Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 21/2012


18 iulie 2012 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

A apărut nr. 21/2012 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

DOCTRINĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ 
1. Hotărârea în cazurile „Pammer” şi „Hotel Alpenhof”: echilibrul dintre consumatori şi profesionişti în cadrul comerţului electronic (aşa-numitul e-commerce)
Marie DECHAMPS, Eduardo ALVAREZ ARMAS
2. Plagiatul. Scurte consideraţii
Marian FLORESCU
3. A opta directivă TVA. Norme detaliate privind rambursarea TVA-ului persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul ţării. Termen de înaintare a cererii de rambursare. Termen de decădere
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 21 iunie 2012, cauza C-294/11)
4. Acţiune în evacuare. Calitate procesuală activă. Excepţii de la regula unanimităţii în exercitarea actelor cu privire la bun în cazul coproprietăţii pe cote părţi
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 558 din 29 februarie 2012)
5. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiilor art. 7 alin. (2) teza finală din anexa nr. VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
(Curtea Constituţională, decizia nr. 685 din 28 iunie 2012, M. Of. nr. 470 din 11 iulie 2012)
6. Apel. Încălcarea dispoziţiilor art. 297 din Codul de procedură civilă de către instanţa de control. Nelegala trimitere spre rejudecare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 861 din 22 februarie 2012)
7. Atribuţii ale judecătorului sindic în procedura insolvenţei. Legea nr. 85/2006, art. 11, art. 113, art. 114
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 340 din 8 februarie 2012)
8. Cerere privind deschiderea insolvenţei. Condiţii
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 18 din 11 ianuarie 2012)
9. Citarea părţii la sediul social înscris la acea dată în evidenţele O. R. C. Competenţa privind procedura insolvenţei în lipsa unei clauze exprese derogatorii vizând această materie
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia VI-a civilă, decizia nr. 621 din 6 martie 2012)
10. Clauza penală. Condiţiile în care creanţa având acest izvor poate fi considerată ca fiind certă, lichidă şi exigibilă
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 546 din 28 februarie 2012)
11. Clauză penală. Neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor asumate contractual
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, decizia nr. 115 din 5 martie 2012)
12. Competenţă teritorială. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Birou teritorial
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, încheierea nr. 537 din 9 aprilie 2012)
13. Constatare nulitate absolută parţială a contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni. Bun imobil preluat fără titlu de societatea privatizată. Netemeinicie
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, decizia nr. 15 din 17 ianuarie 2012)
14. Constatarea nulităţii absolute a Hotărârii AGA. Nelegala convocare, motiv de nulitate absolută
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia A VI-a civilă, decizia nr. 734 din 16 martie 2012)
15. Contract de achiziţie publică. Natura obligaţiilor asumate de către prestator
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 1204 din 10 mai 2012)
16. Contract de credit. Acţiune în obligarea la încheierea de acte adiţionale în temeiul art. 95 din O.U.G. nr. 50/2010. Modificarea art. 95 prin Legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă. Neretroactivitatea legii. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2015 din 6 aprilie 2012)
17. Contract de prestări servicii. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. Dreptul de opţiune al creditorului între rezilierea contractului şi executarea în natură a acestuia. Imposibilitatea cumulului celor două sancţiuni
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2060 din 24 aprilie 2012)
18. Contract de reprezentare. Jucător de fotbal. Nerespectarea obligaţiei de exclusivitate acordată agentului. Clauză abuzivă. Criterii de apreciere a caracterului abuziv
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1222 din 7 martie 2012)
19. Cooperare judiciară în materie civilă. Proceduri de insolvenţă. Regulamentul (CE) nr. 1346/2000. Articolul 5 alineatul (1). Aplicare în timp. Acţiune reală introdusă într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene. Procedură de insolvenţă deschisă împotriva debitorului într-un alt stat membru. Primul stat devenit membru al Uniunii Europene. Aplicabilitate
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 5 iulie 2012, cauza C-527/10)
20. Deschiderea procedurii insolvenţei. Condiţiile de admisibilitate ale cererii prin care se solicită deschiderea procedurii acesteia
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, decizia nr. 579 din 5 martie 2012)
21. Fiscalitate. TVA. A şasea directivă. Directiva 2006/112/CE. Drept de deducere. Condiţii de exercitare. Articolul 273. Măsuri naţionale pentru lupta împotriva fraudei. Practică a autorităţilor fiscale naţionale. Refuzul dreptului de deducere în cazul unui comportament nelegal al emitentului facturii aferente bunurilor sau serviciilor pentru care se solicită exercitarea acestui drept. Sarcina probei. Obligaţia persoanei impozabile de a se asigura cu privire la comportamentul legal al emitentului acestei facturi şi de a-l dovedi
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 21 iunie 2012, cauzele conexate C-80/11 şi C-142/11)
22. Individualizarea judiciară tratamentului sancţionator. Circumstanţe personale. Nivelul alcolemiei
(Curtea de Apel Braşov, secţia penală, decizia nr. 560 din 4 iulie 2011)
23. Internarea bolnavilor mintali sau toxicomani. Avizul comisiei medicale competente. Garanţii ale drepturilor la apărare
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, decizia nr. 134 din 23 ianuarie 2012)
24. Necompetenţă generală a instanţelor române. Stabilirea corectă de către instanţa de fond a temeiului de drept prioritar
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, decizia nr. 125 din 13 martie 2012)
25. Probe. Expertiza medico-legală. Transportul sau depunerea probelor prelevate. Alcoolemie
(Curtea de Apel Braşov, secţia penală, decizia nr. 895 din 3 noiembrie 2011)
26. Probe. Expertiza medico-legală. Valoare probatorie. Alcoolemie
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, decizia nr. 638 din 27 martie 2012)
27. Proprietate tabulară în sistemul Decretului-lege nr. 115/1938. Acţiune în revendicare prin compararea titlurilor. Titlu de proprietate înscris într-o carte funciară definitivă. Titlu de proprietate înscris într-o carte funciară nedefinitivă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 184 din 17 ianuarie 2012)
28. Reprezentare a părţilor în judecată. Revocarea mandatului
(Curtea de Apel Iaşi, secţia civilă, decizia nr. 470 din 29 februarie 2012)
29. Repunerea de drept în termenul de acceptare a succesiunii prin efectul legii. Imobilul dobândit de soţi în perioada în care Codul civil în vigoare nu prevedea regimul comunităţii de bunuri
(Curtea de Apel Oradea, secţia I civilă, decizia nr. 2353 din 20 octombrie 2011)
30. Revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 4 C. pr. civ. – înscris declarat fals
(Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă, decizia nr. 1070 din 1 februarie 2012)
31. Sentinţă prin care judecătoria dispune internarea medicală în temeiul art. 431 alin. (1 ind. 2) C. proc. pen. Recurs. Instanţa competentă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, încheierea nr. 399 din 19 martie 2012)
32. Suspendarea executării Hotărârii AGEA pe calea ordonanţei preşedinţiale. Admisibilitate   (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 631 din 6 martie 2012)
33. Sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În lipsa unor motive temeinice, de natură a justifica refuzul recoltării probelor biologice, fapta constituie infracţiuneâ
(Curtea de Apel Braşov, secţia penală, decizia nr. 733 din 29 septembrie 2011)
34. Trafic de influenţă. Avocat. Cerere privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare. Inadmisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, încheierea din 30 ianuarie 2012)
35. TVA. Directiva 2006/112/CE. Drept de deducere. Termen de decădere pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA-ului. Principiul efectivităţii. Refuzarea dreptului de deducere a TVA-ului. Principiul neutralităţii fiscale
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 12 iulie 2012, cauza C-284/11)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii