Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Newsletters
ArticoleJurisprudenţăLegislaţieCariereEvenimenteCărţiComunicate profesioniştiAvocaturăExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Apariții editoriale de la Editura Hamangiu


6 noiembrie 2013 | Daria NICULCEA

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Editura Hamangiu vă prezintă ultimele apariţii editoriale: 

Introducere ind reptul civil_Reghini corectIntroducere în dreptul civil | Ionel Reghini, Şerban Diaconescu, Paul Vasilescu

Aplicarea unui nou Cod civil impune o revizuire a materiilor şi instituţiilor juridice, astfel cum au fost ele imaginate de legiuitor. Efortul de decriptare a textelor şi raţiunilor cuprinse în codul actual este o întreprindere importantă şi de durată. Pe această linie se înscrie şi prezenta carte, al cărei scop esenţial este trecerea în revistă a reglementării actuale, care formează o introducere în studiul dreptului civil.

Autorii au abordat chestiunile esenţiale care formează tradiţional materia analizată, prezentând aşadar: raportul juridic civil (cu o privire de detaliu asupra subiectelor acestuia – persoana fizică şi persoana juridică –, precum şi asupra probei sale), actul civil şi prescripţia extinctivă, drepturile subiective şi bunurile. S-a avut în atenţie nu numai noua reglementare, ci şi practica, chiar dacă întemeiată pe texte mai vechi, care este în armonie şi cu reglementările actuale.

În fond, s-a încercat o prezentare critică a noilor răspunsuri legislative, marcând frontiera ce face diferenţa între ceea ce poate fi preluat din spiritul vechiului cod şi noua reglementare. Năzuinţa autorilor a fost să se sublinieze astfel nu numai momentele de ruptură impuse de noul Cod civil, ci şi armonizarea acestuia cu ceea ce deja eram învăţaţi.

Lucrarea se adresează atât studenţilor, cât şi practicienilor, pentru că analiza pe care o întrupează poate constitui un reper important şi pentru cei care practică dreptul.

Ofertă: 108,00 lei (-20% pe www.hamangiu.ro – 4-30.11.2013) | Preţ de copertă: 135,00 lei | Pagini: 808 | Apariţie: 24 oct. 2013

Vechiul şi noul Cod de procedură civilă. Prezentare comparativă

Deşi de la 15 februarie 2013 a intrat în vigoare noul Cod de procedură civilă, una dintre soluţiile cu caracter de noutate pe care acesta le aduce este chiar aplicarea legii în timp. Astfel, principiul aplicării imediate a noii norme de procedură a fost înlocuit cu cel potrivit căruia dispoziţiile noii legi sunt aplicabile numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea în vigoare a acesteia, în timp ce procesele în curs de judecată, precum şi executările silite început e sub legea veche rămân supuse acelei legi.

Cel puţin pentru o perioadă, având în vedere că cele două coduri se aplică în paralel, practicienii sunt nevoiţi să consulte în continuare dispoziţiile anterioare. De aceea, la sugestia cititorilor, am pregătit această ediţie care cuprinde textul Codului de procedură civilă de la 1865, ultima formă înainte de momentul abrogării, având indicat sub fiecare articol textul corespondent din Codul nou, iar, separat, am redat și textul noului Cod, în aceeași manieră, cu trimiteri către articolele corespondente din Codul vechi și din celelalte reglementări.

De asemenea, sunt redate deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în soluţionarea recursurilor în interesul legii, obligatorii pentru instanţe, iar noul Cod este însoţit de Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare şi de Legea nr. 2/2013, prezentate în extras la finalul lucrării.

Atât pentru Codul de la 1865, cât şi pentru noul Cod au fost întocmite câte o tablă de materii detaliată şi câte un index alfabetic care facilitează căutarea instituţiilor/cuvintelor-cheie în cuprinsul acestora.

Ofertă: 16,00 lei (-20% pe www.hamangiu.ro – 4-30.11.2013) | Preţ de copertă: 20,00 lei | Pagini: 608 | Apariţie: 1 nov. 2013

Comentariile Codului civil – Donaţia | Alina-Ana Stamate-Tămăşan

După publicarea unu i prim comentariu, pe articole, al noului Cod civil, Editura Hamangiu inaugurează o noua serie de comentarii, dedicate tuturor instituțiilor din Codul civil. Seria va fi structurată în mai multe volume – cel puţin 20, conform proiectului nostru iniţial – care vor varia ca întindere în funcţie de complexitatea materiei şi de relevanţa practică a problemelor analizate.

Sistematizarea pe instituții oferă fiecărei cărţi avantajul unei relative „independenţe” faţă de celelalte volume din cadrul colecţiei şi lasă autorilor libertate pentru analiza mai amplă a subiectelor alese.

Lucrarea abordează sintetic instituţia juridică a contractului de donaţie, astfel cum a fost ea regândită şi reaşezată, în realitatea socială contemporană, de legiuitorul noului Cod civil.

Se remarcă clarificarea unor elemente care au generat în trecut divergenţă jurisprudenţială şi doctrinară (de exemplu, s-a instituit expres sancţiunea nulităţii absolute pentru nerespectarea formalităţii actului estimativ) ori adaptarea formalismului donaţiei cerinţelor societăţii moderne (prin instituirea unui mecanism mai complex din punct de vedere solemn pentru donaţia bunurilor mobile a căror valoare depăşeşte suma de 25.000 lei ori prin instituirea cerinţei înscrierii contractului de donaţie în registrul notarial ţinut în format electronic, potrivit legii). De asemenea, este evidenţiată reactualizarea terminologică ori intervenţia legiuitorului în sfera de aplicare a unor instituţii de tradiţie pentru acest contract (de exemplu, cazurile de revocare a donaţiei pentru ingratitudine). S-au reglementat în premieră promisiunea de donaţie şi regimul de revocare a acesteia, s-a revalidat juridic substituţia fideicomisară în cazurile în care aceasta este permisă de lege.

Ofertă: 21,60 lei (-20% pe www.hamangiu.ro – 4-30.11.2013) | Preţ de copertă: 27,00 lei | Pagini: 208 | Apariţie: 29 oct. 2013 

Excepțiile procesuale în noul Cod de procedură civilă | Andreea Vasile

Lucrarea cuprinde o analiză generală cu privire la excepţiile procesuale, detaliind apoi aspecte concrete, teoretice şi practice, referitoare la principalele categorii de excepţii, de fond sau de procedură, ce ar putea fi invocate în cadrul procesului civil (excepţia de necompetenţă, netimbrare, tardivitate, lipsa calităţii de reprezentant, nulităţile procedurale, nelegala compunere sau constituire a instanţei, perimarea, conexitatea şi litispendenţa, lipsa procedurii prealabile, prematuritatea, lipsa capacităţii procesuale, lipsa interesului, lipsa calităţii procesuale active şi pasive, autoritatea de lucru judecat şi prescripţia dreptului material la acţiune), precum şi cu privire la incidente procesuale asupra cărora planează încă dubiul calificării ca excepţii.

Iniţial concepută ca un compendiu al celor mai importante teorii şi soluţii din jurisprudenţă emise sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă, cartea a asimilat, într-o prezentare comparativă, atât noua codificare, cât şi opiniile recent exprimate în doctrină, fiind urmărite, deopotrivă, un scop sintetic şi unul analitic, de identificare a eventualelor disensiuni de interpretare şi aplicare a prevederilor noului Cod şi de încercare de unificare a acestora.

Ofertă: 41,65 lei (-15% pe www.hamangiu.ro – 4-30.11.2013) | Preţ de copertă: 49,00 lei | Pagini: 480 | Apariţie:  29 oct. 2013 

Poprirea_2013Poprirea în noul Cod de procedură civilă | Ion Rebeca

Poprirea reprezintă una din formele executării silite folosite tot mai des în stingerea creanţelor, nu numai ca urmare a caracterului său accesibil, dar şi ca urmare a avantajelor pe care le oferă creditorului, întrucât, de regulă, pe această cale se urmăreşte salariul sau alte sume periodice asimilate lui, care, spre deosebire de alte valori patrimoniale, nu poate fi sustras de la urmărire, riscul de a nu se realiza creanţa fiind mult mai redus.

Problemele întâlnite în acest domeniu sunt comentate din perspectiva practicianului, prin analizarea procedurii popririi reglementate de noul Cod de procedură civilă comparativ cu procedura executării creanţelor fiscale, iar opiniile exprimate în doctrină sunt prezentate succint, împreună cu soluţiile jurisprudenţiale relevante atât din dreptul naţional, cât şi din dreptul comparat.

Ofertă: 24,65 lei (-15% pe www.hamangiu.ro – 1-30.09.2013) | Preţ de copertă: 29,00 lei | Pagini: 216 | Apariţie: 15 oct. 2013

Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea0 noului Cod civil | Corneliu Bîrsan

(Ediție revizuită şi actualizată până la data de 20 septembrie 2013)

Sub semnătura bine cunoscută a Profesorului Corneliu Bîrsan, lucrarea de faţă analizează în detaliu regimul juridic al bunurilor, reglementat de Cartea a III-a din noul Cod civil.

În succesiunea indicată de Codul civil, sunt tratate toate aspectele importante privind drepturile reale: noţiune şi clasificare, delimitarea faţă de drepturile de creanţă, dobândirea drepturilor reale, regimul juridic al proprietăţii private şi cel al proprietăţii publice, modalităţile juridice şi apărarea dreptului de proprietate, superficia, uzufructul, uzul şi abitaţia, servituţile, posesia şi publicitatea drepturilor reale.

Pentru a sublinia continuitatea, dar şi pentru a sesiza mai uşor elementele de noutate, prezentarea tuturor instituţiilor este realizată prin compararea dispoziţiilor anterioare cu cele ale noului cod, iar comentariile şi opiniile autorului sunt însoţite de numeroase trimiteri la literatura de specialitate şi la soluţii din jurisprudenţa naţională şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Prezenta ediţie a fost actualizată până la data de 20 septembrie 2013, fiind avute în vedere ultimele modificări ale legislaţiei speciale menţionate în cuprinsul cursului, inclusiv ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, în forma ei republicată în februarie 2013, şi completată cu soluţii recente din practica judiciară.

Ofertă: 67,15 lei (-15% pe www.hamangiu.ro – 1-30.09.2013) | Preţ de copertă: 79,00 lei | Pagini: 504 | Apariţie: 9 oct. 2013

Introducere în procedură civilă. Principiile procesului civil | Ion Rebeca

Lucrarea propune o abordare originală ce îmbină elemente ale teoriei generale a dreptului cu instituţii ale dreptului procesual civil. Într-un limbaj clar, accesibil, sunt prezentate noţiuni generale ale jurisdicţiei civile, actele jurisdicţionale, trăsăturile procesului civil, izvoarele dreptului procesual civil sau principiile care guvernează desfăşurarea procesului civil.

Monografia se adresează studenţilor, ca material complementar clasicelor cursuri de drept procesual civil, practicienilor, cărora le relevă principii şi noţiuni prin prisma noii reglementări procedurale, dar şi justiţiabililor care doresc să se familiarizeze cu noţiunile şi să înţeleagă mecanismele după care se desfăşoară procesul civil.

Ofertă: 29,75 lei (-15% pe www.hamangiu.ro – 1-30.09.2013) | Preţ de copertă: 35,00 lei | Pagini: 296 | Apariţie: 1 oct. 2013

Dorina NICULCEA

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii