Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
2 comentarii

Judecătoria Rm. Vâlcea ref. protestul avocaților din Baroul Vâlcea


9 ianuarie 2014 | Bogdan MATEESCU

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

UPDATE, 13 ianuarie 2014: Dreptul la replică al Decanului Baroului Vâlcea


Ca urmare a continuării poziţiilor publice asumate de către decanul Baroului Vâlcea, precum şi pentru corecta informare a opinie publice, vă facem cunoscute următoarele:

1. La nivelul Curţii de Apel Piteşti s-a luat decizia de se a pune în aplicare obligația legală şi regulamentară de scanare a documentelor instanței si de arhivare electronică a dosarelor judiciare, începând cu anul 2014.

Întrucât la nivelul Judecătoriei Rm. Vâlcea nu există spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii aferente obligaţiei asumate, preşedintele Curţii de Apel Piteşti, dl. jud. dr. Gheorghe Deaconu, preşedintele Tribunalului Vâlcea, d-na jud. dr. Carmen Verdeş şi vicepreşedintele Tribunalului Vâlcea, dl. jud. Adrian Gheorghiţă, au fost invitaţi la sediul acestei instanţe, la începutul lunii decembrie a anului trecut, pentru a evalua situaţia existentă.

La întâlnire, preşedintele Curţii de apel a solicitat prezenţa şi a conducătorilor Baroului Vâlcea, însă doamna decan Monica Livescu nu a putut fi prezentă, astfel cum ne-a comunicat, întrucât domnia sa îşi desfăşoară activitatea cu preponderenţă în mun. Bucureşti. Fiind contactaţi ulterior de către doamna decan, aceasta ne-a adus la cunoştinţă că interzice participarea la discuţii a altor persoane din barou, chiar şi a prodecanului Baroului, doamna av. Floriana Marin şi chiar dacă aceasta din urmă confirmase prezenţa domniei sale în urma unei discuţii telefonice. Doamna prodecan ne-a adus la cunoştinţă, imediat, că nu mai poate fi prezentă ca urmare a neacordării permisiunii de către decanul baroului, astfel încât întâlnirea conducerilor celor trei instanţe s-a desfăşurat în lipsa unui reprezentant al Baroului Vâlcea.

S-a constatat astfel că la parterul sediului Judecătoriei, Baroul Vâlcea foloseşte în mod exclusiv două spaţii în apropierea arhivei civile, unul pentru avocaţii fumători, iar celălalt pentru avocaţii nefumători, fără să plătească măcar vreo cotă-parte din cheltuielile de întreţinere aferente.

În plus, s-a reţinut că Baroul mai deţine în proprietate două apartamente situate vis-a-vis de sediul instanţei (dintre care unul nu este nici măcar deschis avocaţilor obişnuiţi) precum şi încă un spaţiu situat în curtea interioară a Tribunalului Vâlcea, al cărui sediu este situat în imediata apropiere a clădirii Judecătoriei (nici acesta nu este folosit de  toţi avocaţii din cadrul Baroului ci numai de unul/unii dintre aceștia).

În fine, este de menţionat, din perspectiva lipsei de spaţiu de la nivelul Judecătoriei Rm. Vâlcea, măcar faptul că vicepreşedintele instanţei a fost, recent, sancţionat contravenţional de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea pentru depozitarea unor fişete conţinând dosare judiciare pe unul din holurile principale ale clădirii.

Așadar, în urma acelei întâlniri, s-a hotărât, prin acordul unanim al conducerilor administrative ale instanţelor menţionate, preluarea numai a unuia dintre cele două spaţii (nu a ambelor aşa cum se sugerează, în mod absolut incorect, prin scrisorile de “Protest” emise de Baroul Vâlcea), Baroul continuând folosinţa asupra celuilalt.

În acest sens a fost emisă Decizia nr. 25/2013 a Preşedintelui Judecătoriei Rm. Vâlcea, avizată favorabil, în unanimitate, de Colegiul de conducere al instanţei, prin Hotărârea nr. 32/2013.

Doamna decan a fost aşteptată întreaga perioadă şi la Judecătoria Rm. Vâlcea pentru a discuta modalitatea optimă şi raţională de preluare, însă, deşi cunoştea situaţia, chiar în urma unor discuţii purtate cu preşedintele Curţii de apel Piteşti imediat după întâlnirea comună, a înaintat o adresă prin care îşi manifestă dezacordul faţă de acţiune, adresă datată în 24 decembrie 2013.

Prin urmare, faţă de multitudinea discuţiilor purtate exclusiv, aşa cum ni s-a solicitat, cu doamna decan, de conducerile tuturor celor trei instanţe menţionate, domnia sa nu se poate pretinde surprinsă de punerea în executare a unei măsuri despre care ştia in terminis şi în timp util însă pe care, prin neasigurarea prezenţei domniei sale, a încercat să o amâne sine die. De altfel, “surprinderea” manifestată în scrisorile de protest, chiar dacă reală pentru membrii baroului, nu ni se poate imputa, având în vedere că reprezentantul acestui for, doamna decan Monica Livescu, care cunoştea aşadar anume situaţia, a interzis întâlniri sau discuţii cu oricine altcineva din conducerea baroului decât domnia sa şi nu a comunicat chestiunile de interes membrilor aceluiaşi barou decât în preajma sărbătorilor, şi atunci, aşa cum s-a constatat cu ocazia întâlnirii din 6 ianuarie 2014, nu pe de-a-ntregul.

Faţă de împrejurarea că sediul Judecătoriei Rm. Vâlcea reprezintă obiectiv de pază şi securitate, nefiind, aşadar, un imobil cu destinaţie obişnuită, decizia sus menţionată a fost pusă în aplicare, planul de pază – adaptat corespunzător, iar spaţiul a fost închis (fiind, până în la acel moment, deschis) şi sigilat, doamnele şi domnii avocaţi fiind înştiinţaţi că pot prelua robele şi alte obiecte care se află în interiorul acestuia în prezenţa grefierului şef şi a corpului de jandarmi.

Prin adresa nr. 3/2014, Tribunalul Vâlcea a comunicat şi oficial Baroului Vâlcea că folosinţa acestei entităţi asupra spaţiilor deţinute în clădirea Judecătoriei Rm. Vâlcea  se reduce, acelaşi Barou urmând să continue folosirea unuia dintre cele două birouri, cel nepreluat prin decizia nr. 24/2013.

Măsura închiderii spaţiului s-a luat la sfârşitul ultimei zile lucrătoare anterioare datei de 6 ianuarie 2014, dată de începere a activităţii de scanare, respectiv în data de 30 decembrie 2013.

Mai trebuie menţionat faptul că aşa-zisele propuneri formulate de decanul baroului vizau fie restrângerea spaţiilor alocate sectoarelor instanţei şi aşa destul de înghesuite, fie mutarea unor compartimente în alte posibile locaţii. Am considerat astfel de propuneri ca fiind nerezonabile, neputând fi de conceput a se prefera destructurarea unei instanţe numai pentru ca baroul să deţină spaţii separate după criterii tabagice şi, astfel cum am arătat mai sus – excedentare în concret.

 2. În data de 6 ianuarie 2014 s-a solicitat de către, de data aceasta, Consiliul Baroului Vâlcea, o întrevedere a acestui for cu conducerile Tribunalului Vâlcea şi Judecătoriei Rm. Vâlcea.

În urma acestui dialog, am avut surpriza să constatăm că cel puţin o parte dintre cei opt consilieri prezenţi nu au cunoscut conținutul discuţiilor purtate de conducerile instanţelor cu doamna decan, (subliniem încă o dată că aceeaşi doamnă ne-a impus exclusivitate în ceea ce priveşte propria persoană în legătură cu orice aspecte care vizează Baroul, chiar dacă, aşa cum am arătat, domnia sa este extrem de greu de găsit, desfăşurându-şi activitatea în mun. Bucureşti).

Cu toate acestea, membrii Consiliului Baroului au manifestat o atitudine rezonabilă, de înţelegere a situaţiei dificile constând în insuficienţa spaţiilor deţinute de instanţe şi au fost de acord să-l elibereze, iar conducerile celor două instanţe s-au angajat în continuarea demersurilor privind obţinerea de spaţii suplimentare şi reluarea discuţiilor după un rezultat favorabil.

În ceea ce priveşte conducerea Judecătoriei Rm. Vâlcea, aceasta a condiţionat reluarea, în viitor, a discuţiilor de prezenţa şi a membrilor Consiliului, având în vedere atitudinea conflictuală a doamnei decan, încercarea domniei sale de manipulare a opiniei publice şi neaducerea la cunoştinţa consilierilor şi tuturor avocaţilor vâlceni a conţinutului exact al discuţiilor purtate în prealabil.

În acest sens, a fost semnat şi procesul verbal înregistrat la toate cele trei instituţii: Tribunalul Vâlcea, Judecătoria Rm. Vâlcea şi Baroul Vâlcea.

Procesul verbal a fost semnat inclusiv de doamna decan Monica Livescu, chiar dacă domnia sa a fost percepută drept singura sursă de conflict în cadrul aceleiaşi întâlniri, atitudinea domniei sale fiind cel puţin nerezonabilă.

La aceeaşi dată, avocaţii care deţineau robe sau alte obiecte în acel spaţiu s-au prezentat şi le-au ridicat, personalul judecătoriei fiind solicitat în acest sens, cu succes, în tot cursul zilei respective.

3. Remarcăm, însă, o insistenţă de neînţeles în a promova un aşa zis “Protest” pe care, fără a cunoaşte situaţia reală, îl susţine  Comisia permanentă din UNBR.

Faţă de continuarea apariţiei în spaţiul public a unor luări de poziţie fondate pe o situaţie de fapt prezentată de o singură parte în termeni cel puţin subiectivi, trunchiat, în orice caz – prin omiterea unor chestiuni esenţiale, numai pentru a se acoperi un eşec de comunicare şi reprezentare al unei singure persoane din cadrul conducerii Baroului Vâlcea, conducerea Judecătoriei Rm. Vâlcea înţelege că acordul consemnat în procesul verbal din data de 6 ianuarie 2014 este, astfel, denunţat de barou şi astfel îşi rezervă dreptul de a evalua dacă o reluare a discuţiilor la care, cu bună credinţă, s-a angajat anterior, se mai justifică în concret, precum şi de a analiza oportunitatea preluării şi a spaţiului rămas, în prezent, în folosinţa baroului, în vederea amenajării unei săli de consiliu (în cadrul instanţei lipsind, la acest moment o astfel de sală), mai ales pentru a oferi, astfel, posibilitatea conducătorului Baroului Vâlcea să prezinte în termeni reali, iar nu neadevăraţi aşa cum a făcut-o până în prezent, o evacuare totală din sediul Judecătoriei.

judecător Bogdan MATEESCU
Preşedintele Judecătoriei Rm. Vâlcea

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică