Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2011


06.03.2011 | Dana PARĂ
Secţiuni: Dreptul muncii, Dreptul securitatii sociale, Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust

A apărut nr. 2/2011 al Revistei Române de Dreptul Muncii.

Cuprins

STUDII. DISCUŢII. COMENTARII

Şerban BELIGRĂDEANU, Corecta interpretare a art. 289 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 privitoare la condiţiile în care personalul didactic şi de cercetare din învăţământul superior îşi poate continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare

Anca GRIGORESCU, Cristina RANDJAK, Termenul de emitere a deciziei de concediere în cazul concedierii pentru necorespundere profesională

Emilian Valentin FRÂNCU, Specificul raporturilor de muncă ale jurnalistului

Daniel ASĂNICĂ, Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare poliţiştilor

Delia-Cristina DIACONU, Emilia-Andra DUMITRESCU, Armonizarea dreptului muncii cu reglementările comunitare în materie – scurtă analiză de doctrină şi jurisprudenţă

PRACTICĂ JUDICIARĂ

I. SINTEZĂ DE PRACTICĂ JUDICIARĂ PRIVIND CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

(selecţie și prelucrare de Alexandru ŢICLEA)

1. Contradicţie între contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional şi cel de la nivel de ramură (C. Apel Alba-Iulia, secţia confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1162 din 2009)

2. Obligaţia de conciliere a confl ictelor individuale – condiţie a sesizării instanţei de judecată (C. Apel Suceava, secţia confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 1121 din 2008)

3. Compensaţie în caz de pensionare. Posibilitatea acordării acesteia. Diferenţieri faţă de salariu (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă, conflicte muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4805/R din 2009)

4. Clauză salarială inaplicabilă. Înlocuirea ei cu dispoziţia mai favorabilă (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă, confl icte muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2923/R din 2006)

5. Participanţii la negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă (C. Apel Suceava, secţia confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 164 din 2009)

6. Negocierea colectivă. Unităţile în care există această obligaţie. Inaplicabilitatea contractului colectiv de muncă la nivelul ramurii de activitate (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă, confl icte muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 3856/R din 2007)

7. Negocierea colectivă. Desfăşurarea pe perioada grevei (C. Apel Constanţa, secţia civilă, minori şi familie, confl icte de muncă, asigurări sociale, decizia civilă nr. 286/CM din 2007)

8. Contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. Reprezentarea salariaţilor la încheierea unui astfel de contract. Limitarea legală a numărului de contracte colective de muncă la nivelul angajatorului (C. Apel Timişoara, secţia confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2 din 2007)

9. Negocierea contractului colectiv de muncă. Sindicat. Lipsa reprezentativităţii. Consecinţe (C. Apel Ploieşti, secţia confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2307/CM din 2009)

10. Salariaţi din sectorul bugetar. Limitele negocierii. Personal contractual (Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 205 din 2008)

11. Rolul contractului colectiv de muncă în ceea ce priveşte negocierea individuală a salariului. Modalitate de stabilire a salariului (C. Apel Alba-Iulia, secţia pentru confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 666 din 2008)

12. Angajaţi în administraţia publică locală. Sume prevăzute în acordul colectiv de muncă privind „cheltuieli cu ţinuta decentă”. Prevalenţa legii (C. Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 2 din 2010)

13. Înregistrarea contractului colectiv de muncă (C. Apel Cluj, secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 214/R din 2008)

14. Nulitatea contractului colectiv de muncă. Cauze de neînregistrare (C. Apel Cluj, secţia civilă, muncă şi asigurări sociale, minori şi familie, decizia civilă nr. 139/R din 2008)

15. Sfera salariaţilor supuşi efectelor contractului colectiv de muncă de la nivelul ramurii de activitate (C. Apel Iaşi, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 2 din 2010)

16. Contract colectiv de muncă aplicabil. Indemnizaţie de naştere. Obligativitatea acordării (C. Apel Iaşi, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 16 din 2010)

17. Primă de vacanţă. Temei legal. Contractul colectiv de muncă aplicabil. Lipsa contractului la nivelul unităţii (C. Apel Târgu-Mureş, secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 68/R din 2010)

18. Pretenţii băneşti. Bază legală de salarizare în lipsa contractului colectiv de muncă la nivelul angajatorului (C. Apel Cluj, secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 95 din 2010)

19. Obligativitatea clauzelor contractului colectiv de muncă faţă de contractul individual (C. Apel Galaţi, secţia confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1159/R din 2009)

20. Forţa obligatorie a contractelor colective de muncă. Necesitatea executării întocmai a clauzelor acestora (C. Apel Cluj, secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale pentru minori şi familie, decizia civilă nr. 250/R din 2010)

21. Obligativitatea aplicării contractului colectiv de muncă. Salarii compensatorii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 7430/R din 2009)

22. Salariul minim brut negociat. Lipsa contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Obligativitatea contractului colectiv de muncă la nivel naţional (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă, şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurările sociale, decizia nr. 1372/R din 2007)

23. Contract colectiv de muncă subsecvent. Salariu minim brut stabilit sub cel prevăzut în contractul superior (C. Apel Braşov, secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, de confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1565/M din 2009)

24. Drepturi suplimentare prevăzute de contractul colectiv de muncă la nivel de ramură faţă de cel de la nivelul unităţii. Aplicabilitate (C. Apel Cluj, secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale pentru minori şi familie, decizia civilă nr. 385/R din 2010)

25. Dreptul la ajutor material prevăzut de contractul colectiv de muncă. Invocarea crizei (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1578/R din 2010)

26. Contracte colective de muncă. Drepturi minimale. Preaviz. Spor (C. Apel Suceava, secţia confl icte de drepturi şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1504 din 2009)

27. Îndreptăţirea salariaţilor încadraţi la angajatorul din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă de a beneficia de drepturile conferite de acest contract (C. Apel Ploieşti, secţia confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 1934 din 2008)

28. Acordarea categoriilor de ajutoare prevăzute în contract în cazul disponibilizării. Posibilitatea cumulării drepturilor (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă, confl icte muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 3420/R din 2007)

29. Drepturi stabilite prin contractul colectiv de muncă. Influenţă asupra contractului individual de muncă (C. Apel Galaţi, secţia pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 200/R din 2010)

30. Obligativitatea contractului colectiv de muncă. Concediere. Informarea sindicatului (C. Apel Ploieşti, secţia confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 13 din 2008)

II. DIN JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL

[selecţie şi prelucrare de Dragoș CĂLIN (1-2) și Petrică ARBĂNAŞ (3-12)]

1. Revocarea salariatului din funcţia de conducere deţinută şi retrogradarea sa într-o funcţie de execuţie. Distincţii între modifi carea contractului de muncă şi elementele răspunderii disciplinare (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4629/R din 1 noiembrie 2010)

2. Cererea pentru trimiterea unei întrebări preliminare Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Procedura ordonanţei preşedinţiale (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, încheierea din 10 ianuarie 2011)

3. Inadmisibilitatea probei testimoniale în recurs. Casarea cu trimitere (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4094/R din 7 octombrie 2010)

4. Act adiţional la contractul individual de muncă. Nulitate. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 3911/R din 30 septembrie 2010)

5. Drepturile salariaţilor stabilite prin contractul colectiv de muncă supuse prescripţiei extinctive. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 5265/R din 2 decembrie 2010)

6. Lipsa formei scrise a contractului individual de muncă. Consecinţe (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4377/R din 21 octombrie 2010)

7. Interdicţia concedierii salariaţilor pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4981/R din 17 noiembrie 2010)

8. Lipsa motivelor care determină concedierea. Nulitatea deciziei. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 5421/R din 9 decembrie 2010)

9. Includerea în salariul de bază a cuantumului lunar al primei de stabilitate. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4894/R din 11 noiembrie 2010)

10. Încasarea pensiei de invaliditate în mod nelegal. Obligaţia restituirii debitului. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 5280/R din 2 decembrie 2010)

11. Cuantumul pensiei de urmaş calculat la pensia de serviciu. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4395/R din 21 octombrie 2010)

12. Recalcularea pensiei. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 283/R din 2 decembrie 2010)

SPAŢIUL EUROPEAN

(selecţie de Laura GEORGESCU)

I. HOTĂRÂRI ALE CURŢII DE JUSTIŢIE EUROPENE

„Trimitere preliminară. Politică socială. Directiva nr. 98/59/CE. Concedieri colective. Reziliere imediată a contractului de muncă ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti prin care se dispune dizolvarea şi lichidarea angajatorului persoană juridică. Neconsultarea reprezentanţilor lucrătorilor. Asimilarea lichidatorului cu angajatorul”

„Securitatea socială a lucrătorilor migranţi. Art. 45 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Perioadă minimă impusă de dreptul naţional pentru dobândirea unui drept la pensie pentru limită de vârstă. Luare în considerare a perioadei de cotizare realizate într-un alt stat membru. Cumulare. Modalităţi de calcul”

„Trimitere preliminară. Drepturi fundamentale. Combaterea discriminărilor. Egalitate de tratament între femei şi bărbaţi. Acces la bunuri şi servicii, precum şi la furnizarea de bunuri şi servicii. Prime şi prestaţii de asigurări. Factori actuariali. Luarea în considerare a criteriului sexului ca factor de evaluare a riscurilor în materie de asigurări. Contracte private de asigurări de viaţă. Directiva nr. 2004/113/CE – art. 5 alin. (2). Derogare pentru care nu este prevăzută o limitare în timp. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – art. 21 şi 23. Nevaliditate”

„Trimitere preliminară. Directiva nr. 80/987/CEE – art. 10 lit. c). Dispoziţie naţională. Garantare a plăţii creanţelor neplătite ale lucrătorilor salariaţi. Excluderea persoanelor care, în cursul celor şase luni anterioare intrării în faliment a societăţii pentru care au lucrat, au deţinut în proprietate o parte esenţială din aceasta şi au exercitat asupra acesteia o infl uenţă considerabilă”

„Libera prestare a serviciilor. Detaşare de lucrători. Actul de aderare din 2003. Măsuri tranzitorii. Accesul resortisanţilor polonezi pe piaţa muncii din statele membre ale Uniunii înainte de aderarea Republicii Polone. Cerinţa unei autorizaţii de muncă pentru punerea la dispoziţie a forţei de muncă. Directiva nr. 96/71/CE – art. 1 alin. (3)”

II. INFORMĂRI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND DOMENIUL SOCIAL

Strategia Europa 2020. Raport privind punerea în aplicare

Proiect de raport comun privind ocuparea forţei de muncă

Dana PARĂ
student, Universitatea din București, Facultatea de Drept
internship Societatea de Științe Juridice

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti