Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Citeşte mai mult: Dreptul muncii, Dreptul securității sociale, Revista revistelor juridice

Revista de Drept Social nr. 5/2012

7 iunie 2012 | Alexandra CONSTANTIN

A apărut numărul 5/2012  al Revistei de drept social.

Cuprins

DOCTRINĂ

1. Concediile în România – prezentare generală a tipurilor de concedii
Larisa Ştefana MIHALACHE

2. Critica procedurii necontencioase privind obţinerea reprezentativităţii sindicatelor la nivel de unitate
Răzvan VASILIU

3. Momentul valorificării veniturilor privind acordul global: stabilirea sau recalcularea pensiilor
Ştefan ENE, Sorin ENACHE

4. Optimizarea fiscală a pachetelor compensatorii
Emilian DUCA

5. Posibilitatea delegării responsabilităţilor ce revin angajatorului în dreptul muncii
Anca-Elena BURGHELEA

6. Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 – decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României
Dragoş CĂLIN

7. Relaţia juridică dintre cler şi Biserica Ortodoxă Română (extras)
Anca-Elena BURGHELEA, Alina CRĂCIUNICA

8. Un secol de relaţii juridice de muncă: 1790-1900 (I)
Costel GÎLCĂ

JURISPRUDENŢĂ

1. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Consilieri de conturi. Dispoziţiile art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Curtea Constituţională, decizia nr. 297 din 27 martie 2012, M. Of. nr. 309 din 9 mai 2012)

2. Anulare decizie de reîncadrare emisă în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 şi O.U.G. nr. 1/2010. Inexistenţa obligaţiei legale privind reîncadrarea prin asimilare cu o funcţie aferentă unui post efectiv ocupat (Curtea de Apel Bucureşti, secţia VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 107 din 11 ianuarie 2012)

3. Cerere pentru anularea parţială a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010. Pensii stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile de stat militare, ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor. Recalcularea pensiilor . Discriminarea dreptului la pensie în raport de depunerea sau nedepunerea cererii şi a documentelor prevăzute în hotărârea atacată (Curtea de Apel Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, sentinţa civilă nr. 114 din 21 februarie 2011, M.Of. nr. 308 din 9 mai 2012)

4. Constatarea grupei de muncă. Lipsa interesului în promovarea unei acţiuni în constatarea grupei de muncă (Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă, decizia nr. 1780 din 20 martie 2012)

5. Contestarea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situaţia anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 4605 din 12 iulie 2011)

6. Decizie de încetare a contractului de muncă prin acordul părţilor. Acordul dat de salariat pentru oferta angajatorului făcută printr-o notă (Curtea de Apel Craiova, decizia nr. 967 din 31 ianuarie 2012)

7. Decizie de sancţionare. Regulament de ordine interioară. Încălcarea fără vinovăţie a regulamentului. Neinformarea salariţilor cu privire la modificarea regulamentului (Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă, decizia nr. 1023 din 1 martie 2012)

8. Directivele 2000/43/CE, 2000/78/CE şi 2006/54/CE. Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Lucrător care invocă în mod plauzibil faptul că îndeplineşte condiţiile cuprinse într-un anunţ de recrutare. Dreptul acestui lucrător de a avea acces la informaţiile care precizează dacă angajatorul a angajat un alt candidat (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 19 aprilie 2012, cauza C-415/10)

9. Exercitarea de către o persoană, care a fost suspendată dintr-o funcţie publică de conducere, a unor atribuţiuni ce ţin de sfera publică, pe baza de contract (Curtea de Apel Iaşi, secţia de contencios administrativ, decizia nr. 78 din 16 ianuarie 2012)

10. Încetarea contractului individual de muncă urmare a acordului părţilor. Emiterea unei decizii în acest sens, de către angajator. Atacarea în instanţă a deciziei. Termen (Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă, decizia nr. 548 din 19 ianuarie 2012)

11. Jurisprudenţă franceză (Selecţie şi traducere Cristina Iurea )
 
12. Litigiu de asigurări sociale. Existenţa obligaţiei de recalculare a pensiei conform O.U.G. nr. 4/2005 prin luarea în considerare în cazul nevăzătorilor bărbaţi a unui stagiu complet de cotizare de 10 ani. Aplicarea principiului la condiţii egale de pensionare pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie. Recurs respins (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 125 din 11 ianuarie 2012)

13. Nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară pentru cauza prevăzută de art.252 alin.2 lit.c din Codul muncii republicat (Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă, decizia nr. 3024 din 6 martie 2012)

14. Salarii plătite din fonduri europene. Nulitatea contractului individual de muncă. Pretenţie formulată după încetarea raporturilor juridice de muncă. Prescripţia extinctivă a dreptului material la acţiune (Curtea de Apel Bucureşti secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 166 din 12.01.2012)

15. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Articolul 34 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Directiva 2003/109/CE. Statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung. Dreptul la egalitate de tratament în ceea ce priveşte securitatea socială, asistenţa socială şi protecţia socială. Derogare de la principiul egalităţii de tratament pentru măsurile care privesc asistenţa socială şi protecţia socială. Excluderea «indemnizaţiilor de bază» din domeniul de aplicare al acestei derogări. Reglementare naţională care prevede un ajutor pentru locuinţă în favoarea chiriaşilor cu venituri reduse. Cuantumul fondurilor destinate resortisanţilor ţărilor terţe stabilit în funcţie de o medie ponderată diferită. Respingerea unei cereri de ajutor pentru locuinţă ca urmare a epuizării bugetului destinat resortisanţilor statelor terţe (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 24 aprilie 2012, cauza C-571/10)

Alexandra CONSTANTIN
student, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept
internship  Societatea de Stiinte Juridice

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică