Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti

Notificarea ANRMAP cu privire la aplicarea procentului de diverse și neprevăzute


23 iulie 2013 | VASS Lawyers

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

La data de 2 iulie 2013, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a publicat pe site-ul institutiei si a transmis prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice o Notificare emisa in aplicarea prevederilor art. 28 alin. 7 si art. 29 alin. 21 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (denumita in continuare „Notificarea”).

Notificarea contine reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica de lucrari, dar si a contractelor de servicii aferente realizarii investitiilor publice si/sau lucrarilor de interventie asupra acestora, specificand, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, ca valoarea estimata a contractului cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului.

Potrivit Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare ANRMAP), Notificarea are ca scop indrumarea autoritatilor contractante in privinta modalitatii de stabilire a nivelurilor cerintelor de calificare si de evaluare a ofertelor, atunci cand se aplica prevederile art. 28 alin. 7 si art. 29 alin. 21 din O.U.G. nr. 34/2006. Totodata, prin Notificare se tinde spre armonizarea practicilor in domeniul achizitiilor publice, prin abordarea unitara a prevederilor din domeniu.

Potrivit Notificarii, elementele verificate de ANRMAP in vederea indeplinirii atributiei de evaluare a conformitatii documentatiilor de atribuire cu legislatia in domeniul achizitiilor publice sunt:

  • existenta, la nivelul notei justificative privind determinarea valorii estimate:
    • a ponderii (%) din valoarea estimata a contractului de achizitie publica (fara diverse si neprevazute), asa cum respectivul procent a fost prevazut in documentatia tehnico-economica aprobata (la faza de studiu de fezabilitate)  si
    • a sumei aferente cheltuielilor diverse si neprevazute rezultata din raportarea procentului de mai sus la valoarea estimata a contractului (fara diverse si neprevazute);
  • mentionarea expresa, la nivelul fisei de date, in cadrul unei sectiuni care se preia si in invitatia de participare/anuntul de participare – sectiunea II.1.5., atat a procentului aferent cheltuielilor diverse si neprevazute, cat si a sumei/valorii aferente acestora;
  • existenta la nivelul fisei de date a achizitiei – sectiunea IV.4.2. a mentiunii potrivit careia, la nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea contractanta conform celor precizate la pct. 2) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute). Pentru anunturile de participare care se publica si in JOUE, mentiunea se va regasi atat in sectiunea IV.4.2. din fisa de date, cat si la nivelul sectiunii VI.3.

In ceea ce priveste nivelurile impuse pentru cerintele de calificare si pentru garantia de participare,acestea se vor raporta la valoarea estimata a contractului de achizitie publicafara a fi avuta in vedere valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute, intrucat aparitia unor cheltuieli suplimentare suportate din aceasta valoare nu este o certitudine.

Referitor la evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de ofertanti prin prisma incadrarii in prevederile art. 202 (oferta cu pret neobisnuit de scazut) sau in prevederile art. 36 alin. 1 lit. e) sau e1) (pretul ofertat depaseste valoarea estimata a contractului) din H.G. nr. 925/2006, ANRMAP precizeaza ca aceasta se va realiza prin luarea in considerare a propunerilor financiare totale ce cuprind inclusiv valoarea ce rezulta din aplicarea procentului de diverse si neprevazute (mentionat de autoritatea contractanta in fisa de date/anuntul de participare/invitatia de participare) la propunerea financiara a fiecarui ofertant in parte (fara diverse si neprevazute).

Prin aceeasi Notificare, ANRMAP mai precizeaza ca din suma mentionata, in baza contractului incheiat, se suporta acele cheltuieli care provin din “clauze de variatie”, fara aplicarea unei proceduri de atribuire. Aceste clauze de variatie trebuie insa sa se regaseasca in documentatia de atribuire, unde se vor preciza limitele si natura posibilelor modificari/suplimentari, precum si conditiile in care se poate recurge la ele si nu pot schimba caracterul general al contractului.

Daca modificarile/suplimentarile ce apar in derularea contractului sunt insa substantiale, respectiv daca modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura initiala de achizitie, ar fi permis selectarea altor operatori economici decat cei selectati initial sau ar fi permis atribuirea contractului unui alt ofertant, daca modificarea schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului sau daca aceasta extinde domeniul contractului in mod considerabil, devine necesara aplicarea unei noi proceduri de achizitie.

Cu toate acestea, ANRMAP precizeaza ca, prin exceptie, o modificare substantiala nu presupune derularea unei noi proceduri de achizitie publica cand sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) (circumstante imprevizibile) din O.U.G. nr. 34/2006.

VASS Lawyers

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică