Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contencios administrativ
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti

Tribunalul Constanţa. Restituirea taxei auto. Calculul dobânzilor


11 iunie 2013 | Andrei PAP
Secţiuni: Contencios administrativ, Jurisprudență Tribunale
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Dosar nr. 860/118/2013

TRIBUNALUL CONSTANTA

SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Sentinta civila nr. 2913

Sedinta publica de la 16 mai 2013

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: ELISABETA CRIHANA

GREFIER: EVELINA DANCIU

Pe rol judecarea cauzei de contencios administrativ si fiscal avand ca obiect pretentii formulata de reclamanta […] cu domiciliul ales in Techirghiol, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 11, jud. Constanta, in contradictoriu cu parata AFP EFORIE, cu sediul in Eforie Nord, str. Traian, nr. 7-9, jud. Constanta, chemata in garantie fiind ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, Corp A, nr. 294, sector 6, Bucuresti.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta pentru reclamanta, avocat Viorel Papu, in baza imputernicirii avocatiale depuse la dosar, lipsind celelalte parti.

Procedura de citare este legal indeplinita conform dispozitiilor art. 87 pct. 2 si urmatoarele Cod procedura civila.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care evidentiaza partile, obiectul litigiului, modalitatea de indeplinire a procedurii de citare si stadiul procesual, dupa care;

Reprezentantul reclamantei depune la dosarul cauzei cerere precizatoare si inscrisuri in sustinerea actiunii si arata ca nu poate ramane la strigarea cauzei in ordine.

La apelarea cauzei la ordine se constata lipsa partilor.

Instanta, in temeiul art. 167 Cod procedura civila incuviinteaza proba cu inscrisuri ca fiind utila cauzei.

Instanta retinand ca s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa, in raport de prevederile art. 242 alin. 2 Cod procedura civila, respinge exceptia inadmisibilitatii cererii ca neintemeiata, constata cauza in stare de judecata si ramane in pronuntare asupra cererii de chemare in garantie si asupra fondului cauzei.

TRIBUNALUL,

Asupra cererii in contencios administrativ de fata:

Prin actiunea formulata si inregistrata pe rolul Tribunalul Constanta – Sectia Contencios Administrativ la data de 23.01.2013 sub nr. 860/118/2013, reclamanta […] a chemat in judecata parata ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE EFORIE, solicitand sa se dispuna obligarea paratei la restituirea taxei pentru emisiile poluante in cuantum de 4016 lei, acordarea dobanzilor fiscale aferente calculate conform art. 124 raportat la art. 120 din OG nr. 92/2003, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea in fapt a cererii, reclamantul a aratat, in esenta, ca a cumparat dintr-un stat membru UE un autovehicul inmatriculat pe teritoriul UE, iar pentru a putea inmatricula autovehiculul in Romania a trebuit platita taxa pentru emisiile poluante prevazuta de Legea nr. 9/2012.

Mai arata reclamanta ca, intrucat a considerat ca aceasta taxa este contrara legislatiei comunitare, a solicitat paratei restituirea taxei si dobanda aferenta, cerere la care parata a raspuns negativ, printr-un exces de putere publica, refuzand satisfacerea dreptului pretins.

Sustine reclamantul ca taxa platita este nedatorata datorita faptului ca aceasa a fost stabilita cu incalcarea dispozitiilor comunitare, respectiv art. 90 TCE, iar potrivit art. 148 din Constitutia Romaniei, reglementarile comunitare au prioritate fata de dispozitiile contrare ale legii interne.

A invocat reclamantul jurisprudenta CEJ in materie.

In drept, cererea a fost intemeiata pe Legea nr. 554/2004, OG nr. 92/2003, TCE si Constitutia Romaniei.

Parata AFP Eforie a formulat intampinare prin care a invocat inadmisibilitatea actiunii intrucat reclamantul nu a urmat procedura prevazuta de art. 12 din Legea nr. 9/2012.

Totodata parata a formulat si o cerere de chemare in garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu, motivata de faptul ca suma este virata in contul chematei in garantie.

Reclamantul si-a precizat capatul de cerere privind plata dobanzii fiscale, solicitand ca aceasta sa fie calculata de la data platii si pana la data restituirii efective, avand in vedere decizia CEJ in cauza C-565/11- Mariana Irimie, vazand si caracterul obligatoriu pentru instantele nationale al acestei hotarari.

Asupra fondului, instanta retine ca la data de 2.07.2012, cu chitanta seria […], reclamanta a achitat in contul Trezoreriei Eforie suma de 4016 lei reprezentand taxa pentru emisiile poluante, pentru inmatricularea in Romania a autoturismului marca […], an fabricatie 1999, inmatriculata prima data in Germania, la data de 19.08.1999, conform certificatului de inmatriculare depus la dosar.

La data de 18.12.2012 a fost inregistrata la autoritatea fiscala cererea nr. 73681 prin care reclamantul a solicitata restituirea sumei de 4016 lei precum si dobanda legala aferenta.

Prin adresa nr. 73681/28.12.2012 parata ii comunica reclamantului ca taxa de poluare a fost legal stabilita in baza Legii nr. 9/2012.

Apreciind pozitia paratei ca un refuz nejustificat de restituire, reclamantul a investit instanta de contencios administrativ cu solutionarea prezentei actiuni.

Se retine asadar ca obiectul actiunii il constituie contestarea refuzului autoritatii administrative de a solutiona favorabil cererea reclamantului de restituire a taxei de poluare pentru autovehicule.

Temeiul juridic al actiunii – situatia de fapt calificata juridic, se circumscrie disp. art. 8 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004.

Potrivit art. 8 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004, „se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care se considera vatamat intr-un drept al sau, recunoscut de lege, prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a cererii.

Calea unei actiuni in contencios administrativ este deschisa nu doar celui care contesta actul administrativ tipic, ci si celui care ataca in justitie actul administrativ atipic (asimilat), adica al tacerii administratiei, respectiv al refuzului nejustificat.

De altfel, actul vatamator pentru reclamant il constituie insasi plata taxei speciale pentru autoturism, iar demersul prealabil administrativ la care este obligat prin dispozitiile Legii contenciosului administrativ si ale Codului de procedura fiscala sunt asigurate prin cererea de restituire formulata.

Prin art. 11 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, revizuita in 2003 se dispune ca „Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”

Prin urmare, incalcarea legii si implict excesul de putere survine nu doar in situatia in care este nesocotita o norma interna, ci si in ipoteza in care se incalca o dispozitie comunitara.

Prin disp. art. 148 alin. (2) din Constitutia Romaniei se dispune ca legislatia comunitara cu caracter obligatoriu prevaleaza legii interne, iar conform alin. (4) al aceluiasi articol – jurisdictiile  interne trebuie sa garanteze indeplinirea acestor exigente.

Instanta retine ca, potrivit unei jurisprudente constante CJUE, contribuabilii au dreptul la rambursarea impozitelor si taxelor prelevate de un stat membru ca incalcarea dreptului european (cauza 199/82-San Giorgio, cauza C-62/93, BP Soupergaz, cauzele reunite C-441/98 si C-442/98, Michailidis).

De asemenea, potrivit jurisprudentei Curtii, regulile privind rambursarea sumelor prelevate cu incalcarea dreptului comunitar sunt regulile nationale. Aceste reguli trebuie sa respecte insa principiul echivalentei (pentru cererile de rambursare bazate pe incalcarea dreptului european nu pot fi instituite conditii mai putin favorabile decat pentru cerereile similare bazate pe incalcarea dreptului national) si principiul efectivitatii (regulile nationale nu trebuie sa faca excesiv de dificila sau practic imposibil exercitiul drepturilor conferite de dreptul european) (cauza C-228/96, Aprile).

Din analiza hotararii pronuntate de CJUE in cauza Metallegesellschaft si Hoechst rezulta faptul ca restituirea taxelor prelevate cu incalcarea dreptului european nu poate fi conditionata de contestarea reglementarii la momentul efectuarii platii, mai ales atunci cand practica administrativa era in sensul respingerii contestatiilor contribuabililor. Cu alte cuvinte, Curtea mentioneaza faptul ca autoritatile fiscale nationale nu pot invoca culpa contribuabililor care nu au apelat la un remediu national ineficient, in conditiile in care ele insele sunt culpabile pentru aplicarea unor reguli nationale incompatibile cu dreptul european.

Raportat la jurisprudenta mai sus indicata, se constata ca dreptul fiscal roman nu identifica in prezent vreun remediu special, care sa asigure contribuabilului posibilitatea de a obtine rambursarea taxelor si impozitelor prelevate de autoritatile fiscale nationale cu incalcarea dreptului comunitar.

In aceste conditii, singura posibilitate pe care o au contribuabilii este aceea ca, in temeiul art. 148. alin. 2 si 4 din Constitutia Romaniei si art. 117 alin. 1 lit. d Cod procedura fiscala, sa solicite restituirea taxei prelevate „prin aplicarea eronata a dispozitiilor legale”.

Potrivit art. 110 TFUE invocat de catre reclamant, „nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare.”

In consecinta, prevederile mentionate din Tratat limiteaza libertatea statelor in materie fiscala de a restrictiona libera circulatie a marfurilor prin interzicerea taxelor discriminatorii si protectioniste.

Astfel, art. 90 (1) din TCE (actual art. 110 din TFUE) interzice discriminarea fiscala intre produsele importate si cele provenind de pe piata interna si care sunt de natura similara. Esenta acestei taxe interzise este ca perceperea ei este determinata de traversarea granitei de catre autoturismul supus taxei, dintr-o tara comunitara, in Romania.

In privinta reglementarii interne, instanta constata ca taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule a fost introdusa in Codul fiscal prin Legea nr. 343/2006, sub forma unui nou impozit, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007, initial pentru toate autovehiculele, iar dupa modificarea Legii nr. 343, prin OUG nr. 110/2006, a fost restransa si autovehiculele, inclusiv cele comerciale, prevazandu-se categorii de persoane exceptate (cele cu handicap, misiuni diplomatice, etc.), cat si situatii de scutire de la plata taxei, in cazul vehiculelor istorice.

Normele instituind aceasta taxa au fost abrogate la data de 1 iulie 2008, prin OUG nr. 50/2008.

Prin instituirea taxei pe poluare, indiferent de modalitatea de determinare a ei, conform art. 6 din OUG nr. 50/2008 si clasificarea din punct de vedere al poluarii, se constituie o discriminare a regimului fiscal aplicabil la inmatricularea unui autoturism in Romania, reprezentand, in fapt, o taxa similara taxei de prima inmatriculare stabilita prin art. 214 alin. (1)-(2) din Codul fiscal, singura diferenta fiind denumirea, modificata din taxa de prima inmatriculare in taxa de poluare/de mediu, situatie care este incompatibila cu prevederile art. 90 TCE (actualmente art. 110 TFUE).

Este nelegala incasarea taxei si, implicit dispozitiile OUG 50/2008, ca urmare a principiului aplicarii directe a reglementarilor comunitare, pentru urmatoarele considerente:

Prin Decizia in cauza Costa/Enel (1964), CJE a definit relatia dintre dreptul comunitar si dreptul national al statelor membre, aratand ca dreptul intern este o ordine juridica independenta care are prioritate de aplicare chiar si in fata dreptului national ulterior – or, in speta, taxa pe poluare a fost introdusa in legislatia interna in anul 2008.

OUG nr. 50/2008 este contrara art. 90 din TCE (art. 110 TUE), intrucat este destinata sa diminueze introducerea in Romania a unor autoturisme second hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru UE, favorizand astfel vanzarea autoturismelor deja inmatriculate in Romania.

De altfel, raspunzand intrebarii preliminare adresate de Tribunalul Sibiu la 18.06.2009, in cauza C.402/09 „Tatu c Statul Roman Curtea de Justitie a Uniunii Europene s-a pronuntat in sensul ca „ Articolul 110 TUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat sa descurajeze punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala”.

Se constata ca in mod nelegal autoritatile au conditionat inmatricularea autoturismului care fusese deja inmatriculat intr-un stat membru al UE de plata taxei pentru emisiile poluante.

Stabilirea taxei pe poluare prin Decizia de calcul, care dupa cum se mentioneaza in cuprinsul sau, „reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata”, poate fi corecta sub aspectul cuantumului sumei, prin prisma elementelor/criteriilor de determinare, dar este nelegala sub aspectul datorarii acestei taxe de vreme ce contravine normelor comunitare.

In acelasi sens a fost si solutia in cauza Nisipeanu, in care s-au pus in discutie variantele taxei de poluare aplicate in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2010. In par. 28, Curtea a reiterat faptul ca taxa de poluare nu este compatibila cu principiul „poluatorul plateste. Totodata, a fost respinsa cererea Statului Roman de limitare a efectelor in timp a hotararii Curtii, ceea ce inseamna ca hotararea Nisipeanu (ca, de altfel, si hotararea in cauza Tatu) se aplica retroactiv si lipsesc de temei juridic prelevarea taxei de poluare in perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2010.

Prin Legea nr. 9/2012 a fost abrogata OUG nr. 50/2008 si inlaturata discriminarea constata, prevazandu-se in art. 4 al Legii nr. 9/2012 :

(1) Obligatia de plata a taxei intervine:

a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit, legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;

b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri prevazute la art. 3 si 8;

c) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului platitor valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 7.

(2) Obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.

Prin OUG nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevedrile art. 4 alin. (2) din lege, s-a dispus insa suspendarea pana la data de 01.01.2013 aplicarea dispozitiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) si acelor privind prima transcriere a dreptului de proprietate, ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,

Astfel incat la acest moment considerente Curtii de Justitie a Uniunii Europene din Cauza C-263/10, cauza Nisipeanu, sunt in continuare actuale, fiind mentinuta discriminarea intre autovehiculele de ocazie cumparate din alte state membre, si vehiculele de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.

Pentru aceste considerente, instanta va admite actiunea precizata si pe cale de consecinta va dispune obligarea paratei AFP Eforie la restituirea sumei percepute cu titlu de taxa pentru emisiile poluante, respectiv 4016 lei.

In vederea recuperarii integrale a prejudiciului cauzat reclamantului, instanta va obliga parata la plata catre reclamant si a dobanzii legale mentionate in materie fiscala calculata de la data platii si pana la data restiturii integrale.

In ceea ce priveste data de la care se va calcula dobanda fiscala, instanta, in temeiul principiului prioritatii dreptului comunitar consacrat de Constitutia Romaniei, a inlaturat de la aplicare dispozitiile art. 124, art. 120 si 70 din Codul de procedura fiscala in ceea ce priveste termenul de la care se calculeaza dobanda fiscala. Aceasta intrucat la data de 18.04.2013 Curtea Europeana de Justitie prin hotararea pronuntata in afacerea C-565/11, Mariana Irimie, s-a pronuntat in sensul ca dreptul Uniunii trebuie interpretat in sensul ca se opune unui regim national, precum cel in discutie din litigiul principal, care limiteaza dobanzile acordate cu ocazia restiturii unei taxe percepute cu incalcarea dreptului Uniunii la cele care curg incepand din ziua care urmeaza datei formularii cererii de restituire a acestei taxe. (s.n – A.P.)

Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 9/2012 taxa pe poluare nu se face venit la bugetul de stat, ci constituie venit la Fondul de Mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului, instanta apreciaza ca cererea de chemare in garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu, formulata de parata, este intemeiata si o va admite.

Pe cale de consecinta, va obliga chemata in garantie Administratia Fondului pentru Mediu la plata catre parata a sumei 4016 lei reprezentand taxa pentru emisii poluante precum si dobanda legala in materie fiscala, calculata de la data platii si pana la data restiturii efective.

In temiul art. 247 alin. 1 Cod procedura civila, va obliga parata la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata in valoare de 542 lei reprezentand taxe timbraj si onorariu avocat si va obliga chemata in garantie la plata cheltuielilor de judecata catre parata AFP Eforie in valoare de 542 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea precizata formulata de reclamanta […] cu domiciliul procesual ales in Techirghiol, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 11, jud. Constanta, in contradictoriu cu parata AFP EFORIE, cu sediul in Eforie Nord, str. Traian, nr. 7-9, jud. Constanta.

Obliga parata sa restituie reclamantului suma de 4016 lei achitata cu TS9 nr. 0371477/2.07.2012.

Obliga parata la plata catre reclamant a dobanzii legale in materie fiscala calculata de la data platii si pana la data restituirii efective.

Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant in cuantum de 542 lei reprezentand taxe judiciare de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.

Admite cererea de chemare in garantie a AFM, cu sediul in Bucuresi, Splaiul Independentei, Corp A, nr. 294, sector 6, Bucuresti.

Obliga chemata in garantie AFM la plata catre parata a sumei de 4016 lei precum si a dobanzii legale in materie fiscala calculata de la data platii si pana la data restituirii efective.

Obliga chemata in garantie la plata cheltuielilor de judecata catre parata in valoare de 542 lei.

Cu recurs in termen de 15 de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 16.05.2013

 

PRESEDINTE,

ELISABETA CRIHANA

 

GREFIER,

EVELINA DANCIU

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Servicii JURIDICE.ro
Cont profesional
JURIDICE Comunicare
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
Privacy
Politica
Utilizare
Publicare
Despre noi
Secţiuni
Servicii
Contact
© 2003-2023 J JURIDICE.ro