Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA-Bacău. Tentativă la abuz în serviciu, conflict de interese şi uz de fals. Trimitere în judecată


3 aprilie 2014 | Andreea DOBRIN, Paula VÂRBAN, Andreea DOBRIN

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Drept penal

DNA-Bacău. Tentativă la abuz în serviciu, conflict de interese şi uz de fals. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați
1. M.G., la data faptelor şef al Serviciului administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari din cadrul Primăriei municipiului Bacău, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de :
tentativă la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit(2 acte materiale);
uz de fals
conflict de interese,
2. P.G., la data faptelor director executiv al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacău, în prezent şef serviciu la Serviciul Patrimoniu, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de :
tentativă la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
3. S.R., primar al municipiului Bacău, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de :
tentativă la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (3 acte materiale)

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În calitate de şef al Serviciului administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari din cadrul Primăriei municipiului Bacău, inculpatul M.G. şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, repartizându-şi o locuinţă din fondul locativ de stat aflată în administrarea Consiliului Local Bacău (apartament în municipiul Bacău), în vederea achiziţionării acesteia. Prin aceasta, funcționarul urmărea obţinerea, pentru sine, a unui avantaj patrimonial, respectiv achiziţionarea unui apartament la un preţ derizoriu, rezultat care nu s-a produs, formalităţile de vânzare-cumpărare a apartamentului fiind oprite.
Concret, la data de 13 iunie 2008, a întocmit şi semnat documentul prin care şi-a repartizat, în vederea închirierii, un apartament compus din 2 camere situat în Bacău, locuinţă din fondul locativ de stat. Aceasta, în condiţiile în care, Comisia socială nu întocmise ordinea de prioritate a solicitanţilor de locuinţe şi în lipsa unei hotărâri a Consiliului Local Bacău prin care să-i fie repartizată o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat.
La aceeași dată, și-a verificat propria cerere prin care solicita repartizarea unei locuinţe, confirmând că îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi aprobată, în împrejurările în care, la cerere, nu erau ataşate documente care să ateste venitul obţinut şi, mai mult, nu îndeplinea condiţia de venit pentru accesul la locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, prevăzută de lege.
În aceeași zi, în calitate de director executiv al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacău, P.G. a semnat pentru subalternului său, inculpatul M.G., repartiţia apartamentului sus menționat, iar S.R., în calitate de primar al municipiului Bacău a aprobat-o. Aceasta, în condiţiile în care Comisia socială nu întocmise ordinea de prioritate a solicitanţilor de locuinţe şi în lipsa unei hotărâri a Consiliului Local Bacău prin care inculpatului M.G. să-i fi fost repartizată o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat
În baza înscrisurilor menționate, la data de 1 august 2008, între Municipiul Bacău, prin primar, şi inculpat a fost încheiat contractul de închiriere având ca obiect locuinţa menţionată anterior. Astfel, inculpatul a obţinut un folos material pentru sine, constând în folosirea locuinţei, în perioada 1 august 2008 – 30 septembrie 2012.
Ulterior, M.G. a formulat și o cerere de cumpărare a apartamentului înregistrată la Primăria Bacău la 6 ianuarie 2009, la care a depus o adeverinţă, fără dată, emisă de o Asociaţie de Proprietari. În cuprinsul acestui înscris se menţionează, în mod nereal, că M.G. nu are debite, deşi în perioada respectivă acumulase datorii aferente apartamentului respectiv. Adeverinţa a fost folosită în vederea dovedirii îndeplinirii condiţiilor de cumpărare a locuinţei.
La data de 25 februarie 2009, S.R., în calitate de primar al municipiului Bacău, a aprobat încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru locuinţa anterior menţionată, ca urmare a solicitării formulate de inculpatul M.G. în cadrul audienţelor, deşi cererea acestuia nu fusese verificată de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, iar la cerere nu au fost anexate înscrisurile care dovedeau calitatea de chiriaş şi îndeplinirea obligaţiilor rezultate din această calitate.
Toate acţiunile inculpatului M.G. au fost subsumate scopului urmărit de acesta, respectiv cumpărarea unei locuinţe din fondul locativ de stat al Municipiului Bacău, la un preţ derizoriu.
Formalităţile de vânzare-cumpărare au fost însă oprite ca urmare a demarării cercetărilor în cauză.
Începând cu data de 30 septembrie 2012, Primăria municipiului Bacău a procedat la rezilierea contractului de închiriere nr. 220306/01.08.2008.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:
În perioada 2006-2009, inculpaţii S.R., în calitate de primar al municipiului Bacău, M.G., şef serviciu la Serviciul administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari şi P.G., director executiv al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacău, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, au repartizat în mod nelegal o locuinţă din fondul locativ de stat inculpatului M.G. în vederea închirierii şi, ulterior, a achiziţionării acesteia. Îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu ar fi avut ca rezultat obţinerea, de către inculpatul M.G., a unui avantaj patrimonial, respectiv un apartament de două camere situat în Bacău.
Începând cu 1 martie 2006, inculpatul M.G. a fost angajat în cadrul Primăriei municipiului Bacău, iniţial în funcţia de inspector de specialitate la Serviciul integrare europeană, iar ulterior în funcţia de şef serviciu la Serviciul administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari din cadrul Direcţiei patrimoniu. Inculpatul M.G. a îndeplinit această din urmă funcţie până la data de 29 decembrie 2009.
La data de 30 decembrie 2005, s-a înregistrat la Primăria municipiului Bacău cererea formulată de inculpatul M.G. prin care solicita aprobarea repartizării unei locuinţe sociale din fondul primăriei.
La cererea formulată inculpatul a anexat mai multe înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi/sau norme. Din verificarea dosarului constituit ca urmare a solicitării rezultă că inculpatul M.G. nu a depus adeverinţă/declaraţie de venit şi acte doveditoare, deşi nivelul venitului este condiţia esenţială pentru accesul la locuinţă socială. În lipsa îndeplinirii acestei condiţii, cererea nu ar fi trebuit analizată, în sensul stabilirii punctajului, în baza criteriilor de diferenţiere. Cu toate acestea, cererea inculpatului M.G. a fost verificată de o persoană din Serviciul integrare europeană din cadrul Primăriei municipiului Bacău, care a întocmit şi punctajul, conform criteriilor prevăzute de legislaţia anterior invocată, stabilind că cererea inculpatului are un punctaj general de 41 puncte.
Cererea apare ca fiind verificată la data de 16 ianuarie 2006, însă printre actele supuse verificării este şi declaraţia autentificată la data de 7 iulie 2006 la un birou notarial din Bacău prin care inculpatul declară pe proprie răspundere că nu a deţinut, nu deţine şi nu a înstrăinat locuinţă proprietate privată sau din fondul locativ de stat. Rezultă aşadar, că cererea formulată de M.G. a fost verificată în luna iulie 2006.
În ceea ce priveşte condiţia legală privind accesul la locuinţă socială (venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni cu cel puţin 20% sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau după caz pe persoană), conform înscrisurilor comunicate de instituțiile de la care acesta a realizat venituri, inculpatul a obţinut venituri cu mult mai mari decât cele prevăzute de lege care i-ar fi dat dreptul la o locuință socială.
La data de 20 iulie 2006, în calitate de şef serviciu, inculpatul M.G. a întocmit şi semnat referatul prin care a înaintat Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe constituită conform HCL nr.278/10.10.2005 (denumită şi Comisie socială), tabelul cu persoanele care solicită locuinţe, cu un număr de 68 înregistrări. În referat se menţionează că dosarele au fost verificate şi sunt complete.
În anexa referatului este menţionat solicitantul M.G.. Cele 68 de solicitări au fost analizate de comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale în şedinţa din data de 20 iulie 2006, propunându-se aprobarea listei cu anumite menţiuni.
În vederea adoptării hotărârii consiliului local, inculpatul M.G. a întocmit şi semnat raportul de specialitate pentru avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu propunerea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe menţionând că pentru toate cele 68 de solicitări „sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aprobarea unei locuinţe începând cu anul 2007”. În baza acestor documente, prin HCL nr. 208/31.07.2006, s-a aprobat lista nominală cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău îndreptăţite să primească o locuinţă, în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al municipiului Bacău începând cu anul 2007. În anexă, parte integrantă din hotărâre, era înscris inculpatul M.G..
Din actele şi lucrările dosarului rezultă că prin HCL nr. 208/2006 s-a aprobat lista nominală (tabelul cu solicitanţii, în ordine alfabetică) a persoanelor îndreptăţite să primească o locuinţă, fără a fi întocmită o listă de prioritate (tabelul cu solicitanţii în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut) de către comisia socială, nici anterior şi nici ulterior adoptării acestei hotărâri. Rezultă aşadar că cele 68 de persoane aveau doar o vocaţie şi nu un drept pentru repartizarea unei locuinţe, dreptul urmând a fi stabilit doar după întocmirea listei de prioritate, în baza punctajului obţinut şi a disponibilităţii unor astfel de locuinţe, şi numai prin hotărâre de consiliu local.
Şi în anul 2007, Consiliul Local Bacău a adoptat trei hotărâri prin care a aprobat liste cu persoane îndreptăţite să primească o locuinţă), fără a fi întocmite liste de priorităţi.
Dintr-o adresă a Primăriei Municipiului Bacău, rezultă că nu s-a stabilit o ordine de prioritate întrucât nu au fost finalizate construcţiile de locuinţe sociale care ar fi urmat să fie repartizate.
Ordinea de prioritate a solicitărilor de locuinţe a fost întocmită la nivelul primăriei abia la sfârşitul anului 2008. Astfel, au fost centralizate toate solicitările (1435 de cereri) iar în şedinţa comisiei din data de 5 noiembrie 2008 s-a propus repartizarea a 104 locuinţe solicitanţilor, în ordinea descrescătoare a punctajului, până la limita punctajului de 57. În lista nominală a solicitanţilor, la poziţia 892, este înscris inculpatul M.G. cu un punctaj de 45 (în fapt, punctajul acordat cererii sale era de 41 puncte). Ulterior, prin HCL nr. 395/14.11.2008 s-a aprobat repartizarea locuinţelor sociale în număr de 104 apartamente, persoanelor şi familiilor din municipiul Bacău îndreptăţite să primească o locuinţă socială, fiind prevăzute atât persoanele/familiile care au întrunit punctajul de 57 puncte, cât şi repartizarea efectivă a unei locuinţe, prin stabilirea locaţiei acesteia.
Deşi nu îndeplinea condiţiile de acces la o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, la data de 20 martie 2008, inculpatul M.G. a solicitat audienţă la primarul municipiului, inculpatul R.S., fiind primit de acesta.
Din registrul de audienţă rezultă că inculpatul M.G. a solicitat o locuinţă, iar la modul cum a fost soluţionată solicitarea se menţionează ”de acord în limita posibilităţilor”. Ulterior, printr-o notă internă, se comunică de la Cabinet primar către Direcţia patrimoniu că la şedinţa de audienţe acordate de  primar R.S. în data de 20 martie 2008 ”s-a aprobat repartiţia unei locuinţe în limita posibilităţilor”.
În evidenţele primăriei, la data de 28 mai 2008 nu erau locuinţe sociale libere, dar existau 8 locuinţe libere din fondul locativ, 2 locuinţe ANL şi 3 locuinţe naţionalizate.
Ulterior, la data de 13 iunie 2008, inculpatul M.G. a întocmit repartiţia prin care propune încheierea contractului de închiriere pentru un apartament compus din 2 camere, pentru familia M.G. compusă din o persoană.
În cuprinsul documentului se specifică că repartiţia se face în baza notei interne menționate.
Repartiţia este semnată de inculpatul M.G., în calitate de şef Serviciu administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari şi de inculpatul P.G., director executiv al Direcţiei patrimoniu, şi este aprobată de inculpatul S.R., în calitate de primar. Locuinţa anterior menţionată este proprietatea Municipiului Bacău şi are regimul unei locuinţe din fondul locativ vechi de stat (construită înainte de 1989, recuperată de primărie prin părăsirea locuinţei de către fostul chiriaş). Din declaraţia dată de inculpatul M.G. rezultă că alegerea locaţiei a fost făcută personal, având acces la lista cu imobilele libere aflate la dispoziţia primăriei.
Prin cererea înregistrată la data de 1 august 2008, inculpatul M.G. a solicitat aprobarea încheierii contractului de închiriere a locuinţei repartizate (fără completarea spaţiilor libere privind identificarea acestei locuinţe) anexând următoarele, între altele, o declaraţie notarială (nu deţine şi nu a deţinut locuinţă proprietate personală, nu a înstrăinat nicio locuinţă) şi o adeverinţă de salariat. În acest din urmă înscris emis de Primăria municipiului Bacău este salariul tarifar, iar rubrica privind câştigul mediu din ultimele 12 luni nu este completată. În august 2007 – iulie 2008, M.G. a cumulat veniturile salariale cu veniturile din pensia militară de serviciu, astfel că acesta nu îndeplinea condiţia legală, respectiv criteriile de acces la locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, nici măcar prin raportare doar la veniturile obţinute în calitate de salariat al primăriei.
Inculpatul M.G., în calitatea sa de şef de serviciu, a verificat propria cerere având ca obiect încheierea contractului de închiriere prin rezoluţia „verificat” şi semnătură. În aceeaşi zi, 1 august 2008 a fost încheiat contractul de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţă, între Municipiul Bacău, reprezentat de primar şi inculpatul M.G. pentru un apartament de două camere.
La data de 6 ianuarie 2009, inculpatul M.G. a formulat cerere pentru cumpărarea apartamentului respectiv, menţionând în cerere că are domiciliul la această adresă.
La data de 25 februarie 2009, la cererea sa verbală, M.G. a fost primit în audienţă de către inculpatul S.R., deşi nu era înscris pe lista solicitanţilor de audienţă. Audienţele au fost consemnate în registrul special al primăriei. Referitor la M.G., rubrica ”modul cum a fost soluţionat cazul” este modificată prin suprascriere, anterior fiind înscris „Da” iar în prezent existând menţiunea ”De analizat legalitatea şi hot în comisia socială”.
La cererea de cumpărare a apartamentului, inculpatul M.G. a anexat:
– declaraţia autentificată că nu a înstrăinat şi nu deţine locuinţă proprietate personală
– adeverinţa a unei Asociaţii de Proprietari, nedatată, în care se menţionează că M.G. nu are debit la asociaţie;
– certificat de la Primăria municipiului Bacău – Direcţia de impozite şi Taxe Locale din data de 30 martie 2009 (figurează în evidenţe fără bunuri impozabile);
– copia cărţii de identitate pe verso-ul căreia este menţionată reşedinţa vizată de acesta, începând cu data de 18 martie 2009.
Înscrisurile depuse de inculpatul M.G. pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor pentru cumpărarea locuinţei sunt ulterioare aprobării cererii de achiziţionare a apartamentului de către inculpatul S.R..
În plus, din adresa Asociaţiei de Proprietari rezultă că la apartamentul respectiv se acumulaseră datorii.
În consecinţă, a fost întocmit contractul de vânzare cumpărare între Municipiul Bacău, reprezentat de primar şi M.G. având ca obiect apartamentul vizat de M.G.. Formalităţile de vânzare-cumpărare au fost însă oprite ca urmare a demarării cercetărilor în cauză.
Începând cu data de 30 septembrie 2012, Primăria municipiului Bacău a procedat la rezilierea contractului de închiriere nr. 220306/01.08.2008.
Acesta din urmă nu a mai intrat în posesia apartamentului pe motiv că formalităţile de vânzare-cumpărare a apartamentului au fost oprite ca urmare a demarării cercetărilor din prezenta cauză. Începând cu data de 30 septembrie 2012, Primăria municipiului Bacău a procedat la rezilierea contractului de închiriere a apartamentului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.pna.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Andreea DOBRIN

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică