Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA. Trafic de influență, instigare la dare de mită și instigare la abuz în serviciu. Urmărire penală
03.04.2014 | Andreea DOBRIN, Paula VÂRBAN, Andreea DOBRIN

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

DNA. Trafic de influență, instigare la dare de mită și instigare la abuz în serviciu. Urmărire penală.

La solicitarea reprezentanților mass media, în completarea informațiilor privind suspiciunea săvârșirii unor fapte de corupție și asimilate corupției la instituții publice din județul Mehedinți, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea infracțiunilor de corupție efectuează urmărirea penală față de următoarele persoane:
D.I.-A., președintele Consiliului județean Mehedinți, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
trafic de influență;
cumpărare de influență;
instigare la dare de mită;
permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite;
instigare la abuz în serviciu;
– două infracțiuni de folosirea influenței și autorității, de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite;
P.C.Ș., inspector șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Mehedinți, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
trafic de influență;
cumpărare de influență;
P.C., om de afaceri și președintele organizației municipale Orșova a unui partid politic, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de:
folosirea influenței și autorității, de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite.

Din ordonanța de efectuare a urmăririi penale întocmite de procurori a reieșit că există date și probe din care rezultă indicii rezonabile potrivit cărora:
1. În perioada martie-iunie 2013, inculpatul D.I.-A., președintele Consiliului județean Mehedinți, a afirmat față de inculpatul P.C.Ș., inspector șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Mehedinți, faptul că are influență asupra mai multor funcționari publici (membri ai Guvernului, funcționari publici din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, șeful Inspectoratului General al Poliției Române, pe de o parte, și consilierii locali din cadrul Consiliului local al municipiului Orșova, pe de altă parte).
Totodată, D.I.-A. i-a promis lui P.C.Ș. că își va folosi această influență, pentru a-i determina pe funcționarii publici să facă acte care intră în atribuțiilor lor de serviciu, și anume:
– în cazul celor dintâi (membri ai Guvernului, funcționari publici din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, șeful Inspectoratului General al Poliției Române) să îl mențină temporar P.C.Ș. în funcția de inspector șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Mehedinți, iar la o dată ulterioară să îl numească într-o funcție de conducere în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, respectiv director adjunct al Direcției de Ordine Publică, precum și să numească o persoană din familia acestuia într-o funcție de conducere în cadrul Ministerului Public;
– în ceea ce îi privește pe membrii Consiliului local al municipiului Orșova, influența urma a fi exercitată pentru a-i determina să aprobe scoaterea din domeniul public și concesionarea, către o altă persoană din familia lui P.C.Ș., la un preț „convenabil”, a două suprafețe de teren (în suprafață totală de aproximativ 200 de m2, terenuri situate în centrul municipiului Orșova și reprezentând acostamentul unei străzi). Obținerea acestor foloase în favoarea unui membru al familiei lui P.C.Ș. a și fost realizată prin exercitarea influenței de către D.I.-A. asupra unui număr de 11 membri ai Consiliului local Orșova, prin intermediul și cu ajutorul lui P.C., om de afaceri și președintele organizației municipale Orșova a unui partid politic. Ca urmare a exercitării influenței, consilierii locali au votat scoaterea din domeniul public și concesionarea celor două suprafețe de teren. Cele două suprafețe de teren erau înscrise în cartea funciară a localității Orșova ca aparținând domeniului public al Statului Român, prin urmare, ele nu puteau fi trecute în domeniul privat al localității Orșova (și apoi concesionate); în aceste împrejurări, folosul obținut prin dobândirea acestor două suprafețe de teren în condițiile arătate, este unul necuvenit, obținut prin nesocotirea prevederilor legale care reglementează regimul juridic al proprietății publice.
În schimbul exercitării influenței avute față de funcționarii publici amintiți, în sensurile și pentru scopurile mai sus descrise, D.I.-A. i-a pretins lui P.C.Ș. să îl determine pe judecătorul care judeca o anumită cauză să pronunțe o hotărâre care să îi fie favorabilă, în sensul anulării raportului Agenției Naționale de Integritate care îl viza pe D.I.-A.. Folosindu-se de împrejurarea că o persoană din familie este chiar șefa Secției de contencios administrativ și fiscal a instanței care avea de soluționat cauza respectivă, P.C.Ș. i-a promis lui D.I.-A. că îi va obține acest folos, în sensul că hotărârea care se va da în cauza amintită va fi una favorabilă acestuia din urmă.
2. La data de 16 ianuarie 2014 și în zilele următoare, inculpatul D.I.-A. i-a solicitat unei persoane (director al unui post de televiziune locală controlat în fapt de către D.I.-A.) să determine alte persoane să-i ofere unei asistente în cadrul Spitalului Județean de Urgență Mehedinți o sumă de bani, în schimbul eliberării unei adeverințe medicale și, totodată, să filmeze cu o cameră ascunsă momentul în care asistenta ar fi primit această sumă de bani.
Persoanele instigate au încercat să îi dea asistentei suma de bani în vederea eliberării unei adeverințe medicale, însă aceasta a refuzat să primească banii.
3. În perioada mai – septembrie 2013, D.I.-A., președintele Consiliului județean Mehedinți și alți doi funcționari publici au permis unor persoane neautorizate (reprezentanții unui furnizor de echipamente medicale și ai unei societății de leasing) accesul la informații care, la acel moment, nu erau destinate publicității. Informațiile reprezentau intenția reprezentanților Consiliului Județean Mehedinți și ai Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin de a demara o procedură de achiziție publică, precum și datele tehnice și financiare preconizate pentru această achiziție publică, iar accesul la ele a fost permis cu scopul de a obține, pentru cei doi agenți economici menționați, un folos necuvenit.
Folosul urmărit a constat în împiedicarea altor agenți economici să participe la licitația publică ce avea să fie organizată pentru achiziția publică menționată și, implicit, în încheierea, de către cei doi agenți economici „beneficiari ai informațiilor”, a contractelor de achiziție publică în condiții financiare avantajoase pentru aceștia și, corelativ, dezavantajoase tehnic și financiar pentru autoritatea publică contractantă (Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, instituția publică beneficiară a bunurilor ce aveau să fie dobândite prin achiziție publică) și pentru Consiliul județean Mehedinți (autoritatea publică locală care urma să asigure finanțarea acestei achiziții publice).
„Oferta” stabilită pe baza informațiilor menționate prevedea livrarea echipamentelor medicale de către unul dintre agenții economici în schimbul sumei (stabilite unilateral de acest operator economic) de aproximativ 2.700.000 de euro și finanțarea acestei achiziții publice printr-un contract de leasing, calitatea de finanțator urmând să o aibă cel de-al doilea agent economic; tot în mod unilateral agenții economici „beneficiari”, au stabilit durata contractului de leasing (7 ani) și prețul ce avea să fie încasat de societatea de leasing pentru această finanțare (anume de aproximativ 1.400.000 de euro).
Pe baza acestei „oferte” transmise de cei doi operatori economici și răspunzând „cerințelor” acestora, reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin (autoritatea publică contractantă) au întocmit documentația de atribuire, care a fost transmisă Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și apoi publicată în SEAP (sistemul electronic de achiziții publice).
Întrucât au realizat faptul că documentația de atribuire publicată fusese „greșită” (în sensul că nu permitea și achiziționarea de servicii financiare (anume încheierea contractului de leasing), documentația de atribuire modificată și publicată din nou în SEAP.
Date fiind condițiile tehnice și financiare stipulate în această documentație de atribuire (condiții stabilite în fapt de reprezentanții celor doi agenți economici și nu de Spitalul Județean, instituția publică beneficiară ori de Consiliul județean, autoritatea finanțatoare), singura ofertă a fost cea făcută de acești doi agenți economici, ofertă care a și fost declarată câștigătoare.
4. În perioada martie – iunie 2013, D.I.-A. i-a determinat pe doi funcționari publici din instituții din județul Mehedinți să își îndeplinească atribuțiile de control, în așa fel încât să înceteze activitatea unui anumit operator economic, indiferent de condițiile în care acesta își desfășura activitatea.
Acțiunea de instigare exercitată de către D.I.-A. a avut ca urmare controale efectuate de două instituții publice la operatorul economic menționat, soldate cu aplicarea de sancțiuni pecuniare semnificative, în condițiile în care operatorul economic menționat își desfășura activitatea într-un cadru legal.
La data de 4 aprilie 2013, D.I.-A., folosindu-se de autoritatea și influența conferite de calitatea de președinte al Consiliului Județean Mehedinți și de președinte al Organizației Județene Mehedinți a unui partid politic, a obținut un folos necuvenit pentru unul din cei doi funcționari, folos constând în efectuarea, în mod superficial, a unui control intern al instituției în cadrul căreia lucra respectivul funcționar , în așa fel încât acesta să nu fie sancționat.
În acest sens, D.I.-A. i-a solicitat șefului instituției publice centrale (aflate în subordinea ministerului condus de un membru al partidului politic din care face parte și D.I.-A.) să înceteze controlul intern care-l viza pe protejatul său.
5. În luna ianuarie 2014, D.I.-A. a determinat două persoane din subordine să îi pună la dispoziție unui protejat al său subiectele pentru un concurs pentru ocuparea unei funcții de șef serviciu la Consiliul Județean Mehedinți.
Având subiectele de concurs, persoana în favoarea căreia a acționat D.I.-A. a câștigat concursul, în condițiile în care se înscriseseră și alte persoane.
6. În cursul lunii decembrie 2013, înaintea sărbătorilor de iarnă, D.I.-A. și-a folosit autoritatea și influența conferite de funcția de președinte al Consiliului județean Mehedinți și de cea de președinte al Organizației județene Mehedinți a unui partid, în scopul de a obține foloase necuvenite pentru două societăți comerciale care operează, fiecare dintre ele, câte un post local de televiziune (societăți comerciale controlate în fapt de D.I.-A.). Folosul necuvenit obținut de cele două societăți comerciale a constat în sumele de bani (aproximativ 60.000 lei) obținute ca urmare a faptului că D.I.-A. a impus, prin intermediari, tuturor primarilor și tuturor funcționarilor publici cu funcții de conducere de pe raza județului Mehedinți, să plătească contravaloarea unor „urări” care aveau să fie difuzate (sub forma unor anunțuri scrise pe „burtiera” ecranului) la cele două posturi de televiziune. Concret, fiecare persoană căreia i s-a impus plata unor astfel de „urări” a trebuit să plătească suma de 600 lei.

Celor trei persoane, D.I.A., P.C.Ș. și P.C., li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală de inculpat, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 3 aprilie 2014 s-a dispus reținerea, pentru 24 de ore, a celor trei inculpați urmând a fi prezentați cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile la Curtea de Apel București.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Andreea DOBRIN

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti