« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti

O. Puie. Recursul administrativ si jurisdictional
14.10.2007 | JURIDICE.ro, UNIVERSUL JURIDIC

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Ovidiu Puia publica la editura Universul Juridic o lucrare care abordeaza un domeniu de mare interes: recursul administrativ si jurisdictional.

pagini: 440
pret: 30,00 lei

Cuprinsul lucrarii:

CONSIDERATII PRELIMINARE

Dupa intrarea in vigoare a Constitutiei revizuite, materia contenciosului administrativ se bucura de un nou suport constitutional, prin modificarea continutului articolului 48, devenit dupa republicare art. 52, prin completarea art. 21 din Constitutie, care consacra principiul liberului acces la justitie, cu doua noi alineate menite sa suplimenteze, in acord cu dispozitiile art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, garantiile justitiabililor, precum si prin noul text constitutional, respectiv art. 126 alin. 6, care instituie drept garantie constitutionala a controlului legalitatii tuturor actelor administrative calea contenciosului administrativ, cu exceptiile expres si limitativ stabilite de catre insusi legiuitorul constituant derivat.

PARTEA INTAI – PROCEDURA PREALABILA SESIZARII INSTANTEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV – RECURSUL ADMINISTRATIV GRATIOS SI RECURSUL ADMINISTRATIV IERARHIC

Sectiunea 1 – Fazele procedurii contenciosului administrativ

Sectiunea 2 – Recursul administrativ prealabil in contenciosul subiectiv –conditie a exercitarii dreptului la actiune in contenciosul administrativ

1. Preliminarii

Astfel, in urma modificarilor aduse Codului de procedura civila prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000, s-a introdus alin. 2 al art. 109, care instituie principiul potrivit caruia "in cazurile anume prevazute de lege, sesizarea instantei competente se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile in conditiile stabilite de acea lege".

2. Consideratii privind corelatia normei procesual civile instituite prin art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila cu dispozitiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si art. 175 alin. 1 din Codul de procedura fiscala

2.1. Caracterul normelor juridice instituite prin cele doua dispozitii legale in materia procedurii prealabile sesizarii instantei de contencios administrativ

2.2. Aspecte de ordin terminologic. Sfera de incidenta a normei procesuale civile instituita prin art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila si a celei instituite prin art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 modificat prin Legea nr. 262/2007.

2.3. Forma procedurii prealabile

2.4. Obligativitatea procedurii prealabile instituita prin actele normative mentionate in raport cu dispozitiile constitutionale revizuite si ale Conventiei europene a drepturilor omului

2.4.1. Analiza compatibilitatii normelor procesual civile, ale dispozitiilor legii contenciosului administrativ si ale Codului de procedura fiscala in materia procedurii prealabile, cu dispozitiile art. 21 alin. 1 alin. 2 si alin. 3 din Constitutia republicata

2.4.2. Aspecte privind procedura prealabila in cazul actului administrativ-jurisdictional, prin raportare la dispozitiile art. 21 alin. 4 din Constitutia republicata

2.4.3. Aspecte privind procedura prealabila in cazul actelor administrative intrate in circuitul civil

2.4.4. Procedura prealabila in cazul contenciosului subiectiv in despagubiri

2.4.5. Procedura prealabila in cazul refuzului nejustificat de solutionare a unei cereri referitoare la un drept sau interes legitim

2.4.6. Aspecte privind corelatia normelor procesual civile instituite prin art. 109 alin. 2 si art. 720š din Codul de procedura civila cu dispozitiile art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004

Sectiunea 3 – Recursul administrativ prealabil in contenciosul obiectiv

Sectiunea 4 – Termenul de introducere si termenul de solutionare a recursului administrativ

1. Termenul de introducere a recursului administrativ

2. Termenul de solutionare a recursului administrativ in contenciosul obiectiv si subiectiv

Sectiunea 5 – Procedura prealabila administrativa in dreptul comunitar

PARTEA A DOUA – RECURSUL JURISDICTIONAL

TITLUL I – CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV OBIECTIV SI SUBIECTIV IN CONTEXTUL LEGISLATIEI ACTUALE. ASEMANARI SI DEOSEBIRI. ASPECTE DE DREPT COMPARAT

Capitolul I – Sistemul contenciosului administrativ consacrat prin Constitutia republicata si Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Aspecte de drept comparat

Capitolul II – Conditiile de admisibilitate a actiunii in contencios administrativ obiectiv si subiectiv. Aspecte de drept comparat

Sectiunea 1 – Conditii privitoare la actul administrativ care face obiectul actiunii in contenciosul obiectiv si subiectiv, precum si la autoritatea publica emitenta a actului administrativ

Sectiunea 2 – Conditii privitoare la reclamant

Sectiunea 3 – Conditii privitoare la procedura

Capitolul III – Cauzele care determina actiunea in contencios administrativ obiectiv si subiectiv

Capitolul IV – Obiectul actiunii judiciare

Sectiunea 1 – Sfera actelor administrative care fac obiectul actiunii in contencios administrativ

Sectiunea 2 – Acte administrative unilaterale tipice

Sectiunea 3 – Acte administrative asimilate actului administrativ unilateral (refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim, refuzul nejustificat privind nepunerea in executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionarii favorabile a cererii sau, dupa caz, a plAngerii prealabile, nesolutionarea in termenul legal al unei cereri)

Sectiunea 4 – Contractele administrative – acte administrative asimilate actului administrativ unilateral

Sectiunea 5 – Contractul de parteneriat public-privat in contextul legislatiei actuale. Aspecte de drept comparat

1. Consideratii preliminare

2. Contractul de parteneriat public-privat in contextul legislatiei actuale

3. Natura juridica a contractului de parteneriat public-privat

4. Caracterele juridice ale contractului de parteneriat public privat

Capitolul V – Actul administrativ-jurisdictional

Capitolul VI – Actiunile impotriva decretelor prezidentiale

Capitolul VII – Actul administrativ fiscal –specie a actului administrativ

Capitolul VIII – Acte administrative exceptate de la controlul instantei de contencios administrativ

Sectiunea 1 – Consideratii generale

Sectiunea 2 – Actele care privesc raporturile cu Parlamentul

Sectiunea 3 – Actele de comandament cu caracter militar

Sectiunea 4 – Constitutionalitatea recursului paralel in materia contenciosului administrativ

Capitolul IX – Termenul de introducere a actiunii in contencios administrativ

Capitolul X – Instanta competenta in solutionarea litigiilor de contencios administrativ. Regimul citarii si documentele necesare. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de judecata

Sectiunea 1 – Instanta competenta in solutionarea litigiilor de contencios administrativ

Sectiunea 2 – Regimul citarii si documentele necesare

Sectiunea 3 – Solutiile pe care le poate pronunta instanta de contencios administrativ

Capitolul XI – Suspendarea executarii actului administrativ

Capitolul XII – Recursul impotriva hotararilor pronuntate de catre instantele de fond in materia contenciosului administrativ, si alte cai de atac

Sectiunea 3 – Conditii privitoare la procedura

Capitolul III – Cauzele care determina actiunea in contencios administrativ obiectiv si subiectiv

Capitolul IV – Obiectul actiunii judiciare

Sectiunea 1 – Sfera actelor administrative care fac obiectul actiunii in contencios administrativ

Sectiunea 2 – Acte administrative unilaterale tipice

Sectiunea 3 – Acte administrative asimilate actului administrativ unilateral (refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim, refuzul nejustificat privind nepunerea in executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionarii favorabile a cererii sau, dupa caz, a plAngerii prealabile, nesolutionarea in termenul legal al unei cereri)

Sectiunea 4 – Contractele administrative – acte administrative asimilate actului administrativ unilateral

Sectiunea 5 – Contractul de parteneriat public-privat in contextul legislatiei actuale. Aspecte de drept comparat

1. Consideratii preliminare

2. Contractul de parteneriat public-privat in contextul legislatiei actuale

3. Natura juridica a contractului de parteneriat public-privat

4. Caracterele juridice ale contractului de parteneriat public privat

TITLUL II – CONTENCIOSUL OBIECTIV

Capitolul I – Titularii actiunii in contencios administrativ obiectiv

Capitolul II – Contenciosul obiectiv (in anulare) consacrat prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

Sectiunea 1 – Contenciosul obiectiv (in anulare) pentru exces de putere consacrat prin art. 5 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Aspecte de drept comparat

Sectiunea 2 – Contenciosul obiectiv pentru exces de putere in cazul refuzului nejustificat de a solutiona o cerere

Sectiunea 3 – Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre Avocatul Poporului

Sectiunea 4 – Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre Ministerul Public

Sectiunea 5 – Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre autoritatile publice emitente ale unor actele administrative ilegale care au intrat in circuitul civil

Capitolul III – Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre prefect si Agentia Nationala a Functionarilor Publici in urma controlului de tutela administrativa

Sectiunea 1 – Consideratii preliminare

Sectiunea 2 – Tutela administrativa si controlul ierarhic

Sectiunea 3 – Controlul de tutela administrativa exercitat de catre prefect dupa intrarea in vigoare a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Analiza dispozitiilor instituite prin legea cadru in raport cu dispozitiile constitutionale revizuite si cu normele speciale instituite prin Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului cu modificarile si completarile ulterioare

Sectiunea 4 – Aspecte privind neconformitatea unor dispozitii legale cu dispozitiile constitutionale in materia contenciosului administrativ, precum si cu normele de tehnica legislativa utilizate in acte normative cu incidenta in exercitarea controlului de tutela administrativa de catre prefect. Propuneri de lege ferenda.

Sectiunea 5 – Controlul de tutela administrativa exercitat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Capitolul IV – Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre persoanele juridice de drept public, altele decat prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si de catre persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat

Sectiunea 1 – Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre persoanele juridice de drept public, altele decat prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Sectiunea 2 – Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat

Capitolul V – Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata in vederea constatarii nelegalitatii unui act administrativ unilateral pe calea exceptiei de nelegalitate

Sectiunea 1 – Consideratii preliminare. Trasaturi caracteristice ale exceptiei de nelegalitate

Sectiunea 2 – Sfera actelor administrative supuse controlului jurisdictional indirect pe calea exceptiei de nelegalitate

Sectiunea 3 – Termenul in care poate fi invocata exceptia de nelegalitate

Sectiunea 4 – Faza procesului in care poate fi invocata exceptia de nelegalitate

Sectiunea 5 – Efectele admiterii exceptiei de nelegalitate

Sectiunea 6 – Exceptia de nelegalitate in dreptul comunitar

Capitolul VI – Contenciosul obiectiv in dreptul comunitar

Capitolul VII – Efectele hotarArilor judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ obiectiv

TITLUL III – CONTENCIOSUL SUBIECTIV

Capitolul I – Titularii actiunii in contenciosul administrativ subiectiv

Capitolul II – Contenciosul subiectiv de plina jurisdictie in despagubiri pentru prejudicii cauzate prin acte administrative tipice sau prin refuzul nejustificat al solutionarii cererilor

Capitolul III – Contenciosul subiectiv de plina jurisdictie in despagubiri pentru prejudicii cauzate prin contracte administrative

Capitolul IV – Contenciosul subiectiv de plina jurisdictie al functiei publice si functionarului public, in acceptiunea Legii nr. 188/1999, republicata privind statutul functionarilor publici, a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si a Conventiei Europene a Drepturilor Omului (dreptul la un proces echitabil)

Capitolul V – Actiunea in contencios administrativ subiectiv exercitata de catre Avocatul poporului

Capitolul VI – Actiunea in contencios administrativ subiectiv exercitata de catre Ministerul Public

Capitolul VII – Actiunea in contencios administrativ subiectiv in despagubiri exercitata pe calea unei actiuni principale, dupa formularea actiunii in anulare a actului administrativ

Capitolul VIII – Actiunea in contencios administrativ subiectiv exercitata de catre tertul vatamat intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ adresat altui subiect de drept

Capitolul IX – Contenciosul subiectiv in despagubiri in cazul ordonantelor

Capitolul X – Contenciosul subiectiv de plina jurisdictie in acceptiunea dreptului comunitar

Capitolul XI – Efectele hotarArilor judecatoresti pronuntate in contenciosul administrativ subiectiv

Concluzii

BIBLIOGRAFIE

 
Secţiuni: C. administrativ | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD