Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
 1 comentariu

Informarea privind avantajele medierii – etapa prealabilă contractului de mediere
09.12.2013 | Ion DEDU, Andreea RĂDUȚ, Ion DEDU

Secţiuni: Mediere, Procedură civilă, RNSJ
JURIDICE - In Law We Trust

Despre modificarile Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, mai ales in ceea ce priveste introducerea obligatiei partilor de a face dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii, s-au scris multe articole, atat de catre mediatori, cat si de profesionisti in domeniul juridic, fiecare dintre acestea aducand anumite interpretari si clarificari.

Unul dintre cele mai recente materiale pe care l-am citit este articolul scris de domnul avocat Stefan Naubauer ”Unele clarificari privind obligatia partilor din procesul civil de a participa la sedinta de informare asupra avantajelor medierii si regimul sanctionar in caz de neconformare”. Din continutul acestuia,  pot spune ca aduce o lamurire  clara, si anume: ,,Participarea la sedinta de informare NU este o procedură prealabila in sensul art. 193 alin. 1 NCPC”.  Aici sunt perfect de acord cu domnia sa, avand in vedere ca art. 193 la alin. 1 prevede: „Sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile, daca legea prevede in mod expres aceasta”. Ori, Legea nr. 192/2006 prevede la art. 43 alin. 2 ind. 1 ca „in procesele si cererile in materie civila si comerciala, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, partile POT incerca solutionarea litigiului prin mediere.’’ Astfel, apelarea la mediere inainte de depunerea cererii in instanta este un drept, o posibilitate pe care o au partile, nefiind in nici una dintre cauze o procedura prealabila obligatorie.

Cat priveste informarea privind avantajele medierii, introducerea obligativitatii si a sanctiunii pentru neparcurgerea in anumite cauze prevazute de art. 60 ind. 1 din Legea nr. 192/2006 nu schimba nimic din procedura de mediere. Obligatia mediatorilor de a informa partile cu privire la procedura si avantajele medierii a fost inca de la publicarea legii si art. 45 alin. 1 lit. c, in care se precizeaza clar ca in contractul de mediere trebuie sa se regaseasca sub sanctiunea nulitatii „declaratia partilor ca au fost informate de catre mediator cu privire la mediere, efectele acesteia si regulile aplicabile”, arata ca informarea a fost dintotdeauna o etapa prealabila incheierii contractului de mediere, consolind astfel caracterul voluntar al procedurii, partile luand decizia de a intra in mediere in cunostinta de cauza.

Participarea partilor la sedinta de informare privind avantajele medierii este o etapa prealabila semnarii contractului de mediere si devine o obligatie a acestora atunci cand instanta le pune in vedere acest lucru. Informarea partilor se face in vederea acceptarii medierii si solutionarii conflictului dintre ele. Medierea avand un caracter voluntar, partile pot accepta sau nu continuarea procedurii, momentul deciziei acestora fiind dupa sedinta de informare, asa cum prevede si NCPC la art. 227 alin. 3 „dupa informare partile decid”.

Sedinta de informare fiind o etapa obligatorie inainte de acceptarea medierii si semnarea contractului, ea se va realiza in acelasi mod de catre mediator si daca partile se prezinta din initiativa acestora, a uneia dintre ele sau atunci cand instanta le recomanda sau le trimite ca obligatie. Modul in care se desfasoara aceasta etapa este clar precizat in Legea nr. 192/2006, in art. 43 si art. 2.

Informarea partilor privind avantajele medierii se ralizeaza de catre mediator pe cazul specific cu care partile s-au prezentat la acesta. Fiecare caz are elemente specifice ce tin de natura conflictului, cauzele conflictului, stilul de raspuns la conflict al partilor, faza in care se afla in raport cu instanta si alte informatii ce sunt absolut necesare pentru ca mediatorul, analizand conflictul, sa prezinte partilor avantajele medierii pentru cazul lor concret si astfel si decizia acestora este luata avand la dispozitie toate datele clare si adaptate la situatia lor, pentru a le fi accesibile.

Art. 2 face referire la art. 43 pentru ca este o parcurgere fireasca a etapelor de catre mediator. Astfel, conform art. 43 ,,partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii. Mediatorul va realiza sedinta de informare, discutand cu ambele parti, pentru ca decizia de a intra in mediere trebuie sa fie primul acord al partilor, deci trebuie sa fie agreata de ambele parti. In cazul acceptarii medierii se semneaza contractul de mediere, in care se va regasi declaratia partilor ca au fost informate in prealabil, iar in cazul in care nu accepta medierea, art. 2 precizeaza documentele eliberate de mediator „(11Dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei prevazute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei.

Dovada participarii la sedinta de informare trebuie facuta sub sanctiunea inadmisibilitatii cererii reclamantului in situatiile prevazute la art. 2 alin. 1 ind. 2 „(12Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop, pentru litigiile in materiile prevazute de art. 601 alin. (1) lit. a)-f)”.

Acest text de lege este unul permisiv si totodata de atentionare a reclamantului ca, daca nu merge la mediator inainte de introducerea cererii in instanta pentru a incerca procedura de mediere, sa dovedeasca instantei buna sa credinta, prin participarea cu partea parata cel putin la sedinta de informare, atunci, dupa declansarea procesului va fi obligat de judecator sa mearga la mediator in toate cazurile prevazute de art. 60 ind. 1 din Legea nr. 192/2006.

In schimb, daca reclamantul face acest demers inainte de depunerea cererii de chemare in judecata si obtine dovada, conform art. 2 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 192/2006 (adica certificatul de informare), ca a fost la mediator si a incercat rezolvarea conflictului, participand cel putin la sedinta de informare, atunci, conform art. 227 alin. 4 NCPC, judecatorul nu-l mai poate trimite la mediator.

Analizand cateva din prevederile NCPC cu privire la mediere, vom observa ca nu partile sunt obligate sa mearga la mediator, ci judecatorul are indatorirea sa le trimita cand cauza respectiva este prevazuta in art. 60 ind. 1 din Legea nr. 192/2006  sau cand judecatorul considera necesar. In capitolul Principii ale procesului civil, la art. 13 alin. 4 este prevazuta o noua competenta pentru judecator, aceea de a chema partile in fata sa chiar daca sunt reprezentate: „Instanta poate dispune infatisarea in persoana a partilor, chiar atunci cand acestea sunt reprezentate”. Tot in acelasi capitol se regaseste si art. 21 din NCPC care la alin. 1 prevede „Judecatorul va recomanda partilor soluionarea amiabila a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale”, iar potrivit legii speciale stim ca „Organele judiciare si arbitrale, precum si alte autoritati cu atributii jurisdictionale informeaza partile asupra posibilitatii si a avantajelor folosirii procedurii medierii si le indruma sa recurga la aceasta cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele” (art. 6 din Legea nr. 192/2006).

Prevederile art. 13 si art. 21 sunt obligatii ale judecatorului, caci ”Judecatorul are indatorirea sa asigure respectarea si sa respecte el insuai principiile fundamentale ale procesului civil, sub sanctiunile prevzute de lege” (art. 20 NCPC).

Etapele parcurse in instanta de catre judecator in ceea ce priveste staruirea in solutionarea amiabila a litigiului sunt clar prevazute de art. 227 NCPC, astfel: alin. 1 ”In tot cursul procesului, judectorul va incerca impăcarea partilor, dandu-le indrumarile necesare, potrivit legii. In acest scop, el va solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt reprezentate.”

Astfel, avand in vedere formularea imperativa a cestui alineat, judecatorul va cere infatisarea personala a partilor, chiar daca sunt reprezentate si, potrivit Legii nr. 192/2006 art. 6,  informeaza partile privind avantajele folosirii procedurii de mediere si le indruma, conform art. 2, sa-si indeplineasca obligatia de a parcurge sedinta de informare, dandu-le un termen in conformitate cu art. 227 alin. 3 NCPC, nu mai scurt de 15 zile. Daca vor continua procedura de mediere, vor decide partile conform art. 227 alin. 3.

In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecatorul poate invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va recomanda partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, in orice faza a judecatii. Medierea nu este obligatorie pentru parti.” (art. 227 alin. 2 NCPC)

Judecatorul poate invita partile, si nu doar o parte, sa se prezinte in fata sa pentru a le informa cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. In functie de circumstantele cauzei, judecatorul, sub norma imperativa, va recomanda partilor sa recurga la mediere. In cauzele prevazute la art, 60 ind. 1 din Legea nr. 192/2006, obligatoriu va trimite spre mediere. Judecatorul trimite la mediere, nu la informare, pentru a nu se imputa acestuia ca s-a amestecat sau a influentat decizia partilor, care dupa sedinta de informare realizata de mediator decid daca doresc continuarea procedurii.

(3) In cazul in care judecatorul recomanda medierea, partile se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere. Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.

In cazul in care judecatorul considera ca partile pot dispune si litigiul poate face obiectul medierii, le indruma la mediere, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii,  dandu-le termenul respectiv nu mai scurt de 15 zile. Termenele sunt corelate legislativ, astfel ca in Legea nr. 192/2006 avem precizat termenul de maxim 15 zile pentru realizarea etapei de informare, atat la art. 43 alin. 1, cat si la art. 60 ind. 2.

(4) ”Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii.”
(5) ”Daca, in conditiile alin. (1) sau (2), partile se impaca, judecatorul va constata invoiala lor in cuprinsul hotararii pe care o va da. Dispozitiile art. 440 sunt aplicabile.”

Aplicarea corecta a acestor prevderi duce la o coerenta fireasca: intai judecatorul primeste dosarul, cheama partile in fata sa, incearca impacarea lor. In caz ca el nu reuseste, atunci cand considera necesar sau e prevazut de lege, le trimite la mediator si da un termen. Acest termen poate fi dat oricand in timpul procesului, legea nu distinge ca fiind pana la primul termen.

Daca paratul refuza medierea, atunci judecatorul trece la judecarea cauzei si doar in situatia cand paratul accepta si nu se duce, judecatorul poate aplica art. 187 alin. 1 lit. f NCPC, adica amenda de la 100 la 1000 lei.

Corelarea Legii nr. 192/2006 cu alte reglementari si cu necesitatile practice aparute s-a facut in mai multe etape, prin Legea nr. 370/2009,  Legea nr. 202/2010,  Legea nr. 115/2012  si prin OUG nr. 90/2012. Aceste corelari au la baza o conlucrare intre Consiliul de Mediere, MJ si CSM si au facut ca Romania sa aiba o lege a medierii apreciata la nivel european.

Fara consultarea CM si CSM, prin Legea nr. 214/2013 se  introduce o modificare in Legea nr. 192/2006 care are ca efect bulversarea practicii si pierderea coerentei legii. Apare astfel un virus in prevederile legii, asa cum noi l-am numit, la art. 2 alin. 1 indice 3, care ii face pana si pe cei mai buni profesionisti in domeniu sa accepte tot felul de interpretari.

Art. 2 (13) ,,Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris.”

Asa cum am aratat mai sus, informarea partilor privind avantajele medierii nu este o procedura in sine, ci este o etapa absolut necesara si fireasca a procedurii de mediere. Aceasta  etapa a procedurii de mediere poate fi realizata doar de catre mediator, care are aceasta obligatie de a informa partile, in urma analizei conflictului.

Profesionistii domeniului juridic pot informa partile cu privire la avantajele folosirii procedurii de mediere si nu cu  privire la avantajele medierii care este apanajul strict al specialistului, al managerului de conflict neutru si impartial, care este mediatorul.

Distinctia este clar precizata si in Directiva nr. 52/2008: ”statele membre ar trebui sa incurajeze practicienii in domeniul dreptului sa isi informeze clientii cu privire la posibilitatea recurgerii la mediere”.

Ion DEDU
Andreea RĂDUȚ

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti