Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 30/2012


2 noiembrie 2012 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

A apărut nr. 30/2012  al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

DOCTRINĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ
1. Consecinţele “Tratatului fiscal” asupra statelor Uniunii Europene
Dan DROSU ŞAGUNA, Alice Cristina Maria ZDANOVSCHI
2. Regulile concurenţiale aplicabile întreprinderilor
Thierry FOUQUET, Velérie GIACCOBO-PEYRONNEL, Jorj SLADIC
3. Achiziţie publică de lucrări. Limitele în care instanţa de control judiciar poate adopta măsuri de remediere a deficienţelor constatate în desfăşurarea procedurii de achiziţie publică
(Curtea de Apel Iaşi, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1349 din 25 mai 2012)
4. Achiziţii publice. Nedeschiderea plicurilor cu documentele de calificare şi cu oferta tehnică în şedinţa de deschidere a ofertelor. Principiul transparenţei şi accesul la dosarul de achiziţie publică
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2522 din 3 mai 2012)
5. Acreditarea şi retragerea acreditării. Limitele în care trebuie apreciată conduita autorităţii publice chemate în judecată precum şi a naturii şi a semnificaţiei actului a cărui anulare se solicită
(Curtea de Apel Iaşi, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1433 din 31 mai 2012)
6. Act administrativ contestat în procedura prevăzută de art. 9 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 concomitent cu invocarea excepţiei de neconstituţionalitate
(Curtea de Apel Iaşi, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1423 din 31 mai 2012)
7. Acţiune în anularea hotărârii AGA a unui societăţi cu răspundere limitată. Formalităţi de convocare. Regula unanimităţii hotărârii de modificare a actului constitutiv
(Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, decizia nr. 638 din 28 martie 2012)
8. Acţiunea în anulare a sentinţei arbitrale. Invocarea realizării unei judecăţi în echitate. Netemeinicie (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, decizia nr. 4 din 16 mai 2012)
9. Admitere în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar şi ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în situaţia recalculării salariilor de bază ale cadrelor didactice începând cu data de 1 ianuarie 2010
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 11 din 8 octombrie 2012, M. Of. nr. 734 din 31 octombrie 2012)
10. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea art. XXIV alin. (1) – (3) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, cu privire la stabilirea căii de atac (apel sau recurs) şi a instanţei competente să judece calea de atac declarată împotriva unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în primă instanţă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010, în cazul în care, după intrarea în vigoare a legii menţionate, cauza a fost trimisă spre rejudecarea apelulu
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 12 din 8 octombrie 2012, M. Of. nr. 735 din 31 octombrie 2012)
11. Cerere de anulare a noului plan urbanistic zonal. Nerespectarea autorizaţiei de construire iniţiale. Limitele dreptului de apreciere a organului administrativ
(Curtea de Apel Iaşi, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1143 din 7 mai 2012)
12. Competenţa instanţei în executare silită
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 7 din 9 ianuarie 2012)
13. Condițiile de admisibilitate ale cererii de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă. Limitele analizării hotărârii atacate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 1285 din 24 februarie 2012)
14. Contestaţie împotriva dispoziţiei emisă în temeiul Legii nr. 10/2001 formulată de un terţ. Competenţa de soluţionare a cererii aparţine instanţei competente potrivit dreptului comun
(Curtea de Apel Alba, secţia I civilă, decizia nr. 106 din 1 martie 2012)
15.Contestaţie la planul de distribuire. Momentul de la care se calculează începutul termenului de decădere pentru exercitarea dreptului de a atac planul de distribuire
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 1026 din 19 aprilie 2012)
16. Excepţie de nelegalitate. Cheltuieli de judecată
(Curtea de Apel Braşov, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 625 din 14 februarie 2012)
17. Hotărâre de divorţ pronunţată într-un stat extracomunitar. Cerere având ca obiect revenirea la numele anterior în cadrul procedurii de exequatur în lipsa unei astfel de menţiuni în hotărârea de divorţ
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 4706 din 21 iunie 2012)
18. Imobil expropriat pentru cauză de utilitate publică şi nepreluat în mod efectiv de Stat. Cerere de constatare a calităţii de proprietar asupra imobilului. Admisibilitatea acţiunii întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 33/1994
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 909 din 10 februarie 2012)
19. Legea nr. 221/2009. Deportările/strămutările în URSS pe motiv de apartenenţă etnică (a etnicilor germani) nu intră sub incidenţa acestei legi şi nu au caracter politic
(Curtea de Apel Alba-Iulia, secţia I civilă, decizia civilă nr. 123 din 8 martie 2012)
20. Libera circulaţie a mărfurilor. Restricţii cantitative şi măsuri cu efect echivalent. Acoperiri interioare pentru şemineuri şi conducte verticale. Lipsa unui marcaj de conformitate CE. Excludere de la comercializare
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 18 octombrie 2012, cauza C-385/10)
21. Marcă. Nume comercial. Acțiune în concurență neloială
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 632 din 3 februarie 2012)
22. Prezumții. Putere de lucru judecat. Efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3028 din 4 mai 2012)
23. Procedura insolvenţei. Lipsa calităţii administratorului special de a solicita înlocuirea administratorului judiciar
(Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, decizia nr. 45 din 18 ianuarie 2012)
24. Rambursare drepturi de import. Aplicabilitatea art. 258 şi urm. Cod vamal. Autoritatea competentă să se pronunţe asupra cererii de rambursare
(Curtea de Apel Alba Iulia, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2369 din 20 septembrie 2011)
25. Recurs. Răspundere extracontractuală a Uniunii. Termen de prescripţie. Punct de plecare
(C.J.U.E, concluziile avocatului general din 18 octombrie 2012 în cauza C-460/09 P)
26. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Articolul unic alin. (1) din O.U.G. nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005
(Curtea Constituţională, decizia nr. 760 din 20 septembrie 2012, M. Of. nr. 721 din 24 octombrie 2012)
27. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 42 şi art. 45 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
(Curtea Constituţională, decizia nr. 758 din 20 septembrie 2012, M. Of. nr. 721 din 24 octombrie 2012)
28. Suspendare condiţionată
(Curtea de Apel Oradea, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 335 din 27 martie 2012)
29. Trimitere preliminară. Admisibilitate. Trimiterea dreptului intern la dreptul Uniunii. Directiva 90/435/CEE. Directiva 90/434/CEE. Prevenirea dublei impuneri economice. Excepţie. Lichidarea unei filiale la momentul unei fuziuni. Distribuirea profiturilor. Noţiunea «lichidare»
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şaptea, din 18 octombrie 2012, cauza C-371/11)
30. TVA. Directiva 2006/112/CE. Articolele 306-310. Regimul special pentru agenţiile de turism. Prestarea unui serviciu de transport efectuată de o agenţie de turism care acţionează în nume propriu. Noţiunea de serviciu unic. Articolul 98. Cotă redusă de TVA
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şasea, din 25 octombrie 2012, cauza C-557/11)
31. Uciderea din culpă. Greşita achitare a inculpatei. Accident de circulaţie
(Curtea de Apel Oradea, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 299 din 20 martie 2012)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii