Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 5/2013


2 februarie 2013 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

A apărut nr. 5/2013 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

DOCTRINĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ
1. Domeniul de aplicare al Directivei 96/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia juridică a bazelor de date
Roxana MILEA
2. Acțiune în contrafacere. Folosirea neautorizată a unei mărci pe ambalajul unui produs similar cu cel pentru care marca a fost înregistrată. Cerere de despăgubiri materiale. Criteriile stabilirii caracterului real al prejudiciului cauzat. Dispoziții legale aplicabile
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 4079 din 5 iunie 2012)
3. Acțiune în restituirea unei sume de bani reprezentând contravaloarea unei cantități de aur, confiscată în baza unei sentinţe penale de condamnare. Inaplicabilitatea legii speciale de reparație. Valabilitatea titlului statului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 4048 din 1 iunie 2012)
4. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, modificată şi completată, în referire la bunurile confiscate prin hotărâri de condamnare sau ca efect al măsurilor administrative cu caracter politic, ce pot fi restituite prin echivalent
(Î.C.C.J. – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 6 din 15 aprilie 2013, M. Of. nr. 245 din 29 aprilie 2013)
5. Admitere recurs în interesul legii. Natura juridică a termenului de 3 luni prevăzut de dispoziţiile art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă, la dispoziţia creditorului, debitorului sau organului de executare, pentru a sesiza instanţa de executare cu validarea popririi
(Î.C.C.J. – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 7 din 15 aprilie 2013, M. Of. nr. 263 din 10 mai 2013)
6. Amendă penală. Anularea suspendării condiţionate a executării pedespsei închisorii. Concurs de infracţiuni. Stabilirea pedepsei rezultante
(Curtea de Apel Galaţi, secţia penală, decizia nr. 1726 din 10 decembrie 2012)
7. Articolul 45 TFUE. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Articolul 10. Prestații pentru limită de vârstă. Reședință obișnuită în două state membre diferite. Dreptul la o pensie de urmaș în unul dintre aceste state și dreptul la o pensie pentru limită de vârstă în celălalt stat. Retragere a uneia dintre aceste prestații. Recuperarea prestațiilor pretins nedatorate
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâ,i din 16 mai 2013, cauza C-589/10)
8. Curtea EDO. Cauza Cauza Catană împotriva României. Condamnarea statului român. Condiţii de detenţie
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 29 ianuarie 2013, M.Of. nr. 258 din 9 mai 2013)
9. Demolare construcţie. Donaţie
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, decizia nr. 904 din 9 mai 2012)
10. Despăgubiri solicitate de A.P.I.A. Proces-verbal prin care s-a constatat necultivarea suprafeţei de teren pentru care s-a acordat sprijin financiat
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 459 din 4 februarie 2013)
11. Directiva 2001/29/CE. Articolul 3 alineatul (1). Difuzarea de către un terț prin internet a emisiunilor unor organisme comerciale de radiodifuziune televizată. «Live streaming». Comunicare publică
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a patra, din 7 martie 2013, cauza C-607/11)
12. Distincţia între infracţiunea de reţinere şi distrugere de înscrisuri şi infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri
(Curtea de Apel Oradea, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 947 din 20 noiembrie 2012)
13. Divizare parţială. Constituire societate comercială şi necesitatea indicării fondului de rezervă
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, decizia nr. 1692 din 10 octombrie 2012)
14. Evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 3907 din 28 noiembrie 2012)
15. Fiscalitate. Taxă pe valoarea adăugată. A șasea directivă 77/388/CEE. Drept de deducere a taxei aferente intrărilor. Obligații ale persoanei impozabile. Deținerea unor facturi ilegale sau imprecise. Omiterea unor mențiuni obligatorii. Refuzarea dreptului de deducere. Elemente de probă ulterioare care atestă caracterul real al operațiunilor facturate. Facturi rectificative. Drept la restituirea TVA-ului. Principiul neutralității
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 8 mai 2013, cauza C-271/12)
16. Fiscalitate. TVA. Directiva 2006/112/CE. Articolul 203. Principiul neutralității fiscale. Rambursarea către un furnizor a taxei plătite, în cazul refuzului dreptului de deducere opus destinatarului unei operațiuni scutite
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 11 aprilie 2013, cauza C-138/12)
17. Fiscalitate. TVA. Directiva 2006/112/CE. Articolul 211. Amânare de la plata TVA-ului la import
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a opta, din 21 februarie 2013, cauza C-79/12)
18. Inculpatul care locuieste în strainatate trebuie citat potrivit dispozitiilor art.177 alin.8 C.proc.pen. (Curtea de Apel Craiova, secţia penală, decizia nr. 2558 din 12 decembrie 2012)
19. Insolvenţă. Neîndeplinirea procedurii de citare cu debitoarea în conformitate cu legea        (Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 96 din 12 februarie 2013)
20. Libera circulație a persoanelor. Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. Articolul 12. Soțul divorțat al unui resortisant al unui stat membru care a lucrat într-un alt stat membru. Copil major care își continuă studiile în statul membru gazdă. Drept de ședere al părintelui resortisant al unui stat terț. Directiva 2004/38/CE. Articolele 16-18. Drept de ședere permanentă al membrilor familiei unui cetățean al Uniunii care nu au cetățenia unui stat membru. Ședere legală. Ședere întemeiată pe articolul 12 menționat
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 8 mai 2013, cauza C-529/11)
21. Libertăți fundamentale. Restricție. Justificare. Ajutoare de stat. Noțiunea «contract de achiziții publice de lucrări». Terenuri și construcții situate în anumite comune. Reglementare regională care condiționează cesionarea acestora de existența unei «legături suficiente» a potențialului cumpărător sau chiriaș cu comuna țintă. Obligație socială impusă beneficiarilor construcțiilor și persoanelor care efectuează parcelări. Stimulente fiscale și mecanisme de subvenționare
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 8 mai 2013, cauzele conexate C-197/11 și C-203/11)
22. Noțiunea de „comunicare publică” a operelor muzicale în sensul Directivei 2001/29/CE. Principiul subsidiarității. Contract de cesiune exclusivă a drepturilor patrimoniale de autor. Efectele cesiunii. Inexistența obligației de plată a remunerației corespunzătoare dreptului de utilizare prin comunicare publică către organismul de gestiune colectivă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 5043 din 29 iunie 2012)
23. Procedura insolvenţei. Antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere ale societăţii debitoare
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă , de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 634 din 18 octombrie 2012)
24. Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Articolul 1 alineatul (1) și articolul 6 punctul 1. Noțiunea «materie civilă și comercială». Plată nedatorată efectuată de o entitate statală. Cerere de restituire a acestei plăți în cadrul unei acțiuni în justiție. Stabilirea instanței competente în caz de conexitate. Legătură strânsă între cereri. Pârât domiciliat într -un stat terț
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 11 aprilie 2013, cauza C -645/11)
25. Revendicarea unor bunuri culturale mobile preluate de Stat. Aprecierea valabilității titlului Statului. Interpretarea dispozițiilor legale speciale în materie
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 2145 din 23 martie 2012)
26. Taxa pe valoarea adăugată. Directiva 2006/112/CE. Articolul 18 litera (c) și articolele 74 și 80. Încetarea activității economice impozabile. Radierea persoanei impozabile din registrul TVA-ului de către administrația fiscală. Deținerea unor bunuri pentru care s-a dedus TVA-ul. Bază de impozitare. Valoarea de piață sau valoarea de achiziție. Determinare la momentul operațiunii. Efectul direct al articolului 74
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a opta, din 8 mai 2013, cauza C-142/12)
27. Ucidere din culpă. Latura civilă. Obligarea directă a societăţii de asigurare la plata despăgubirilor. Prejudiciu moral. Criterii de stabilire a despăgubirilor
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, decizia nr. 964/A din 15 mai 2012)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii