Secţiuni » Arii de practică » Protective » Malpraxis medical
Malpraxis medical
CărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Malpraxis medical Revista revistelor juridice

Pandectele Române nr. 4/2011

12 mai 2011 | Elena ALBU

A apărut nr. 4/2011 al revistei Pandectele Române.

Cuprins

EDITORIAL
Rudimentul legii educaţiei naţionale
Radu N. CATANĂ

DOCTRINĂ
Ineficienţa procedurii speciale de stabilire a cazurilor de malpraxis medical şi insuficienţa proiectelor legislative de modificare a Titlului XV din Legea nr. 95/2006
Ionuţ VIDA-SIMITI
Obligaţia precontractuală de informare în contractul de vânzare-cumpărare. Conţinut. Natură juridică. Fundament
Manuela ISTRĂTOAIE
Solidarismul, doctrină de fi lozofi e politică şi juridică. Schiţă de portret
Elena Mădălina NICA
Noua politică penală – o derivă securitară?
Mădălina-Cristina PUTINEI
Transsexualismul – stare conflictuală a identităţii sexuale
Alexandra Mirela POPESCU
Despre transparenţa administraţiei publice din România la împlinirea a opt ani de la adoptarea Legii nr. 52/2003
Irina Marina LAZĂR

ACTE NORMATIVE COMENTATE
O privire asupra Noului Cod civil – Titlul preliminar (II)
Dan CHIRICĂ

JURISPRUDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE
56. Analiză critică a jurisprudenţei de contencios constituţional din România şi Germania cu privire la declararea neconstituţionalităţii legilor naţionale de transpunere a Directivei nr. 2006/24/CE privind reţinerea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Directivei nr. 2002/58/CE
(de drd. Simona ŞANDRU)
57. Repere în sesizarea Curţii Constituţionale cu o obiecţie de neconstituţionalitate extrinsecă în domeniul angajării răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege – aspecte teoretice şi practice pe marginea Deciziei nr. 1 din 4 ianuarie 2011
(de lect. univ. dr. George GÎRLEŞTEANU)

JURISPRUDENŢA ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIESECŢIA COMERCIALĂ
58. Contract de concesiune. Clauză compromisorie. Instanţa competentă material să soluţioneze contestaţia la executare
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 3080 din 30 septembrie 2010, cu notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)
59. Societate comercială pe acţiuni. Abuz de minoritate. Sancţiunea aplicabilă. Acţiune prin care se tinde la încetarea abuzului de minoritate şi obligarea la daune-interese
(Î.C.C.J, secţia comercială, decizia nr. 4199 din 2 decembrie 2010, cu notă de conf. univ. dr. Lucian Bernd Săuleanu)

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
60. Act administrativ fiscal. Cerere de suspendare a executării. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cauţiune. Instanţă de judecată. Drept de apreciere. Decizia Curţii Constituţionale
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5099 din 18 noiembrie 2010, cu notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)
61. Creanţe de asigurări. Cerere de despăgubire din fondul de garantare administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Societate de asigurări. Aplicarea în timp a legii civile – principiul tempus regit actum
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4416 din 19 octombrie 2010)

JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL,TRIBUNALELOR, TRIBUNALELOR SPECIALIZATE, JUDECĂTORIILOR ŞI A ALTOR ORGANE CU ACTIVITATE JURISDICŢIONALĂ
62. Concurs de infracţiuni: înşelăciune, fals în declaraţii şi uz de fals. Încadrare juridică a faptelor. Plângere împotriva ordonanţei procurorului. Non reformatio in pejus (Tribunalul Dolj, secţia penală, decizia penală nr. 715 din 6 noiembrie 2009, cu notă de lect. univ. dr. jud. Anamaria Cercel și conf. univ. dr. Ruxandra Răducanu)
63. Creşterea puterii de piaţă prin alocarea clienţilor: decizia Consiliului Concurenţei în cazul a 14 administratori de fonduri private de pensii (Consiliul Concurenţei, decizia nr. 39 din 7 septembrie 2010, cu notă de Nicoleta Tuominem)
64. Inadmisibilitatea validării unei oferte reale de plată nevalabilă din punct de vedere juridic (Tribunalul Cluj, secţia civilă, decizia civilă nr. 840/R/2009 din 17 iunie 2009, cu notă de prof. univ. dr. Mircea N. Costin și conf. univ. dr. Călin M. Costin)
65. Răspunderea preventivă – formă a răspunderii ecologice (Judecătoria sect. 1, București, sentinţa civilă nr. 864 din 24 iunie 2009, cu notă de conf. univ. dr. Anca Ileana Duşcă)
66. Validare poprire. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009. Plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Suspendare de drept. Aplicabilitatea directă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în temeiul art. 11 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din Constituţie. Aplicabilitatea art. 6 din Convenţie în privinţa termenului rezonabil al procedurii în faza executării silite (Judecătoria Craiova, secţia civilă, sentinţa civilă nr. 18564 din 17 noiembrie 2010, rezumat realizat de drd. Dragoş-Alexandru Efrim și notă de drd. Dragoş-Alexandru Efrim și drd. Ciprian Ionuţ Cioroianu)
67. Validare poprire. Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009. Plata unor drepturi salariale prevăzute în titluri executorii către personalul din sectorul bugetar. Suspendare de drept. Aplicabilitatea directă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în temeiul art. 11 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din Constituţie. Nereţinerea ca obligatorie, de către instanţa civilă, a argumentelor din decizia Curţii Constituţionale a României referitoare la convenţionalitate (Judecătoria Craiova, secţia civilă, sentinţa civilă nr. 20039 din 6 decembrie 2010, rezumat realizat de drd. Ciprian Ionuţ Cioroianu și notă de drd. Dragoş-Alexandru Efrim și drd. Ciprian Ionuţ Cioroianu)
CRONICA ARBITRAJULUI
68. Excepţia necompetenţei materiale a instanţei arbitrale. Contract de tranzacţie subsecvent unui contract de subantrepriză încheiate între aceleaşi părţi. Interpretarea restrictivă a clauzei de arbitraj din contractul iniţial (sentinţa arbitrală nr. 28 din 24 februarie 2010, nepublicată, a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, cu notă de prof. univ. dr. Ștefan Scurtu)

JURISPRUDENŢĂ C.E.D.O./JURISPRUDENŢĂ STRĂINĂ
69. Sinucidere asistată. Drept de a muri. Dreptul la respectul vieţii private. Acces la substanţe letale. Restricţionare. Necesitate într-o societate democratică. Non-violare (Secţiunea I a CEDO, cererea nr. 31322/07, hotărârea în cauza Haas c. Elveţiei, 20 ianuarie 2011, cu notă de prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guţan)
70. Investigatorii sub acoperire şi dreptul la un proces echitabil – regulile generale stabilite în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Utilizarea investigatorilor sub acoperire, tehnică de investigare a unor infracţiuni grave. Riscul de a provoca săvârșirea infracţiunii. Posibilitatea încălcării dreptului la un proces echitabil. Regulile jurisprudenţiale dezvoltate de Curtea Europeană a drepturilor Omului în materie. Conceptul de entrapment. Criteriile de analiză a activităţii investigatorilor sub acoperire. Criteriul substanţial constând în esenţă în a stabili dacă infracţiunea ar  fost comisă şi fără intervenţia autorităţilor. Criteriul procedural referitor la modul în care instanţele naţionale analizează o astfel de apărare a persoanei acuzate. Hotărârile pronunţate contra României în această materie
(de conf. univ. dr. Sebastian Răduleţu)

Elena ALBU

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership