Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE
Banner BA-01
Banner BA-02
Revista revistelor juridice

Pandectele Săptămânale nr. 14/2011

29 iulie 2011 | Elena ALBU

A apărut nr. 14/ 2011 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

DOCTRINĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ
1. Aplicarea din oficiu a dreptului Uniunii Europene de către instanţele naţionale
Yves HOUYET
2. Accesiune imobiliară. Imposibilitatea obţinerii autorizaţiei de construire. Drept de proprietate rezolubilă. Condiţie cu efect rezolutoriu. Admitere recurs
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX‑a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia nr. 164 din 30 martie 2010)
3. Acţiune în revendicare. Imobil afectat unei contrucţii de utilitate publică. Restituirea în natură şi menţinerea afectaţiunii pentru o perioadă de timp. Aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 10/2001. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 612 din din 28 ianuarie 2011)
4. Acţiune revocatorie. Calitate procesuală activă. Legea nr. 85/2006 – executarea silită a creanţelor potrivit dreptului comun după închiderea procedurii insolvenţei
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 189 din 19 ianuarie 2011)
5. Admitere excepţia de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aşa cum au fost modificate de art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. b) şi e) şi art. 257 alin. (1), alin. (2) lit. a) ‑ d) şi alin. (22) ‑ (8) din Legea nr. 95/2006, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar
(Curtea Constituţională, decizia nr. 335 din 10 martie 2011, publicată în M. Of. nr. 355 din 23 mai 2011)
6. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Art. 74 indice 1 din Codul penal
(Curtea Constituţională, decizia nr. 573 din 3 mai 2011, publicată în M. Of. nr. 363 din 25 mai 2011)
7. Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 85/2006 coroborate cu dispoziţiile art. 312 alin. 2‑4 din Codul de procedură civilă, în cazul învestirii curţii de apel cu soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii judecătorului sindic de respingere a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 5 din 4 aprilie 2011, publicată în M. Of. nr. 350 din 19 mai 2011)
8. Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, referitor la pretenţiile formulate de această categorie de personal, având ca obiect plata diferenţelor dintre drepturile salariale încasate şi cele cuvenite în baza acestui act normativ, începând cu data de 1 octombrie 2008, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011, publicată în M. Of. nr. 350 din 19 mai 2011)
9. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea dispoziţiilor art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înţelesul sintagmei „proces penal în curs” în cadrul căruia se poate realiza recunoaşterea, pe cale incidentală, a unei hotărâri penale străine
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, decizia nr. 9 din 15 noiembrie 2010, publicată în M. Of. nr. 382 din 1 iunie 2011)
10. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, referitor la posibilitatea personalului din serviciile de probaţiune de a beneficia de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 50%
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, decizia nr. 4 din 17 ianuarie 2011, publicată în M. Of. nr. 379 din 31 mai 2011)
11. Admitere recurs în interesul legii. Modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operaţiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale căror drepturi s‑au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 şi care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare potrivit legii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 4 din 4 aprilie 2011, publicată în M. Of. nr. 349 din 19 mai 2011)
12. Asociere în participaţiune. Revocarea asocierii. Drept de preemţiune
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 274 din 25 ianuarie 2011)
13.Calificare acţiune. Acţiune analizată la fond ca o cerere de partaj iar în apel ca acţiune în constatare. Înscris ce nu echivalează cu o convenţie de partaj. Acord al soţilor cu privire la bunurile dobândite în timpul căsătoriei. Admitere recurs
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III‑a civilă şi pentru cauze cu minori şi familie, decizia nr. 727 din 22 iulie 2010)
14. Competenţă. Calificare contract comercial sau contract asimilat actului administrativ
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ decizia nr. 3624 din 19 august 2010)
15. Legea nr. 10/2001. Măsuri reparatorii prin echivalent. Cerere completatoare. Repunerea în termen de formulare a cerererii completatoare. Necercetarea fondului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 4182 din 2 iulie 2010)
16. Medicamente de uz uman. Directiva 2001/83/CE. Publicitate. Publicaţie medicală. Informaţii neincluse în rezumatul caracteristicilor produsului
(Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii Camera a treia din 5 mai 2011, cauza C-249/09)
17. Reziliere contract închiriere spaţiu publicitar. Am plasare reclama publicitară. Procedura prealabilă a concilierii directe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia comercială,d ecizia nr.1119 din 18 martie 2010)
18. Stabilire paternitate. Încuviinţarea purtării de către minor a numelui tatălui. Pensie de întreţinere. Admitere recurs
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III‑a civilă şi pentru cauzele cu minori şi de familie, decizia nr. 314 din 8 martie 2010)
19. Stabilire program vizitare minor. Diminuarea programului de vizită. Admitere recurs
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III‑a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 696 din 16 iunie 2010)
20. Trimitere preliminară. TVA. Directivele 77/388/CEE şi 2006/112/CE. Rambursare. Termen. Dobânzi. Compensare. Principiile neutralităţii fiscale şi proporţionalităţii. Protecţia încrederii legitime
(Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Hotărârea Curţii Camera a treia din 12 mai 2011, cauza C-107/10)

Elena ALBU

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership