Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Mediere
Mediere
DezbateriCărţiProfesionişti
2 comentarii

Mini-repertoriu de practică judiciară în materia medierii


21 ianuarie 2014 | Cristi DANILEȚ
Secţiuni: Mediere
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Instanța în fața căreia intervine mediere:
– Judecătorie: D.7364/233/2012 Jud.Galați
– Tribunal: D.4092/215/2013 Tribunal Dolj
– Curte de Apel: D.1366/289/2010 CA Tg. Mureș

Tipul cererii:
– cerere de consfințire acord de mediere fără acțiune depusă: D.3923/325/2013 Jud. Timișoara, D.33143/299/2013 Js1 Buc, D.3305/289/2013 Jud. Reghin
– acord de mediere depus în cursul judecății: D.16122/180/2012 Jud. Bacău

Durată proces vs. durată medierii
D.4282/271/2007 Judecătoria Oradea: Dosarul este înregistrat în mai 2007 și soluționat în iulie 2011. A avut 28 termene de judecată. După intrarea în procedură de mediere, s-a soluționat într-o săptămână.

Durata dintre depunerea acordului de mediere și încuviințarea înțelegerii
D.1395/271/2008 Judecătoria Oradea: după doi ani de judecată, părțile depun acordul de mediere într-o zi și a doua zi se ia act de el.
D.1326/99/2011 Tribunalul Iași: acord de mediere încuviințat la două zile după încheiere.
D.24723/300/2013 Js2 Buc: se încheie acord de mediere, după 8 zile se cere instanței consfințirea, se face aceasta la primul termen fixat după 3 luni.

Număr de părți implicate
D.1395/271/2008 Judecătoria Oradea. Cauza are ca obiect partaj judiciar și are 12 reclamanți și 8 pârâți. După doi ani de judecată, părțile depun acordul de mediere și se încuviințează înțelegerea lor.

Calitatea părților:
– numai persoane fizice: D.5943/30/2010 Jud.Timișoara ia act de acordul de mediere dintre doi reclamanți și un pârât într-o cauză de rezoluțiune contract
– persoane fizice și persoane juridice: D.1326/99/2011 Tribunalul Iași ia act  de acordul de mediere între o persoană fizică și o persoană juridică într-un litigiu de muncă.
– numai persoane juridice: D.9981/99/2010 Tribunal Iași ia act de acordul de mediere dintre două societăți comerciale (o SRL și o SA).

Chestiuni de procedură:
– se pune în vedere reclamantei să depună dovada parcurgerii procedurii de informare D. 25525/325/2012 Jud.Timișoara
– pentru soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii se emite o adresă la Birou Mediator pentru a comunica în copie certificată conform cu originalul invitaţia la mediere adresată intimatei: D.4122/110/2013 Tr. Bacău
– se respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă pentru neparcurgerea procedurii de informare obligatorie D.2449/287/2013 Jud. Rm. Sărat
– se pune în vedere părților că au posibilitatea stingerii prin mediere a cauzei penale având ca obiect vătămare corporală din culpă: D.624/46/2011 CA Pitești
– se amână la cererea avocatului în vederea încheierii unui acord de mediere: D.5120/325/2010 Jud. Timișoara; la fel pentru mediere pe latură civilă în procesul penal D. 335/54/2013 CA Craiova.

Obiect acordul de mediere

CAUZE DR. FAMILIEI
– divorț: D.10282/197/2013 Jud. Brașov a încuviințat acordul de mediere încheiat după data depunerii acțiunii
– divorț prin acord: D.21592/197/2012 Jud. Brașov a încuviințat acordul de mediere existent deja la data depunerii acțiunii
– divorț cu minori, cereri accesorii: D.18144/303/2012 Js6 Buc
– exercitarea autorității judecătorești: D.21562/271/2012 Judecătoria Oradea
– stabilire program vizitare minor*: D.15867/271/2013 Jud. Oradea, D.7391/327/2011 CA Constanța
– pensie de întreținere minor: D.31953/325/2013 Jud. Timișoara
– majorare pensie întreținere: D.6788/4/2013 Js4 Buc
– renunțare instituire ordin de protecție D.27309/303/2012 Tr. București
– împăcare divorț D.39073/299/2013 Js1 Buc

CAUZE CIVILE
– rezoluțiune contract: D.20457/271/2009 Judecătoria Oradea
–  sistarea stării de indiviziune asupra masei succesorale D.15086/302/2011 Jud. S5 Buc
– acțiune în constatare cu o instituție a statului: D.11510/271/2010 Judecătoria Oradea
– partaj bunuri comune: D.12031/271/2010 Judecătoria Oradea
– prestația tabulară: D.20708/271/2010 Judecătoria Oradea
– somație de plată: D.4246/301/2012 Js3 Buc
– hotărâre care să țină loc de act autentic: D.312/210/2012 Trib. Arad
– pretenții bănești: D.4922/211/2011 CA Cluj
– contestație la executare: D.12123/4/2010 Js 4 Buc
– întoarcere executare D.30707/299/2013 Js1 Buc
– opoziție la executare: D.1883/328/2012 CA Cluj
– evacuare civil D.44327/299/2011 Js1 Buc
– daune cominatorii D.6504/299/2011 Js1 Buc
– pretenții dobândă legală D.19439/299/2012 Js1 Buc
– pretenții drept retenție D.8725/299/2010 Js1 Buc
– revendicare imobiliară: D.5617/296/2012 Jud. Satu-Mare
– constatare nulitate act juridic: D.30947/301/2012 Js3 Buc
– uzucapiune: D.730/4/2011 Js3 Buc, D.27583/303/2011 Js6 Buc
– exequatur: recunoaște acord de mediere încheiat în alt stat D.55228/3/2011 Tr. București

CAUZE COMERCIALE
– ordonanță de plată: D.15557/271/2012 Judecătoria Oradea
– procedura insolvenței: D.3150/111/2010 Tribunalul Bihor
– pretenții: D.8924/111/2010 Tribunalul Bihor
– evacuare comercial D.56479/3/2011 Tr. București

CAUZE DR. MUNCII
– litigiu de muncă: D.3989/108/2010 Tribunalul Arad
– contestaţie decizie de concediere: D.3607/111/2011 CA Oradea
– răspundere patrimonială a angajatului D.78110/3/2011 Tr. București
– contestaţie decizie de sancţionare de instituție de stat D.15804/3/2013 Tr. București

CAUZE PENALE
– despăgubiri civile în cauză penală: D.6844/118/2010 CA Constanța
– lovire sau alte violențe D.17065/4/2013 Js4 Buc (face confuzie între împăcare și acord mediere)
– vătămare corporală din culpă D.28536/299/2011 Js1 Buc

Stadiul procesual în care intervine acordul mediere:
– în primă instanță D.1151/333/2013 Jud. Vaslui: se depune acordul de mediere și se finalizează procesul
– în cursul judecății D.10591/99/2011 Tribunal Iași: în recurs se ia act de acordul de mediere între reclamantă și un pârât, și se continuă judecata cu privire la pretențiile împotriva celuilalt pârât.
– în apel: în D.15350/296/2012 Tribunal Satu-Mare se admite apelul și se act de învoiala părţilor conform acordului de mediere; D.1395/272/2008 CA Alba-Iulia admis apelul reclamantei, schimbă sentinţa, ia act de acordul de mediere.
– în recurs: D. 312/210/2012 Trib. Arad admite recursul, modifică soluţia, ia act de acordul de mediere; D.7391/327/2011 CA Constanța admite recursul, modifică în tot decizia recurată în sensul că admite apelul, schimbă în parte sentinţa apelată şi ia act de conţinutul acordului de mediere cu privire la stabilirea unui program de vizită al minorului de către tată şi al cărui conţinut face parte din prezentul dispozitiv.

Cale de atac:
– irevocabilă pentru somație de plată: D.4246/301/2012 Js3 Buc
– cu recurs pentru hotărâre expedient: D.78110/3/2011 Tr. București
– cu recurs în caz de respingere a cererii de consfințire acord mediere: D.16160/303/2012 Js6 Buc
– irevocabilă când acordul de mediere este validat în calea de atac a apelului D.35939/3/2011 CAB
– recurs chiar când acordul de mediere este validat în calea de atac a recursului**: D.939/109/2012 CA Pitești

Formula de dispunere***:
– încuviințează acordul de mediere: D.12191/271/2011 Judecătoria Oradea
– ia act de acordul de mediere: D.11977/271/2011 Judecătoria Oradea
– ia act de tranzacția de mediere: D.3150/111/2010 Tribunalul Bihor
– ia act de voinţa părţilor cuprinsă în acordul prin mediere: D.1727/83/2009 Tribunalul Satu-Mare
–  ia act de învoiala părţilor concretizată în următorul acord de mediere: . D.1217/245/2012 Tribunal Iași
– ia act şi consfinţeşte înţelegerea petenţilor, materializată în acordul de mediere D.26246/325/2013 Jud. Timișoara
– ia act de mediere: D.3989/108/2010 Tribunalul Arad
– ia act de acordul de mediere încheiat, pronunţând o hotărâre de expedient care va consfinţi învoiala părţilor: D.17926/197/2011 Jud. Brașov
– se respinge pentru că nu este semnat de toate părțile din dosar și continuă soluționarea cauzei: D.31974/3/2011 CAB
– ia act de tranzacția încheiata între părți. Consfințește învoiala părților conform acordului de mediere care va constitui dispozitivul hotărârii. D.15804/3/2013 Tr. București
– stinge litigiul ivit între părţi cf. acordului de mediere pe care îl consfinţeşte în conţinutul său D.9690/302/2011 Js 5 Buc

Acorduri de mediere publicate****
– D.6814/306/2012 Jud. Sibiu – obligație de a face
– D.10868/3/2012 Tr. București – răspundere patrimonială angajat
– D.42696/301/2011 Tr. București – program de legături cu minorul
– D.2154/300/2012 Js2 Buc – ordonanță președințială exercitare autoritate părintească
– D.17065/4/2013 Js4 Buc – lovire sau alte violențe (dar face confuzie între împăcare și acord mediere)
– D.16985/303/2011 Js6 Buc – pretenții
– D.1422/312/2012 Jud. Slobozia – ieșire din indiviziune
– D.4742/327/2011 Jud. Tulcea – ieșire din indiviziune
– D.19759/233/2010 Jud. Galați – somație plată
– D.10346/190/2012 Jud. Bistrița – exercitare autoritate părintească, cu plan parental

Taxele:
– se restituie: D.21974/271/2009 Judecătoria Oradea

Observații:
*Sintagma „drept de vizitare minor” nu mai este actuală. Formula legală este „relații personale cu minorul” (a se vedea Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003).
**Dacă soluția cu privire la mediere se dă în recurs, e discutabil dacă mai e posibil exercitarea recursului.
*** Formula de dispunere este „consfinţește înţelegerea părţilor cuprinsă în acordul de mediere” (a se vedea art. 59 ind. 2 din Legea nr. 192/2006, introdus prin Legea nr. 115/2012).
****Hotărârile judecătorești care consfințesc acorduri de mediere nu pot fi publicate (a se vedea Hotărârea nr. 884/2013 a CSM).

Cristi DANILEȚ
Judecator, Membru CSM

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Cont profesional
JURIDICE Comunicare

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro