Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA. Sinteză aprilie 2014
06.05.2014 | Roxana SOARE, Paula VÂRBAN, Roxana SOARE

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna aprilie 2014, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals intelectual. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție–Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
B.B.I., administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;
înșelăciune;
fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (71 acte materiale).
B.A.F., administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;
complicitate la înșelăciune;
fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (patru acte materiale).
B.I., în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;
complicitate la înșelăciune;
fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (două acte materiale).
C.I.C., diriginte de șantier, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;
complicitate la înșelăciune;
fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (20 acte materiale);
complicitate la fals intelectual;
D.C.O., inspector de specialitate și șef serviciu la Direcția Județeană de Control în Construcții Argeș, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;
complicitate la înșelăciune;
fals în înscrisuri sub semnătură privată (1 act material);
fals intelectual;
Z.E.V., reprezentant al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (3 acte materiale);
complicitate la fals intelectual;
P.I., primar al comunei Stâlpeni, județul Argeș, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de:
fals intelectual;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada decembrie 2009-martie 2010, inculpatul B.B.I., în calitate de asociat și administrator al unei societăți comerciale, a beneficiat de un contract de finanțare încheiat cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit-APDRP, pentru realizarea unui proiect privind construirea și dotarea unei pensiuni turistice rurale, în comuna Stâlpeni, sat Rădești, județul Argeș. În acest context, cu rea credință, la prima cerere de plată a folosit și prezentat documente și declarații false sau inexacte, întocmite fie de el, fie în coautorat cu inculpații B.A.F., B.I.,C.I.C., D.C.O. și Z.E.V.
Astfel, a reușit să obțină pe nedrept, de la autoritatea contractantă, atât suma totală de 169.024,27 lei, (din care suma de 135.219,42 lei provenind din fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală și 33.804,85 lei cofinanțare din bugetul public național) cât și prelungirea termenului de execuție a contractului de finanțare.
Inculpatul Popa Ion, în calitate de primar al comunei Stâlpeni, județul Argeș, a semnat un document pe care l-a înaintat Direcției Naționale Anticorupție și care conține date nereale cu privire la începerea lucrărilor de construire la investiția societății comerciale administrată de inculpatul B.B.I.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:
La data de 16 decembrie 2008, societatea comercială, reprezentată de inculpatul B.B.I., a depus la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Argeș o cerere de finanțare privind aprobarea unui proiect, referitor la construirea și dotarea unei pensiuni turistice rurale în comuna Stâlpeni, sat Rădești, județul Argeș, contractul de finanțare fiind încheiat la data de 14 mai 2009.
Potrivit proiectului depus, societatea comercială trebuia să construiască și să doteze o pensiune turistică rurală în comuna Stâlpeni, sat Rădești, județul Argeș, prevăzută cu un număr de 6 camere cu 12 locuri, pensiune ce urma să fie înscrisă în circuitul turistic național.
Lucrările de construcție la acest obiectiv s-ar fi realizat în perioada septembrie 2009 până în jurul datei de 15 noiembrie 2009, fără ca acestea să fi fost supravegheate de un diriginte de șantier. De asemenea, până la data de 5 noiembrie 2009, nu ar fi fost emisă nici autorizația de construire de către Primăria comunei Stâlpeni, al cărei primar este inculpatul P.I.
În acest context, cu rea credință, la prima cerere de plată, inculpatul B.B.I. ar fi folosit și prezentat documente și declarații false sau inexacte(facturi, extrase de cont, contracte de achiziție etc.), întocmite fie de el, fie în coautorat cu inculpații B.A.F., B.I., C.I.C., D.C.O. și Z.E.V. Documentele ar fi fost depuse de către inculpatul B.B.I. la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în mai mule etape, până în luna martie 2010.
Aceste documente ar fi stat la baza admiterii la plată a sumei de 338.048,54 lei (echivalentul a 84.931,30 euro). În data de 26 martie 2010, în contul bancar al beneficiarului a fost efectuată o plată, în sumă de 169.024,27 lei (din care suma de 135.219,42 lei provine din Fondul European de Agricultură și Dezvoltare Rurală–F.E.A.D.R., iar restul de 33.804, 85 lei reprezintă cofinanțare de la bugetul de stat).
Ulterior, accesării acestei sume de bani, inculpatul B.B.I. ar mai fi depus la autoritatea contractantă și alte documente falsificate în scopul prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare.
La data de 6 februarie 2012, inculpatul P.I. ar fi semnat un document ce conținea date nereale cu privire la începerea lucrărilor de construire, la investiția efectuată de firma inculpatului B.B.I., în comuna Stâlpeni, sat Rădești, județ Argeș, deși acesta ar fi cunoscut faptul că, înainte de data eliberării autorizației de construire, la obiectivul mai sus menționat se efectuaseră deja lucrări de construire.
În cauză, a fost aplicată măsura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului B.I.B. 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș.

2. Omisiune de a furniza cu știință, datele cerute potrivit legii, pentru obținerea de fonduri europene. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție–Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului M.C., agent principal–șef Postului de Poliție Stănișești, județ Bacău, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de omisiune de a furniza cu știință, datele cerute potrivit legii, pentru obținerea de fonduri europene;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 13 ianuarie 2012, inculpatul M.C. a depus o cerere de finanțare la Oficiul Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Bacău prin care solicita un ajutor financiar nerambursabil pentru proiectul „Instalarea tânărului fermier” în satul Huțu, comuna Găiceana, județul Bacău.
În data 23 august 2012 între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și M.C.-Persoană Fizică Autorizată, a fost încheiat contractul de finanțare, acesta declarând în mod fals sediul social al persoanei fizice autorizate, la un imobil din satul Huțu, comuna Găiceana, județ Bacău.
Inculpatul M.C. nu a notificat Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit cu privire la rezoluțiunea contractului de comodat, ce avea ca obiect sediul social al „Persoanei Fizice Autorizate”, împrejurare care ar fi condus la nesemnarea contractului și implicit la neacordarea ajutorului financiar nerambursabil.
Dosarul cererii de plată a fost avizat de către APDRP, inculpatul intrând în posesia sumei de 103.759,00 lei.
Ulterior, în toamna aceluiași an, inculpatul M.C. a solicitat renunțarea la contractul de finanțare încheiat, iar la data de 1 noiembrie 2013, a returnat către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit suma de 103.759,00 lei, primită ca ajutor financiar nerambursabil.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău.

3. Folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, respectiv de omisiune de a furniza cu știință, datele cerute potrivit legii, pentru obținerea de fonduri europene. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție–Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
M.P.A., administrator la SC CROSS LAND CONSTRUCT SRL, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, respectiv de omisiune de a furniza cu știință, datele cerute potrivit legii, pentru obținerea de fonduri europene, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri și fiind produse consecințe deosebit de grave, în formă continuată (4 acte materiale);
SC CROSS LAND CONSTRUCT SRL, persoană juridică cu sediul social în județul Satu Mare, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, respectiv de omisiune de a furniza cu știință, datele cerute potrivit legii, pentru obținerea de fonduri europene, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri și fiind produse consecințe deosebit de grave, în formă continuată (4 acte materiale);

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iunie 2011-octombrie 2012, inculpatul M.P.A., în calitate de administrator al SC CROSS LAND CONSTRUCT SRL și având de executat un contract ce privea un proiect FEADR, în mod repetat, a omis să furnizeze cu bună știință, datele cerute potrivit legii, pentru obținerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
De asemenea, acesta a subcontractat execuția lucrărilor unei alte firme, fără, a aduce la cunoștință acest lucru beneficiarului.
Prin aceste acțiuni și inacțiuni, inculpatul a prejudiciat comuna Săcuieu, jud. Cluj, cu suma de 2.533.789,30 lei.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:
La data de 23 iunie 2011, între inculpatul M.P.A., administrator la SC CROSS LAND CONSTRUCT SRL și beneficiarul-Comuna Săcuieu, jud. Cluj, a fost încheiat un contract de execuție a unor lucrări, în legătură cu un proiect FEADR, privind „Colectarea și epurarea apei uzate menajere, modernizare drum comunal, extinderea sistemului de alimentare cu apă și dotare Cămin Cultural Săcuieu”. Valoarea totală, eligibilă, a proiectului era de maxim 8.814.590 lei, echivalentul a 2.499.883 euro, finanțarea integrală fiind asigurată de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit-APDRP.
La data de 27 iulie 2011, SC „CROSS LAND CONSTRUCT” SRL ar fi subcontractat lucrările unei alte firme, încheind cu aceasta un contract de prestări servicii, la o valoare mai mică, ascunzând acest lucru față de beneficiar. Prin aceasta s-au încălcat prevederile legale care instituie în sarcina contractorului obligația de a furniza către APDRP toate informațiile legate de subcontractori. De asemenea, subcontractarea totală a achiziției nu este permisă pentru operațiunile derulate pentru cofinanțarea din FEADR.
Documentele false și inexacte pe care le-ar fi pus la dispoziție inculpatul M.P.A., prin care era atestat, în mod necorespunzător, faptul că lucrările sunt executate de SC „CROSS LAND CONSTRUCT” SRL, ar fi fost folosite la APDRP, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul alocat pentru proiectele FEADR.
Deși lucrările au fost executate în totalitate de firma subcontractoare, la data de 6 decembrie 2011, SC „CROSS LAND CONSTRUCT” SRL ar fi emis o factură fiscală în valoare totală de 2.120.276 lei, sumă care a și fost plătită de Primăria Săcuieu, două zile mai târziu. Această sumă de bani ar fi fost folosită, ulterior, pentru acoperirea unei facilități overdraft, acordată de o unitate bancară firmei inculpatului M.P.A.
Ulterior, printr-o adresă din data de 21 decembrie 2011, SC „CROSS LAND CONSTRUCT” SRL ar fi comunicat sistarea lucrărilor, către dirigintele de șantier.
Prejudiciul cauzat, de către cei doi inculpați, comunei Săcuieu se ridică la suma de 2.533.789,30 lei.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asupra unor bunuri imobile aparținând inculpaților SC CROSS LAND CONSTRUCT SRL și M.P.A.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.

În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Roxana SOARE

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti