Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
2 comentarii

Adevăr, analiză şi justiţie oarbă


17 martie 2014 | Daniel UDRESCU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Fiecare om are pasiunile lui – a mea este fiscalitatea, aşa perfecţionându-mă pentru a-mi ajuta clienţii. Accidental am intrat într-o dispută cu privire la un comentariu pe care l-am făcut într-un site de sport. Sunt iubitor de sport şi îmi place să studiez o problemă înainte să mă pronunţ sau să comentez. L-am întâlnit pe Dl. Stoica Mihai o singură dată, schimbând un simplu salut şi prin acest fapt l-am ales ca subiect al analizei mele, care se referă la una din cele două tranzacţii de care este acuzat (cealaltă fiind incompletă şi nedocumentată în rechizitoriu mi se pare şi prescrisă şi nu mai merită atenţie). Nu îl judec pe Dl. Stoica pentru imaginea pe care şi-a creat-o, pentru că la fel ca la circ şi în fotbal trebuie să existe personaje negative, pentru ca spectacolul să atragă, să fie cineva care trebuie urât.

Am fost frapat de decizia în acest dosar răsunător şi am dorit să analizez nivelul de profesionalism al învinuirii. Surpriza a fost una neplăcută. Acest om este la puşcărie şi din analiza mea rezultă că minime norme de procedură nu au fost urmate. Ce mi se apare absolut inacceptabil este că entităţile juridice răspunzătoare pentru presupusul prejudiciu nu sunt părţi acuzate în dosar, răspunderea fiscală în cazul Stoica fiind a clubului Oțelul Galaţi, nu a persoanei delegate.

Nu am analizat şi pe Dinamo Kiev, dar aceeaşi structură contractuală o are şi Dinamo Kiev împreună cu NEWPORT MANAGEMENT LTD şi sunt convins că împotriva lui Dinamo Kiev nu s-a pornit nicio acţiune. Menţionez că în 2000, Dinamo Kiev avea 70%, Dinamo Bucureşti 15% şi Phoenix 15% din drepturile asupra lui Florin Cernat. Dacă tot au fost găsite ilegale, de ce UEFA nu s-a sesizat, de ce nu s-au făcut comisii rogatorii, etc.? (Întrebare retorică pentru judecătorii STRIMB (I)).

În weekend am studiat rechizitoriul Dlui Procuror Florin Tuluş în dosarul 48/P/2006, respectiv tranzacţia fotbalistului Florin Cernat de la Oţelul Galaţi la Dinamo Bucureşti la Dinamo Kiev descrisă la punctul 6, începând cu pagina 137-163 a rechizitoriului. În opinia dlui procuror învinuitul Stoica Mihai, în calitate de vicepreşedinte al Clubului Oţelul Galaţi, a fost acuzat la pagina 431-432 de săvârşirea în iunie 1999 a:
– infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 5 din C.pen., cu aplic. art. 41 al. 2 din C.pen (Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.) – Nu am găsit nici un folos necuvenit;
– infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 din Legea nr. 87 din 1994 ( în prezent art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005) cu aplic. art. 13 C.pen. (Sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, în întregime sau în parte, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile sau taxabile, sau efectuarea oricăror alte operațiuni în acest scop se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.) – Nu am găsit sustragerea clubului Oţelul Galaţi sau a vicepreşedintelui Stoica Mihai de la plata impozitelor şi taxelor datorate;
– infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 21/1999 ( în prezent art. 23 lit. a din Legea nr. 656 din 2002), cu aplic. art. 13 din C.pen.; (schimbarea sau transferul de valori, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni: traficul de stupefiante; nerespectarea regimului armelor și munitiilor în forma agravantă; nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; falsificarea de monede sau de alte valori; proxenetismul; contrabanda; șantajul; lipsirea de libertate în mod ilegal; înșelăciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurări; bancruta frauduloasă; furtul și tăinuirea de autovehicule; nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri; traficul de animale ocrotite în țările lor; comerțul cu țesuturi și organe umane; infracțiunile săvârșite prin intermediul calculatoarelor; infracțiunile săvârșite cu cărți de credit; infracțiunile săvârșite de persoane care fac parte din asociații de infractori; nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și de reziduuri; nerespectarea dispozițiilor privind jocurile de noroc; în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, precum și în scop de tăinuire sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activități sau presupuse că s-ar sustrage consecințelor juridice ale faptelor lor.) – Nu am găsit vânzarea drepturilor printre elementele de mai sus;
– infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 23 lit. c din Legea nr. 21/1999 ( în prezent art. 23 lit. c din Legea nr. 656 din 2002), cu aplic. art. 13 din C.pen. (dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la lit. a.) – Nu am putut urmări această încadrare cu aplic. art. 33 lit. a din C.pen.

Nu am să mă pronunţ din punct de vedere al codului penal şi a acestor încadrări, ci numai la prevederile din domeniul în care sunt specialist. Am să critic însă lipsa de procedură. Dlui Stoica i s-a aplicat împotriva principiului tempus regit actum, noţiunea de legitimare a jucătorului de fotbal din prevederile din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, intrată în vigoare din august 2000, subsecventă transferului de la Oţelul Galaţi. Dlui Stoica i s-au mai aplicat şi prevederile Legii nr. 130 din 20 iulie 1999, care sunt subsecvente vânzării dreptului de la Oţelul Galaţi la Phoenix. Mai mult analiza parchetului cu privire la regulamente FIFA, UEFA, FRF se face la modul general, nu în baza principiului tempus regis actum, pentru fiecare perioadă în parte şi nu pentru fiecare persoană în parte.

În tranzacţia pentru Florin Cernat, Oţelul Galaţi a făcut două contracte unul pentru vânzarea drepturilor asupra jucătorului Florin Cernat la data de 13 iunie 1999 prin pre-contract către PHOENIX B.V. Rotterdam, părţi fiind CS OŢELUL GALAŢI, reprezentat de preşedintele Ion Ionică şi de vicepreşedintele Mihai Stoica, PHOENIX B.V. Rotterdam, reprezentată de directorul Johan Versluis şi jucătorul Florin Cernat. Al doilea contract a fost între Oţelul Galaţi şi Dinamo Bucureşti din data 6 decembrie 1999 pentru transferul intern pentru ca jucătorul să poată juca la Dinamo. În aceste două precontracte nu se aduce vorbire de agenţi de jucători.

Nu înțeleg de ce Florin Cernat, Oțelul Galaţi şi Ion Ionică nu sunt părţi acuzate, vina lor fiind aceeaşi pentru încheierea pre-contractelor. Atrag atenţia că Dl Stoica Mihai avea calitatea de vicepreşedinte a clubului Oţelul Galaţi, parte care nu este incriminată pentru infracţiuni, o eroare judiciară ENORMĂ, pentru că responsabilitatea fiscală aparţine clubului, nu reprezentantului. Din punct de vedere al răspunderii, în baza Legii nr. 87/1994 şi din definiţia de contribuabil  orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică care datorează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume bugetului general consolidat, aceasta se referă la răspunderea penală a persoanei juridice Oţelul Galaţi, care ar datora sume la bugetul general consolidat, nu la persoana fizică Stoica Mihai. Răspunderea Dlui Stoica Mihai ar putea fi angajată monetar după ce Oţelul Galaţi nu ar putea plăti pentru răspunderea care îi revine conform legii prin angrenarea răspunderii administratorului, ceea ce nu este cazul.

Documentul cu Phoenix a fost încheiat şi semnat în limba engleză cu traducere ȋn română. Prin acest document, părţile au convenit următoarele:
– clubul (OŢELUL) se declară de acord să vândă societăţii PHOENIX, irevocabil, exclusiv şi definitiv drepturile privind transferul jucătorului, la sfârşitul sezonului fotbalistic 1999-2000, sau, cu alte cuvinte, la data de 30 iunie 2000;
– PHOENIX se declară de acord să plătească pentru aceste drepturi suma de 700.000 USD, în contul bancar indicat de club, după următorul program:
a. Phoenix a făcut plăţi înainte de contractul cu Dinamo:
– 200.000 USD la 31 august 1999; plătit la 30 iulie 1999
– 200.000 USD la 30 octombrie 1999; plătit la 30 noiembrie 1999

Aceste plăţi s-au înregistrat corect în contabilitatea clubului Oţelul la categoria venituri. La acest moment Oţelul nu mai are drepturi asupra jucătorului. Phoenix nu are obligaţii fiscale în România.

b. Partea 2 după contractul cu Dinamo din 6 decembrie 1999 şi Acord din 21 ianuarie 2000, înregistrat la A.F.C. Dinamo Bucureşti sub nr. 57/25.01.2000 cu FRF:
– 100.000 USD la 30 ianuarie 2000;
– 100.000 USD la 30 martie 2000;
– 100.000 USD la 30 mai 2000.

Aceste sume care trebuiau plătite de Phoenix, au fost preluate de Dinamo şi achitate către Oţelul pentru cota de 50% din drept, pe care Dinamo Bucureşti a preluat-o de la Phoenix la acelaşi preţ, fără a se înregistra profit. Valorile au fost corect înregistrate contabil şi fiscal de Oţelul.

Clubul Oţelul şi-a asumat plata salariilor jucătorului, precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii cuprinse în pre-contractul existent, până la data de 30 iunie 2000, dar din 6 decembrie 1999, Dinamo preia aceste plăţi.

Nota de contabilitate nr. 38/30.07.1999 prin care s-a înregistrat în contabilitatea CS OŢELUL GALAŢI încasarea sumei de 3.185.055.803 lei reprezentând (conform documentului ”Centralizator acte bancă BCR valută încasare” anexat) încasarea sumei de 199.677,5 USD cu explicaţia ”avans transfer Cernat” (mai puţin comisionul bancar până la suma de 200.000 USD).

Extras de cont nr. 3/19.07.1999 emis de BCR – suc. jud. Galaţi, pentru contul 472131600570, în care este înregistrată încasarea de către CS OŢELUL, la data de 15 iulie 1999, a sumei de 199.677,5 USD.

Swift din 15 iulie 1999 în care este înscris transferul în contul nr. 472131600570 aparţinând CS OŢELUL GALAŢI al sumei de 199.680 USD, de la TIERNEY INTL. LTD, din banca ABN AMRO BANK N.V. – GIBRALTAR BRANCH.

Nota de contabilitate nr. 60/30.11.1999 prin care s-a înregistrat în contabilitatea CS OŢELUL GALAŢI încasarea sumei de 3.415.957.300 lei reprezentând, conform documentului ”Centralizator acte banca BCR valută noiembrie 1999”, încasare transfer Cernat 199.997,5 USD.

Extras de cont nr. 24/08.11.1999 emis de BCR – suc. jud. Galaţi, pentru contul 472131600570, în care este înregistrată încasarea de către CS OŢELUL, la data de 04.11.1999, a sumei de 199.997,5 USD.

Dreptul asupra jucătorului era de 100% al PHOENIX B.V. Rotterdam, care a plătit 400.000 din 700.000 USD. la data transferului intern. La 6 decembrie 1999 Dinamo cumpără 50% din drepturile din precontract, titlul documentului fiind de Memorandum, având de plătit 350.000 USD, conform contract. Precizarea foarte importantă este că nu s-a încheiat niciun contract final la această dată, ci numai pre-contracte, cu plata efectuată 100%, înainte de data semnării contractului final.

PHOENIX B.V. Rotterdam a cerut lui Dinamo să plătească 300.000 USD direct Oţelului Galaţi reprezentând suma de 300.000 USD pe care trebuia să o plătească ȋn trei tranşe din contractul agreat de 700.000 USD, din care a plătit până la acea dată 400.000 USD.

Diferenţa de 50.000 USD Dinamo trebuia să o plătească către PHOENIX B.V. Rotterdam conform contractului. Menţionez că Phoenix a plătit 400.000 USD, dar conform înțelegerii cu Dinamo, cota de 50% reprezenta 350.000 USD. Dinamo a plătit suma rămasă de 300.000 către Oţelul şi 50.000 către Phoenix, fiecare dintre părţi având câte 50% pentru care au plătit câte 350.000 USD.

Din punct de vedere al comisionului pentru FRF, nu Dl Stoica trebuia să-l plătească personal, ci clubul Oţelul Galaţi, cel care a primit în cont cei 700.000 USD. La pagina 278 se arată că FRF ar fi fost prejudiciată. Întrebarea este de cine şi care sunt implicaţiile fiscale, contabile şi penale. Din punct de vedere al comisionului FRF, nu prea cred că acesta ar fi legal, drept pentru care s-a renunţat la el din 2004. Din punct de vedere comercial, acest comision se face pentru transfer internaţional, jucătorul nefiind transferat de la Oţelul în străinătate. Chiar dacă ar fi aplicabil, acesta este o creanţă a FRF contra clubului Oţelul Galaţi, care nu a fost facturată la data transferului jucătorului la Dinamo Bucureşti. Dacă nu există factură de la FRF, care controla transferul, nu există nici obligaţie de plată.

În cazul transferului lui Florin Cernat, Dinamo Bucureşti a achitat FRF suma de 12.000 USD, reprezentând 8% din 150.000 USD, suma indicată de Dinamo Bucureşti ca fiind indemnizaţie de transfer. Dinamo a plătit numai comision la profitul din tranzacţie. Parchetul spune că suma reală este de 1.000.000 USD, iar procentul corect perceput la acea vreme este de 10 %, şi rezultă că Dinamo Bucureşti ar fi prejudiciat FRF cu suma de 88.000 USD. Adevărul este că Dinamo avea numai 50% din drepturi, deci Dinamo a plătit 350.000 USD din 700.000 USD, apoi a vândut 500.000 USD din 1.000.000 USD, cealaltă parte, Phoenix, fiind răspunzătoare pentru diferenţă. Parchetul ar fi trebuit să includă în cauză firma Phoenix pentru neplata comisionului FRF. Nu s-a concluzionat cu privire la legalitatea acestui comision.

Oţelul Galaţi nu are responsabilitate pentru transferul internaţional al jucătorului Florin Cernat. Oţelul Galaţi a transferat jucătorul Florin Cernat în campionatul intern şi rechizitoriul nu spune nimic despre un eventual prejudiciu pentru transferul intern faţă de STAT, ANAF, MFP sau FRF. Oţelul Galaţi şi-a vândut dreptul său asupra jucătorului Florin Cernat, pentru care nu sunt prevăzute comisioane la FRF. Pe de altă parte Phoenix a vândut dreptul sau la 35% din 70% din Florin Cernat şi ar putea fi trasă la răspundere pentru comisionul FRF şi taxele aferente acestui procent din comision. Nu s-a demonstrat o legătură între Phoenix şi Dl Stoica, indemnizaţie, comision sau mită.

Toate înregistrările contabile şi fiscale pentru acest contract sunt corecte şi raportate corect fiscal.

De la Dinamo s-au făcut următoarele înţelegeri şi plăţi:
Memorandum de acord încheiat la 6 decembrie 1999 de FC DINAMO BUCUREŞTI, firma PHOENIX B.V. Rotterdam. Acesta nu poate fi un act final pentru că între Oţelul şi Phoenix nu exista un act final. Parchetul, la pagina 268 din rechizitoriu, defineşte termenul Memorandum total incorect, fără a analiza şi definiţia acestui termen în limba engleză dat legal în afaceri, trimiţând instanţa într-o direcţie greşită, că documentele semnate ar fi fost eronat întocmite. Pre-contractele nu sunt înţelegeri finale şi acestea pot fi modificate, conform unei legislaţii internaţionale bine pusă la punct. Limba contractelor este în principal engleza, aceste documente fiind încheiate de avocaţi profesionişti în contracte. Dicţionarul Webster defineşte memorandum – „law: an informal written record of an agreement that has not yet become official – termen legal: o menţiune scrisă la o întelegere, care nu a devenit un document oficial”.

Acord din 21 ianuarie 2000, înregistrat la A.F.C. Dinamo Bucureşti sub nr. 57/25.01.2000 şi la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 069/27.01.2000, încheiat între FC DINAMO BUCUREŞTI, reprezentat de vicepreşedintele Cristian Borcea, şi CS OŢELUL GALAŢI, reprezentat de vicepreşedintele Mihai Stoica, prin care părţile au convenit asupra termenelor de plată a sumei de 300.000 USD, prezentate anterior, şi asupra clauzei potrivit căreia întârzierea mai mare de 30 de zile la plata celor 3 tranşe are drept consecinţă încetarea contractului de asociere dintre FC DINAMO şi firma PHOENIX B.V., drepturile asupra jucătorul devenind ”proprietate totală” a firmei olandeze, cu acordul acestuia.

Acord de transfer nr. 000285, încheiat la data de 20 ianuarie 2000 între clubul cedent OŢELUL GALAŢI şi clubul cesionar FC DINAMO BUCUREŞTI, având drept obiect transferul jucătorului Cernat Florin începând cu data de 6 decembrie 1999, la punctul 4.1. lit. b) din cadrul art. 4 ”Obligaţiile părţilor” stipulându-se ”Conform memorandum de contract din 6 decembrie 1999”.

Documentul contabil ”Carte mare şah în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2000” pentru contul 650.01.01.05 ”Cernat – Oţelul”, în care FC DINAMO BUCUREŞTI a înregistrat cheltuielile privind transferul jucătorului Cernat Florin, în sumă totală de 6.083.952.500 lei, aferente unui număr de 8 plăţi efectuate prin virament, în perioada 7 februarie – 31 august 2000, pentru care, la explicaţii, au fost menţionate transferuri exprimate în USD totalizând 300.000 USD.

Aici AVOCATUL trebuie să corecteze RECHIZITORIUL. Suma de 300.000 USD a plătit-o Dinamo către Oţelul în contul asumării ratelor neplătite care nu erau scadente în contractul dintre Oţelul şi PHOENIX B.V. Rotterdam de 300.000 USD din 700.000 USD. Dinamo a cumpărat jumătate, respectiv 350.000 USD din 700.000 USD (300.000 de plătit către Oţelul şi 50.000 USD de plătit către PHOENIX B.V. Rotterdam).

Un număr de 8 ordine de plată şi 8 extrase de cont aferente plăţilor înregistrate în documentul contabil de mai sus. Precizăm că 7 plăţi au fost efectuate către CS OŢELUL GALAŢI şi o plată, în valoare de 372.225.000 lei (OP nr. 482/29.06.2000) a fost efectuată către FC NAŢIONAL BUCUREŞTI, reprezentând achitarea unei datorii în sumă de 17.500 USD pe care CS OŢELUL GALAŢI o avea faţă de FC NAŢIONAL BUCUREŞTI, conform adresei CS OŢELUL GALAŢI nr. 355/29.06.2000.

300.000 USD au fost viraţi de Dinamo către Oţelul. Toate taxele şi impozitele fiind înregistrate corect de Oţelul şi Dinamo.

Documentul contabil ”Carte mare şah” în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2000” pentru contul 650.01.01.20 ”Cernat Fl. – Phoenix”, în care FC DINAMO BUCUREŞTI a înregistrat cheltuieli privind transferul jucătorului Cernat Florin, în sumă de 1.100.500.000 lei, pentru care, la explicaţii, s-a consemnat ”Transfer Cernat – Phoenix 50.000 USD”. Mi se pare relevant acest aspect care prezintă o înregistrare corectă a sumei restante care trebuia făcută firmei Phoenix.

Valoarea este corect înregistrată în contabilitate şi raportată corect fiscal.

Extras de cont emis de Banca Turco Română pentru contul nr. 00035767-004 aparţinând FC DINAMO BUCUREŞTI, în care, la data de 3 august 2000, s-a înregistrat transferul sumei de 90.000 USD;

Swift din 7 august 2000 aferent transferului sumei de 90.000 USD de la FC DINAMO BUCUREŞTI către PHOENIX B.V. Rotterdam (cont 534411584 deschis la ABN AMRO BANK N.V. – Rotterdam Branch), pe care, în dreptul sumei, este înscrisă menţiunea olografă: ”transf. Cernat – 50.000 USD; transf. Iodi – 40.000 USD”.

Dispoziţie de plată valutară externă seria B nr. 1517481 din 2 august 2000 prin care AFC DINAMO BUCUREŞTI dispune plata sumei de 90.000 USD către PHOENIX B.V. Rotterdam.

La acest moment Oţelul Galaţi şi-a primit întreg preţul şi nu mai avea nicio responsabilitate faţă de stat din punct de vedere fiscal.

Dacă Dl Stoica ar fi primit mită, comision, alt venit din această tranzacţie, Parchetul ar fi trebuit să dovedească acest lucru. În analiza contului de la bancă de la pagina 333 nu apar virări de sume în conturile Dlui Stoica.

Ce nu apare în rechizitoriu este finalizarea antecontractului dintre Oţelul Galaţi şi Phoenix, modificat cu memorandumul cu Dinamo Bucureşti. Chiar dacă în rechizitoriu apare Acordul din 21 ianuarie 2000, înregistrat la AFC Dinamo Bucureşti sub nr. 57/25.01.2000 şi la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 069/27.01.2000, încheiat între FC DINAMO BUCUREŞTI, reprezentat de vicepreşedintele Cristian Borcea, şi CS OŢELUL GALAŢI, reprezentat de vicepreşedintele Mihai Stoica, şi Acord de transfer nr. 000285, încheiat la data de 20 ianuarie 2000 între clubul cedent OŢELUL GALAŢI şi clubul cesionar FC DINAMO BUCUREŞTI, având drept obiect transferul jucătorului Cernat Florin începând cu data de 6 decembrie 1999, probatoriul nu spune nimic despre finalizarea dreptului asupra jucătorului ce a luat naştere la 13 iunie 1999 şi trebuia încheiat prin act oficial la 30 iunie 2000. Este un element pentru avocaţi pentru a-l defini.

Nu am analizat transferul la Dinamo Kiev, pentru că acest transfer nu-l priveşte pe Dl Stoica sau clubul Oţelul Galaţi. Acest transfer s-a efectuat la un an distanţă de la transferul la Dinamo.

Parchetul nu a făcut dovada ca Phoenix, Thierney si Star nu şi-ar fi plătit taxele şi impozitele. Trebuie luate dovezi de la contabili/fisc că nu au achitat taxele şi impozitele (cel putin de la Phoenix) sau că ar fi virat bani către Dl Stoica.

Nu priveşte Statul Român ce vânzări a facut Phoenix şi de ce a virat banii lui Thierney şi Star. Trebuie să facă dovada şi probatoriul este incomplet fără contractele cu aceste entităţi, precum şi cu dovada de la fiscul din ţările de reşedinţă.

Acest articol a fost scris strict pe documentele găsite pe internet. Nu am consultat nici un document din dosar.

:: Rechizitoriul

Daniel UDRESCU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii