Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 9/2013


24 februarie 2013 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

A apărut nr. 9/2013 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

DOCTRINĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ
1. Răspunderea civilă a medicilor pentru neîndeplinirea obligației privind consimțământul informat al pacientului – Privire asupra dreptului român
Marius ŞCHEAUA
2. Act administrativ emis în temeiul art.131 ind. 2 alin.(3) şi (4) din Legea nr.8/1996. Stabilirea naturii juridice
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 59 din 10 ianuarie 2013)
3. Acţiune în pretenţii. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Întreruperea prescripţiei. Aplicarea în timp a legii civile
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2288 din 6 iunie 2013)
4. Acţiune în rezoluţiunea unei promisiuni de vânzare cu opţiune de cumpărare. Îndeplinirea obligaţiilor esenţiale. Caracterul nefondat al despăgubirilor solicitate în temeiul clauzei penale
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1681 din 18 aprilie 2013)
5. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(Curtea Constituţională, decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, M. Of. nr. 685 din 7 noiembrie 2013)
6. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Personal didactic. Pensie
(Curtea Constituţională, decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013, M. Of. nr. 663 din 29 octombrie 2013)
7. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Insolvenţă. Dispoziţiilor O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013, M. Of. nr. 674 din 1 noiembrie 2013)
8. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2003, aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 486/2003, referitor la autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism şi documentaţiile de urbanism prevăzute în art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din L. nr. 50/1991 republicată, şi în art. 29 şi 44 din L. nr. 350/2001
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 13 din 16 septembrie 2013, M. Of. nr. 674 din 1 noiembrie 2013)
9. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 312 alin. 4 raportat la art. 305 din Codul de procedură civilă de la 1865 în procesele începute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, referitor la admisibilitatea probelor noi, cu excepţia înscrisurilor, atunci când tribunalele şi curţile de apel, după casarea hotărârii atacate, au reţinut cauzele spre rejudecare în fond
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 14 din 16 septembrie , M. Of. nr. 655 din 24 octombrie 2013)
10. Cerere de retrocedare a unui lăcaş de cult. Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică. Imobil preluat de Stat. Procedura de stabilire a situaţiei juridice a lăcaşurilor de cult transmise către Biserica Ortodoxă Română
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 563 din 7 februarie 2013)
11. Cerere de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate. Condiţia relevanţei excepţiei asupra soluţionării cauzei. Criterii de apreciere
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia 3120 din 8 martie 2013)
12. Cesiunea gratuită de către artiștii interpreți a dreptului de radiodifuzare a prestațiilor fixate pe fonograme. Respingerea acțiunii organismului de gestiune colectivă de obligare a postului de radio la plata remunerației cuvenite titularilor de drepturi
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 317 din 29 ianuarie 2013)
13. Competența instanțelor române de a soluționa o acțiune în răspundere civilă extracontractuală decurgând din importul paralel al unor mărfuri în vederea comercializării fără acordul titularului mărcii, în prezența unui element de extraneitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 322 din 29 ianuarie 2013)
14. Competenţa materială. Efectele deciziei în interesul legii pronunţate pe parcursul procesului referitor la stabilirea competenţei
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1752 din 23 aprilie 2013)
15. Corina-Hrisi Tulică împotriva Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (C-249/12) și Călin Ion Plavoşin împotriva Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii și Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (C-250/12). Cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – România. Fiscalitate – TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolele 73 și 78 – Tranzacții imobiliare efectuate de persoane fizice – Calificarea acestor tranzacții drept operațiuni impozabile – Determinarea TVA-ului datorat atunci când părțile nu au prevăzut nimic cu privire la acesta cu ocazia încheierii contractului – Existența sau inexistența unei posibilități a furnizorului de a recupera TVA-ul de la dobânditor – Consecințe
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 7 noiembrie 2013, cauzele conexate C-249/12 și C-250/12)
16. Curtea EDO. Cauza Gheorghe Cobzaru împotriva României. Dreptul la viaţă.Regimul armelor. Uz de arme de foc
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 25 iunie 2013, M. Of. nr. 666 din 30 octombrie 2013)
17. Curtea EDO. Cauza Stănciulescu împotriva României. Condamnarea statului român. Dreptul la un proces echitabil. Primirea în profesia de avocat, cu scutire de examen, a foştilor consilieri juridici
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 9 iulie 2013, M. Of. nr. 668 din 31 octombrie 2013)
18. Delegarea atribuţiilor de reprezentare către sucursala unei societăţi. Acţiune în justiţie formulată de sucursală. Capacitatea procesuală de folosinţă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2413 din 18 iunie 2013)
19. Evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Subiect activ
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 272 din 28 ianuarie 2013)
20. Expropriere în vederea realizării unei lucrări de utilitate publică de interes judeţean. Contestație împotriva hotărârii de stabilire a despăgubirilor. Calitate procesuală pasivă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 278 din 25 ianuarie 2013)
21. Fiscalitate – Taxă pe valoarea adăugată – Rambursarea excedentului de TVA prin compensare – Anularea notelor de compensare – Obligația de a plăti dobânzi de întârziere persoanei impozabile
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii,Camera a zecea, din 24 octombrie 2013, cauza C-431/12)
22. Infracţiune prevăzută în art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990. Transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 938 din 18 martie 2013)
23. Infracţiuni de evaziune fiscală. Judecata în primă instanţă. Instanţa competentă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2073 din 12 iunie 2013)
24. Insolvenţă. Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor. Calitate procesuală activă. Lipsa motivelor de nelegalitate
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 191 din 14 martie 2013)
25. Insolvenţă. Creanţa creditoarei ce rezultă din acte administrativ-fiscale nu este certă, lichidă şi exigibilă
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 318 din 21 mai 2013)
26. Insolvenţa. Închiderea procedurii in temeiul art. 132 din Legea nr. 85/2006, rolul activ/susţineri ale recurentei pentru prima dată în recurs
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, decizia nr. 1164 din 30 mai 2013)
27. Noul cod de procedură civilă. Somaţie de plată
(Judecătoria Călăraşi, sentinţa nr. 2650 din 1 octombrie 2013)
28. Ordin de indisponibilizare. Instanţa competentă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, încheierea nr. 201 din 18 februarie 2013)
29. Piaţa fondurilor de pensii private obligatorii. Înţelegere între societăţile comerciale – administratori ai fondurilor de pensii private pentru repartizarea participanţilor cu aderare dublă. Lipsa caracterului anticoncurenţial al înţelegerii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1203 din 21 februarie 2013)
30. Prescripția dreptului la acțiune împlinită înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod civil. Aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 167/1958. Invocarea din oficiu de către instanța de judecată a excepției
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3537 din 9 septembrie 2013)
31. Procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii pe cale incidentală
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 772 din 12 aprilie 2013)
32. Procedura insolvenţei. Prescripţia creanţelor în cazul unui contract de facilitare de credit
(Curtea de apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă decizia nr. 723 din 9 martie 2013)
33. Trimitere preliminară – Reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit – Directiva 2001/24/CE – Articolele 3, 9 și 32 – Act al legiuitorului național prin care unele măsuri de reorganizare produc efectele unei proceduri de lichidare – Prevedere legislativă prin care se interzice sau se suspendă orice acțiune în justiție împotriva unei instituții de credit ulterior intrării în vigoare a unui moratoriu
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 24 octombrie 2013, cauza C-85/12)
34. TVA. Societate comercială cu obiect unic de activitate. Imposibilitatea dobândirii calităţii de persoană impozabila cu regim mixt
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 734 din 13 februarie 2013)
35. Ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Tulburare gravă a liniştii şi ordinii publice
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 222 din 23 ianuarie 2013)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.ro



Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii