Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Interviuri
Alina MATEI

Alina MATEI

Senior Editor JURIDICE.ro
2 comentarii | 
Print Friendly, PDF & Email

Interviu Nicu Tiberius. Adevărul despre Casa de asigurări a avocaților
07.04.2014 | Alina MATEI

Alina Matei: Domnule Președinte, lucrările Congresului Avocaților din anul 2014 s-au încheiat, dar discuțiile privind sistemul de pensii continuă pe diverse forumuri. Care este punctul de vedere al Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților referitor la discuțiile care s-au purtat în Congres și care se mai poartă și în prezent pe diverse forumuri?

Nicu Tiberius: Faptul că la Congresul Avocaților din anul 2014 s-au purtat discuții privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților este absolut normal pentru că pe ordinea de zi a Congresului exista un astfel de punct. Aceste discuții pro și contra privind activitatea Consiliului de Administrație reprezintă, în opinia tuturor membrilor Consiliului, cu care am analizat dezbaterile din Congres, o stare de normalitate și demonstrează interesul avocaților, mai mult sau mai puțin corect argumentat, pentru sistemul propriu de pensii, sistem pe care noi, Consiliul de Administrație, îl considerăm ca fiind cel mai performant din România. Performanța lui este comparabilă cu cea a unor sisteme de pensii din Europa cu nivel ridicat de sustenabilitate, potrivit situațiilor identificate în raporturile actuariale publicate pe site-ul Casei de Asigurări a Avocaților din România.

Credem că era grav dacă nu se purtau astfel de discuții deoarece aceasta ar fi însemnat o lipsă de interes nepermisă pentru organul cu cea mai mare reprezentativitate în rândul avocaților, în fața căruia se dă raportul privind gestionarea unui important fond bănesc, aflat la dispoziția sistemului propriu de pensii și în gestionarea Consiliului de Administrație.

Alina Matei: Sunteți mulțumit de rezultatele Congresului în partea referitoare la activitatea Consiliului de Administrație al CAA?

Nicu Tiberius: Având în vedere că activitatea Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune pentru anul financiar 2013 a fost aprobată cu majoritatea de voturi prevăzută de lege, putem afirma că suntem mulțumiți de faptul că majoritatea membrilor Congresului, cei care cunosc efectiv problemele sistemului și au studiat materialele prezentate pe care le-au dezbătut cu cei pe care i-au reprezentat în Congres, au apreciat pozitiv eforturile Consiliului de Administrație al Casei în gestionarea sistemului.

Faptul că au existat și voci critice la adresa activității Consiliului de Administrație al CAA ar fi trebuit să fie un lucru pozitiv dacă, acele voci ar fi avut cunoștință de activitatea și realizările sistemului de pensii astfel cum au fost reflectate în materialele puse la dispoziția fiecărui delegat, atât prin email-uri, cu peste o săptămână înainte de începerea Congresului și apoi în broșura editată împreună cu Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România. Sub acest ultim aspect, arătăm și susținem cu hotărâre că unele din luările de cuvânt critice la adresa Consiliului de Administrație al CAA nu s-au fundamentat pe studiul documentelor prezentate și nici nu au solicitat lămuriri privind anumite aspecte pe care dumnealor le-ar fi considerat neclare sau insuficient tratate.

Concluzionând, putem spune că suntem mulțumiți de modul cum Congresul Avocaților din România, cu majoritatea cerută de lege, a aprobat raportul de activitate al Consiliului de Administrație al CAA, a dat descărcare de gestiune Consiliului de Administrație al CAA pentru execuția bugetară pe 2013 și a aprobat proiectul de buget pe anul 2014 cu două amendamente. Acestea sunt înghețarea retribuțiilor salariaților CAA și a indemnizațiilor de conducere din sistem la nivelul anului 2013 și renunțarea la investiția adoptată doar în principiu de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România în decembrie 2013, și care reprezenta, la vremea respectivă, una din cele patru variante de investiții propuse de Consiliul de Administrație al CAA.

Alina Matei: Ați ajuns fără să vreți la punctul sensibil. Ce este cu această investiție propusă de Consiliul de Administrație al CAA și adoptată în principiu de Consiliul UNBR din 2013, investiție care, în opinia materialelor prezentate la Congres, urma să se desfășoare în perioada 2014-2018.

Nicu Tiberius: Punctul nu este sensibil, ci a devenit sensibil din cauza modului cum a fost abordat, iar modul de abordare a fost, în opinia noastră, neloial, întrucât această investiție a fost aprobată în principiu, în unanimitate, în decembrie 2013, de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Este important că toți membrii Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților și-au manifestat disponibilitatea pentru oricare formă de verificare profesionistă și independentă a activității sistemului de asigurări al avocaților, de la toate nivele, inclusiv de la nivel central, în condițiile în care suntem singurul sistem de pensii și asigurări sociale din România care respectăm prevederi europene privind verificarea periodică a sistemului, verificare realizată de experți competenți si, mai ales, independenți, care au procedat la expertiză actuarială a sistemului, care previzionează evoluția sistemului până în anul 2090. În consecință, suntem singurul sistem de pensii din România în care se adoptă decizii strategice și de politică socială, exclusiv pe baza avizelor date de experți independenți, care nu pot satisface interese de grup sau interese contrare intereselor generale ale sistemului deoarece fundamentarea deciziilor exclude opțiuni nerealiste ori care nu pot fi controlabile.

Așa cum ați luat și dumneavoastră cunoștință din documentele Congresului, activitatea financiară a sistemului în anul 2013 s-a încheiat cu rezultate pozitive, chiar dacă suntem în continuare într-o profundă criză financiară pe care profesia o parcurge. Este meritul colegilor avocați care au înțeles că pentru mâine trebuie să înțelegem să ne pregătim de azi.

Potrivit Statutului CAA, una din sursele de venit ale sistemului CAA o reprezintă veniturile realizate din folosirea patrimoniului sistemului în activități economice producătoare de venituri, iar investițiile reprezintă o sursă de venituri la sistem, complementară celor din dobânzile din plasamente și cu o eficiență mai ridicată.

Conform Statutului CAA, Consiliul de Administrație are obligația ca în ultima ședință a Consiliului UNBR din fiecare an să prezinte Consiliului UNBR propuneri pentru planul de investiții pentru anul următor. Din cele patru propuneri înaintate, Consiliul UNBR din decembrie 2013 a adoptat în principiu achiziția unui teren în Municipiul București și construirea unui imobil cu destinația de birouri în care să funcționeze Casa de Asigurări a Avocaților, Filiala București a Casei de Asigurări a Avocaților. Baroul București și-a exprimat dorința, prin Decanul său, de a participa și el la construirea acestui imobil cu contravaloarea unui nivel. UNBR putea avea în proprietate un astfel de nivel, dacă Consiliul UNBR își dădea aprobarea. Restul de 8-9 nivele erau destinate închirierii către avocați sau terți. La parterul acestui imobil se putea amenaja o sală de conferințe de minim 400 de locuri, în care să se poată desfășura ședințele Congresului, dar și săli mai mici, multifuncționale, în care să-și desfășoare lucrările Comisia Permanentă și Consiliul UNBR.

Această investiție nu afecta și nu va afecta niciodată solvabilitatea sistemului, cum nici complexul balnear de la Techirghiol nu a afectat-o.

Așa cum am arătat în documentele Congresului, în sistemul de pensii se găsește o sumă de peste 100 milioane de euro din care numai 22% se află în gestiunea CAA, restul sumei fiind în conturile filialelor, iar din aceasta 80% în conturile filialei București.

Casa de Asigurări a Avocaților putea participa la realizarea investiției cu un procent de 25%, reprezentând cca. 9 milioane de lei, pentru o perioadă de 3-4 ani, fără ca prin aceasta să fie afectat fondul de risc și fondul de rezervă de cca. 46 milioane de lei. Aceasta deoarece suma de 9 milioane de lei reprezintă economii realizate de Consiliul de Administrație al CAA din fondul destinat activității, întreținerii și dezvoltării CAA.

Nu dorim să dăm aici resursele fondului pentru că acestea au fost prezentate în documentele Congresului și oricărui delegat la congres și nu dorim ca prin aceasta însuși Consiliul de Administrație al CAA să încalce principiul securității conturilor CAA.

Oricum, din dispoziția Congresului Avocaților 2008 și 2009, orice activitate investițională precum și orice decizie privind activitatea financiară a sistemului se poate realiza numai după un raport actuarial (o expertiză specifică sistemului de pensii) și care, așa cum s-a evidențiat încă de la primul raport actuarial, a arătat că sistemul de pensii al avocaților este performant.

Nu vrem să răspundem acum punctual la întrebări de genul ”dacă sunt bani în sistem de ce nu micșorăm cotele de participare la sistem?” și ”de ce le mărim?”.

De la început dorim să afirmăm că astfel de întrebări dovedesc, în opinia noastră, o necunoaștere a modului specific de funcționare a unui sistem de pensii. Este de necontestat că fondurile sistemului ”cele actuale” au fost realizate de cei care au contribuit 30-40 de ani la sistem, iar aceste fonduri sunt destinate nu pentru a fi folosite acum, ci sunt destinate celor care vor ieși la pensie în viitorul apropiat.

Alina Matei: Printre care vă numărați și dumneavoastră.

Nicu Tiberius: Da, aveți dreptate. Și eu contribui și am contribuit la sistem din 8 august 1975, din prima zi de avocatură, ca și ceilalți colegi de generație cu mine cât și ceilalți care ne-au urmat. Dar să nu individualizăm situația.

Așa cum rezultă din rapoartele actuariale trebuie luate decizii acum pentru ca sistemul de pensii al avocaților să fie la fel de performant și după anul 2040, când sistemul va avea de susținut cca. 3500 de pensionari. Dacă în prezent avem un raport de sustenabilitate de 11 avocați activi la un avocat pensionar, nu putem ști, pentru că nu putem prevedea, cum vor evolua intrările în profesia de avocat și care va fi raportul de sustenabilitate în 2040.

Alina Matei: Domnule Președinte, o ultimă întrebare. Complexul Balnear de la Techirghiol.

Nicu Tiberius: Este necesară puțină istorie, în foarte puține cuvinte. Casa de Asigurări a Avocaților din România a fost înființată prin Legea din 1931 și a funcționat și funcționează și astăzi, deci putem spune că avem peste 80 de ani de experiență. Fosta Casă Centrală de Pensii a avut un patrimoniu foarte bogat pentru că avocații, până la epurarea din 1948, făceau donații către sistemul de pensii. După 1989, organele de conducere ale Casei de Asigurări a Avocaților au încercat să redobândească o parte din patrimoniul care a aparținut avocaților.

Există o realitate mai puțin evidențiată de cei care dezbat în spațiu public problemele sistemului: Barourile, Casa de Asigurări – la nivel central – și filialele locale au efectuat demersuri – încununate de succes de multe ori – pentru reîntregirea patrimoniului istoric al profesiei și al sistemului de pensii. Au fost recuperate terenuri și imobile care fuseseră preluate abuziv de regimul comunist. Procesul de recuperare al bunurilor preluate abuziv din proprietatea avocaților nu este încheiat încă. În prezent, Casa de Asigurări a Avocaților este implicată în demersurile de recuperare a clădirii fostul teatru” Rapsodia” din str. Lipscani, care a aparținut Casei de pensii și asigurări a avocaților din București.

Un astfel de obiectiv a fost și terenul aparținând Casei de Asigurări a Avocaților din localitatea Techirghiol, obținut parțial în natură (800 mp) după un lung proces de restituire. Devenind proprietar, Casa de Asigurări a Avocaților a trebuit să-l administreze, fie prin a-l vinde, fie prin a-l face să producă. Îmbrățișând ultima variantă, începând cu anul 2010, Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților, cu aprobările legale ale tuturor organelor profesiei competente, a hotărât construirea unui Complex balenar pe terenul de la Techirghiol.

Absolut toate documentele privitoare la realizarea investiției, de la selecția de oferte, contractul de antrepriză și până la tăierea panglicii inaugurale, au fost prezentate de Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România organelor colective de conducere ale profesiei, care le-au analizat și au validat realizarea Proiectului.

Inaugurarea a avut loc la sfârșitul lunii august 2012 și aceasta s-a făcut în prezența tuturor membrilor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, care este alcătuit din reprezentanții legali ai Barourilor. Toți au apreciat activitatea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților și a conducerii colective a profesiei de a realiza această investiție.

În momentul de față, niciunul din cei 2500 de pacienți ai sanatoriului nu au formulat nicio reclamație la adresa modului în care au fost tratați de personalul medical al complexului și de condițiile hoteliere oferite de complexul balnear.

În primul an de activitate, acesta a înregistra un profit net.

Nu avem cunoștință să existe alt complex balnear în România care să aibă o bază de tratament mai modernă și mai profesionistă decât cea de la Techirghiol.

Rog pe toți cei care vor să cunoască realitatea să meargă acolo, să verifice și să constate cum se desfășoară activitatea complexului.

Vă invităm și pe dumneavoastră să mergeți și să avem din nou o discuție după ce veți beneficia de tratamentele de la complexul Techirghiol!

Cu responsabilitate și cu mândrie susținem că, după 60 de ani, pentru avocații din România, am realizat ceva durabil, astfel încât avocații să-și protejeze sănătatea și să se refacă în condiții demne pentru calitatea de avocat.

Este poate vina noastră că n-am știut să promovăm suficient această investiție, deoarece am apreciat că este mai bine ca faptele să vorbească!

Cred sincer că și în viitor, în funcție de evoluția și realizările sistemului, este posibil ca din partea Corpului de avocați să vină și alte propuneri de investiții care să surprindă și să satisfacă nevoile sociale reale, prezente și de perspectivă ale profesiei, mai ales pentru îmbunătățirea calității vieții avocaților retrași din profesie.

Alina Matei: Vă mulțumesc, Domnule Președinte, pentru că ați stat de vorbă cu mine și să știți că vom da curs invitației dumneavoastră.

Nicu Tiberius: Și eu vă mulțumesc!


Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Au fost scrise până acum 2 de comentarii cu privire la articolul “Interviu Nicu Tiberius. Adevărul despre Casa de asigurări a avocaților”

 1. Lucian SĂULEANU spune:

  Punctul de vedere exprimat de dl. Nicu Tiberius nu este decât o încercare nereușită de a acoperi lipsa de comunicare și transparență de care CAA ar fi trebuit să dea dovada.
  Formulări generoase ce au menirea de a adormi și a arăta câtă dreptate are conducerea CAA și profitabilă este activitatea acesteia.
  Permiteți-mi față de cele arătate să nuanțez informațiile și să nu fiu de acord în totalitate cu punctul exprimat.
  Este foarte bine că la Congres s-a votat neparticiparea cu 9 mil lei de catre CAA la investitia constructiei respective în condițiile care care nu s-a adus la cunoștință necesitatea realizării acestei investiții, de ce vechea locație nu mai corespunde, de ce nu suportă Filiala București exclusiv această investiție odată ce o va folosi, de ce nu s-a prezentat un studiu pentru eventualul profit ce va fi obținut din exploatarea acelei clădiri etc. Nu sunt oferite decât justificări simpliste cum ar fi folosirea sălii de conferințe pentru congrese (deși delegații trebuie cazați într-o locație care evident are și sală de conferințe, iar apoi mă întreb de ce trebuie congresele să fie numai în București), închirierea către avocați sau terți (clădirea urmând să fie cu 8-9 etaje), fără însă a se avea în vedere și oferi o analiză a cheltuielilor cu un astfel de imobil.
  Care este justificarea pentru care trebuie în această perioadă dificilă să îngropăm sume de bani importante pentru o clădire, investiție care s-ar recupera în câtiva zeci de ani. Adică acum doi ani ne avertizați în Sinteza raportului de evaluare actuarială din noiembrie 2012 efectuat la cererea C.A.A. că în peste 28% dintre filiale se vor epuiza în următorii 10 ani fondul unic pe pensii și asigurări, context în care se propunea centralizarea la nivel național, iar acum oferiți soluții total nepotrivite. În loc să identificăm modalități reale de investire a acestor sume de bani, de protecție a filialelor, ne propuneți soluțiile cele mai banale de blocare a banilor.
  Același lucru s-a întâmplat și cu Complexul Balnear pe care îl dați ca exemplu, însă este nepotrivit.
  Precizați dvs că s-a realizat profit (nu-l indicați, dar acesta este 235.363 lei) și în felul acesta vreți să ne convingeți de eficiența acestuia, dar uitați să precizați că în anul 2013 CAA a virat în contul Complexului Balnear suma de 500.000 lei donații, 570.000 împumut plus alt împrumut de 290.558 (cu care s-au achitat utilitățile), ambele împrumuturi începând să se restituie începând cu data de 01.05.2015 până la 31.05.2018. Oare mai este profitabilă această activitate dacă ținem cont de aceste sume? Mai mult, omiteți să precizați și să evidențiați în contabilitatea Complexului remunerația administratorului acestui SRL care este plătit de CAA. Nu ar trebui ca această indemnizație să fie achitată de SRL (căci cu aceasta are raporturi juridice) și să-și ia un procent raportat la profitul realizat? Evident că această cheltuială este înregistrată în contabilitatea CAA și astfel rezultă profitul denaturat al SRL-ului la care ostentativ faceți trimitere.
  Aceste simple date arată că acest Complex nu este profitabil, că va dura zeci de ani până se va recupera investiția, că trecerea anilor va presupune reparații și alte investiții în dotări, în timp ce majoritatea avocaților nici nu ajung pe acolo.
  Nu cred că pe avocați îi interesează ce frumoase tratamente se fac acolo, că nu mai există nici un alt complex asemănător în România, că cei 2.500 pacienți au fost foarte mulțumiți. Cred că pe mine mă interesează dacă investiția aceasta făcută cu banii CAA se justifica. Datele de până acum arată că nu, astfel că nu văd de ce alte investiții propuse de CAA a se realiza direct sau doar în participare ar avea un viitor mai bun.
  Lucian Bernd Săuleanu, avocat Baroul Dolj

  • Alexandru Marius BOGDAN spune:

   Contribuția noastră la CAA este normal să fie folosită pentru plata pensiilor colegilor avocați și nu pentru investiții inițiate de unii colegi pe care noi majoritatea nu ni le dorim și nu suntem de acord cu acestea, mai ales că s-a dovedit faptul că sunt consumatoare de fonduri și nu aducătoare de profit așa cum ar fi firesc să fie orice investiție. Eficiența CAA la nevoile actuale de fonduri stă sub semnul întrebării chiar și fără nici o investiție. Nu trebuie să fie implicat riscul mediului de afaceri în fondurile CAA. Se spun prea multe vorbe frumoase despre banii noștri gestionați în mod evident necorespunzător, gestiune care ne va costa pe noi toți avocații care mai devreme sau mai târziu vom ajunge la pensie. Sunt de părere că dacă totuși se efectuează investiții acestea trebuie să-și dovedească utilitatea pentru majoritatea avocaților și profitul realizat să fie unul substanțial nu numai să dea cu plus în contabilitate. Nu este momentul investițiilor păguboase în codițiile unor fonduri ale CAA și așa insuficiente. Sunt de părere că la ora actuală fondurile CAA nu trebuie să mai facă obiectul nici unei investiții pentru a mai exista speranța că vom ajunge să beneficiem de acestea în calitate de pensionari.

   Alexandru Marius BOGDAN – Avocat Baroul Dolj & Mediator

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.