Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA. Buletin de presa august 2013


3 septembrie 2013 | Lorina PÎRVAN, Paula VÂRBAN, Lorina PÎRVAN

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Drept penal, Flux informații

Biroul de Informare si Relatii Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna august 2013, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

1. Inselaciune si fals in declaratii. Trimitere in judecata. D.N.A.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.V., administrator al S.C. VANADIS 94 PROD COM S.R.L, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune si fals in declaratii:

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatul P.V., cu prilejul negocierii si incheierii, in anul 2006, a unui contract prin care S.C. VANADIS 94 PROD COM S.R.L., reprezentata de catre inculpat, a vandut un teren in suprafata de 3000 m2 situat in Bucuresti unei alte societati comerciale, i-a indus si mentinut in eroare pe reprezentantii partii vatamate cu privire la situatia juridica reala a terenului vandut. Concret, inculpatul a ascuns reprezentantilor partii vatamate aspectul esential ca dreptul de proprietate asupra a 2035 m2 din acea suprafata de teren avea un caracter litigios, fiind revendicata de mostenitorii persoanei care o detinuse anterior anului 1954. Ca urmare, partea vatamata a platit catre S.C. VANADIS 94 PROD COM S.R.L. echivalentul in lei al sumei de 3.100.000 de euro.

La incheierea contractului de vanzare-cumparare, inculpatul P.V. a facut declaratii necorespunzatoare adevarului in fata notarului public, in sensul ca nu are cunostinta de existenta riscului initierii unor actiuni, procese, pretentii, cereri care ar putea sa afecteze dreptul de proprietate.
In cauza s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor inculpatului P.V. si asupra acelora ale partii responsabile civilmente S.C. VANADIS 94 PROD COM S.R.L. pana la concurenta sumei de 12.840.302 lei.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

***

2. Prezentare de documente inexacte, inselaciune si uz de fals. Trimitere in judecata. D.N.A.-Biroul Teritorial Slobozia

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie–Biroul Teritorial Slobozia din cadrul Serviciului teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului T.N.-D., administrator al SC DARCONS SRL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de prezentare de documente inexacte care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, inselaciune si uz de fals,

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 15 iunie 2009 a fost incheiat un contract de finantare din fonduri europene nerambursabile cu SC Darcons SRL, reprezentata legal de T.N.-D., pentru proiectul „Dotarea laboratoarelor de testare si etalonare a materialelor utilizate in constructia de drumuri si autostrazi”. Proiectul era parte a Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”.
Proiectul a avut drept scop achizitionarea de echipamente si aparatura necesare dotarii laboratorului de incercari si etalonari a materialelor, precum si acreditarea laboratorului de testare si etalonare in constructii de drumuri si autostrazi.
Din valoarea totala a proiectului de 274.699 lei, suma de 161.588 lei urma sa reprezinte finantare nerambursabila – 86% din Fondul European de Dezvoltare Regionala si 14% de la bugetul de stat.
Dupa finalizarea proiectului, in cadrul cererii de rambursare a cheltuielilor efectuate de firma SC Darcons SRL, inculpatul T.N.-D., a folosit si a prezentat documente si declaratii false, astfel incat o parte din respectivele cheltuieli sa apara ca fiind eligibile in cadrul programului, desi ele nu faceau obiectul contractului initial si nu fusesera realizate in perioada prevazuta pentru furnizarea echipamentelor.
Acest lucru a avut drept rezultat obtinerea pe nedrept, de catre inculpat, prin firma SC Darcons SRL, a sumei totale de suma de 10.509,35 lei, din care 9.038,05 de la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si 1.471,30 lei de la bugetul de stat, conform procentelor stabilite in contractul de finantare.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” a comunicat ca nu se constituie parte civila in cauza deoarece, urmare a notificarii, SC Darcons SRL a returnat integral suma pe care o obtinuse nelegal.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sector 6 Bucuresti.

***

3. Folosirea sau prezentarea de documente sau declaratii false, inexacte sau incomplete, inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Trimitere in judecata. D.N.A.-Serviciul Teritorial Craiova

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie-Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a inculpatului S.-S.D., administrator al S.C. CERIS PROD S.R.L. Marsani (jud. Dolj), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de folosirea sau prezentarea de documente sau declaratii false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In data de 25 iulie 2008, S.C. CERIS PROD S.R.L. a depus o cerere de finantare europeana pentru un proiect intitulat „Construire fabrica de prelucrarea cartofilor, comuna Marsani, sat Marsani, judetul Dolj”. La data de 2 decembrie 2008, a fost incheiat un contract cadru pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil, in conditiile Programului National pentru Dezvoltare Rurala, intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), in calitate de autoritate contractanta si S.C. CERIS PROD S.R.L., in calitate de beneficiar. Valoarea totala eligibila a proiectului a fost de maxim 14.267.170 lei (echivalentul a 3.960.242 euro) din care Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit s-a angajat sa finanteze echivalentul a 50%, respectiv 7.133.585 lei (1.980.121 euro). Printr-un act aditional s-a prevazut ca beneficiarul poate opta pentru avans, pana la data depunerii primei cereri de plata, si ca autoritatea contractanta poate sa acorde un avans care sa nu depaseasca 20% din valoarea nerambursabila.
La data de 28 ianuarie 2010, inculpatul S.-S.D., in conformitate cu prevederile din actul aditional, a depus la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit o cerere de plata pentru acordarea avansului, solicitand suma de 1.341.229 lei. La cerere, S.-S.D. a anexat un document, intitulat „Scrisoare de garantie bancara de restituire a avansului”, care in realitate era falsificat. Pe baza acestui document, inculpatul a obtinut un avans in suma de 1.341.299 lei, din care 80% din bugetul Uniunii Europene, respectiv suma de 1.072.983,20 lei si 20% din bugetul de stat, respectiv suma de 268.245,80 lei.
Intrucat S.C. CERIS PROD S.R.L. nu a respectat obligatiile asumate in contractul de finantare, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a formulat cererea de executare a scrisorii de garantie bancara pentru restituirea avansului, cerere care a fost refuzata de unitatea bancara al carei nume aparea pe scrisoarea de garantie, aceasta nefiind autentica.

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 1.475.351,90 lei, reprezentand contravaloarea integrala a finantarii nerambursabile decontate beneficiarului S.C. CERIS PROD S.R.L.

In vederea recuperarii pagubei produse, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului S.-S.D..

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Dolj.

***

4. Schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene, in forma continuata. Trimiterea in judecata. D.N.A.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului L.C., manager de proiect in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Zonala Medgidia (organizatie non-guvernamentala), in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene, in forma continuata (trei acte materiale).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In data de 30 noiembrie 2007 a fost incheiat contractul de grant „Actiuni externe ale comunitatii europene” intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (MDLPL), in calitate de autoritate contractanta si Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia, in calitate de beneficiar. Prin acest contract, autoritatea contractanta acorda un grant pentru implementarea actiunii intitulate „Natura, prietenie fara frontiere”, finantat prin programul PHARE, componenta Transfrontaliera intre Romania si Bulgaria. Concret, se intentiona promovarea cooperarii transfrontaliere in domeniul protectiei si dezvoltarii durabile a mediului prin realizarea studiilor, cercetarilor si identificarea planurilor de actiune comune.
In perioada 25-26 februarie 2008, Asociatia de Dezvoltare Zonala Medgidia a primit, conform conditiilor contractului de finantare, de la autoritatea contractanta MDLPL, un avans in suma de 74.615,20 euro.
La data de 15 octombrie 2009 managerul de proiect, inculpatul L.C., a comunicat Raportul final, tehnic si financiar privind implementarea proiectului prin care se certifica implementarea acestuia 
asa cum este descris in contractul de finantare. La acest raport, inculpatul L.C. a anexat documente justificative care au atestat in mod nereal realizarea activitatilor asumate prin proiect, atat in ceea ce priveste indicatorii cantitativi (numarul de participanti, numarul seminariilor si conferintelor, numarul orelor de instruire), cat si in ceea ce priveste indicatorii calitativi (nivelul de intelegere al obiectivelor proiectului si nivelul de intelegere a participantilor). In atare conditii, proiectul „Natura, prietenie fara frontiere” dimensiunea transfrontaliera ceruta de Comisia Europeana nu si-a atins scopul pentru care a fost finantat.

Concret, in perioada 30 mai 2008-20 iulie 2009, cu ocazia intocmirii celor trei rapoarte tehnice semestriale justificative, la 30 mai 2008, 20 februarie 2009, respectiv la 20 iulie 2009, inculpatul a schimbat destinatia fondurilor nerambursabile primite cu titlu de avans, fara respectarea prevederilor legale, folosindu-le in alte scopuri decat cele pentru care au fost alocate.
Prin aceasta activitate a fost retinut un prejudiciu de 30.652,19 euro, suma cu care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se constituie parte civila in cauza.
Deoarece, ca urmare a investigatiilor intreprinse nu au fost identificate in proprietatea invinuitului bunuri sau bani, in cauza nu au fost instituite masuri asiguratorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Constanta.

***

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

:: sursa: www.pna.ro

Paula VÂRBAN
Lorina PÎRVAN
student, Universitatea Romano-Americana, Facultatea de Drept
internship Societatea de Stiinte Juridice

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică