Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Dreptul muncii Dreptul securității sociale Revista revistelor juridice

Revista de Drept Social nr. 8/2012

9 septembrie 2012 | Alexandra CONSTANTIN

A apărut numărul 8/2012  al Revistei de drept social.

Cuprins

DOCTRINĂ

1. Actualitatea în tehnica legislativă. Cazul Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Marian FLORESCU

2. Daunele morale în practica Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene
Costel GÎLCĂ

3. Desfacerea contractului de muncă pentru absenţă prelungită de la serviciu din pricina arestării preventive – decizia de inadmisibilitate în cauza Teodor Octavian Tripon împotriva României
Dragoş CĂLIN

4. O justiţiabilitate sporită a Cartei Sociale Europene
Thérèse AUBERT-MONPEYSSEN

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

5. Procedura necontencioasă în Noul Cod de procedură civilă
Răzvan VASILIU

6. Restitutio – Analiza proiectului asupra contractului de muncă
Dem NEGULESCU

7. Sarcina probei în litigiile de asigurări sociale
Andreea MICLEA

8. Succinte consideraţii privind sancţiunea disciplinară prevăzută în art. 248 alin. (1) lit. d) din Codul muncii (reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%)
Emilian LIPCANU

JURISPRUDENŢĂ

1. Admitere în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar şi ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în situaţia recalculării salariilor de bază ale cadrelor didactice începând cu data de 1 ianuarie 2010 (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 11 din 8 octombrie 2012, M. Of. nr. 734 din 31 octombrie 2012)

2. Amadou Traore împotriva Comisiei Comunităţilor Europene (Tribunalul Funcţiei Publice, Camera a doua, hotărârea din 13 noiembrie 2008, cauza F-90/07)

3. Andreas Kalmár împotriva Oficiului European de Poliţie (Europol) (Tribunalul Funcţiei Publice, Camera a doua, hotărârea din 26 mai 2011, cauza F-83/09)

4. Cerere de obligare la eliberarea adeverinţei care să cuprindă orele de noapte efectuate la o societate comercială lichidată. Calitate procesuală pasivă (Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 131 din 16 ianuarie 2012)

5. Concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Admisibilitate (Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, decizia nr. 549 din 16 martie 2012)

6. Daune morale (Curtea de Apel Craiova, secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 5859 din 2 iulie 2008)

7. Daune morale (Curtea de Apel Constanţa, secţia civilă, pentru cauze cu minori şi de familie precum şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 201/CM din 1 aprilie 2008)

8. Daune morale. Concediere (Curtea de Apel Alba-Iulia, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1074 din 13 noiembrie 2008)

9. Daune morale. Concediere (Curtea de Apel Piteşti, secţia civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale, minori şi familie, decizia nr. 564/R-CM din 23 septembrie 2008)

10. Daune morale. Contract colectiv de muncă. Contract individual de muncă (Curtea de Apel Alba Iulia, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 692 din 19 iunie 2008)

11. Daune morale. Dovadă (Curtea de Apel Braşov, secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 814/M din 10 septembrie 2008)

12. Daune morale. Muncă în străinătate (Curtea de Apel Galaţi, secţia conflicte de muncă, decizia nr. 937 din 18 aprilie 2012)

13. Daune morale. Prejudiciu material (Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări social, decizia nr. 96 din 29 ianuarie 2008)

14. Daune morale. Reintegrarea în funcţie (Curtea de Apel Bucureşti Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, decizia nr. 884/R/17.02.2010)

15. Decizie de sancţionare. Nulitate absolută pentru neîndeplinirea condiţiiilor legale de formă (Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, decizia nr. 1281 din 27 iunie 2012)

16. Eşalonarea plăţilor restante conformă CEDO

17. Fotios Nanopoulos împotriva Comisiei Europene (Tribunalul Funcţiei Publice, Camera întâi, hotărârea din 11 mai 2010, cauza F-30/08)

18. Funcţionar public. Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1781 din 3 aprilie 2012 )

19. Indemnizaţie de şomaj. Condiţii (Curtea de Apel Galaţi, secţia conflicte de muncă, decizia nr. 1233 din 29 mai 2012)

20. J împotriva Comisiei Europene (Tribunalul Funcţiei Publice, Camera a treia, hotărârea din 11 mai 2011, cauza F-53/09)

21. Jurisprudenţă franceză (Selecţie şi traducere Cristina Iurea)

22.  Libera circulaţie a persoanelor. Articolul 39 CE. Resortisant al unui stat membru aflat în căutarea unui loc de muncă în alt stat membru. Egalitate de tratament. Alocaţii de şomaj în favoarea tinerilor aflaţi în căutarea primului loc de muncă. Acordare supusă condiţiei de a fi urmat şase ani de studii în statul gazdă (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a patra, din 25 octombrie 2012, cauza C-367/11)

23. Libera prestare a serviciilor. Restricţii. Legislaţie fiscală. Obligaţie a beneficiarului unei prestări de servicii, stabilit pe teritoriul naţional, de reţinere la sursă a impozitului pe salarii care trebuie aplicat asupra remuneraţiei datorate unui prestator de servicii cu sediul într-un alt stat membru. Lipsa unei asemenea obligaţii în ceea ce priveşte un prestator de servicii cu sediul în acelaşi stat membru (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 18 octombrie 2012, cauza C-498/10)

24. Marjorie Danielle Bernard împotriva Oficiului European de Poliţie (Europol) (Tribunalul Funcţiei Publice, Camera întâi, hotărârea din 7 iulie 2009, cauzele conexate F-99/07 şi F-45/08)

25. Pensie. Creştere punctaj grupă de muncă (Curtea de Apel Alba Iulia, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 110 din 16 ianuarie 2012)

26. Politica socială. Directiva 1999/70/CE. Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP. Clauza 4. Contracte de muncă pe durată determinată în sectorul public. Autoritate naţională în domeniul concurenţei. Procedură de stabilizare. Recrutare de lucrători angajaţi pe durată determinată ca funcţionari de carieră fără concurs public. Stabilirea vechimii în muncă. Neluarea în considerare a perioadelor de serviciu efectuate în cadrul unor contracte de muncă pe durată determinată. Principiul nediscriminării (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şasea, din 18 octombrie 2012, cauzele conexate C-302/11-C-305/11)

27. Prejudiciu moral. Dovada prejudiciului (Curtea de Apel Cluj, secţia civilă, muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 708/R din 19 martie 2008)

28. Răspundere patrimonială. Gestionar. Plată despăgubiri (Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă, decizia nr. 123 din 13 februarie 2012)

29. Sancţiune disciplinară. Înlocuirea sancţiunii de către instanţa de judecată (Curtea de Apel Galaţi, secţia conflicte de muncă, decizia nr. 1346 din 12 iunie 2012)

30. Securitatea socială a lucrătorilor migranţi. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Articolele 13 şi 14c. Legislaţie aplicabilă. Lucrători care desfăşoară activităţi independente. Regim de securitate socială. Afiliere. Persoană care desfăşoară o activitate salariată sau care nu desfăşoară nicio activitate într-un stat membru. Activitate independentă desfăşurată în alt stat membru. Mandatar al unei societăţi. Reşedinţă în alt stat membru decât cel în care se află sediul societăţii. Administrare a societăţii din statul de reşedinţă. Normă naţională care prevede o prezumţie irefragabilă de exercitare a activităţii profesionale ca lucrător care desfăşoară activităţi independente în statul membru în care se află sediul societăţii. Afiliere obligatorie la regimul de securitate socială al lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente din acest stat (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a patra, din 27 septembrie 2012, cauza C-137/11)

31. Trimitere preliminară. Directiva 98/59/CE. Protecţia lucrătorilor. Concedieri colective. Domeniu de aplicare. Închiderea unei baze militare americane. Informarea şi consultarea lucrătorilor. Momentul la care ia naştere obligaţia de consultare. Necompetenţa Curţii (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 18 octombrie 2012, cauza C-583/10)

Alexandra CONSTANTIN
student, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept
internship  Societatea de Stiinte Juridice

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership