Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
22 comentarii

Curtea de Apel Constanţa. Restituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, încasată la încetarea suspendării dispoziţiilor Legii nr. 9/2012. Notă la decizia nr. 1477/21.08.2013
18.10.2013 | Andrei PAP

Secţiuni: Dreptul mediului, Fiscalitate, Jurisprudență Curți de Apel, Recurs în interesul legii, RNSJ
JURIDICE - In Law We Trust

Dosar nr. 1177/118/2013
ROMANIA

CURTEA DE APEL CONSTANTA
SECTIA A II-A CIVILA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FSICAL

DECIZIA CIVILA Nr. 1477
Sedinta publica din 21 august 2013

Completul compus din:
PRESEDINTE: Georgiana Pulbere
Judecator: Kamelia Sirbu
Judecator: Ecaterina Grigore
Grefier: Angelica Asavoaie

S-a luat in examinare recursul in contencios administrative formulat de recurentul reclamant […], domiciliat in localitatea Constanta […], judet Constanta, impotriva Sentintei civile nr. 2.070 din 07.05.2013 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 1177/118/2013, in condtradictoriu cu intimatul parat ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE (AFP) CONSTANTA cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 196, judet Constanta, avand ca obiect: anulare act administrativ – restituire taxa de poluare.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta recurentul reclamant, lipsind intimate parata ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE (AFP) CONSTANTA.

Procedura de citare este legal indeplinita, partile fiind citate cu respectarea dispozitiilor art. 87 si urmatoarele din Codul de pr. civila.

S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiunile privitoare la modalitatea de indeplinire a procedurii de citare, stadiul procesual, precum si faptul ca, recursul este motivate si legal timbrat cu taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar de 0,15 lei, anulate la dosar.

Totodata, se invedereaza ca, prin serviciul registratura, s-a depus la data de 20.08.2013, precizari cu privire la cadrul procesual pasiv formulate de DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI – ADMINISTARTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA.

Recurentul reclamant […] se legitimeaza cu CI seria KT […], invedereaza ca nu mai are alte inscrisuri de depus sau cereri prealabile de formulat, apreciind dosarul in stare de judecata.

Curtea, luand act ca, nu mai sunt cereri de formulat, probe de administrat, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pentru dezabateri.

Recurentul reclamant […], avand cuvantul, solicita admiterea recursului, fara cheltuieli de judecata.

Curtea, ramane in pronuntare asupra prezentului recurs.

CURTEA:

Asupra recursului in contencios administrative si fiscal de fata, constata urmatoarele:

Prin actiunea inregistrata sub nr. 1177/118/2013 pe rolul Tribunalului CONSTANTA – Sectia de contencios administrativ si fiscal, reclamantul […], in contradictoriu cu parata ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA,  a solicitat instatei, ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna obligarea paratei la restituirea sumei de 2597 lei, platita cu titlu de taxa poluare, obligarea paratei la plata dobanzi legale incepand data platii si pana la data restiturii effective a sumei, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

Motivand actiunea, reclamantul a aratat ca, a achizitionat un autovehicul LAND ROVER, ce anterior a fost inmatriculat intr-un stat membru al Uniunii Europene.

A mai spus ca, potrivit OG nr.50/2008, a fost obligat la achitarea unei taxe de poluare pentru inmatricularea vehiculului in Romania, in cuantum de 2597 lei, taxa apreciata ca fiind in contradictie cu reglementarile Uniunii Europene acceptate si de Romania, in acest sens formuland contestatie impotriva deciziei de calcul a taxei de poluare solicitand restituirea taxei de poluare, cerere solutionata negativ.

Reclamantul a sustinut, in esenta, ca, potrivit disp.art. 148 din Constitutia Romaniei si in raport de disp.art.90 din Tratatul Comunitatii Europene, prevederile OUG nr.50/2008, sunt inaplicabile. Se invoca si faptul ca, in cauza, sunt aplicabile disp.art. 148 alin.2 din Constitutia Romaniei care statueaza ca prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne.

In drept au fost invocate disp.L. nr. 554/2004, C.pr.civ., TCE, Constitutia Romaniei.

Prin intampinarea formulata, parata ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE (AFP) CONSTANTA a invocat exceptia inadmisibilitatii, fata de lipsa unui refuz al paratei si, in subsidiar, respingerea cererii ca nefondata.

Prin Sentinta civila nr. 2.070 din 07.05.2013, Tribunalul Constanta respinge recursul, ca nefondat.

Retine instanta de fond ca, procedura de restituire a sumelor achitate de un contribuabil ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale este reglementata de art. 117 alin. 1 lit. d din Codul de procedura fiscala, precum si de Ordinul MFP 1899/22.12.2004.

Conform textului enuntat se restituie la cererea debitorului sumele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale.

In consecinta, arata instanta de fond ca fiind aplicabile dispozitiile art. 8 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004, obiectul actiunii in contencios administrative constituindu-l refuzul nejustificat al organului fiscal de a restitui o taxa. Cu alte cuvinte, simplul refuz de restituire a unei taxe, pe care reclamantul o considera nedatorata, il indrituieste pe acesta sa se adreseze instantei de judecata.

Arata instanta de fond ca, reclamantul a ales in mod legal sa se supuna legislatiei interne in materie pentru a-si putea inmatriculat autoturismul si mai apoi sa apeleze la organul fiscal pentru a recupera taxa considerate nedatorata, procedeul fiind legal, deoarece orice plata facuta din eroare sau fara a exista debit este considerate nedatorata si astfel este supusa repetitiunii, art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 permitandu-I reclamantului sa se adreseze instantei de judecata dup ace se afla in posesia refuzului de solutionare favorabila a cererii sale.

Demersul administrativ la care persoana vatamata, in speta reclamantul, era obligata prin dispozitiile Legii nr. 554/2004, a fost asigurat prin cererea de restituire a a taxei depusa la organul fiscal. (s.n.)

Intrucat obiectul actiunii il constituie refuzul nejustificat de efectuare a unei anumite operatiuni administrative necesare pentru executarea sau pritejarea unui drept, in lumina art. 8 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004, refuzul autoritatii fiscale de restituire a unei taxe, considerate ca fiind nedatorata, deschide accesul la instanta de judecata. (s.n.)

Procedura prevazuta de sipozitiile art. 10 raportat la art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, de Cap. VI – “Restituirea sumelor reprezentand diferente de taxe platite” – din H.G. nr. 686/2008, precum si Ordinul nr. 986/2008 emis de Ministerul Finantelor Publice, nu sunt incidente in cauza, deoarece reglementeaza numai posibilitatea contestarii modalitatii de stabilire a a cuantumului taxei pe poluare si restituirea diferentei de taxa platita (s.n.)

Potrivi art. 8 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, se poate adresa instantei de contencios administrative sic el care se considera vatamat intr-un drept al sau prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri, precum si prin refuzul de efectuare a unei operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim,  iar potrivit art. 2 alin. 1 lit. i) din acelasi act normative refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri este reprezentat de exprimarea explicita cu exces de putere, a vointei de anu rezolva cererea unei persoane.

In speta, instanta de fond a analizat daca refuzul paratei de a restitui taxa de poluare acitata reprezinta sau nu un refuz nejustificat in acceptiunea disp. art. 2 lit. I din Legea nr. 554/2004, respectiv o exprimare explicita a vointei de a nu efectua operatiunea administrativa solicitata.

Conform dispozitiilor art. 11 din OUG nr. 195/2002 si art. 7 din Ordinul M.A.I. nr. 1501 din 13 nov. 2006, autoritatea parata este obligate sa verifice cu ocazia solicitarii inmatricularii unui autovehicul toate documentele prevazute in legislatia incidenta, inclusive achitarea taxei pe poluare instituita prin dispozitiile legale incidente.

Problema de drept care se pune in cauza este daca legislatia interna potrivit careia reclamanta ar datora taxa pentru emisii poluante este compatibila cu prevederile legislatiei comunitare.

Prin Legea nr. 9/2012 a fost abrogate O.U.G. nr. 50/2008 si inlatura discriminarea constatata, prevazandu-se in art. 4 al Legii nr. 9/2012

(1) Obligatia de plata a taxei intervine:
a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;
b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri prevazute la art. 3 si 8;
c) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului platitor valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 7.
(2) Obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.

Prin O.U.G. nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa penru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege, s-a dispus insa supsendarea pana la data de 01.01.2013., aplicarea dispozitiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) si a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate, ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Desi aplicarea dispozitiilor art. 4 al.2 din legea nr. 9/2012, a fost suspendata pana la data de 01.01.2013 potrivit OUG 1/2012, se observa ca la data platii taxei de poluare cat si la aceea a exprimarii refuzului de restituire a taxei, efectele suspensive edictate de prevederile legale mentionate incetasera (s.n)

Prin incetarea efectelor suspensive ale OUG 1/2012, taxa pentru emsiile poluante pentru autoturisme si autovehicule, se plateste potrivit dispozitiilor anterior mentionate, cu ocazia prime inmatriculari in Romania, de catre o persoana fiziaca sau juridical care face inmatricularea, atat pentru autoturisme si autovehciule noi cat si pentru cele rulate, aduse din import, din statele comunitare ori produse in Romania.

In speta, investirea instantei de judecata vizeaza lamurirea faptului daca taxa de poluare instituita cu ocazia inmatricularii, a carei plata este prevazuta cu titlu obligatoriu de actul normative anterior mentionat, contravine Tratatului Constitutiv al Uniunii Europene  – art. 90, paragraful 1, aspect ce urmeaza a fi analizat si din perspective prevederilor art.11 si 148 alin.2 din Constitutia Romaniei, a Legii nr.157/2005, precum si a jurisprudentei Curtii de Justitie Europene.

Potrivit art. 110 (fost 90) par. 1 din Tratatul de Instituire a Comunitatii europene, “ Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state member impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare”.

Astfel, in raport cu prevederea invocata de catre reclamanta – art. 110 (fost 90) TFUE are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele member in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie  care poate decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre.

CJCE a statuat ca articolul trebuie interpretat in sens larg, astfel incat sa se permita includerea tuturor procedurilor fiscale care ar aduce atingere, in mod direct sau indirect, egalitatii de tratament intre produsele nationale si cele importate. Interdictia pe care o stabileste acest articol trebuie aplicata, prin urmare, de fiecare data cand o prelevare fiscala este de natura sa descurajeze importul de bunuri provenind din alte state membre, favorizand productia interna sau bunurile disponibile pe piata nationala.

Este de retinut faptul ca nu exista nici o dispozitie a dreptului UE care sa interzica statelor membre sa instituie un sistem general de impozite interne aplicate potrivit unor criterii obiective unei categorii determinate de bunuri, precum autovehiculele. Cu toate acestea, in cazul in care un stat membru ar impune o taxa autovehiculelor importate, articolul 110 TFUE va insemna ca regimul fiscal in cauza nu trebuie sa discrimineze aceste vehicule prin favorizarea, direct sau indirect, a vehiculelor produse de acelasi stat membru.

Din economia textelor redate mai sus, rezulta insa ca taxa de inmatriculare se datoreaza atat pentru atoturismele noi, ca si pentru cele rulate, pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau tax ape poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii, situatie in care se apreciaza ca nu poate fi retinuta existenta unei diferente de aplicare a acesteia.

Avand in vedere cele analizate apreciaza instanta de fond ca, in speta, nu exista nici o discriminare, rezultata din faptul ca reclamantul, ce a achizitionat vehicul rulat inmatriculat anterior intr-un alt stat membru este obligat a plati taxa de poluare pentru prima inmatriculare, in conditiile in care, taxa pentru prima inmatriculare este datorata si de catre cei care achizitioneaza un vehicul produs/rulat in Romania, neavand relevanta sustinerile reclamantului in sensul ca nu a putut plati achita tax ape poluare in luna decembrie, intrucat i s-a comunicat la sfarsitul lunii decizia de calcul, cata vreme taxa de poluare este achitata in 14.01.2013

Impotriva acestei hotarari in termen legal a declarat recurs recurentul-recamant […], criticand-o sub aspectul faptului ca in mod gresit prima instanta a retinut ca nu exista o discriminare a reclamantului atata vreme cat taxa de poluare a fost achitata la 14.01.2013.

A aratat recurentul ca, decizia de plata a taxei auto s-a emis pe data de 21.12.2013, el fiind in imposibilitate de a achita contravaloarea acestei taxe din cauza faptului ca organelle fiscale ale ANAF nu au avut program cu publicul – fiind vorba despre perioada sarbatorilor de iarna.

Curtea:

Analizand critica adusa, Curtea retine ca aceasta este inetemeiata urmand a fi admisa pentru considerentele:

La data de 21.12.2012 a fost emisa decizia de calcul a taxei de poluare pentru autovehiculul cumparat de reclamant, marca LAND ROVER, inamtriculat prima data la 07.06.2010 in Germania.

Cum raporturile juridice de drept fiscal s-au nascut la data emiterii deciziei de calcul a taxei pe poluare, iar taxa a fost echitata de catre petent, in acest sens fiind chitanta seria TS9 nr. […], Curtea retine ca se impune admiterea recursului si modificarea in tot a hotararii recurate in sensul restiturii taxei de poluare.

Aceasta pentru ca desi taxa a fost achitata la 14.01.2013, in virtutea faptului ca raportul juridic fiscal s-a nascut la momentul sub imperiul legii vechi respective a legii 9/2012 ce a abrogate OUG 50/2008 iar prin legea OUG 1/2012 s-a dispus suspendarea pana la 1.01.2013 a aplicarii disp. art. 2 lit. I, ale art. 4 alin 2 si celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate dar si ale art. 5 alin 1 din legea 9/2012 (ordonanta a carei nelegalitate a fost constatata de catre CJUE in cauzele pronuntate – Cauza Ioan Tatu constra Statul Roman si Cauuza C-263/10 – Iuliana Nisipeanu impotriva DGFP Gorj cu ocazia interpretarii art. 110 din TFUE), se impune restituirea taxei achitate.

Aceasta pentru ca si legea noua, prin ansamblul dispozitiilor sale, nesuspendate in perioada in care s-a emis decizia de calcul [“in perioada in care s-a achitat taxa” – s.n.] instituie obligatia de plata a unei taxe discriminatorii si incalca principiul liberei circulatii a marfurilor in mod nelegal autoritatile conditionand inmatricularea autoturismului care fusese deja inmatriculat intr-un stat membru al UE, de plata unei taxe peentru emisii poluante. (s.n.)

In acest context se impune admiterea recursului si modificarea in tot a hotararii reurate in sensul admiterii cererii de restituire a taxei platita nelegal.

De altfel, chiar si I.C.C.J. prin Decizia sa pronuntata in interesul legii, cu nr. 24/14.11.2011 a statuat ca o procedura de contestare ca cea prevazuta la art. 7 din OUG nr. 50/2005 raportat la art. 205-2018 din Codul de procedura fiscala, nu poate constitui un remediu efectiv in sensul Conventiei ci, dimpotriva, reprezinta un obstacol in calea recuperarii prejudiciului cauzat European, obstacol interpus chiar de autoritatile fiscale nationale.

Fata de cele aratate Curtea va admite recursul, va modifica in tot hotararea recurata in sensul ca va oblige parata la plata sumei achitata cu titlu de taxa de poluare precum si la plata dobanzii legale fiscale in conformitate cu disp. art. 117 alin 1 din codul de procedura fiscala, dar si fata de pronuntarea de catre CJUE Irimie contra Romaniei pronuntata la 18.04.2013

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

ADMITE recursul formulat de recurentul reclamant […], domiciliat in localitatea Constanta, str. […], impotriva Sentintei civile nr. 2707 din 07.05.2013 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosar. nr. 1177/118/2013, in contradictoriu cu intimatul parat ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE (AFP) CONSTANTA cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 196, judet Constanta, avand ca obiect: anulare act administrative – restituire taxa de poluare.

MODIFICA in tot hotararea recurata, in sensul ca admite cererea si obliga paratul ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE (AFP) CONSTANTA, la plata catre reclamant a sumei de 2.597 lei reprezentand taxa poluare precum si a dobanzii aferente acestei sume, dobanda legala in materie fiscala in conditiile Codului de procedura fiscala.

Irevocabila

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 21 august 2013.

Presedinte,
Georgiana Pulbere

Judecator,
Kamelia Sirbu

Judecator,
Ecaterina Grigore

Grefier,
Angelica Asavoaie.

NOTĂ:

Ca o scurtă notă, independent de faptul că în cuprinsul motivării se pot observa mici confuzii şi erori de redactare (asupra cărora atragem atenţia pentru a nu fi înţelese greşit de către cititori) considerăm justă soluţia instanţei de recurs în măsura în care aceasta a constatat caracterul nelegal al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în speţa în cauză, achitată (14.01.2013) în perioada în care nu mai opera suspendarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule[1].

De asemenea, trebuie subliniat că decizia Curţii de Apel Constanţa se numără printre primele hotărâri prin care s-a dispus restituirea taxelor auto reglementate de Legea nr. 9/2012, achitate în perioada în care încetase suspendarea dispoziţiilor legale amintite şi considerăm foarte importantă concluzia la care a ajuns instanţa pentru că şi prevederile actualei O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu produc aceleaşi efecte ca şi dispoziţiile Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (nesusependate).

În acest context, pe final, ne exprimăm convingerea că în perioada următoare intanţele naţionale vor constata caracterul nelegal şi al timbrului de mediu instituit prin O.U.G. nr. 9/2013, întrucât, alături de alţi autori[2], considerăm că şi această ultimă formă a taxei auto ridică probleme de compatibilitate cu dreptul Uniunii Europene, câtă vreme, în momentul de faţă, potenţialii cumpărători sunt orientaţi să achiziţioneze autovehicule pentru care a fost achitată taxa de primă înmatriculare/ de poluare pentru autovehicule/ pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (si nerecuperate ulterior), tocmai pentru a nu fi obligaţi la plata timbrului de mediu în momentul (re)înmatriculării pe numele noului proprietar, însă acest aspect probabil va fi transat în viitor şi de C.J.U.E. în măsura în care va fi sesizata cu o cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare.


[1]Amintim că Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (publicată în M.Of nr. 17/01.2012) a fost suspendată parţial până la data de 01.01.2013 prin O.U.G. nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege (publicata în M. Of. nr. 71/31.01.2012).
[2] Pentru detalii a se vedea Sergiu Gherdan Succinte consideraţii referitoare la compatibilitatea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispoziţiile art. 110 TFUE în ceea ce priveşte autovehiculele de ocazie achiziţionate din Uniunea Europeană, articol publicat în RNSJ la data de 09.04.2013. (www.juridice.ro).


Andrei PAP

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

22 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti