Secţiuni » Arii de practică » Business » Telecom
Telecom
Profesionişti

Pandectele Române nr. 2/2010


10 martie 2010 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Revista revistelor juridice, Telecom

A apărut nr. 2/2010 al revistei Pandectele Române.

Cuprins

DOCTRINĂ

Transferul proprietăţii şi al riscurilor în cazul contractului de vânzare-cumpărare
Vasile PĂTULEA

Mijloace juridice alternative acţiunii în răspundere patrimonială a membrilor organelor de conducere şi persoanelor prevăzute de art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
Marian BRATIŞ

Câteva reflecţii în perspectiva unei teorii generale a nulităţii hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor
Lucian BOJIN

Corelarea actelor normative preexistente cu noul Cod de procedură civilă în materia executării silite
Andreea TABACU, Cristian IOANA

Evoluţii jurisprudenţiale privitoare la aplicabilitatea articolului 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului la „materia funcţiei publice”
Cristian CLIPA

Progresivitatea executării pedepsei cu închisoare
Ioan CHIŞ

JURISPRUDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE SESIZĂRI DE NECONSTITUŢIONALITATE ADMISE
33. Camerele de comerţ din România. Concesionarea unui serviciu public. Administrarea bunurilor şi serviciilor publice. Atribuirea, direct prin lege, de bunuri şi servicii înadministrare privată. Neconstituţionalitate. Opinie separată
(C.C., decizia nr. 1636 din 10 decembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 45 din 20 ianuarie 2010, cu opinie separată)
34. Legea educaţiei naţionale. Angajarea răspunderii Guvernului. Natură juridică. Condiţii. Utilizarea acestei modalităţi de legiferare în condiţiile în care structurapolitică a Parlamentului permite procedura parlamentară obişnuită. Neconstituţionalitate
(C.C., decizia nr. 1557 din 18 noiembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 40 din 19 ianuarie 2010)
EXCEPŢII DE NECONSTITUŢIONALITATE
 
A. Excepţii de neconstituţionalitate admise
35. Funcţie publică. Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.Ordonanţă de urgenţă. Statutul juridic al „directorului coordonator”. Natura juridică a „contractului de management”. Reiterarea soluţiilor legislative cuprinse într-o ordonanţă de urgenţă a cărei neconstituţionalitate fusese constatată de Curtea Constituţională. Neconstituţionalitate
(C.C., decizia nr. 1629 din 3 decembrie2009, publicată în M. Of. nr. 28 din 14 ianuarie 2010)
 
B. Excepţii de neconstituţionalitate respinse
36. Accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii. Restrângerea exerciţiului unor drepturi. Accesul la informaţiile de interes public. Competenţa Curţii Constituţionale
(C.C., decizia nr. 1512 din 17 noiembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 21 din 12 ianuarie 2010)
37. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Sfera instanţelor care pot sesiza instanţa de contencios constituţional. Completul de arbitraj al Ofi ciului Român pentru Drepturile de Autor. Natură juridică (C.C., decizia nr. 1652 din 15 decembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 51 din 22 ianuarie 2010)
38. Legea administraţiei publice locale. Egalitate în faţa legii. Verifi carea respectării egalităţii de tratament juridic se poate face numai cu privire la subiecte care se află în situaţii comparabile
(C.C., decizia nr. 1567 din 19 noiembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 21 din 12 ianuarie 2010)

JURISPRUDENŢA ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE  SECŢIILE UNITE
39. Personal contractual din cadrul Curţii de Conturi. Admisibilitatea acordării primei de concediu, egală cu indemnizaţia brută din luna anterioară plecării în concediu de odihnă, pentru perioada 2001-2007
(Î.C.C.J., Secţiile Unite, decizia nr. 28 din 12 octombrie 2009, publicată în M. Of. nr. 44 din 20 ianuarie 2010)

SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
40. Citaţie trimisă pe numele unei persoane decedate. Consecinţe. Contestaţie în anulare
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 7045 din 26 iunie 2009)
41. Imobil dobândit în baza Legii nr. 112/1995. Înstrăinare prin vânzare. Nulitate absolută. Procedură de retrocedare în baza Legii nr. 10/2001. Nelegalitatea modalităţii de stabilire a valorii despăgubirilor. Principiul priorităţii restituirii în natură faţă de cea prin echivalent
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6161 din 29 mai 2009)
42. Judecător. Infracţiuni de fals intelectual şi asimilate faptelor de corupţie. Cercetare şi trimitere în judecată pe nedrept. Despăgubiri civile. Temeiul de drept al acţiunii. Necesitatea asigurării celor două grade de jurisdicţie. Necercetarea fondului. Imposibilitatea exercitării controlului judiciar de către instanţa de recurs
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6110 din 28 mai 2009)

SECŢIA PENALĂ
43. Infracţiuni privind traficul de persoane. Pronunţarea asupra unui apel care nu fusese declarat în cauză. Încheiere de îndreptare eroare materială. Pronunţarea prin încheiere asupra unor apeluri declarate de părţile vătămate. Consecinţe
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1916 din 25 mai 2009)
44. Tentativă la infracţiunea de omor calificat. Abrogarea cazului de casare prevăzut în art. 3859 alin. (1) pct. 171 C. pr. pen. Declararea neconstituţionalităţii normei de abrogare. Efecte. Obligaţia solidară a inculpaţilor referitoare la despăgubirea morală a părţii civile. Cuantumul daunelor morale
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2461 din 26 iunie 2009)
45. Tentativă la infracţiunea de viol. Victimă minoră. Stare de recidivă postcondamnatorie.Individualizarea judiciară a pedepsei aplicate inculpatului
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1712 din 11 mai 2009)
 
SECŢIA COMERCIALĂ
46. Imobile proprietate publică. Contracte de asociere în participaţiune. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Evacuare. Interes personal, născut şi actual în promovarea acţiunii
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 2338 din 8 octombrie 2009)
47. Lucrări de construcţii şi instalaţii. Prestaţii succesive. Neefectuarea recepţiei fi nale. Neexecutarea obligaţiilor de plată. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 1844 din 10 iunie 2009)
48. Spaţiu comercial. Contract de închiriere încheiat pe durată determinată. Evacuare. Nesocotirea cerinţelor impuse de art. 261 C. pr. civ. sub aspectul structurii şi conţinutului hotărârii judecătoreşti
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 2254 din 2 octombrie 2009)

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
49. Domeniul telecomunicaţiilor. Furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Obligaţia de a contribui la compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal. Excepţie de nelegalitate
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 1485 din 18 martie 2009)
50. Jocuri de noroc. Ajutor de stat ilegal şi incompatibil cu un mediu concurenţial normal. Decizie a Consiliului Concurenţei. Suspendarea executării actului administrativ. Necesitatea întrunirii condiţiilor privind existenţa unui caz bine justifi cat şi prevenirea unei pagube iminente
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 1531 din 19 martie 2009)
51. Ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Spor de risc şi solicitare neuropsihică. Decizia nr. 21/2008 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Sferă de aplicare. Ministerul Finanţelor Publice. Calitate procesuală pasivă
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1474 din 17 martie 2009)

JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL, TRIBUNALELOR, TRIBUNALELOR SPECIALIZATE, JUDECĂTORIILOR ŞI  A ALTOR ORGANE CU ACTIVITATE JURISDICŢIONALĂ
 
DIN JURISPRUDENŢA TRIBUNALULUI ARGEŞ – SECŢIA CIVILĂ
52. Accesiune. Momentul naşterii dreptului
(Tribunalul Argeş, secţia civilă, decizia nr. 788/R din 12 mai 2009)
(selecţie şi prelucrare de judecător Viorel Terzea)
53. Acţiune în revendicare. Acţiune în nulitatea titlului de proprietate al reclamantului. Suspendarea soluţionării acţiunii în revendicare. Condiţii
(Tribunalul Argeş, secţia civilă, decizia nr. 1432/R din 20 octombrie 2009)
54. Asigurare de răspundere civilă obligatorie. Dreptul de opţiune al victimei
(Tribunalul Argeş, secţia civilă, decizia nr. 1147/R din 29 septembrie 2009)
55. Cerere de chemare în judecată. Perimare. Acte de procedură făcute fără intenţia de a continua judecata. Consecinţe
(Tribunalul Argeş, secţia civilă, decizia nr. 1106/R din 3 iulie 2009)
56. Clauză obscură. Mod de interpretare
(Tribunalul Argeş, secţia civilă, decizia nr. 2016/R din 8 decembrie 2009)
57. Contract de întreţinere. Predecesul debitorului întreţinerii. Dreptul de opţiune al creditorului întreţinerii
(Tribunalul Argeş, secţia civilă, decizia nr. 1334/R din 13 octombrie 2009)
58. Mandat de aducere neexecutat. Soluţionarea cauzei în absenţa martorului citat cu mandat de aducere. Consecinţe
(Tribunalul Argeş, secţia civilă, decizia nr. 560/RC din 29 septembrie 2009)
59. Partaj judiciar. Atribuirea bunului unui coproprietar. Principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac
(Tribunalul Argeş, secţia civilă, decizia nr. 96/RMF din 8 decembrie 2009)
60. Partaj judiciar. Omiterea unui succesor. Consecinţe
(Tribunalul Argeş, secţia civilă, decizia nr. 1619/R din 3 noiembrie 2009, cu opinie separată)
61. Titlu de proprietate. Nulitate. Teren ce a făcut obiectul stabilirii dreptului de proprietate în baza Legii nr. 10/2001
(Tribunalul Argeş, secţia civilă, decizia nr. 885/R din 2 iunie 2009)
 
JURISPRUDENŢĂ C.E.D.O./ JURISPRUDENŢĂ STRĂINĂ
62. Arestare preventivă. Garanţii. Lipsa indicării motivelor arestării. Neprezentarea „imediat” în faţa unui „magistrat”. Prelungirea arestării. Dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei. Violare (Secţia a III-a a Curţii Europene, hotărârea din 1 decembrie 2009 privind cererile nr. 6289/03, nr. 6297/03 şi nr. 9115/0365/03, Irinel Popa ş.a. c. României, selecţie, rezumat şi traducere neofi cială din limba
franceză de Bianca Selejan-Guţan)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică