Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

RIL admis. Accesul prin intermediul montării la ATM a dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia
09.12.2013 | Andrei PAP

Secţiuni: Drept penal, Recurs în interesul legii, RNSJ, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 760 din 6 decembrie 2013 a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 15 din 14 octombrie 2013 (Decizia nr. 15/2013) privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al PÎCCJ prin Sesizarea nr. 11.874/2670/III-5/2011, pentru a se stabili, în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003, respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic, determinat de diferenţierea practică între: (i) accesul prin intermediul montării la ATM a dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia; sau (ii) accesul produs prin folosirea la bancomat a cardului falsificat ori chiar a celui autentic, fără acordul titularului său.

1. Obiectul recursului în interesul legii

Prin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a arătat că în practica judiciară naţională nu există un punct de vedere unitar cu privire la înţelesul noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic şi, în consecinţă, au fost formulate soluţii divergente cu privire la încadrarea juridică dată faptelor atunci când se montează la ATM dispozitivele de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia, precum şi atunci când se foloseşte la bancomat cardul falsificat ori cel autentic, fără acordul titularului său.

2. Optica jurisprudenţială

Prin recursul în interesul legii se arată că în urma verificării jurisprudenţei la nivel naţional a fost relevată o practică neunitară în interpretarea şi aplicarea art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 cu privire la înţelesul noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. Procurorul general a menţionat în sesizarea scrisă faptul că cele mai multe instanţe au menţinut încadrarea juridică din actul de sesizare, fără a pune în discuţie şi fără a se pronunţa în mod expres asupra problemei de drept supuse prezentului recurs în interesul legii.

2.1. Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti cu privire la montarea la ATM a dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia.

2.1.1. Jurisprudenţă în sensul lipsei accesului la un sistem informatic şi incidenţei art. 25 din Legea nr. 365/2002. Opinia trimisă de procurorul general arată că, într-o primă orientare a practicii, unele instanţe au considerat că montarea dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardului autentic, a videocamerei sau a falsei tastaturi nu constituie acces fără drept la un sistem informatic, infracţiune prevăzută de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Instanţele au încadrat fapta în art. 25 din Legea nr. 365/2002, reţinându-se că inculpaţii ”au deţinut echipamente electronice apte să citească şi să memoreze date din cărţile de credit, în scopul obţinerii acelor date care permit retragerea sumelor de bani din cărţile de credit”.

2.1.2. Jurisprudenţă în sensul deţinerii fără drept a unui dispozitiv conceput sau adaptat în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute de art. 42-45 din Legea nr. 161/2003. De asemenea, procurorul general arată că într-o a doua orientare s-a apreciat că ”fapta inculpatului de a ataşa la un ATM un dispozitiv format dintr-un telefon mobil prevăzut cu cameră video şi card de memorie cu un suport menit a susţine şi disimula telefonul în plafonul bancomatului, în scopul de a înregistra codul PIN tastat de utilizatorii acestuia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, reprezentând deţinerea fără drept a unui dispozitiv conceput sau adaptat în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute de art. 42-45 din aceeaşi lege”.

În opinia transmisă de către procurorul general se arată că cele mai multe instanţe au menţinut încadrarea juridică din actul de sesizare fără a pune în discuţie şi fără a se pronunţa în mod expres asupra problemei de drept supuse prezentului recurs.

2.1.3. Jurisprudenţă în sensul existenţei accesului la un sistem informatic. Într-o a treia orientare a practicii, s-a reţinut că prin montarea la bancomat a dispozitivelor de citire a informaţiilor înregistrate pe banda magnetică a cardului şi de captare a codului PIN tastat cu ocazia folosirii cardului de către titularul său se realizează un acces fără drept la sistemul informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate.

În argumentarea acestei opinii, instanţele au apreciat că ”ATM-ul este un mijloc de colectare, prelucrare şi transmitere a unor date informatice, reprezentate de numărul de cont al titularului, care este stocat pe nivelul doi al benzii magnetice. Pe de altă parte, prin montarea skimmerului în fanta bancomatului, prin care se introduce cardul şi se realizează citirea benzii magnetice a fiecărui card în parte, stocându-se informaţia astfel obţinută, au fost încălcate măsurile de securitate care aveau drept scop asigurarea secretului numărului de cont şi a operaţiunilor efectuate şi apărarea împotriva folosirii de către o altă persoană a acestor carduri în vederea fraudării. În consecinţă, inculpaţii au accesat fără drept un sistem informatic, încălcând astfel măsurile de securitate”, astfel că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 161/2003.

2.1.4. Cu aceeaşi motivare, alte instanţe au reţinut ca incidente, pentru această situaţie de fapt, dispoziţiile art. 44 alin. (2), (3) şi art. 46 alin. (2), alături de cele ale art. 42 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 (anexele nr. 39, 41, 46, 47).

În argumentarea acestei opinii, instanţele au apreciat că atât videocamera, cât şi skimmerul au fost deţinute în scopul menţionat de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

La acelaşi punct de vedere au aderat şi instanţele, care, deşi nu au reţinut aplicarea art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, au considerat că acesta ar fi fost aplicabil ”în situaţia în care ar fi fost montate dispozitive de citire a benzilor magnetice la ATM”.

2.2. Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti cu privire la folosirea la bancomat a cardului falsificat ori chiar a celui autentic, fără acordul titularului său.

2.2.1. Jurisprudenţă în sensul reţinerii accesului la un sistem informatic. Într-o primă orientare jurisprudenţială unele instanţe au ajuns la concluzia că fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 161/2003.

Acest punct de vedere a fost argumentat pe dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 161/2003. Bancomatul este un sistem informatic interconectat la reţeaua de bancomate a băncii din care face parte, fapt care permite un schimb de date informatice ce se realizează de îndată ce cardul falsificat prin inscripţionarea datelor aflate pe cardul autentic este recunoscut de bancomatul la care este folosit.

Instanţele care au aderat la această opinie au încadrat fapta de folosire a cardului falsificat pentru retragere de numerar de la ATM-uri în art. 42 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 161/2003 în concurs cu art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 sau în concurs cu art. 24 alin. (2) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 .

2.2.2. Jurisprudenţă în sensul lipsei accesului la un sistem informatic. Dimpotrivă, alte instanţe au apreciat că folosirea cardului falsificat pentru retragerea de numerar de la ATM nu constituie acces fără drept şi prin încălcarea măsurilor de securitate la un sistem informatic.

Instanţele care au împărtăşit această opinie au încadrat faptele inculpaţilor, în sarcina cărora au reţinut inscripţionarea mai multor carduri blanc cu date informatice preluate de pe cardurile autentice şi retragerea a diferite sume de bani din bancomate, în art. 24 alin. (1) şi (2), art. 25 şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002.

2.2.3. Jurisprudenţă în sensul reţinerii art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002. În ipoteza folosirii cardului autentic, fără consimţământul titularului său, pentru retragerea de numerar de la ATM fapta a fost încadrată, exclusiv, în dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002.

3. Opinia procurorului general al PÎCCJ

Soluţia propusă de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este în sensul că:
– încadrarea juridică pentru fapta de a monta la bancomat dispozitive de citire a benzii magnetice a cardului, minivideocamere sau dispozitive tip tastatură este aceea prevăzută de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003;
– încadrarea juridică pentru fapta de a folosi la bancomat, pentru retrageri de numerar sau orice alte operaţiuni financiare, un card falsificat sau un card real, fără consimţământul titularului său, este aceea prevăzută de art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003, în concurs ideal cu art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 (falsificarea instrumentelor de plată electronică) sau art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 (efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos).

4. Opţiunea Înaltei Curți de Casatie şi Justiţie

Înalta Curte a considerat că se impune admiterea recursului, pronunţând următoarea soluţie:
“Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
1. Montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia (skimmere, minivideocamere sau dispozitive tip tastatură falsă) constituie infracţiunea prevăzută de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
2. Folosirea la bancomat a unui card bancar autentic, fără acordul titularului său, în scopul efectuării unor retrageri de numerar, constituie infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, în concurs ideal cu infracţiunea de acces, fără drept, la un sistem informatic comisă în scopul obţinerii de date informatice prin încălcarea măsurilor de securitate, prevăzută de art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003.
3. Folosirea la bancomat a unui card bancar falsificat, pentru retrageri de numerar, constituie infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, în concurs ideal cu infracţiunea de acces, fără drept, la un sistem informatic comisă în scopul obţinerii de date informatice prin încălcarea măsurilor de securitate, prevăzută de art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003, şi cu infracţiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002.”

Andrei PAP

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti