Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 10/2013


27 februarie 2013 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

A apărut nr. 10/2013 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

DOCTRINĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ
1. Scurte considerații privind legea aplicabilă divorțului în dreptul internaţional privat român. Analiza Regulamentului (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp
Gabriela FLORESCU
2. Accident produs de un autovehicul asigurat în străinătate. Acţiune în despăgubiri. Lipsa calităţii procesuale pasive a brokerului de asigurare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2156 din 30 mai 2013)
3. Achiziţie intracomunitară de bunuri second-hand. TVA. Corecta stabilire a regimului de taxare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 777 din 14 februarie 2013)
4. Achiziții publice – Procedură de negociere prin publicarea unui anunț de participare – Posibilitatea autorității contractante de a negocia cu privire la oferte neconforme cerințelor obligatorii ale specificațiilor tehnice stabilite în caietul de sarcini al contractului
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a patra, din 5 decembrie 2013, cauza C-561/12)
5. Acțiune în anularea certificatului de înregistrare a unor modele industriale. Elementele analizei anteriorității distructivă de noutate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 9 din 15 ianuarie 2013)
6. Acţiune în dizolvarea societăţii întemeiată pe dispoziţiile art. 227 şi art. 237 din Legea nr. 31/1990. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2581 din 27 iunie 2013)
7. Admitere recurs în interesul legii. Înţelesul noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic şi cu privire la încadrarea juridică dată faptelor atunci când se montează la ATM dispozitivele de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia, precum şi atunci când se foloseşte la bancomat cardul falsificat ori cel autentic, fără acordul titularului său
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 15 din 14 octombrie 2013, M. Of. nr. 760 din 6 decembrie 2013)
8. Apel. Încălcarea principiului tantum devolutum quantum apellatum. Consecinţe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2407 din 18 iunie 2013)
9. Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule – Directiva 72/166/CEE – Articolul 3 alineatul (1) – Directiva 90/232/CEE – Articolul 1 – Accident rutier – Decesul părinților solicitantului minor – Drept la despăgubire al copilului – Prejudiciu moral – Despăgubire – Acoperire prin asigurarea obligatorie
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 24 octombrie 2013, cauza C-277/12)
10. Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule – Directiva 72/166/CEE – Articolul 3 alineatul (1) – Directiva 90/232/CEE – Articolul 1 – Accident rutier – Decesul unui pasager – Drept la despăgubire al soțului și al copilului minor – Prejudiciu moral – Despăgubire – Acoperire de asigurarea obligatorie
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua din 24 octombrie 2013, cauza C-22/12)
11. Calificarea unei achiziţii de bunuri drept transfer parţial de active. Condiţii. Consecinţe asupra dreptului de deducere a TVA
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2748 din 5 martie 2013)
12. Cerere de chemare în judecată formulată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010. Aplicarea dispozițiilor art. 297 din Codul de procedură civilă în forma în vigoare la data învestirii instanței
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 187 din 23 ianuarie 2013)
13. Cererea de validare poprire în condiţiile existenţei unui act normativ care stabileşte o procedură de plată eşalonată a drepturilor salariale stabilite pe cale judiciară pentru personalul din sistemul judiciar
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 678 din 15 aprilie 2013)
14. Competenţa de soluţionare a cererii de divorţ şi partaj. Element de extraneitate
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 1115 din 17 iunie 2013)
15. Constatarea nulității unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr.112/1995. Dreptul foștilor chiriași la restituirea contravalorii îmbunătățirilor aduse imobilului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 1434 din 18 martie 2013)
16. Contestaţie la tabelul preliminar de creanţe. Creditori care nu pot fi identificaţi în lista prevăzută de art.28 alin.1 lit.c). Creditor ce are înscris un drept de ipotecă de rangul I asupra unui imobil proprietatea debitoarei
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 310 din 14 mai 2013)
17. Contract de credit. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al unor clauze. Natura interesului protejat. Efecte cu privire la termenul de prescripţie aplicabil
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia 686 din 21 februarie 2013)
18. Curtea EDO. Condamnarea statului român. Cauza Bobeş împotriva României. Dreptul la un proces echitabil. Martor. Ascultarea martorului
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 9 iulie 2013, M. Of. nr. 726 din 26 noiembrie 2013)
19. Fiscalitate – TVA – A șasea directivă 77/388/CEE – Articolul 11 secțiunea A alineatul (1) litera (a), alineatul (2) litera (a) și alineatul (3) litera (c) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 73, articolul 78 primul paragraf litera (a) și articolul 79 primul paragraf litera (c) – Baza de impozitare a TVA-ului datorat pentru servicii de difuzare de publicitate comercială – Taxă pe difuzarea de publicitate comercială
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 5 decembrie 2013, cauzele conexate C-618/11, C-637/11 și C-659/11)
20. Hotărâre pronunţată într-o acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Recurs formulat în temeiul art. 304 ind. 1 din Codul de procedură civilă. Limitele controlului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1836 din 25 aprilie 2013)
21. Lichidarea drepturilor societăţii debitoare aflată în insolvenţă din societăţii cu răspundere limitată a cărei asociată este. Calitatea procesuală activă exclusivă a administratorului/lichidatorului judiciar în promovarea cerererii în lichidarea drepturilor societăţii debitoare
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 451 din 24 septembrie 2013)
22. Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Încetarea activității persoanei juridice notificate ulterior depunerii cererii. Lipsa capacității de folosință. Calitatea de entitate competentă să emită dispoziţia motivată de soluţionare a notificării
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 1625 din 22 martie 2013)
23. Opoziţie la hotărârea AGA de dizolvare a societăţii. Existenţa posibilităţii recuperării creanţei creditoarei în cadrul procedurilor de lichidare, ce urmează ca efect al dizolvării
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 269 din 11 aprilie 2013)
24. Ordonanță președințială. Strămutarea litigiului ce vizează fondul dreptului. Instanța competentă teritorial să se pronunțe asupra cererii de ordonanță președințială
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 2816 din 22 mai 2013)
25. Principiul contradictorialităţii în procedura administrării probelor. Încălcare. Consecinţe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 413 din 29 ianuarie 2013)
26. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
(Curtea Constituţională, decizia nr. 417 din 15 octombrie 2013, M. Of. nr. 743 din 2 decembrie 2013)
27. Societate cooperatistă. Excluderea membrului cooperator. Condiţii de admisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 831 din 28 februarie 2013)
28. Spațiul de libertate, securitate și justiție – Regulamentul (CE) nr. 805/2004 – Titlu executoriu european pentru creanțele necontestate – Condițiile de certificare ca titlu executoriu european a unei hotărâri judecătorești – Situație în care hotărârea a fost pronunțată în statul membru al creditorului într-un litigiu între două persoane care nu desfășoară activități comerciale sau profesionale
(C.J.U.E. Hotărârea Curţii Camera a noua din 5 decembrie 2013, cauza C-508/12)
29. Trimitere preliminară – Directiva 93/13/CEE – Acțiune în încetare formulată de o asociație regională pentru protecția consumatorilor – Instanța competentă teritorial – Imposibilitate de a exercita o cale de atac împotriva unei decizii de declinare de competență pronunțate în primă instanță – Autonomie procedurală a statelor membre – Principiile echivalenței și efectivității
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia din 5 decembrie 2013, cauza C-413/12)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii