Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Citeşte mai mult: Revista revistelor juridice

Pandectele Române nr. 1/2010

9 februarie 2010 | Elena ALBU

A apărut nr. 1/2010 al revistei Pandectele Române.

Cuprins

DOCTRINĂ

Reglementarea clauzei de preciput în Noul Cod civil român
Dan LUPAŞCU, Cristiana–Mihaela CRĂCIUNESCU

Răspunderea civilă preventivă – studiu de caz –
Mircea N. COSTIN, Călin M. COSTIN

Comentariu privind Partea specială a Noului Cod penal (II)
Mihai Adrian HOTCA

Judecarea acţiunii în anularea hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor şi a cererii de suspendare
Lucian BOJIN

Excepţia de neexecutare a contractului
Nora Andreea DAGHIE

JURISPRUDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE. CONSTITUŢIONALITATEA REGULAMENTELOR PARLAMENTULUI
1. Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Paritate de voturi. Votul decisiv al preşedintelui care conduce lucrările şedinţei comune. Mandat reprezentativ. Teza votului decisiv al unui parlamentar. Neconstituţionalitate
(C.C., decizia nr. 1558 din 18 noiembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 856 din 9 decembrie 2009)
 
EXCEPŢII DE NECONSTITUŢIONALITATE
 
A. Excepţii de neconstituţionalitate admise
2. Aparatul de lucru al Guvernului. Asigurarea continuităţii unor structuri. Ordonanţă de urgenţă. Emitere. Considerarea constatării neconstituţionalităţii unei ordonanţe anterioare ca fi ind o „situaţie extraordinară”. Păstrarea aceleiaşi soluţii legislative în noua ordonanţă. Neconstituţionalitate
(C.C., decizia nr. 1555 din 17 noiembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 916 din 28 decembrie 2009)

B. Excepţii de neconstituţionalitate respinse
3. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Statut. Atribuţii. Jurisdicţie
(C.C., decizia nr. 1328 din 21 octombrie 2009, publicată în M. Of. nr. 874 din 15 decembrie 2009)
4. Regimul juridic al adopţiei. Acţiunea în declararea nulităţii adopţiei. Titularul acţiunii. Principiul interesului superior al copilului. Acces liber la justiţie. Opinie separată
(C.C., dec. nr. 1327 din 13 octombrie 2009, publicată în M. Of. nr. 859 din 10 decembrie 2009, cu opinie separată)
 
JURISPRUDENŢA ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIILE UNITE
5. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. Posibilitatea acordării şi cuantificării drepturilor băneşti reprezentând suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare
(Î.C.C.J., Secţiile Unite, decizia nr. 20 din 21 septembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 880 din 16 decembrie 2009)
6. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Interpretarea dispoziţiilor art. 146. Conversiunea condamnării
(Î.C.C.J., Secţiile Unite, decizia nr. 23 din 12 octombrie 2009, publicată în M. Of. nr. 850 din 8 decembrie 2009)
7. Soluţiile de netrimitere în judecată dispuse prin rechizitoriu. Posibilitatea atacării cu plângere direct la instanţă
(Î.C.C.J., Secţiile Unite, decizia nr. 17 din 15 iunie 2009, publicată în M. Of. nr. 875 din 15 decembrie 2009)

SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
8. Imobil confiscat în baza unei hotărâri penale de condamnare pentru infracţiuni economice. Sfera de reglementare a legii de reparaţie. Principiul disponibilităţii. Interesul pentru declararea recursului
(Î.C.C.J, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 7387 din 9 iulie 2009)
9. Imobil preluat abuziv de stat. Natura măsurilor reparatorii care pot fi acordate potrivit legii pentru imobilul în litigiu. Calitatea reclamantului de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii. Principiul non reformatio in peius
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2240 din 27 februarie 2009)
10. Imobil. Acţiune în revendicare. Regula unanimităţii. Excepţia inadmisibilităţii.Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
(Î.C.C.J, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 4442 din 2 aprilie 2009)
11. Imobil teren. Uzucapiune. Decizie pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Secţii Unite. Competenţă materială
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2019 din 24 februarie 2009)
12. Marcă. Efectele înregistrării semnului distinctiv. Recuzare. Excepţia lipsei valorii obiectului. Expertiză. Modalitatea de calcul a prejudiciului
(Î.C.C.J, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 7041 din 12 iunie 2009)

SECŢIA PENALĂ
13. Infracţiunea de distrugere. Tentativă la infracţiunea de omor califi cat. Ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Port fără drept de arme albe în public. Instigare la infracţiunea de fals intelectual în formă continuată. Uz de fals. Administrarea probelor. Valoarea probantă, în raport cu faza în care mijloacele de probă au fost administrate
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1660 din 6 mai 2009)
14. Infracţiunea prevăzută în art. 272 din Codul vamal. Regimul armelor şi muniţiilor. Contrabandă calificată
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1601 din 30 aprilie 2009)
15. Ofiţer de poliţie judiciară. Luare de mită. Instigare la fals în declaraţii. Fals intelectual. Liberare provizorie sub control judiciar. Condiţii
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 715 din 2 martie 2009)
16. Omor calificat. Împrejurările concrete în care fapta a fost săvârşită. Persoana inculpatului. Individualizarea pedepsei
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 690 din 27 februarie 2009)
17. Trafic de influenţă. Elementele constitutive ale infracţiunii. Trafic de droguri. Denunţ. Cauză de reducere a pedepsei

(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1083 din 25 martie 2009)

SECŢIA COMERCIALĂ
18. „Contract amiabil”. Tranzacţie judiciară de soluţionare amiabilă a litigiului.Hotărâre pronunţată de Tribunalul Districtului Sud New York. Răspunderea civilă delictuală. Principiul îmbogăţirii fără justă cauză. Acţiune în regres formulată de comitent împotriva succesorului prepusului său
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 245 din 29 ianuarie 2009)
19. Profesia de consilier juridic. Limitele exercitării prin raportare la profesia de comerciant şi la faptele de comerţ
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 1521 din 20 mai 2009)
20. Societate comercială cu răspundere limitată. Act adiţional la statutul societăţii.Asociat minor. Mandat general. Cesionare de părţi sociale aparţinând asociatului minor. Depăşirea limitelor mandatului. Sancţiuni
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 1217 din 8 aprilie 2009)
21. Societate comercială pe acţiuni. Procedură de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor societăţii. Obligarea acţionarilor la vânzarea acţiunilor deţinute. Dreptul de squeeze-out. Excepţie de neconstituţionalitate
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 1173 din 7 aprilie 2009)
22. Unităţi de fond deţinute la Fondul Naţional de Investiţii. Contract de fi dejusiune. Efectele hotărârii instanţei de recurs în caz de casare. Calitate procesuală pasivă
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 213 din 28 ianuarie 2009)

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
23. Casa de Asigurări de Sănătate Timiş. Concurs pentru ocuparea funcţiei de director executiv. Condiţii de participare
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 962 din 20 februarie 2009)
24. Concurs pentru promovare în funcţie a judecătorilor şi procurorilor. Exercitarea dreptului la competiţie. Condiţii
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 952 din 19 februarie 2009)
25. Decizie de impunere. Impozit pe profit. Deductibilitate. Majorări de întârziere
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 1483 din 18 martie 2009)
26. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita. Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante. Condiţie privind cunoaşterea limbii maghiare. Discriminare (Î.C.C.J, secţia de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 1460 din 17 martie 2009)
27. Imobil preluat abuziv de stat. Despăgubiri. Obligarea pârâtului să transmită dosarul evaluatorului sau societăţii de evaluare desemnată pentru întocmirea raportului de evaluare. Excepţie de nelegalitate (Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 151 din 15 ianuarie 2009)

JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL, TRIBUNALELOR, TRIBUNALELOR SPECIALIZATE, JUDECĂTORIILOR ŞI A ALTOR ORGANE CU ACTIVITATE  JURISDICŢIONALĂ
28. Imobil. Consilier local. Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu consiliul local. Jurnalist. Articol de presă. Libertate de exprimare. Răspundere civilă delictuală. Condiţii
(C. Ap. Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi familie, decizia nr. 978 din 9 iunie 2009)
29. Insolvenţă. Cerere de intervenţie în interes propriu. Încheiere pronunţată de judecătorul sindic. Natură juridică. Excepţie de necompetenţă funcţională. Excepţia inadmisibilităţii recursului
(C. Ap. Bucureşti, secţia a V-a comercială, decizia nr. 1039 din 10 august 2009)
30. Măsura arestării preventive. Înlocuire cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. Caracterul rezonabil al duratei măsurii arestării preventive
(C. Ap. Bucureşti, secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi familie, decizia nr. 1332/R din 16 septembrie 2009)
31. Tâlhărie în formă agravată. Stare de recidivă post-condamnatorie. Circumstanţă atenuantă
(C. Ap. Bucureşti, secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi familie, decizia nr. 1359 din 24 septembrie 2009, cu opinie separată)

JURISPRUDENŢĂ C.E.D.O./JURISPRUDENŢĂ STRĂINĂ
32. Aplicabilitate ratione temporis. Revoluţia din decembrie 1989. Reprimarea manifestaţiilor anticomuniste de la Timişoara. Calitatea de «victimă». Dreptul la viaţă. Anchetă efectivă. Obligaţie procedurală. Recurs în anulare. Durata procedurii. Violare (Secţia a III-a a Curţii Europene, hotărârea din 8 decembrie 2009 privind cererea nr. 22465/03, Şandru şi alţii c. României,  selecţie, rezumat şi traducere neoficială din limba franceză de Bianca Selejan-Guţan)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică