Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Revista de drept social nr. 5/2013


10 iunie 2013 | Alexandra CONSTANTIN

UNBR Caut avocat

A aparut numărul 5/2013 al Revistei de drept social.

Cuprins

DOCTRINĂ

1. Stabilirea criteriilor de evaluare şi selecţie în cazul concedierii
Andreea MICLEA

2. Scurtă analiză privind criteriile de evaluare în cazul concedierilor collective
Costel GÎLCĂ

3. Relaţiile de muncă în timpul primei domnii a lui Alecsandru Ipsilanti în Ţara Românească
Costel GÎLCĂ

4. Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unei singure decizii irevocabile pronunţate în sens contrar jurisprudenţei constante a aceleiaşi curţi de apel – decizia de inadmisibilitate Viorica Printz c. României
Dragoş CĂLIN

5. Decizia de inadmisibilitate din cauzele Eugen Iorga împotriva României şi Ioan Moldovan împotriva României. Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unui număr redus de hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate în sens contrar celor din cauzele reclamanţilor
Dragoş CĂLIN

JURISPRUDENŢĂ

6. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Curtea Consituţională, decizia nr. 164 din 12 martie 2013, M. Of. nr. 296 din 23 mai 2013)

7. Aplicabilitatea legislaţiei muncii cetăţenilor străini. Dovada incapacităţii temporare de muncă (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 5504 din 16 octombrie 2012)

8. Articolul 45 TFUE. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Articolul 10. Prestații pentru limită de vârstă. Reședință obișnuită în două state membre diferite. Dreptul la o pensie de urmaș în unul dintre aceste state și dreptul la o pensie pentru limită de vârstă în celălalt stat. Retragere a uneia dintre aceste prestații. Recuperarea prestațiilor pretins nedatorate (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâ,i din 16 mai 2013, cauza C-589/10)

9. Articolul 99 din Regulamentul de procedură. Directiva 2003/88/CE. Organizarea timpului de lucru. Dreptul la concediu anual plătit. Concediu anual fixat de întreprindere care coincide cu un concediu medical. Dreptul de a beneficia de concediu anual într-o altă perioadă. Indemnizație financiară pentru concediul anual neefectuat (C.J.U.E., Ordonanţa Curţii, Camera a şasea, din 21 februarie 2013, cauza C-194/12)

10. Competenţa materială. Plata spor de vechime. Condiţiile de plată a orelor suplimentare şi compensarea concediului de odihnă (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 5552 din 18 octombrie 2012)

11. Concediere individuală din perspectiva prevederilor art. 65 din Codul muncii (Curtea de Apel Oradea, secţia civilă şi litigii de muncă, decizia nr. 4112 din 11 octombrie 2012)

12. Concediere nelegală. Repunerea părţilor în situaţia anterioară concedierii (Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 2319 din 9 octombrie 2012)

13. Condiţii. Faptă ilicită personală a salariatului sancţionat. Descrierea abaterii disciplinare în cuprinsul deciziei de sancţionare (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 5357 din 10 octombrie 2012)

14. Constatarea faptului că locul de muncă în care este încadrat reclamantul se încadrează în grupa I de muncă, conform prevederilor art. 3, art. 6 şi art.–7 din Ordinul nr. 50/1990 ( Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr.1451 din 20 septembrie 2012)

15. Contestaţie formulată împotriva deciziei de concediere, solicitarea reclamantului la reintegrarea sa efectivă pe funcţia şi postul ocupat la momentul concedierii (Curtea de Apel Târgu-Mureş, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 1268 din 21 august 2012)

16. Contract colectiv de muncă la nivel de unitate. Cauză de nulitate. Efectele clauzelor sale. Natura contractuală a obligaţiei angajatorului de reţinere a cotizaţiei plătită de membrii de sindicat (Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 2230 din 3 octombrie 2012)

17. Încetarea de drept a contractului la expirarea termenului. Inaplicabilitatea interdicţiilor cu caracter temporar privitoare la concediere (Curtea de Apel Timişoara, secţia litigi de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 2338 din 2012)

18. Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. Reorganizare. Caz bine justificat. Pagubă iminentă. Calitate procesuală pasivă (Curtea de Apel Piteşti, secţia de contencios administrativ, decizia nr. 142 din 25 ianuarie 2012 )

19. Indemnizaţie de şomaj. Mod de stabilire. Primă de fidelitate acordată la încetarea contractului individual de muncă prin acord. Natură juridică (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 4454 din 31 august 2012)

20. Inexistenţa unei discriminări în raportul de muncă (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 6061 din 8 noiembrie 2012)

21. Jurisprudenţă franceză (Selecţie şi traducere Cristina Iurea)

22. Libera circulație a lucrătorilor. Articolul 45 TFUE. Societate stabilită în regiunea de limbă olandeză a Regatului Belgiei. Obligație de a redacta contractele de muncă în limba olandeză. Contract de muncă cu caracter transfrontalier. Restricție. Lipsa proporționalități (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 16 aprilie 2013, cauza C-202/11)

23. Nemotivarea actului administrativ de eliberare din funcţia publică – cauză de nulitate (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2973 din 10 octombrie 2012)

24. Pensie. Obligarea Casei de Pensii la eliberarea deciziei de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă (Curtea de Apel Piteşti, secţia litigii de muncă , decizia nr. 273 din 15 februarie 2012)

25. Reintegrarea pe post. Inaplicabilitatea dispoziţiilor prevăzute de art. 24, 25 din Legea nr. 554/2004, în cazul hotărârii judecătoreşti care dispune exclusiv anularea unui act administrative (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal , decizia nr. 3038 din 13 octombrie 2012)

Alexandra CONSTANTIN
student, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept
internship  Societatea de Stiinte Juridice

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică