survin ca urmare a faptului ca masura principala a amenzii este insotita de cea complementara, respectiv de suspendare a permisului, puncte de penalizare sau chiar retinerea certificatului de inmatriculare, desigur, dupa caz.

De retinut un aspect extrem de important, faptul ca, in conformitate cu art. 32 din OG nr. 2/2001 se suspenda aplicarea oricarei sanctiuni complementare in cazul in care inregistram o contestatie impotriva procesului verbal de contraventie pe rolul unei instante de judecata. Contestatiile suspenda punerea in aplicare a sanctiunilor prevazute in procesul verbal de contraventie, prin aceasta optiune se obtine o amanare sau o tergiversare a executarii sanctiunii stabilite in sarcina contravenientului de catre agentul constatator pentru o anume fapta. Asadar, in calitate de avocat, va sugerez sa contestati orice proces verbal de contraventie, indiferent daca, chiar si la prima vedere, aparent, este intocmit in conformitate cu normele si procedurile legislative in vigoare in mod corect.

Sa presupunem ca am inregistrat o plangere impotriva procesului verbal de contraventie, dar normele legislative ne obliga sa detinem un certificat de grefa pentru a face dovada existentei unui dosar pe rol in scopul de a justifica suspendarea sanctiunii stabilite in sarcina contravenientului si pentru a putea beneficia de dreptul de a conduce in continuare pana la obtinerea unei hotarari care sa consfinteasca admiterea contestatiei sau respingerea acesteia. Insa, precizez ca nu este prevazuta si o sanctiune daca nu detinem un certificat de grefa care sa faca dovada existentei unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata.

In opinia mea, nu numai certificatul de grefa face dovada ca exista un dosar format pe rol prin care ne justificam suspendarea unei sanctiuni contraventionale, ci simpla printare de pe site-ul ecris al instantei de judecata, care poate face dovada existentei unui astfel de dosar, este de ajuns, iar agentul rutier care ar putea ulterior sa va stationeze pentru verificarea dreptului de a conduce, poate verifica faptul ca, in atare situatie, ati suspendat, prin dreptul cetateanului de a contesta, executarea sanctiunii contraventionale prin introducerea unei astfel de actiuni in instanta.

Ca o subliniere, un certificat de grefa este necesar in cazul in care urmeaza sa plecati din tara, dar ati predat permisul de conducere agentului constatator si doriti recuperarea acestuia ulterior inregistrarii plangerii impotriva procesului verbal de contraventie pe rolul unei instante de judecata competente.

Alte aspecte importante:

Procesul-verbal constatator al amenzii trebuie comunicat contravenientului in termen de o luna de zile de la data aplicarii acesteia, in caz contrar, atat sanctiunea principala a amenzii cat si sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce pe o anumita perioada de timp, se prescrie in conformitate cu dispozitiile art. 121 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, ,,executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasi termen in care se prescrie sancţiunea contraventionala principala”, coroborate cu dispozitiile art. 14 alin. (1) din Ordonanta de Guvern nr. 2 din 12.07.2001, privind regimul juridic al contraventiilor,,executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii”.

In opinia mea, indiferent de motive sau circumstante, contravenientul sanctionat nu ar trebui sa isi recunoasca vinovatia, in conditiile in care este de ajuns sa inscrie la observatii „nu recunosc cele mentionate ori precizate”. De ce? Tocmai pentru toti depindem de probe relevante, ce ulterior pot fi folosite in instanta, fie de catre noi ca si contravenienti, fie de politie ca si organ de sanctionare pentru presupuse fapte comise. De asemenea, este important daca soferii nu au fost singuri in autoturismele pe care le conduceau la acel moment, ci au avut si alte persoane de fata, intrucat aceste persoane pot fi martori care sa sustina cele intamplate in cazurile respective. Aici facem referire la acele cazuri in care realitatea faptelor este diferita de cele prevazute de catre agentii constatatori in procesele verbale. Desigur ca martorii din autoturismele auto, martori ce ii insoteau pe soferii contravenienti, pot da declaratii scrise autentice atat in fata unui notar public, cat si in fata unui avocat prin declaratie cu data certa, mentionand realitatea faptelor pentru cazul respectiv, solicitand astfel proba testimoniala (cu martori).

Un alt aspect, il reprezinta cazul in care substituirea agentilor poate conduce la un caz de nulitate absoluta a procesului-verbal, tinand cont de faptul ca, agentul constatator care a constatat contraventia respectiva va opreste pentru stationare in sensul de a vi se solicita actele la control si, totodata, a va instiinta de o pretinsa contraventie pentru depasirea vitezei regulamentare, prin modalitatea transmiterii prin statie sustinerile unui alt coleg, agent de circulatie rutiera. In cazul in care sunteti opriti la semnalul unui agent constatator pentru depasirea vitezei regulamentare, dar operatorul radar se afla la un alt punct de oprire decat cel in care ati fost oprit ca si contravenient, se poate mentiona acest aspect in procesul-verbal, tocmai in vederea unor aparari ce in instanta pot fi pertinente si relevante cauzei. In acest sens, articolul 21 al O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, prevede ca: „In cazul in care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea”.

Aspecte ce tin de fotografiile/filmele cu titlu de proba in instanta pentru depasirea vitezei regulamentare

Precizam ca, orice indoiala cu privire la conditiile ce urmeaza a fi enumerate opereaza in favoarea presupusului contravenient, deoarece un proces contraventional se judeca si sub aspectul probelor potrivit normelor de drept penale. Curtea de la Strasbourg a admis, in mai multe cauze („Anghel contra Romaniei” – 2007 si „Ozturk contra Germaniei” – 1984), ca beneficiem pana la proba contrarie de prezumtia de nevinovatie si de principiul „in dubio pro reo”.

In situatia in care va regasiti in calitatea de contravenient, puteti solicita instantei de judecata ca Politia sa prezinte toate probele, de la inregistrarea video pana la documentele despre aparatul radar.

Desigur ca pentru paragraful anterior, ne aflam in cazul unei aprofundari a legii si a unor aparari de fond ce pot duce la anularea procesului verbal, dupa caz, daca toate acestea sunt deopotriva verificate si probate in conformitate cu normele legislative in vigoare.

Consideram ca, in mod obligatoriu, agentul constatator (operatorul radar) trebuie sa fie acelasi care aplica si sanctiunea prin proces-verbal consemnat. In cazul in care insa, contrar celor anterior precizate, agentul constatator este altul decat operatorul radar si va aflati in situatia in care prin statia radio i se transmite o presupusa viteza (cei 2 agenti nefiind in acelasi loc in acel moment), avem de-a face cu o procedura nelegala ce poate fi atat mentionata la „observatii” in procesul verbal de catre contravenient cat si folosita in instanta de judecata ulterior ca si aparare de fond.

Practica juridica ne arata faptul ca presupusii contravenienti au sanse de a contesta procesele verbale atunci cand legalitatea sanctiunilor aplicate este contrara unor norme aplicabile in vigoare si a procedurilor stabilite, astfel incat se contureaza o incalcare grava a principiilor si normelor aplicate, de care fiecare contravenient poate uzita.

Pe fotografia depusa ca proba de catre politie, in conformitate cu Norma de Metrologie Legala nr. 021-05 prevede la articolul 3.5.1: „Inregistrarile efectuate trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: data si ora la care a fost efectuata masurarea; valoarea vitezei masurate; imaginea autovehicului, din care sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare al acestuia;” si in conformitate cu art. 3.2.6. “Cinemometrul trebuie sa fie prevazut cu o functie de autotestare, care sa poata pune in evidenta orice defect sau dereglare functionala, ce pot avea influenta asupra exactitatii de masurare. Aceasta functie trebuie sa fie activata automat la fiecare punere in functiune a cinemometrului, avand si posibilitatea de a fi activata manual de catre operator, ori de cate ori se considera necesar. In cazul depistArii unor defecte sau dereglari functionale, acestea vor fi semnalate iar functionarea cinemometrului va fi blocata.”

Unele fotografii au inaintea cifrei de viteza trecuta litera „T”, despre care se sustine ca reprezinta „Test” sau “Target” (tinta), adica aparatul isi facea autotestarea. Intr-un astfel de caz, pentru a combate acest lucru, puteti cere in instanta sa se prezinte manualul cinemometrului-radar utilizat, pentru a se demonstra semnificatia reala a literei T.

Ar trebui sa tineti cont si de marja de eroare a aparatului radar, aceasta fiind chiar si de 4% uneori, ceea ce presupune ca, un aparat radar sa fie declarat corespunzator trebuie ca viteza indicata de aparat sa difere de cea efectiva/reala.

Asadar, puteti contesta viteza atat in localitate cat si in afara localitatii, tinand cont ca practica ne arata faptul ca aparatele radar au o marja de eroare – plus/minus – cu aproximativ 5 km/h, iar in cazul radarelor mobile marja este mai mare.

In acest sens, ar trebui sa solicitati buletinul de verificare metrologica a radarului pus in discutie prin care sa se ateste eroarea efectiva a acestuia in limita admisa a aparatului radar.
De asemenea, nu este procedural corect nici cazul in care radarul mobil este oprit dar masina politiei sa deruleze (sa se afle in miscare), iar radarul sa fie pornit in momentul in care va apropiati de el.

Conform normelor metrologice, aparatul radar detine o funcţie de autotestare care se face in mod automat la fiecare pornire a aparatului. Asadar, repetam faptul ca, atata timp cat in partea stanga de jos a fotografiei apare litera „T” aparatul radar inseamna ca nu si-a finalizat autotestarea, iar masuratorile nu pot reprezenta probe pentru aplicarea legislatiei rutiere.

Cu privire la unghiul de incidenta, in conformitate cu normele metrologice, politistii nu au voie sa foloseasca aparatul radar scos de pe suport sau sa foloseasca un paravan pe care sa-l ridice la apropierea autovehiculului, deci nu se permite nicio modificare a pozitiei aparatului ce in mod evident transforma unghiul de incidenta de masurare al vitezei cu care derulati in acel moment.

In sensurile aratate mai sus, solicitarea catre instanta de judecata o poti face in baza urmatoarei norme legislative: „Paragraful 3.2.6. din norma de metrologie NML 021-05, aprobata prin ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 153/2007, prevede ca Cinemometrul trebuie să fie prevazut cu o functie de autotestare,….Asadar pe toata perioada de testare a aparatului, pozele efectuate nu au valoare probanta, pentru simplu fapt ca acest aparat inca isi calibreaza frecventele.

Obligatia de a se mentiona toate datele referitoare la omologarea si verificarea aparatelor radar este data de art. 109 din OUG nr. 195/2002 republicata, insa in practica, de cele multe ori, agentul constatator nu face mentiunea completa, ci doar:  „a fost inregistrat de aparatul radar omologat si verificat metrologic”, ceea ce constituie o grava omisiune, intrucat atat timp cat nu se mentioneaza marca, tipul, seria si numarul aparatului radar, acesta poate fi contestat in instanta. Ca urmare a acestor omisiuni ori abateri, contravenientul poate solicita administrarea probei cu buletinele de omologare si verificare metrologica pentru inexistenta ori necompletarea tituror mentiunilor cu privire la aparatul radar folosit, ceea ce conduce, evident, la nulitate absoluta.

In concluzie, trebuie sa aveti in vedere ca se poate formula contestatie impotriva procesului verbal de contraventie daca:

fotografiile nu contin sau nu pot indica culoarea masinii, numarul sau soferul acesteia

– fotografiile sau filmele contin sau sunt marcate litera “T”

– pe fotografii sau film nu apare data si ora la care a fost efectuata masuratoarea, valoarea vitezei

– echipajul de Politie care efectueaza controale cu masurari radar nu are asupra sa certificatul de omologare a radarului, buletinul de verificare metrologica – in termen de valabilitate de 12 luni.

– procesul-verbal al amenzii a fost primit de catre persoana sanctionata dupa termenul de o luna de zile de la data aplicarii sanctiunii.

– lipsesc date privind numele si prenumele contravenientului ori agentului, data si locul savarsirii faptei, lipsesc semnaturile (agent ori contravenient sau, dupa caz, martor).

Nota: In cazul in care instanta de fond va respinge plangerea impotriva procesului verbal de contraventie, hotararea prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata numai cu apel, care, de asemenea, suspenda executarea hotararii.

av. Luminița MAZILU
SCP Mazilu si Asociaţii

Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

17 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.