Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la scutirea de taxe vamale pentru importatorii de animale destinate exclusiv utilizării lor în laborator. UPDATE: decizia finală


23 februarie 2016 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

23 februarie 2016: După ce Curtea de Justiție a stabilit în data de 20 noiembrie 2014 faptul că:

1) Articolul 60 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, astfel cum a fost modificat prin Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările Tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, trebuie interpretat în sensul că, dacă animalele pregătite special pentru a fi utilizate în laborator pe care un importator le introduce pe teritoriul Uniunii sunt destinate unei instituții publice sau de utilitate publică, sau unei instituții private desemnate, care are ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică, acest importator, chiar dacă nu este el însuși o astfel de instituție, poate să beneficieze de scutirea de taxele la import prevăzută la acest articol pentru acest tip de marfă.
2) Regula generală 5 litera (b) din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1789/2003 al Comisiei din 11 septembrie 2003, trebuie interpretată în sensul că cuștile care servesc pentru transportul de animale vii destinate cercetării în laborator nu intră în categoria ambalajelor care trebuie clasificate împreună cu mărfurile pe care le conțin.

Cour de Cassation a menținut hotărârea – ce fusese atacată cu recurs – ca urmare a celor statuate de Curtea de Justiție:

(…) Mais attendu que par arrêt du 20 novembre 2014 (Direction générale des douanes et droits indirects c/ Utopia Sarl, C-40/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 60 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, si les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire qu’un importateur fait entrer sur le territoire de l’Union européenne sont destinés à un établissement public ou d’utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, cet importateur, bien qu’il ne soit pas lui-même un tel établissement, peut bénéficier de la franchise de droits à l’importation prévue à cet article pour ce type de marchandise ; qu’ayant statué en ce sens, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;
Mais attendu que par arrêt du 20 novembre 2014, précité, la CJUE a dit pour droit que la règle générale 5, sous b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que des cages servant au transport d’animaux vivants destinés à la recherche en laboratoire ne relèvent pas de la catégorie des emballages qui doivent être classés avec les marchandises qu’ils contiennent; qu’ayant statué en ce sens, la cour d’appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches; (…)

:: decizia finală

* * *

14 aprilie 2014:Judecătorul suprem francez (Cour de cassation) se întreabă cu privire la aplicarea scutirilor de drepturi vamale unei instituții-intermediare, importatoare de animale destinate exclusiv utilizării lor în laborator, dar și cu privire la posibilitatea de a considera drept ambalaje, cuștile care sunt folosite pentru transport. (C-40/14)

Dispoziții incidente:
1. articolul 60 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (abrogat în 2009 prin Regulamentul 1186/2009)
Articolul 60
(1) Scutirea de drepturile de import se acordă pentru:
(a) animale special pregătite pentru a fi utilizate în laborator;
(b) substanțe biologice sau chimice pentru care nu există o producție echivalentă în teritoriul vamal al Comunității și care sunt importate exclusiv în scopuri necomerciale, cu condiția ca ele să fie incluse în lista redactată în conformitate cu procedura stabilită la articolul 143 alineatele (2) și (3).
(2) Scutirea la care se face referire în alineatul (1) se limitează la animale și substanțe biologice sau chimice destinate:
– fie instituțiilor de stat angajate în principal în învățământ sau cercetare științifică și acelor departamente ale instituțiilor de stat care sunt angajate în principal în învățământ sau cercetare științifică;
– fie instituțiilor private angajate în principal în învățământ sau cercetare științifică și autorizate de autoritățile competente ale statelor membre să primească asemenea articole scutite de drepturi vamale.

2. Regula generală 5 (b) din Regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate

Mihaela MAZILU-BABEL
Doctorand, Facultatea de Drept și Ştiințe Sociale, Universitatea din Craiova

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică