Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Mediere
DezbateriCărţiProfesionişti
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC
2 comentarii | 

Mini-repertoriu de practică judiciară în materia medierii
21.01.2014 | Cristi DANILEȚ

Instanța în fața căreia intervine mediere:
– Judecătorie: D.7364/233/2012 Jud.Galați
– Tribunal: D.4092/215/2013 Tribunal Dolj
– Curte de Apel: D.1366/289/2010 CA Tg. Mureș

Tipul cererii:
– cerere de consfințire acord de mediere fără acțiune depusă: D.3923/325/2013 Jud. Timișoara, D.33143/299/2013 Js1 Buc, D.3305/289/2013 Jud. Reghin
– acord de mediere depus în cursul judecății: D.16122/180/2012 Jud. Bacău

Durată proces vs. durată medierii
D.4282/271/2007 Judecătoria Oradea: Dosarul este înregistrat în mai 2007 și soluționat în iulie 2011. A avut 28 termene de judecată. După intrarea în procedură de mediere, s-a soluționat într-o săptămână.

Durata dintre depunerea acordului de mediere și încuviințarea înțelegerii
D.1395/271/2008 Judecătoria Oradea: după doi ani de judecată, părțile depun acordul de mediere într-o zi și a doua zi se ia act de el.
D.1326/99/2011 Tribunalul Iași: acord de mediere încuviințat la două zile după încheiere.
D.24723/300/2013 Js2 Buc: se încheie acord de mediere, după 8 zile se cere instanței consfințirea, se face aceasta la primul termen fixat după 3 luni.

Număr de părți implicate
D.1395/271/2008 Judecătoria Oradea. Cauza are ca obiect partaj judiciar și are 12 reclamanți și 8 pârâți. După doi ani de judecată, părțile depun acordul de mediere și se încuviințează înțelegerea lor.

Calitatea părților:
– numai persoane fizice: D.5943/30/2010 Jud.Timișoara ia act de acordul de mediere dintre doi reclamanți și un pârât într-o cauză de rezoluțiune contract
– persoane fizice și persoane juridice: D.1326/99/2011 Tribunalul Iași ia act  de acordul de mediere între o persoană fizică și o persoană juridică într-un litigiu de muncă.
– numai persoane juridice: D.9981/99/2010 Tribunal Iași ia act de acordul de mediere dintre două societăți comerciale (o SRL și o SA).

Chestiuni de procedură:
– se pune în vedere reclamantei să depună dovada parcurgerii procedurii de informare D. 25525/325/2012 Jud.Timișoara
– pentru soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii se emite o adresă la Birou Mediator pentru a comunica în copie certificată conform cu originalul invitaţia la mediere adresată intimatei: D.4122/110/2013 Tr. Bacău
– se respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă pentru neparcurgerea procedurii de informare obligatorie D.2449/287/2013 Jud. Rm. Sărat
– se pune în vedere părților că au posibilitatea stingerii prin mediere a cauzei penale având ca obiect vătămare corporală din culpă: D.624/46/2011 CA Pitești
– se amână la cererea avocatului în vederea încheierii unui acord de mediere: D.5120/325/2010 Jud. Timișoara; la fel pentru mediere pe latură civilă în procesul penal D. 335/54/2013 CA Craiova.

Obiect acordul de mediere

CAUZE DR. FAMILIEI
– divorț: D.10282/197/2013 Jud. Brașov a încuviințat acordul de mediere încheiat după data depunerii acțiunii
– divorț prin acord: D.21592/197/2012 Jud. Brașov a încuviințat acordul de mediere existent deja la data depunerii acțiunii
– divorț cu minori, cereri accesorii: D.18144/303/2012 Js6 Buc
– exercitarea autorității judecătorești: D.21562/271/2012 Judecătoria Oradea
– stabilire program vizitare minor*: D.15867/271/2013 Jud. Oradea, D.7391/327/2011 CA Constanța
– pensie de întreținere minor: D.31953/325/2013 Jud. Timișoara
– majorare pensie întreținere: D.6788/4/2013 Js4 Buc
– renunțare instituire ordin de protecție D.27309/303/2012 Tr. București
– împăcare divorț D.39073/299/2013 Js1 Buc

CAUZE CIVILE
– rezoluțiune contract: D.20457/271/2009 Judecătoria Oradea
–  sistarea stării de indiviziune asupra masei succesorale D.15086/302/2011 Jud. S5 Buc
– acțiune în constatare cu o instituție a statului: D.11510/271/2010 Judecătoria Oradea
– partaj bunuri comune: D.12031/271/2010 Judecătoria Oradea
– prestația tabulară: D.20708/271/2010 Judecătoria Oradea
– somație de plată: D.4246/301/2012 Js3 Buc
– hotărâre care să țină loc de act autentic: D.312/210/2012 Trib. Arad
– pretenții bănești: D.4922/211/2011 CA Cluj
– contestație la executare: D.12123/4/2010 Js 4 Buc
– întoarcere executare D.30707/299/2013 Js1 Buc
– opoziție la executare: D.1883/328/2012 CA Cluj
– evacuare civil D.44327/299/2011 Js1 Buc
– daune cominatorii D.6504/299/2011 Js1 Buc
– pretenții dobândă legală D.19439/299/2012 Js1 Buc
– pretenții drept retenție D.8725/299/2010 Js1 Buc
– revendicare imobiliară: D.5617/296/2012 Jud. Satu-Mare
– constatare nulitate act juridic: D.30947/301/2012 Js3 Buc
– uzucapiune: D.730/4/2011 Js3 Buc, D.27583/303/2011 Js6 Buc
– exequatur: recunoaște acord de mediere încheiat în alt stat D.55228/3/2011 Tr. București

CAUZE COMERCIALE
– ordonanță de plată: D.15557/271/2012 Judecătoria Oradea
– procedura insolvenței: D.3150/111/2010 Tribunalul Bihor
– pretenții: D.8924/111/2010 Tribunalul Bihor
– evacuare comercial D.56479/3/2011 Tr. București

CAUZE DR. MUNCII
– litigiu de muncă: D.3989/108/2010 Tribunalul Arad
– contestaţie decizie de concediere: D.3607/111/2011 CA Oradea
– răspundere patrimonială a angajatului D.78110/3/2011 Tr. București
– contestaţie decizie de sancţionare de instituție de stat D.15804/3/2013 Tr. București

CAUZE PENALE
– despăgubiri civile în cauză penală: D.6844/118/2010 CA Constanța
– lovire sau alte violențe D.17065/4/2013 Js4 Buc (face confuzie între împăcare și acord mediere)
– vătămare corporală din culpă D.28536/299/2011 Js1 Buc

Stadiul procesual în care intervine acordul mediere:
– în primă instanță D.1151/333/2013 Jud. Vaslui: se depune acordul de mediere și se finalizează procesul
– în cursul judecății D.10591/99/2011 Tribunal Iași: în recurs se ia act de acordul de mediere între reclamantă și un pârât, și se continuă judecata cu privire la pretențiile împotriva celuilalt pârât.
– în apel: în D.15350/296/2012 Tribunal Satu-Mare se admite apelul și se act de învoiala părţilor conform acordului de mediere; D.1395/272/2008 CA Alba-Iulia admis apelul reclamantei, schimbă sentinţa, ia act de acordul de mediere.
– în recurs: D. 312/210/2012 Trib. Arad admite recursul, modifică soluţia, ia act de acordul de mediere; D.7391/327/2011 CA Constanța admite recursul, modifică în tot decizia recurată în sensul că admite apelul, schimbă în parte sentinţa apelată şi ia act de conţinutul acordului de mediere cu privire la stabilirea unui program de vizită al minorului de către tată şi al cărui conţinut face parte din prezentul dispozitiv.

Cale de atac:
– irevocabilă pentru somație de plată: D.4246/301/2012 Js3 Buc
– cu recurs pentru hotărâre expedient: D.78110/3/2011 Tr. București
– cu recurs în caz de respingere a cererii de consfințire acord mediere: D.16160/303/2012 Js6 Buc
– irevocabilă când acordul de mediere este validat în calea de atac a apelului D.35939/3/2011 CAB
– recurs chiar când acordul de mediere este validat în calea de atac a recursului**: D.939/109/2012 CA Pitești

Formula de dispunere***:
– încuviințează acordul de mediere: D.12191/271/2011 Judecătoria Oradea
– ia act de acordul de mediere: D.11977/271/2011 Judecătoria Oradea
– ia act de tranzacția de mediere: D.3150/111/2010 Tribunalul Bihor
– ia act de voinţa părţilor cuprinsă în acordul prin mediere: D.1727/83/2009 Tribunalul Satu-Mare
–  ia act de învoiala părţilor concretizată în următorul acord de mediere: . D.1217/245/2012 Tribunal Iași
– ia act şi consfinţeşte înţelegerea petenţilor, materializată în acordul de mediere D.26246/325/2013 Jud. Timișoara
– ia act de mediere: D.3989/108/2010 Tribunalul Arad
– ia act de acordul de mediere încheiat, pronunţând o hotărâre de expedient care va consfinţi învoiala părţilor: D.17926/197/2011 Jud. Brașov
– se respinge pentru că nu este semnat de toate părțile din dosar și continuă soluționarea cauzei: D.31974/3/2011 CAB
– ia act de tranzacția încheiata între părți. Consfințește învoiala părților conform acordului de mediere care va constitui dispozitivul hotărârii. D.15804/3/2013 Tr. București
– stinge litigiul ivit între părţi cf. acordului de mediere pe care îl consfinţeşte în conţinutul său D.9690/302/2011 Js 5 Buc

Acorduri de mediere publicate****
– D.6814/306/2012 Jud. Sibiu – obligație de a face
– D.10868/3/2012 Tr. București – răspundere patrimonială angajat
– D.42696/301/2011 Tr. București – program de legături cu minorul
– D.2154/300/2012 Js2 Buc – ordonanță președințială exercitare autoritate părintească
– D.17065/4/2013 Js4 Buc – lovire sau alte violențe (dar face confuzie între împăcare și acord mediere)
– D.16985/303/2011 Js6 Buc – pretenții
– D.1422/312/2012 Jud. Slobozia – ieșire din indiviziune
– D.4742/327/2011 Jud. Tulcea – ieșire din indiviziune
– D.19759/233/2010 Jud. Galați – somație plată
– D.10346/190/2012 Jud. Bistrița – exercitare autoritate părintească, cu plan parental

Taxele:
– se restituie: D.21974/271/2009 Judecătoria Oradea

Observații:
*Sintagma „drept de vizitare minor” nu mai este actuală. Formula legală este „relații personale cu minorul” (a se vedea Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003).
**Dacă soluția cu privire la mediere se dă în recurs, e discutabil dacă mai e posibil exercitarea recursului.
*** Formula de dispunere este „consfinţește înţelegerea părţilor cuprinsă în acordul de mediere” (a se vedea art. 59 ind. 2 din Legea nr. 192/2006, introdus prin Legea nr. 115/2012).
****Hotărârile judecătorești care consfințesc acorduri de mediere nu pot fi publicate (a se vedea Hotărârea nr. 884/2013 a CSM).

Cristi DANILEȚ
Judecator, Membru CSM


Aflaţi mai mult despre , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]


Au fost scrise până acum 2 de comentarii cu privire la articolul “Mini-repertoriu de practică judiciară în materia medierii”

 1. Emil Mihail TATU spune:

  Tribunalul Constanta – respinge exceptia de inadmisibilitate pentru neparcurgerea procedurii privind sedinta de informare: http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11800000000117770&id_inst=118
  S-a argumentat in sustinerea exeptiei ca nu s-a convocat parata la sedinta de informare.
  S-a argumentat spre respingerea exceptiei ca era inutila convocarea paratei in conditiile in care fiind informat de avocat cu privire la avantajele medierii, reclamantul a refuzat in scris medierea, eliberandu-se proces-verbal/certificat de informare de catre avocat.

  http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11800000000118028&id_inst=118 – Tribunalul Constanta- respinge exceptia inadmisibilitatii.

  S-a argumentat in sustinerea exeptiei ca nu s-a convocat parata la sedinta de informare.
  S-a argumentat spre respingerea exceptiei ca era inutila convocarea paratei in conditiile in care fiind informat de avocat cu privire la avantajele medierii, reclamantul a refuzat in scris medierea, eliberandu-se proces-verbal/certificat de informare de catre avocat.
  S-a mai argumentat faptul ca atata timp cat si judecatorul face parte dintre persoanele care pot realiza sedinta de informare privind avantajele medierii, sanctiunea inadmisibilitatii apare ca ineficienta. De aceea instanta a dispus prezentarea personala a reclamantului pentru „complinirea” sedintei de informare.

  In ambele cazuri, parata nu a fost convocata pentru informare, avand in vedere refuzul reclamantului de a apela la mediere in urma sedintei de informare cu privire la avantajele acestei proceduri.

  Sper ca acest gen de practica judiciara sa creasca.

  • Marius GAVRILĂ spune:

   In mod normal, nici nu ar trebui sa existe procedura prealabila a participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii, in contestatii la decizii de sanctionare/concediere. Este adevarat ca litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă sunt si ele prinse la art.60 indice 1 alin.1 din legea 192, dar in mod cert vointa legiuitorului nu a fost de a-l impiedica pe angajat sa conteste decizia de concediere pe chestiuni procedurale. Cu siguranta, angajatorul a auzit de mediere si oricum angajatorul-profesionist si angajatul – “vai de mama lui”, nu sunt in situatii similare dpv al cunostintelor juridice pe care le detin. Mai mult de atat, angajatul este tinut si de un termen in formularea contestatiei, pe care va trebui sa o motiveze si sa dovedeasca ce sustine (daca poate 🙂 ). Sarcina mi se pare a fi excesiva.
   Cred ca judecatorul a procedat corect. Atata timp cat legea imi permite sa fac eu sedinta de informare si cum nu o pot face decat dupa ce sunt sesizat, am posibilitatea legala sa-ti resping, tie angajator, exceptia invocata cu rea-credinta. Cu siguranta ai auzit de mediere, pentru ca e plin Tribunalul de litigii cu Daewoo Mangalia 🙂 .

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.