Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 6/2012


28 februarie 2012 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Revista revistelor juridice

A apărut nr. 6/2012 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

DOCTRINĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ
1. Dreptul penal al Uniunii Europene
Serge DE BIOLLEY
2. Acţiune în anulare a unei hotărâri arbitrale. Admitere. Contract pentru distribuirea de medicamente. Dreptul cetăţeanului şi obligaţia corelativă a statului de a asigura medicamentele necesare
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV‑a civilă, decizia nr. 13 din 28 martie 2011)
3. Acţiune în anularea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor privind desemnarea administratorului special al societăţii aflate în procedura insolvenţei. Acţiune comercială reglementată de art. 130 din Legea nr. 31/1990 şi nu o acţiune specifică procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006
(Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, decizia nr. 1608 din 30 noiembrie 2011)
4. Acţiune în grăniţuire şi revendicare. Caracterul accesoriu al capătului de cerere privind grăniţuirea. Calificarea căii de atac căreia îi era supusă hotărârea instanţei de fond, după valoarea bunului revendicat. Incidenţa art. 282 indice 1 C.proc.civ.
(Curtea de Apel Constanţa, secţia civilă, decizia nr. 248 din 1 iunie 2011)
5. Admitere recurs în intersul legii. Calitatea procesuală pasivă a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011, M. Of. nr. 120 din 17 februarie 2012)
6. Adunare Generală a Acţionarilor. Cererea acţionarilor de completare a ordinii de zi. Condiţii. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 2856 din 28 septembrie 2011)
7. Amendă judiciară. Abaterea judiciară prevăzută de art. 198 alin. 3 C. pr. pen. Cazuri în care poate fi reţinută
(Curtea de Apel Târgu-Mureş, secţia penală, decizia nr. 403 din 15 iunie 2011)
8. Anularea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă. Reintegrarea în funcţie – inexistenţa unei obligaţii a angajatorului de a emite o decizie de reintegrare în funcţia deţinută anterior
(Curtea de Apel Constanţa, secţia civilă, decizia nr. 209 din 17 mai 2011)
9. Autoritate de lucru judecat. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă ce a stat la baza admiterii unei cereri de deschidere a proceduri insolvenţei
(Curtea de Apel Târgu-Mureş, secţia comercială, decizia nr. 158 din 3 februarie 2011)
10. Carte funciară. Notarea acţiunilor în cartea funciară. Notare proces civil având ca obiect restituire împrumut. Legea nr. 7/1996, art. 26 alin. (4) lit. c)
(Curtea de Apel Timişoara, secţia civilă, decizia nr. 22 din 19 ianuarie 2011)
11. Cerere de ajutor public judiciar. Exercitarea căii de atac a recursului cu privire la modul de soluţionare al cererii de ajutor public judiciar
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, decizia nr. 7 din 11 ianuarie 2011)
12. Competenţa instanţei de la domiciliul pârâtului de a soluţiona o acţiune personală cu privire la un imobil. Obligaţie de a face
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 6316 din 22 septembrie 2011)
13. Competenţă. Competenţă de jurisdicţie. Contract de reasigurare
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a comercială, decizia nr. 835 din 11 mai 2011)
14. Concurenţă. Înţelegere pe teritoriul unui stat membru care a început înainte de aderarea acestui stat la Uniunea Europeană. Înţelegere de anvergură internaţională cu efecte pe teritoriul Uniunii şi al Spaţiului Economic European. Articolul 81 CE şi articolul 53 din Acordul privind SEE. Urmăriri şi sancţionarea încălcării pentru perioada anterioară datei aderării şi pentru perioada ulterioară acestei date. Amenzi. Delimitarea competenţelor Comisiei de competenţele autorităţilor naţionale de concurenţă. Aplicarea amenzilor de către Comisie şi de către autoritatea naţională de concurenţă. Principiul ne bis in idem. Regulamentul (CE) nr. 1/2003. Articolul 3 alineatul (1) şi articolul 11 alineatul (6). Consecinţele aderării unui nou stat membru la Uniune
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 14 februarie, cauza C-17/10)
15. Contract de consultanţă. Acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. Constatarea depăşirii limitelor mandatului. Acţiunea în rezoluţiune. Excepţia de neexecutare a contractului. Distincţia acţiune în realizare şi acţiune în constatare
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV‑a civilă, decizia nr. 119 din 8 februarie 2011)
16. Contract de vânzare-cumpărare. Pact comisoriu stipulat în favoarea uneia dintre părţi. Condiţii pentru calificarea ca abuzivă a unei clauze contractuale
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 1646 din 18 aprilie 2011)
17. Control al Curţii de Conturi a României. Legalitatea verificării exerciţiului bugetar al unităţii administrativ teritoriale. Excepţie de nelegalitate
(Curtea de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 449 din 29 martie 2011)
18. Discriminare. Invocarea unei discriminări conţinută în reglementările unor acte normative. Acţiune nefondată în contencios administrativ
(Curtea de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, sentinţa nr. 311 din 14 iulie 2011)
19. Expropriere pentru utilitate publică. Data de la care se stabilesc despăgubirile datorate ca efect al exproprierii. Caracterul prelabil şi just al despăgubirii. Etapele exproprierii
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, decizia nr. 174 din 18 februarie 2011)
20. Greşita aplicare a pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi, în condiţiile în care pedeapsa principală este amenda
(Curtea de Apel Constanţa, secţia penală, decizia nr. 858 din 26 septembrie 2011)
21. Greşita reţinere de circumstanţe atenuante. Pericolul social concret. Gravitatea ridicată a faptei comisă. Grad extrem de mare al alcoolemiei
(Curtea de Apel Galaţi, secţia penală şi pentru cauze cu minori, sentinţa nr. 1915 din 23 noiembrie 2011)
22. Închiriere spaţii comune. Condominiu. Acord manifestat printr-un tabel nominal cu semnăturile proprietarilor şi nu printr-o hotărâre a adunării generale a proprietarilor. Acordul proprietarilor direct învecinaţi
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 1578 din 13 aprilie 2011)
23. Procedura insolvenţei. Ridicare drept de administrare. Respingere. Înscrierea provizorie a creanţelor. Înregistrarea în tabelul de creanţe numai a valorilor certe la data deschiderii procedurii (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a comercială, decizia nr. 790 din 5 mai 2011)
24. Respingere recurs în interesul legii. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Momentul procesual până la care sunt aplicabile dispoziţiile art. 320 indice 1 alin. 1 şi 7 din Codul de procedură penală, referitoare la procedura de judecată simplificată
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 28 din 12 decembrie 2011, M. Of. nr. 119 din 16 februarie 2012)
25. Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare autoturism. Vicii ascunse grave
(Curtea de Apel Galaţi, secţia civilă, decizia nr. 669 din 14 decembrie 2011)
26. Societatea informaţională. Drept de autor. Internet. Furnizor de servicii de stocare. Prelucrarea informaţiilor stocate pe o platformă de reţea socială online. Instituirea unui sistem de filtrare a acestor informaţii pentru a împiedica schimbul de fişiere care aduc atingere drepturilor de autor. Absenţa unei obligaţii generale de supraveghere a informaţiilor stocate
(C.J.U.E., Camera a treia, din 16 februarie 2012, cauza C‑360/10)
27. Valorificarea bunului adus în garanţie. Distribuţia sumei către creditorul care are o creanţă garantată cu bunul valorificat. Creanţă înscrisă în tabelul definitiv consolidat
(Curtea de Apel Ploieşti, secţia comercială, decizia nr. 1601 din 12 iulie 2011)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică