Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contencios administrativ
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti

Tribunalul Hunedoara. Anulare act administrativ privind interzicerea participării la examenul de bacalaureat


14 martie 2014 | Andrei PAP

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

ROMÂNIA

TRIBUNALUL HUNEDOARA

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA NR. 1854/CA/2012                          DOSAR NR. 4744/97/2011

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 23.05.2012

PREŞEDINTE: SMC – JUDECĂTOR

CN – GREFIER

Pe rol fiind judecarea acţiunii în contencios administrativ înaintată de reclamantul TTV împotriva pârâtului ISJH.

La apelul nominal se prezintă reclamantul, asistat de av. M. D., în substituirea av.[…]A. şi cj. B. N., pentru pârât.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Reprezentantul pârâtei depune la dosar plicul sigilat conţinând CD privind desfăşurarea examenului de bacalaureat.

Instanţa desface plicul şi îl înmânează reprezentantului pârâtului pentru a-l semna şi stabileşte ora 13:00 pentru vizualizarea CD-ului, fiind necesară prezenţa unui specialist IT şi a mijloacelor tehnice pentru administrarea probei.

Cauza a fost reluată în prezenta aceloraşi părţi.

S-a procedat la vizualizarea CD-ului, ocazie cu care a fost întocmit procesul verbal ataşat la dosar.

Reprezentantul reclamantului arată că nu are alte cereri de formulat şi probe de administrat şi solicită judecarea cauzei.

Reprezentantul pârâtului solicită judecarea cauzei.

Instanţa, văzând că nu sunt alte cereri de formulat şi probe de administrat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi precizată, a se dispune anularea procesului verbal din 27 iunie 2011, anularea adresei nr…/2011 şi recunoaştere a notelor de la bacalaureat şi a diplomei de bacalaureat, cu cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâtului solicită respingerea acţiunii pentru motivele arătate în întâmpinare, fără cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

Prin cererea precizată înregistrată la Tribunalul H sub nr. 4744/97/2011 reclamantul TTV l-a chemat în judecată pe pârâtul IŞJH solicitând instanţei ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea procesului verbal din 29 iunie 2011 întocmit de comisia de bacalaureat, anularea adresei nr…./30.06.2011 emisă de pârât ca fiind nelegală şi obligarea pârâtului să recunoască notele obţinute la examenul de bacalaureat şi diploma obţinută.

Cererea este legal timbrată cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii reclamantul arată că a susţinut examenul de bacalaureat la proba matematică, la L. I. de H, şi a fost eliminat din examen şi lucrarea anulată deşi nu a fost surprins cu materiale ajutătoare asupra sa, ci doar s-a găsit pe pervazul ferestrei, în dreptul său o hârtie xeroxată ce conţinea subiectele de la examen.

În drept se invocă prev. art. 554/2004 şi Ord. 4799/2010.

Prin întâmpinare, pârâtul IŞJ H invocă în principal excepţia lipsei plângerii prealabile, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a I. Ş. J.H şi excepţia de inadmisibilitate a acţiunii întrucât adresa contestată nu are calitatea de act administrativ.

Pârâtul mai arată că la baza eliminării din examen a stat procesul verbal de eliminare ce nu a fost contestat, iar pe fondul cauzei se arată că reclamantul nu a respectat conduita impusă în timpul examenului, legea sancţionând şi tentativa de fraudă.

Excepţiile invocate de către pârât au fost respinse de către instanţă, în temeiul art. 137 alin. 1 Cod proc.civ.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Procesul verbal din 29 iunie 2011 este actul în baza căruia s-a dispus eliminarea reclamantului din examen.

Conform art. 56 al. 2 din Metodologie, asistenţii vor verifica respectarea prevederilor privind pătrunderea în sala de examen cu orice fel de lucrări, iar nerespectarea dispoziţiilor menţionate duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen.

Aşadar, competenţa de a dispune eliminarea din examen a candidatului îi aparţine preşedintelui comisiei de bacalaureat din centrul de examen conform Cap. III, pct. 1.24 din anexa 3 la Ordinul nr. 4799/2010.

În speţă, nici procesul verbal şi nici adresa nr…/2011 nu indică în mod explicit în ce constă intenţia de fraudare a examenului de către reclamant.

Textul invocat de organul administrativ – art. 56 al. 2 face referire la manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, mijloc electronic de calcul sau de comunicare şi care să contribuie la rezolvarea subiectelor.

Or, în speţă din niciun act nu rezultă că asupra reclamantului s-au găsit astfel de materiale ajutătoare care să conducă la concluzia neechivocă în sensul existenţei intenţiei de fraudare a examenului.

Dimpotrivă, din coroborarea depoziţiilor martorilor T. I.,T. A.,M. A., B. A. şi M. D. rezultă că nu s-a găsit asupra reclamantului niciun înscris care să-i faciliteze rezolvarea probelor la matematică.

Martorii audiaţi, printre care şi preşedintele comisiei de bacalaureat audiat ca martor au declarat că hârtia nu putea fi introdusă în sală de vreun elev fiind xeroxată şi evident ulterioară deschiderii subiectelor şi începerii probei la disciplina matematică, decât dacă elevul mergea la toaletă în timpul examenului, însă au arătat că reclamantul nu a părăsit sala în timpul examenului, până la evacuarea acestuia sub acuzaţia de pretinsă tentativă de fraudă.

Această stare de fapt este susţinută şi de CD depus de către pârâtă şi vizualizat de instanţă în prezenţa părţilor şi a reprezentanţilor acestora în şedinţa publică din data de 23 mai 2012, probă din care nu rezultă vinovăţia reclamantului.

Este evident, aşa cum reţine şi curtea de apel, că numai un înscris care îi putea fi folositor, indiferent dacă a fost folosit sau nu, putea atrage excluderea reclamantului din examen.

Atât timp cât s-a dovedit că înscrisul nu putea fi introdus în sală de vreun elev, fiind întocmit ulterior deschiderii subiectelor şi xeroxat şi atât timp cât rezultă fără echivoc că acest înscris nu era apt să contribuie la rezolvarea subiectelor repartizate reclamantului, măsura luată împotriva acestuia de excludere din examen pentru fraudă este nelegală.

Fiind încălcate prev. art. 56 al. 2 din metodologie se va constata că în ceea ce-l priveşte pe reclamant procesul verbal din 29 iunie 2011 este netemeinic şi va fi anulat.

Pe cale de consecinţă se va anula şi actul administrativ reprezentat de adresa nr…./2011 emisă de IŞJ H.

În ceea ce priveşte cererea reclamantului de recunoaştere a notelor de la bacalaureat şi a diplomei de bacalaureat, tribunalul constată că această cerere excede cadrului procesual fixat de reclamant şi mai mult acestea nu au fost contestate. De altfel reclamantul nici nu a depus la dosar aceste înscrisuri, iar ca urmare a susţinerilor sale, ca urmare a promovării examenului de bacalaureat din sesiunea imediat următoare, frecventează cursurile universitare fiind acceptat ca student.

Atât timp cât măsura eliminării din examen s-a apreciat ca fiind nelegală, iar notele şi diploma obţinute la examenul de bacalaureat nu au fost contestate, iar reclamantul a fost acceptat ca student, nu se justifică o astfel de cerere fiind evident că procesul verbal contestat şi adresa nr…./2011 nu mai produc nici un fel de efecte juridice.

În concluzie, faţă de considerente sus expuse se va admite în parte acţiunea reclamantului în sensul anulării procesului verbal din 29 iunie 2011 în ceea ce-l priveşte precum şi a adresei nr…/30.06.2011 emisă de IŞJ H, respingând în rest cererea.

Văzând şi art. 274 Cod Procedură Civilă, date fiind dovezile de la dosar,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea precizată în contencios administrativ formulată de reclamantul TTV dom. în H, … împotriva pârâtului I.Ş. al jud. H cu sediul în..şi în consecinţă:

Anulează procesul- verbal întocmit la data de 29 iunie 2011 de către Comisia de Bacalaureat de la L. I. de H în ceea ce-l priveşte pe reclamantul TTV.

Admite în parte acţiunea precizată în contencios administrativ formulată de reclamantul TTV dom. în H, … împotriva pârâtului I.Ş. al jud. H cu sediul în..şi în consecinţă:

Anulează procesul- verbal întocmit la data de 29 iunie 2011 de către Comisia de Bacalaureat de la L. I. de H în ceea ce-l priveşte pe reclamantul TTV.

Anulează adresa nr../30.06.2011 emisă de pârâtul I.Ş.al jud. H.

Respinge în rest acţiunea precizată.

Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 1.008,30 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 mai 2012.

PREŞEDINTE,
SMC

GREFIER,
CN

Andrei PAP

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii